Използване на Chromecast с вашия Chromebook

Можете да предавате любимите си видеоклипове, снимки и уебсайтове към телевизора си посредством Chromecast.

Преди настройването

За да работи Chromecast с вашия Chromebook, ще ви е необходимо следното:

Настройване на Chromecast с вашия Chromebook

 1. Включете телевизора си.
 2. Включете в него устройството си Chromecast. Научете как.
 3. Променете входа на телевизора си посредством съответния бутон на дистанционното управление, така че да се покаже началният екран на Chromecast.
 4. Влезте в профила си на своя Chromebook.
 5. Изпълнете стъпките, които се показват на телевизора ви. Научете как да настроите Chromecast.

Предаване на съдържание от вашия Chromebook

Предаване на съдържание от Chrome
 1. Отворете Chrome Chrome.
 2. Горе вдясно изберете „Още“ и след това Предаване.
 3. Изберете Предаване към.
 4. Изберете дали да споделите текущия раздел в Chrome („Предаване на раздела“), или целия екран („Предаване на работния плот“).
 5. Изберете устройството си Chromecast.

За да спрете споделянето, изберете Спиране.

Предаване на мултимедия от уебсайт

Важно: Можете да предавате YouTube само към телевизор.

 1. На компютъра си отворете Chrome.
 2. Изберете „Нов раздел“ Нов раздел.
 3. Отворете уебсайт, като например YouTube.
 4. Изберете мултимедията, която искате да предавате.
 5. Долу вдясно изберете часа.
  • Ако контролите ви за мултимедия са фиксирани, изберете „Контроли за мултимедия“ .
 6. Изберете иконата за предаване в медийния плейър.
  • Ако има няколко мултимедийни файла, отворете Медиен плейър и изберете мултимедия за предаване.
 7. Изберете устройство.

Съвет: За да спрете предаването, изберете Спиране на предаването.

Предаване на съдържание от работния плот
 1. Долу вдясно изберете часа.
 2. Уверете се, че функцията за Wi-Fi е включена. Научете как.
 3. Уверете се, че функцията за Bluetooth е включена. Научете как да я активирате.
 4. Изберете Налице са устройства Cast.
 5. Изберете устройството си Chromecast.
 6. Изберете това, което искате да споделите.
 7. Изберете Споделяне. Прозорецът ще се покаже на екрана на телевизора ви.

За да спрете споделянето на екрана:

 1. Долу вдясно изберете часа.
 2. Изберете Спиране до „Екранът се предава“.
Предаване на видеоклипове, съхранявани в Google Диск
 1. Изберете иконата на стартовия панел в ъгъла на екрана.
 2. Изберете приложението „Файлове“ .
 3. Изберете Моят диск.
 4. Намерете видеофайла и кликнете два пъти върху него.
 5. Изберете иконата за предаване долу вдясно на прозореца, който се отваря.
 6. Изберете устройството си Chromecast.

За да спрете споделянето на видеоклипа, кликнете върху иконата за предаване и след това Спиране.

Отстраняване на проблеми с Chromecast

За допълнително съдействие посетете Помощния център на Chromecast.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню