Khôi phục Chromebook của bạn

Cài đặt phiên bản mới của hệ điều hành Chrome trên Chromebook của bạn bằng cách thực hiện toàn bộ quá trình khôi phục. Có thể bạn muốn thực hiện toàn bộ quá trình này nếu bạn đang gặp sự cố cập nhật Chromebook hoặc nếu Chromebook của bạn ngừng hoạt động.

Tất cả thông tin tài khoản và dữ liệu được lưu trữ trên Chromebook của bạn, như ảnh, các tệp đã tải xuống và các mạng đã lưu, sẽ bị xóa. Đặc quyền chủ sở hữu cho tài khoản chính của bạn cũng sẽ được đặt lại. Tuy nhiên, tài khoản Google thực sự và mọi dữ liệu được đồng bộ hóa với những tài khoản này sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá trình khôi phục. Sau khi quá trình khôi phục hoàn tất, bạn sẽ được hướng dẫn lại qua thiết lập ban đầun.

Những thứ bạn cần

Trước khi bắt đầu quá trình này, bạn sẽ cần có:

 • Thiết bị Chrome, máy tính chạy Windows, Mac hoặc Linux có quyền quản trị.
 • Một thẻ SD hoặc ổ USB flash có dung lượng 4 GB trở lên mà bạn không ngại xóa.

Bước 1: Kiểm tra thông báo “Chrome OS bị thiếu hoặc bị hỏng”

Nếu bạn thấy thông báo này, trước tiên bạn có thể thử tiến hành khôi phục cài đặt gốc trên Chromebook của bạn. Nếu bạn vẫn thấy thông báo này sau khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc, hãy tiếp tục Bước 2.

Nếu bạn thấy thông báo "Xác minh Chrome OS bị tắt", hãy xem bài viết Xác minh Chrome OS bị tắt.

Bạn có thể chọn khôi phục Chromebook của mình nếu bạn không thấy một trong hai thông báo bằng cách nhấn vào nút khôi phục. Tắt Chromebook, nhấn nút này và trong khi vẫn nhấn nút, bật lại Chromebook của bạn. Trong một số trường hợp, bạn cần nhấn nút bằng cách sử dụng ghim trong khi các thiết bị khác sử dụng phím tắt để khôi phục.

Tìm vị trí nút khôi phục cho Chromebook của bạn

ASUS Chromebox

HP Chromebook 11

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

HP Chromebook 14

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Chromebook Pixel

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Acer C720/C720P

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Toshiba Chromebook

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Dell Chromebook 11

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

HP Pavilion 14 Chromebook

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Acer AC700

Acer C7 Chromebook

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Cr-48

Samsung Chromebook 2

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Samsung Series 5

Samsung Series 5 550

Samsung Series 3

Samsung Chromebook

Nhấn Esc+Refresh rồi nhấn và giữ nút Nguồn.

Bước 2: Tạo ổ USB flash hoặc thẻ SD khôi phục

Cắm ổ USB flash hoặc thẻ SD vào máy tính của bạn và làm theo hướng dẫn sau đây:

Hướng dẫn về thiết bị Chrome

Tạo ổ đĩa flash khôi phục bằng cách sử dụng Trình ghi ảnh. Công cụ có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ.

 1. Nhập chrome://imageburner vào thanh địa chỉ (thanh địa chỉ của trình duyệt)
 2. Chạy công cụ và làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

Khi khôi phục Chromebook của bạn, đảm bảo tạo ổ đĩa flash khôi phục trên cùng một mẫu thiết bị. Ví dụ: sử dụng ổ đĩa flash khôi phục của Acer AC700 WiFi sẽ không hoạt động trên Chromebook Samsung Series 5 3G.

Hướng dẫn dành cho Windows

Tạo ổ đĩa flash khôi phục bằng cách sử dụng Công cụ khôi phục. Công cụ có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ.

 1. Nhấp vào liên kết này để tải xuống Công cụ khôi phục: https://dl.google.com/dl/chromeos/recovery/chromeosimagecreatorV2.exe
  Nếu bạn là quản trị viên mạng cho trường, doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn, nhấp vào liên kết này để tải xuống Công cụ khôi phục: https://dl.google.com/dl/chromeos/recovery/chromeosimagecreator.exe
 2. Chạy công cụ và làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.
 3. Sau khi bạn khôi phụcChromebook bạn phải định dạng ổ USB flash hoặc thẻ SD sử dụng Công cụ khôi phục. Nếu bạn không định dạng ổ USB flash hoặc thẻ SD của mình, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả dung lượng lưu trữ trên thiết bị ngoài của bạn. Ngoài ra, ổ USB flash hoặc thẻ SD của bạn có thể không được Windows nhận dạng. Xem hướng dẫn định dạng lại ổ USB flash hoặc thẻ SD.

Hướng dẫn dành cho Mac

Tạo ổ đĩa flash khôi phục bằng cách sử dụng Công cụ khôi phục. Công cụ có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ.

 1. Nhấp vào liên kết này để tải xuống Công cụ khôi phục: https://dl.google.com/dl/chromeos/recovery/chromeosimagecreator.dmg
 2. Chạy công cụ và làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.

Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể thấy cảnh báo cho biết không thể đọc được ổ USB hoặc thẻ SD của bạn. Nếu quá trình này không thành công, hãy thử tháo và lắp lại ổ USB hoặc thẻ SD của bạn. Ổ USB hoặc thẻ SD của bạn giờ đây sẽ sẵn sàng để sử dụng cho việc khôi phục.

Hướng dẫn dành cho Linux

Tạo ổ đĩa flash khôi phục bằng cách sử dụng Công cụ khôi phục. Công cụ có thể không khả dụng ở tất cả các ngôn ngữ.

 1. Nhấp vào liên kết này để tải xuống Công cụ khôi phục: https://dl.google.com/dl/edgedl/chromeos/recovery/linux_recovery.sh
 2. Sửa đổi quyền của tập lệnh để cho phép thực thi lệnh sau: $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh
 3. Chạy tập lệnh có đặc quyền gốc bằng lệnh sau: $ sudo bash linux_recovery.sh
 4. Làm theo lời nhắc của công cụ để hoàn tất quá trình tạo hình ảnh hệ điều hành.

Bước 3: Cài đặt lại hệ điều hành Chrome

 1. Khởi động Chromebook của bạn.
 2. Khi màn hình "Chrome OS bị thiếu hoặc bị hỏng" xuất hiện, cắm ổ USB flash hoặc thẻ SD bạn đã tạo vào cổng USB hoặc khe cắm thẻ SD trên thiết bị Chrome của bạn.
 3. Đợi Chromebook khởi động từ ổ đĩa flash.
 4. Làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.
 5. Khi cài đặt thành công hệ điều hành Chrome, bạn sẽ được nhắc tháo ổ USB flash hoặc thẻ SD.
 6. Tháo ổ USB flash hoặc thẻ SD khi được nhắc và Chromebook của bạn sẽ tự động khởi động lại.

Bây giờ, bạn có thể khởi động Chromebook như bình thường. Bởi vì dữ liệu được lưu trữ trên Chromebook của bạn đã bị xóa nên bạn sẽ cần thực hiện lại quá trình thiết lập ban đầu. Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Google chính của mình do tài khoản này sẽ được đặt làm tài khoản chủ sở hữu.

Mẹo khắc phục sự cố

Nhấp vào sự cố bên dưới để tìm hiểu cách giải quyết sự cố.

Tôi không thể khôi phục Chromebook của mình.

Để giúp đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất của Chrome OS khi bạn khôi phục Chromebook của mình, chúng tôi khuyên bạn nên tạo phương tiện khôi phục với phiên bản mới nhất của Chrome OS và tránh sử dụng phương tiện khôi phục có thể chứa phiên bản cũ của hệ điều hành.

Bạn thấy thông báo lỗi “Đã xảy ra lỗi không mong muốn”.

Thử các bước sau

 1. Xác nhận rằng bạn đã hoàn tất thành công tất cả hướng dẫn chính xác như được chỉ định trong bước 2.
 2. Hãy thử sử dụng bộ nhớ USB hoặc thẻ SD khác.
 3. Nếu sự cố vẫn còn tiếp diễn, hãy liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chromebook.
Bạn thấy thông báo lỗi “Bạn đang sử dụng hình ảnh khôi phục Chrome OS đã lỗi thời”.

Bạn nên tải xuống hình ảnh khôi phục cập nhật. Chỉ cần làm theo tất cả các hướng dẫn một cách chính xác như chỉ định trong Bước 2 ở trên.

Bạn đã khôi phục thành công Chromebook của mình nhưng giờ đây bạn không thể sử dụng USB hoặc thẻ SD của bạn với Windows.

Sau khi bạn hoàn tất quá trình khôi phục, bạn phải định dạng USB hoặc thẻ SD sử dụng công cụ khôi phục. Xem hướng dẫn định dạng lại ổ USB flash hoặc thẻ SD.

Bạn đã khôi phục thành công Chromebook nhưng hiện giờ Windows không nhận dạng được toàn bộ dung lượng của USB hoặc thẻ SD được dùng để khôi phục.

Sau khi bạn hoàn tất quá trình khôi phục, bạn phải định dạng USB hoặc thẻ SD sử dụng công cụ khôi phục. Xem hướng dẫn định dạng lại ổ USB flash hoặc thẻ SD.

Discuss with other Chromies in Chromebook Central.