Khôi phục Chromebook của bạn

Khi hệ điều hành (HĐH) của Chromebook hoạt động không đúng cách, bạn có thể khôi phục Chromebook. Khôi phục là xóa và cài đặt lại HĐH.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn trợ giúp. Quản trị viên: Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google.

Thời điểm khôi phục

Bạn có thể muốn khôi phục nếu:

 • Bạn thấy thông báo lỗi này: "Chrome OS bị thiếu hoặc bị hỏng"
 • Bạn đã thử các bước khắc phục sự cố khác nhưng không bước nào khắc phục được sự cố của bạn
 • Bạn đã nhờ các chuyên gia trong diễn đàn trợ giúp của chúng tôi trợ giúp khắc phục sự cố và họ khuyên bạn nên khôi phục

Những thứ bạn cần có để bắt đầu

 • Chromebook gặp phải lỗi "Chrome OS bị thiếu hoặc bị hỏng"
 • Chromebook, máy tính chạy Windows hoặc máy Mac khác đã được cài đặt Chrome
 • Ổ USB flash có dung lượng tối thiểu 8 GB và bạn không ngại xóa sạch dữ liệu. Nếu Chromebook của bạn có khe cắm thẻ SD, bạn có thể sử dụng thẻ SD.

Quan trọng: Khôi phục sẽ xóa vĩnh viễn mọi thứ trên ổ đĩa cứng của Chromebook, kể cả các tệp đã tải xuống. Nếu có thể, hãy sao lưu tệp trước khi bạn khôi phục Chromebook.

Việc bạn cần làm

Bước 1: Thử các bước ít xâm nhập hơn

Nếu bạn có thể đăng nhập vào Chromebook, hãy thử các bước sau trước:

 1. Tắt Chromebook, sau đó bật lại.
 2. Nếu Chromebook của bạn vẫn có lỗi, hãy đặt lại về cài đặt gốc.

Nếu không có bước nào trong số các bước này khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang bước 2.

Bước 2: Tải xuống bản sao mới của HĐH

Trên máy tính đang hoạt động (không phải trên Chromebook gặp lỗi):

 1. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac hoặc PC:
  1. Nếu chưa cài đặt, hãy cài đặt Chrome.
  2. Mở Chrome Chrome.
  3. Cài đặt ứng dụng khôi phục.
 2. Mở ứng dụng khôi phục.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.
 4. Nhấp vào Chọn một kiểu máy từ danh sách hoặc nhập vào số kiểu máy của Chromebook mà bạn muốn khôi phục. Để tìm số này, hãy nhìn ở cuối thông báo lỗi trên màn hình Chromebook của bạn.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Lắp ổ USB flash hoặc thẻ SD vào máy tính.
 7. Trong menu thả xuống, chọn ổ USB flash hoặc thẻ SD mà bạn đã lắp.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.
 9. Nhấp vào Tạo ngay bây giờ.
 10. Khi bạn thấy thông báo cho biết phương tiện khôi phục đã sẵn sàng, hãy tháo ổ USB flash hoặc thẻ SD khỏi máy tính.
Bước 3: Chuyển sang chế độ khôi phục

Trên Chromebook gặp lỗi:

 1. Nếu bạn có bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Chromebook này (chẳng hạn như chuột hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài), hãy tháo thiết bị đó.
 2. Chuyển sang chế độ khôi phục:
  • Chromebook: Nhấn và giữ Esc + Làm mới Làm mới, rồi nhấn nút Nguồn Nguồn. Bỏ nút Nguồn. Khi thông báo hiển thị trên màn hình, hãy nhả các phím khác.
  • Chromebox: Trước tiên, tắt máy. Dùng kẹp giấy hoặc vật tương tự nhấn và giữ nút khôi phục. Nhấn nút Nguồn để bật lại Chromebox. Khi bạn thấy thông báo trên màn hình, hãy nhả nút khôi phục.
  • Chromebit: Trước tiên, rút phích cắm khỏi nguồn. Dùng kẹp giấy hoặc vật tương tự nhấn và giữ nút khôi phục. Cắm lại Chromebit vào nguồn. Khi bạn thấy thông báo trên màn hình, hãy nhả nút khôi phục.
  • Máy tính bảng Chromebook: Nhấn và giữ các nút Tăng âm lượng, Giảm âm lượng và nút Nguồn ít nhất 10 giây rồi nhả ra. 
 3. Bạn sẽ thấy một trong các thông báo sau:
  • "Chrome OS bị thiếu hoặc bị hỏng. Vui lòng lắp bộ nhớ USB hoặc thẻ SD khôi phục".
  • "Vui lòng lắp bộ nhớ USB hoặc thẻ SD khôi phục".
 4. Lắp ổ USB flash hoặc thẻ SD mà bạn đã sử dụng để tạo phương tiện khôi phục.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Tùy chọn: Sử dụng lại ổ USB flash hoặc thẻ SD

Sau khi khôi phục Chromebook, bạn cần xóa phương tiện khôi phục nếu muốn sử dụng lại ổ USB flash hay thẻ SD để lưu trữ các tệp khác.

Để xóa phương tiện khôi phục:

 1. Mở ứng dụng khôi phục.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Xóa phương tiện khôi phục.
 4. Từ menu thả xuống, chọn ổ USB hoặc thẻ SD bạn muốn xóa.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ bạn đã sử dụng để khôi phục được liệt kê.
 7. Nhấp vào Xóa ngay bây giờ.
 8. Công cụ sẽ xóa mọi thứ trên ổ USB hoặc thẻ SD của bạn. Khi bạn thấy thông báo "Phương tiện khôi phục của bạn đã bị xóa", nhấp vào Xong.
 9. Tháo ổ USB flash hoặc thẻ SD khỏi máy tính.
 10. Định dạng thiết bị lưu trữ bằng công cụ do hệ điều hành của bạn cung cấp.

Khắc phục sự cố về khôi phục

"Đã xảy ra lỗi không mong muốn"
 1. Xóa thiết bị lưu trữ, sau đó thử khôi phục lại.
 2. Thử sử dụng ổ USB flash khác hoặc thẻ SD để khôi phục. Một số ổ USB flash và thẻ SD không hoạt động bình thường khi khôi phục.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất Chromebook để được trợ giúp. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà sản xuất.

"Vui lòng tháo tất cả các thiết bị đã kết nối và bắt đầu khôi phục"

Trước hết, tháo mọi thiết bị được kết nối với Chromebook của bạn, chẳng hạn như chuột, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài. Sau đó, làm theo các bước chuyển sang chế độ khôi phục.

"Thiết bị bạn đã lắp không có Chrome OS"

Trước tiên, đảm bảo rằng bạn đã lắp ổ USB hoặc thẻ SD mà bạn đã sử dụng để tạo phương tiện khôi phục.

Nếu bạn đang sử dụng đúng thiết bị lưu trữ nhưng vẫn thấy lỗi này thì có thể thiết bị lưu trữ đang hoạt động không đúng cách.

 1. Xóa thiết bị lưu trữ, sau đó thử khôi phục lại.
 2. Thử sử dụng ổ USB flash khác hoặc thẻ SD để khôi phục. Một số ổ USB flash và thẻ SD không hoạt động bình thường khi khôi phục.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất Chromebook để được trợ giúp. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà sản xuất.

“Mô-đun bảo mật trên thiết bị này hiện không hoạt động”

Trước tiên, hãy yêu cầu các chuyên gia của chúng tôi trợ giúp:

 • Nếu bạn sử dụng Chromebook tại cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn. Sau đó, quản trị viên sẽ liên hệ với nhóm hỗ trợ Google.
 • Trò chuyện với các chuyên gia trên diễn đàn trợ giúp Chromebook.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất để sửa chữa Chromebook. Hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà sản xuất.

Các cách khác để khôi phục Chromebook

Nhấn nút khôi phục

Trên một số Chromebook, bạn bắt đầu khôi phục bằng cách sử dụng kẹp giấy để nhấn nút khôi phục. Dưới đây là nơi bạn có thể tìm thấy nút này:

Khi bạn thấy thông báo trên màn hình, hãy tiếp tục khôi phục.

Sử dụng máy tính Linux
 1. Trên máy tính Linux, tải xuống Công cụ khôi phục tại đây: https://dl.google.com/dl/edgedl/chromeos/recovery/linux_recovery.sh
 2. Thay đổi quyền đối với tập lệnh để cho phép thực hiện bằng lệnh sau: $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh
 3. Chạy tập lệnh bằng đặc quyền gốc với lệnh sau: $ sudo bash linux_recovery.sh
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo phương tiện khôi phục.
 5. Tiếp tục khôi phục Chromebook của bạn bằng cách làm theo các bước ở trên.

Mel là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?