Varsel

Hvis du har problemer, men kan se påloggingsskjermen, kan du først prøve å tilbakestille Chromebooken din. Dette er lettere enn den fullstendige gjenopprettingsprosessen og kan være nok til å løse problemet.

Gjenopprett Chromebooken

Når operativsystemet (OS-et) på Chromebooken ikke fungerer som det skal, kan du gjenopprette det. Gjenopprettingen fjerner operativsystemet og installerer det på nytt. For nyere Chromebook-enheter kan du gjenopprette OS-et via en internettilkobling.

Viktig: Når du gjenoppretter Chromebooken, blir alt på harddisken slettet permanent, inkludert nedlastede filer. Hvis mulig bør du sikkerhetskopiere filene dine før du gjenoppretter Chromebooken.

Hvis du bruker Chromebooken din på jobben eller skolen, må du be administratoren din om hjelp. Hvis du er administrator, kan du kontakte Google Brukerstøtte for å få mer hjelp.

Når bør du gjenopprette operativsystemet?

Det kan være lurt å gjenopprette operativsystemet hvis

 • du får feilmeldingen «ChromeOS mangler eller er skadet»
 • du har prøvd andre feilsøkingstrinn uten at problemet er løst
 • du har bedt ekspertene i hjelpeforumet om hjelp med et problem, og de anbefaler deg å gjenopprette

Før du gjenoppretter, bør du prøve mindre inngripende tiltak

Hvis du kan logge på Chromebooken, bør du prøve disse trinnene først:

 1. Slå Chromebooken av og deretter på igjen.
 2. Hvis feilen vedvarer, bør du tilbakestille Chromebooken til fabrikkstandard.

Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, må du gå videre til gjenoppretting.

Start gjenopprettingsmodus

Viktig: Du må fullføre dette trinnet før du kan starte gjenopprettingsalternativene nedenfor.

På Chromebooken med feilen:

 1. Hvis noe er koblet til denne Chromebooken (for eksempel en mus eller en ekstern harddisk), må du koble det fra.
 2. Start gjenopprettingsmodus:
  • Chromebook: Trykk og hold på Esc + Last inn på nytt , og trykk deretter på av/på-knappen . Slipp av/på-knappen.
   • På noen Chromebook-modeller: Trykk og hold på Esc + Maksimer , og trykk deretter på av/på-knappen . Slipp av/på-knappen.
   • Slipp opp de andre tastene når du ser en melding på skjermen.
  • Chromebox: Først slår du av maskinen. Bruk en binders eller lignende til å trykke og holde inne gjenopprettingsknappen. Trykk på av/på-knappen for å slå på Chromeboxen igjen. Slipp gjenopprettingsknappen når du ser en melding på skjermen.
  • Chromebit: Koble strømmen fra Chromebiten. Bruk en binders eller lignende til å trykke og holde inne gjenopprettingsknappen. Koble strømmen til Chromebiten igjen. Slipp gjenopprettingsknappen når du ser en melding på skjermen.
  • Chromebook-nettbrett: Trykk og hold inne Volum opp-, Volum ned- og av/på-knappene i minst 10 sekunder, og slipp dem.

Gjenopprettingsalternativ 1: Bruk internett

Velg Gjenopprett med internettilkobling på Chromebooken, og følg veiledningen på skjermen. Når du har fullført veiledningen, startes datamaskinen automatisk på nytt for å fullføre gjenopprettingen.

Viktig: Hvis du på noe tidspunkt bestemmer deg for å velge en annen gjenopprettingsmetode mens du jobber med veiledningen, trykker du og holder inne Esc + Last inn på nytt , og deretter trykker du på av/på-knappen .

Hvis datamaskinen ikke har noen internettilkobling, eller hvis alternativet for å gjenopprette via internett ikke vises, kan det hende du bruker en eldre Chromebook som ikke støtter denne funksjonen. Gå videre til «Gjenopprettingsalternativ 2: Bruk en USB-stasjon».

Gjenopprettingsalternativ 2: Bruk en USB-stasjon

Trinn 1: Finn frem disse enhetene
 • Chromebooken som viser feilen «ChromeOS mangler eller er skadet»
 • en annen Chromebook eller en Windows- eller Mac-maskin med Chrome installert
 • en USB-flashstasjon på minst 8 GB som du ikke har noe imot å slette innholdet på
Trinn 2: Last ned et nytt eksemplar av OS-et

På datamaskinen som fungerer (ikke Chromebooken med feilen):

 1. Hvis du bruker en Mac- eller Windows-datamaskin:
  1. Installer Chrome
  2. Åpne Chrome Chrome.
  3. Installer gjenopprettingsutvidelsen.
 2. Slik åpner du gjenopprettingsutvidelsen:
  1. Øverst til høyre i nettleservinduet klikker du på Utvidelser .
  2. Velg utvidelsen Gjenopprettelsesverktøy for Chromebook. Hvis forgrunnsvinduet for utvidelsen ikke vises automatisk på skjermen, må du sjekke at den er slått på.
 3. Klikk på Kom i gang.
 4. Klikk på Velg en modell fra en liste, eller skriv inn modellnummeret til Chromebooken du vil gjenopprette. Du finner dette nummeret nederst i feilmeldingen på Chromebooken.
 5. Klikk på Fortsett.
 6. Sett USB-flashstasjonen inn i den fungerende datamaskinen.
 7. Velg USB-flashstasjonen på rullegardinmenyen.
 8. Klikk på Fortsett og så Opprett nå.
 9. Når du får en melding om at gjenopprettingsmediet er klart, tar du USB-flashstasjonen ut av datamaskinen.
Trinn 3: Start gjenopprettingen

På Chromebooken med feilen velger du Gjenopprett med ekstern disk og følger veiledningen på skjermen. 

Sørg for at gjenopprettingsutvidelsen er slått på
 1. Åpne Chrome Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Utvidelser og så Administrer utvidelser.
 3. Skyv bryteren ved siden av «Chromebook-gjenoppretting» til høyre.
 4. Valgfritt: Du kan også klikke på Detaljer og skyve bryteren til høyre.
 5. Når utvidelsen er på, klikker du på utvidelsen i utvidelsespanelet i nettleseren for å åpne forgrunnsvinduet.
 6. Valgfritt: Hvis du bruker utvidelsen ofte, kan du feste den Pin (keep).
Valgfritt: Bruk USB-flashstasjonen på nytt

Når du har gjenopprettet Chromebooken, må du tømme gjenopprettingsmediet hvis du vil bruke USB-flashstasjonen til å lagre andre filer.

Slik tømmer du gjenopprettingsmediet:

 1. Åpne Chrome Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Utvidelser øverst til høyre.
 3. For å åpne forgrunnsvinduet for utvidelsen, klikk på «Gjenopprettelsesverktøy for Chromebook»-utvidelsen.
 4. Klikk på Innstillinger i forgrunnsvinduet for utvidelsen.
 5. Klikk på Tøm gjenopprettingsmediet.
 6. Velg USB-stasjonen du vil tømme, på rullegardinmenyen.
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Sjekk at lagringsenheten du brukte under gjenopprettingen, er på listen.
 9. Klikk på Tøm nå. Verktøyet sletter alt som er på minnepinnen.
 10. Trykk på Ferdig når du får meldingen «Gjenopprettingsmediet er tømt».
 11. Ta USB-flashstasjonen ut av datamaskinen.
 12. Bruk et verktøy i operativsystemet til å formatere lagringsenheten.

Løs problemer med gjenoppretting

«Det har oppstått en uventet feil»
 1. Tøm lagringsenheten, og prøv å gjenopprette på nytt.
 2. Prøv å bruke en annen USB-flashstasjon for å gjenopprette. Noen USB-flashstasjoner fungerer ikke så bra til gjenoppretting.

Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du produsenten av Chromebooken for hjelp. Finn ut hvordan du kontakter produsenten.

«Fjern alle tilkoblede enheter, og begynn gjenopprettingen»

Begynn med å fjerne alt som er koblet til Chromebooken, for eksempel mus og ekstern harddisk. Følg deretter trinnene for å starte gjenopprettingsmodusen.

«Enheten du har satt inn, inneholder ikke ChromeOS»

Sjekk først at du har satt inn USB-stasjonen du brukte til å opprette gjenopprettingsmediet.

Hvis du bruker riktig lagringsenhet, men du likevel ser denne feilen, kan det hende lagringsenheten ikke fungerer som den skal.

 1. Tøm lagringsenheten, og prøv å gjenopprette på nytt.
 2. Prøv å bruke en annen USB-flashstasjon for å gjenopprette. Noen USB-flashstasjoner fungerer ikke så bra til gjenoppretting.

Finn ut hvordan du kontakter produsenten hvis du fortsatt har problemer.

«Sikkerhetsmodulen på denne enheten fungerer ikke»

Spør først ekspertene våre om hjelp:

 1. Hvis du bruker Chromebooken på jobben eller skolen, kontakter du administratoren din. Administratorer må kontakte Google Brukerstøtte.
 2. Chat med eksperter på Chromebook-hjelpeforumet.

Hvis du fortsatt har problemer, kontakter du produsenten og ber om å få Chromebooken reparert.

Andre metoder for å gjenopprette Chromebook-maskiner

Trykk på gjenopprettingsknappen

På enkelte Chromebook-enheter kan du starte gjenopprettingsprosessen ved å bruke en binders til å trykke på en gjenopprettingsknapp. Her ser du hvor du finner denne knappen:

Gå videre med gjenopprettingen når du ser en melding på skjermen.

Bruk en Linux-maskin
 1. Last ned gjenopprettingsverktøyet på Linux-maskinen.
 2. Endre skripttillatelsene slik at følgende kommando kan utføres: $ sudo chmod 755 linux_recovery.sh
 3. Kjør skriptet med rotrettigheter med følgende kommando: $ sudo bash linux_recovery.sh
 4. Følg veiledningen på skjermen for å opprette gjenopprettingsmediet.
 5. For å fortsette å gjenopprette Chromebooken, følg trinnene ovenfor.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2387739888179298271
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
208