Các quyền mà ứng dụng và tiện ích yêu cầu

Khi bạn cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng và tiện ích, một cảnh báo về việc truy cập vào dữ liệu của bạn có thể xuất hiện. Cảnh báo này không có nghĩa là ứng dụng nguy hiểm mà chỉ thông báo là ứng dụng có thể nguy hiểm. Chấp nhận cảnh báo để cấp quyền hoặc từ chối để ngăn không cho ứng dụng hoặc tiện ích truy cập vào thông tin của bạn.

Nhận biết các cấp độ quyền

Dưới đây là các quyền mà ứng dụng và tiện ích có thể yêu cầu cũng như mức độ rủi ro tiềm ẩn của những quyền đó.

Cảnh báo cao High alert

Khi quyền yêu cầu truy cập vào tất cả dữ liệu trên máy tính của bạn và trang web mà bạn truy cập, điều đó có nghĩa là ứng dụng hoặc tiện ích có thể truy cập vào hầu hết mọi thứ. Đây có thể là tệp cá nhân hoặc webcam, bên trong hoặc bên ngoài trình duyệt của bạn.

Cảnh báo trung bình Medium alert

Những cảnh báo này có thể yêu cầu quyền truy cập vào:

  • Dữ liệu trên tất cả các trang web mà bạn truy cập cấp quyền truy cập để đọc, yêu cầu hoặc sửa đổi dữ liệu từ mọi trang bạn truy cập (tài khoản ngân hàng, Facebook).
  • Dữ liệu trên danh sách các trang web cấp quyền truy cập để đọc, yêu cầu hoặc sửa đổi dữ liệu trên các trang bạn truy cập trong danh sách các trang web đã chỉ định.
Cảnh báo thấp Low alert

Cảnh báo này yêu cầu quyền truy cập vào:

  • Danh sách các chủ đề, tiện ích và ứng dụng đã cài đặt: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể bật, tắt, gỡ cài đặt hoặc khởi chạy chủ đề, tiện ích và ứng dụng mà bạn đã cài đặt.
  • Dấu trang: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể đọc, thay đổi, thêm vào và sắp xếp dấu trang của bạn.
  • Lịch sử duyệt web: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể đọc và xóa lịch sử duyệt web của bạn.
  • Tab và hoạt động duyệt web: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể xem URL và tên trang web mà bạn truy cập. Ứng dụng hoặc tiện ích cũng có thể mở và đóng các tab và cửa sổ, cũng như di chuyển đến trang mới trong các tab và cửa sổ đang mở.
  • Vị trí thực: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể sử dụng vị trí hiện tại của máy tính hoặc thiết bị của bạn.
  • Dữ liệu mà bạn sao chép và dán: Ứng dụng hoặc tiện ích có thể truy cập vào thông tin mà bạn đã sao chép và dán
  • Các quyền tùy chọn sẽ yêu cầu bạn từ chối hoặc cấp quyền sau khi bạn cài đặt ứng dụng hoặc tiện ích. Nếu đã cấp các quyền tùy chọn thì sau này bạn không thể thay đổi những quyền đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
false
false