Cài đặt và quản lý ứng dụng

Bạn có thể cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn có thể theo dõi các ứng dụng mình đã cài đặt và xóa ứng dụng nếu muốn.

Lưu ý: Một số ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến chỉ được hỗ trợ trên Chromebook và không hoạt động trên Windows, Mac hoặc Linux.

Cài đặt và gỡ cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng
 1. Truy cập vào Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và chọn ứng dụng mà bạn muốn.
 3. Nhấp vào Thêm vào Chrome hoặc nếu đó là ứng dụng phải trả phí, hãy nhấp vào Mua.

Lưu ý: Nếu bạn đang cài đặt ứng dụng tại cơ quan hay trường học thì một số ứng dụng có thể bị chặn. Tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị được quản lý.

Cài đặt ứng dụng bằng điện thoại

Bạn có thể sử dụng điện thoại để cài đặt từ xa các ứng dụng miễn phí vào máy tính để bàn bằng cách thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Chrome nếu bạn chưa đăng nhập.
 2. Trong cửa sổ Chrome, hãy duyệt web và tìm ứng dụng mà bạn muốn.
 3. Nhấn Thêm vào màn hình.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấn Thêm vào màn hình.

Lần tiếp theo mở Chrome trên máy tính, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết ứng dụng đã được cài đặt từ xa. Trong một số trường hợp, bạn cũng sẽ thấy các quyền mà ứng dụng cần. Để cấp quyền và sử dụng ứng dụng, hãy nhấp vào Bật ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng từ trang web của nhà phát triển
 1. Trên trang web của nhà phát triển, nhấp vào Thêm vào Chrome để cài đặt ứng dụng.
 2. Xem xét và chấp nhận quyền.
 3. Mở tab mới để hoàn thành cài đặt.
Gỡ cài đặt ứng dụng

Để xóa ứng dụng khỏi Chrome:

 1. Trong tab mới, mở chrome://apps.
 2. Nhấp chuột phải vào ứng dụng rồi chọn Xóa khỏi Chrome.
 3. Một thông báo sẽ xuất hiện để hỏi xem bạn có muốn xóa ứng dụng hay không. Nhấp vào Xóa.

Tạo lối tắt cho ứng dụng

Nếu đang sử dụng Windows, Mac hoặc Linux, bạn có thể tạo lối tắt để mở ứng dụng nhanh hơn. Bạn có thể để các lối tắt này trên màn hình hoặc menu của mình.

Tạo lối tắt cho ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 1. Trong tab mới, mở chrome://apps.
 2. Nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn tạo lối tắt.
 3. Chọn Tạo lối tắt.
 4. Chọn nơi bạn muốn thấy lối tắt trên máy tính của mình.
 5. Nhấp vào Tạo.

Theo dõi ứng dụng của bạn

Để xem danh sách tất cả ứng dụng bạn đã cài đặt:

 1. Truy cập vào Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Ứng dụng của bạn.

Lưu ý: Để truy cập vào các ứng dụng bất kể bạn đang sử dụng máy tính nào, hãy đồng bộ hóa các ứng dụng của bạn với Tài khoản Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?