Tiện ích thay đổi cài đặt của bạn

Bài viết này chỉ áp dụng đối với Chrome dành cho Windows và máy Mac.

Khi được bạn cho phép, các tiện ích mà bạn cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến có thể thực hiện thay đổi đối với cài đặt Chrome của bạn. Hầu hết các thay đổi sẽ cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn và giúp việc sử dụng tiện ích trở nên dễ dàng hơn. Các thay đổi có thể ảnh hưởng đến những cài đặt như trang chủ, trang tab mới, công cụ tìm kiếm hay trang khởi động của bạn.

Mẹo: Trước khi bạn cài đặt tiện ích, hãy kiểm tra cài đặt Chrome mà tiện ích sẽ thay đổi.

Đưa cài đặt của bạn trở lại bình thường

Nếu bạn không muốn tiện ích thay đổi cài đặt, hãy gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa tiện ích. Bạn không thể sử dụng tiện ích mà không cho phép tiện ích này thay đổi cài đặt.

Khi bạn xóa tiện ích, cài đặt của bạn sẽ trở lại trạng thái trước khi bạn cài đặt tiện ích đó.

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
  3. Trên tiện ích mà bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa.
  4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa.

Xem cài đặt mà tiện ích đã thay đổi

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
  3. Tìm hộp hình chữ nhật cho biết "Tiện ích, [tên tiện ích], đang kiểm soát cài đặt này".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?