Thêm và mở ứng dụng Chrome

Bạn có thể thêm và mở ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Lưu ý: Một số ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến chỉ được hỗ trợ trên Chromebook và không hoạt động trên Windows, Mac hoặc Linux.

Thêm ứng dụng

Thêm ứng dụng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến
 1. Mở  Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt tìm các ứng dụng bạn muốn. 
 3. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
Thêm lối tắt vào trang web dưới dạng ứng dụng
Đối với người dùng Windows, Linux và Chromebook, bạn có thể thêm lối tắt vào trang web trên Internet dưới dạng ứng dụng trong Chrome.
 1. Mở Chrome.
 2. Chuyển tới trang web bạn muốn thêm dưới dạng ứng dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấp vào Công cụ khác.
 5. Nhấp vào Tạo lối tắt.
 6. Nhập tên cho lối tắt và nhấp vào Tạo.

Mở ứng dụng

Mở ứng dụng
 1. Mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, nhập chrome://apps.
 3. Nhấn Enter.
 4. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn mở.

Nhấp chuột phải vào ứng dụng để mở trong tab thông thường hoặc tab được ghim, ở chế độ toàn màn hình hoặc trong cửa sổ mới.

Mở ứng dụng trong các trình duyệt khác

Bạn có thể mở ứng dụng trong trình duyệt khác nếu URL bắt đầu bằng http://. Để mở ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Chrome.
 2. Mở ứng dụng và xác nhận URL
 3. Sao chép và dán URL vào thanh địa chỉ của trình duyệt khác để mở.
Mở một ứng dụng trên Chromebook

Để xem và mở ứng dụng trên Chromebook của bạn, hãy nhấp vào Trình chạy Trình khởi chạy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?