Cài đặt và quản lý tiện ích

Bạn có thể tùy chỉnh Chrome và thêm tính năng cũng như chức năng bằng cách thêm các tiện ích từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Cài đặt tiện ích

 1. Mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và chọn tiện ích mà bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 4. Một số tiện ích sẽ cho bạn biết có cần tới các quyền hoặc dữ liệu nhất định hay không. Để phê duyệt, hãy nhấp vào Thêm tiện ích.

Để sử dụng tiện ích, hãy nhấp vào biểu tượng ở bên phải thanh địa chỉ.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính tại cơ quan hoặc trường học, thì tổ chức của bạn có thể chặn một số tiện ích.

Cài đặt trên điện thoại
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.  Nếu chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào Chrome.
 2. Tìm tiện ích mà bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấn vào Thêm vào màn hình.
 4. Xác nhận bằng cách nhấn vào Thêm vào màn hình.

Lần sau khi mở Chrome trên máy tính, bạn sẽ thấy một thông báo cho biết tiện ích đã được cài đặt. Nếu tiện ích cần một số quyền, bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền cho tiện ích. Để phê duyệt, hãy nhấp vào Bật tiện ích.

Cài đặt cùng với một ứng dụng trên Windows hoặc Mac

Đôi lúc, khi bạn cài đặt một ứng dụng trên Windows hoặc Mac, ứng dụng đó cũng cài đặt một tiện ích Chrome. Lần tới khi bạn mở Chrome:

 • Để cấp quyền và sử dụng tiện ích, hãy nhấp vào Bật.
 • Để xóa tiện ích, hãy nhấp vào Xóa

Cho phép tiện ích đọc và thay đổi dữ liệu trang web

Một số tiện ích cần có quyền đọc và thay đổi dữ liệu trang web. Bạn có thể thay đổi quyền của tiện ích bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Trên thanh công cụ, hãy nhấp chuột phải vào một tiện ích.
 3. Di chuột qua mục "Tiện ích này có thể đọc và thay đổi dữ liệu trang web". Sau đó, quyết định quyền sẽ cấp cho tiện ích:
  • Khi bạn nhấp vào tiện ích: Chỉ bật tiện ích khi bạn nhấp vào tiện ích đó. Quyền này chỉ cho phép tiện ích truy cập vào trang web hiện tại trong tab hoặc cửa sổ đang mở. Nếu đóng tab hoặc cửa sổ này, bạn sẽ phải nhấp vào tiện ích để bật lại.
  • Trên [trang web hiện tại]: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên trang web hiện tại.
  • Trên tất cả các trang web: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên tất cả các trang web.

Thêm hoặc xóa quyền truy cập vào một trang web cụ thể

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm  Khác sau đó  Công cụ khác  sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm hoặc xóa một trang web:
  • Thêm: Ở bên phải mục "Trang web được phép", hãy nhấp vào Thêm.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy thay đổi mục "Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập" thành Trên các trang web cụ thể.
  • Xóa: Ở bên phải của trang web, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Khác sau đóXóa.

Gỡ cài đặt tiện ích

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy tìm biểu tượng của tiện ích. Sau đó, nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Xóa khỏi Chrome.

Nếu bạn không thấy biểu tượng của tiện ích, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện ích bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Xóa.
 4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xóa.

Quản lý tiện ích

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
 3. Thực hiện thay đổi:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện ích.
  • Cho phép ẩn danh: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Sau đó, bật Cho phép ở chế độ ẩn danh.
  • Sửa tiện ích bị hỏng: Tìm tiện ích bị hỏng rồi nhấp vào Sửa. Sau đó, xác nhận bằng cách nhấp vào Sửa tiện ích.
  • Cho phép truy cập trang web: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Bên cạnh mục "Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập", hãy thay đổi quyền truy cập trang web của tiện ích thành Khi nhấp chuột, Trên các trang web cụ thể hoặc Trên tất cả các trang web.
Sử dụng tiện ích trên máy tính bất kỳ

Để sử dụng tiện ích trên máy tính bất kỳ, hãy đăng nhập vào Chrome.

Sắp xếp trên thanh công cụ

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy tìm kiếm biểu tượng của tiện ích.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Kéo biểu tượng của tiện ích đến vị trí mới.

Ẩn tiện ích

 • Để ẩn tiện ích, hãy nhấp vào bên phải thanh địa chỉ và kéo thanh địa chỉ sang phải.
 • Để ẩn từng tiện ích, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Ẩn trong menu Chrome.
 • Để xem các tiện ích bạn đã ẩn, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác.

Hiển thị tiện ích

 • Để hiển thị tiện ích bạn đã ẩn, hãy nhấp vào bên phải thanh địa chỉ và kéo thanh địa chỉ sang trái.
 • Để đưa tiện ích đã ẩn trở lại thanh công cụ, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác. Sau đó, nhấp chuột phải vào biểu tượng của tiện ích rồi chọn Hiển thị trên thanh công cụ.
  • Một số tiện ích không có tùy chọn này.
Xóa phần mềm độc hại tiềm ẩn

Nếu bạn sửa một tiện ích nhưng tiện ích đó vẫn bị hỏng, thì một chương trình đáng ngờ có thể đang thay đổi các tệp của tiện ích này.

 1. Trên máy tính Windows, hãy kiểm tra phần mềm độc hại trên máy tính.
 2. Trên máy tính Windows, Mac hoặc Linux, hãy chạy phần mềm diệt vi-rút hoặc chống phần mềm độc hại. Sau đó, xóa mọi chương trình phần mềm có thể đang ảnh hưởng đến Chrome.
 3. Trên mọi máy tính, hãy sửa tiện ích bằng cách thực hiện như sau:
  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Công cụ khác sau đó Tiện ích.
  3. Tìm tiện ích bị hỏng rồi nhấp vào Sửa. Sau đó, xác nhận bằng cách nhấp vào Sửa.
 4. Nếu cách này không hiệu quả, hãy truy cập vào Diễn đàn trợ giúp Chrome và chia sẻ trường hợp của bạn với chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?