Tải xuống hoặc xóa chủ đề Chrome

Cá nhân hóa Chrome trên máy tính của bạn bằng một chủ đề vui nhộn. Chủ đề đó sẽ xuất hiện quanh đường viền của trình duyệt và dưới dạng nền khi bạn mở tab mới. Chủ đề Chrome được lưu trữ trong Tài khoản Google của bạn, do đó, khi đăng nhập vào Chrome trên bất kỳ máy tính nào, bạn cũng sẽ thấy cùng một chủ đề.

Tải xuống và thêm chủ đề Chrome

  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
  3. Trong phần "Giao diện", nhấp vào Chủ đề. Bạn cũng có thể chuyển tới thư viện bằng cách truy cập vào Chủ đề trên Cửa hàng Chrome trực tuyến.
  4. Nhấp vào hình thu nhỏ để xem trước các chủ đề khác nhau.
  5. Khi tìm thấy chủ đề bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Thêm vào Chrome.

Chủ đề sẽ được áp dụng ngay lập tức. Nếu bạn thay đổi ý định, nhấp vào Hoàn tác ở trên cùng.

Xóa chủ đề Chrome

  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
  3. Trong phần "Giao diện", nhấp vào Đặt lại về mặc định. Bạn sẽ thấy lại chủ đề cổ điển của Google Chrome.

Nếu các bước này không hiệu quả thì có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Nhận trợ giúp khôi phục cài đặt Chrome của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
false
false