Mẹo về duyệt qua Cửa hàng Chrome trực tuyến

Cách truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến

Bạn có thể truy cập cửa hàng bằng hai cách:

Kiểm tra mức độ sẵn có của Cửa hàng Chrome trực tuyến cho =các vị trí được hỗ trợ và những nơi mà chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ thanh toán sau trong năm nay.

Mẹo về duyệt qua Cửa hàng Chrome trực tuyến

Dưới đây là một số mẹo về duyệt qua cửa hàng để tìm các ứng dụng, tiện ích mở rộng và chủ đề thú vị:

  • Di chuột qua các mặt hàng: Sử dụng chuột để di qua các mặt hàng trên trang chủ hoặc trang danh mục để xem nhanh chi tiết chính như giá và xếp hạng.
  • Liên kết danh mục: Sử dụng các liên kết danh mục ở phía bên trái cửa hàng để tìm các loại tiện ích mở rộng, chủ đề và ứng dụng web khác nhau.
  • Tìm kiếm các mục: Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu trang để tìm kiếm các mục cụ thể theo tiêu đề.
  • Xếp hạng và đánh giá: Xem xếp hạng và đánh giá trên trang chi tiết của mục để xem những người dùng khác nhận xét về mặt hàng.

Trợ giúp cài đặt

Khi bạn tìm thấy ứng dụng nào đó thú vị trong cửa hàng, hãy cài đặt và dùng thử! Xem hướng dẫn cài đặt các mặt hàng của cửa hàng: