Tiện ích mở rộng

Sử dụng các tiện ích mở rộng để cá nhân hóa Google Chrome với nhiều đặc điểm và tính năng phụ trợ. Hãy kiểm tra danh sách tiện ích mở rộng hiện có tại Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về tiện ích mở rộng:

Để tìm hiểu thêm về Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy truy cập Trung tâm Trợ giúp Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích