Ondersteunde directoryvariabelen

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als beheerder kun je variabelen gebruiken om bestandspaden te configureren, zoals de directory die Chrome gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan. Zo hoef je geen hardgecodeerd pad in te stellen.

Als je bijvoorbeeld profielgegevens wilt opslaan onder de lokale app-gegevens van de gebruiker in Windows, stel je het beleid UserDataDir in op ${local_app_data}\Chrome\Profile. In de meeste installaties van Microsoft Windows 7 en Vista wordt dit omgezet in C:\Users\CurrentUser\AppData\Chrome\Profile.

Gebruikersprofielen in de Chrome-browser zijn niet compatibel met eerdere versies. Als je een verkeerde combinatie van profielen en Google Chrome-versies gebruikt, kan dit leiden tot crashes of verlies van gegevens. Zie Veelvoorkomende problemen met de Chrome-browser voor meer informatie.

Tips voor het instellen van paden in beleidsregels

 • Beleidsregels die paden bevatten waarin Chrome-gegevens worden opgeslagen, werken niet altijd op alle platforms. Sommige beleidsregels zijn alleen beschikbaar op bepaalde platforms, terwijl andere op alle platforms kunnen worden gebruikt.
 • Paden moeten absoluut zijn. Zo voorkom je fouten die worden veroorzaakt door apps die op verschillende locaties op verschillende momenten worden gestart.
 • Elke variabele mag slechts één keer voorkomen in een pad.
 • Indien mogelijk maken de meeste beleidsregels een pad als dit nog niet bestaat.
 • Als je netwerklocaties gebruikt kan dit voor sommige beleidsregels tot onverwachte resultaten leiden. Het gebruikersprofiel is bijvoorbeeld niet compatibel met eerdere versies. Als je dus een andere versie of ander kanaal van de Chrome-browser met hetzelfde profiel gebruikt, kan het profiel beschadigd raken.

Lijst met ondersteunde padvariabelen

Padvariabele Beschrijving Voorbeeld
Alle platforms

${machine_name} 

De naam van het apparaat. De domeinnaam kan worden toegevoegd.

jan.ab1.solarmora.org

janabc

${user_name}

De gebruiker die Chrome gebruikt (suids wordt gevolgd). 

janjansen

Alleen Apple® macOS®

${documents}

De map Documenten van de huidige gebruiker. /Users/janjansen/Documenten

${users}

De map waarin de profielen van de gebruiker zijn opgeslagen. /Users

Alleen Microsoft® Windows®

${client_name}

De naam van de client-PC die is verbonden met een Remote Desktop Protocol (RDP) of Citrix-sessie.

Deze variabele is leeg als deze wordt gebruikt vanuit een lokale sessie. Als je deze dus in paden gebruikt, raden we je aan er een voorvoegsel voor te zetten dat niet leeg is.

C:\chrome_profiles\session_${client_name} produceert het volgende:

 • Voor lokale sessies:
  C:\chrome_profiles\session_
 • Voor externe sessies:
  C:\chrome_profiles\session_naampc

${documents}

De map Documenten van de huidige gebruiker.

C:\Users\Administrator\Documenten

${global_app_data}

De systeembrede map met app-gegevens (AppData).

C:\AppData

${local_app_data}

De AppData-map van de huidige gebruiker.

C:\Users\Administrator\AppData\Local
 

${profile

De map Home van de huidige gebruiker.

C:\Users\Administrator

${program_files}

De map Program Files van het huidige proces. Deze hangt af van of het een 32-bits of een 64-bits proces is.

C:\Program Files (x86)

${roaming_app_data}

De map AppData\Roaming van de huidige gebruiker.

C:\Users\Administrator\AppData\Roaming

${session_name}

De naam van de actieve sessie. Hiermee kun je het verschil zien tussen meerdere sessies op afstand die tegelijk verbinding hebben met één gebruikersprofiel. 

Local desktop sessions—WinSta0

${windows}

De Windows-map.

C:\WINNT

C:\Windows

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?