Beleid voor gebruikerservaringen

Deze pagina is bedoeld voor IT-beheerders die Chrome-browsers of Chrome OS-apparaten beheren voor een bedrijf of school.

Hier volgen slechts enkele van de beleidsregels die je kunt gebruiken om de browsefunctionaliteit voor je Chrome-gebruikers aan te passen.

Begin je net? Zie Meer informatie over Chrome-beleidsbeheer.

Chrome-beleid voor gebruikerservaringen

Neem het beleid hieronder door. Klik vervolgens op de links om de beleidsregels vanaf je gewenste platform af te dwingen.

Knop Home weergeven

Schakel dit beleid in om de knop Home weer te geven op de werkbalk van Chrome-browsers of Chrome-apparaten. Als je op de knop Home klikt, wordt de standaard homepage geopend (zie hieronder).

Afdwingen via:

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: ShowHomeButton

Een standaard homepage instellen

Schakel dit beleid in om de homepage in te stellen die wordt geopend wanneer gebruikers in de Chrome-browser of op Chrome-apparaten op de Startknop klikken.

Voorbeeld: https://www.uwbedrijf.nl

Afdwingen via:

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: HomePageLocation

Homepage-URL openen op nieuwe tabbladen

Schakel dit beleid in om een specifieke pagina (zoals je homepage) te laten weergeven wanneer een nieuw tabblad wordt geopend.

Afdwingen via:

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: NewTabPageLocation

Standaardzoekmachine instellen op Google

Schakel dit beleid in om google.com als zoekmachine te gebruiken wanneer gebruikers in de adresbalk bovenaan een Chrome-venster typen. 

Afdwingen via:

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux

Achtergrond van Chrome OS-apparaten aanpassen

Alleen van toepassing op Chromebooks en andere apparaten met Chrome OS.

Upload een aangepaste afbeelding die je als achtergrond op het inlogscherm en het bureaublad van gebruikers wilt weergeven.

Afdwingen via:

De spellingcontrole in- of uitschakelen

Schakel dit beleid in om gebruikers de spellingcontrole te laten gebruiken. 

Afdwingen via:

  • Groepsbeleid voor Windows: Spellingcontrole inschakelen
  • Voorkeursnaam voor Mac/Linux: SpellcheckEnabled

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: SpellcheckEnabled

Talen voor de spellingcontrole in- of uitschakelen

Schakel het beleid SpellcheckLanguage in om gebruikers toe te staan een taal te kiezen voor de spellingcontrole. 

Afdwingen via:

  • Groepsbeleid voor Windows: Inschakelen van spellingcontrole voor talen afdwingen
  • Voorkeursnaam voor Mac/Linux: SpellcheckLanguage

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: SpellcheckLanguage

Schakel het beleid SpellcheckLanguageBlacklist in als je gebruikers niet wilt toestaan een taal te kiezen voor de spellingcontrole.

Afdwingen via:

  • Groepsbeleid voor Windows: Uitschakelen van spellingcontrole voor talen afdwingen
  • Voorkeursnaam voor Mac/Linux: SpellcheckLanguageBlacklist

Beleidsdetails voor Windows/Mac/Linux: SpellcheckLanguageBlacklist

Meer beleidsregels

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?