Avisering

Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Tillåta eller blockera appar och tillägg

För administratörer som hanterar Chrome-policyer från Googles administratörskonsol.

Vill du fjärrhantera appar och tillägg i ChromeOS? Starta en provperiod på Chrome Enterprise Upgrade utan kostnad i dag

Som Chrome Enterprise-administratör kan du styra vilka appar eller tillägg användare kan installera på hanterade Chrome-webbläsare eller ChromeOS-enheter.

Den här artikeln ger en övergripande översikt över hur du anger policyer för alla användare eller anpassar inställningarna för olika grupper. Mer detaljerad information finns i guiden Hantera tillägg i företaget.

Innan du börjar

 • Om du vill göra inställningar för en viss grupp användare eller registrerade Chrome-webbläsare lägger du till användarkontona eller webbläsarna i en grupp eller organisationsenhet. Det går bara att lägga till användarkonton i grupper. Mer information finns i Grupper och Lägg till en organisationsenhet.
 • För att tillämpa inställningar för Chrome-användare på Windows-, Mac- eller Linux-datorer aktiverar du Chrome-webbläsarhantering för den organisationsenhet de tillhör. Se Aktivera Chrome-webbläsarhantering.
 • Kontrollera att Chrome Web Store-tjänsten är aktiverad. Annars kan användarna inte få åtkomst till Chrome Web Store för att bläddra bland eller installera appar och tillägg, inklusive sådana som du tillåter.
  Som standard är Chrome Web Store-tjänsten avstängd på vissa Education-domäner. Mer information om hur du aktiverar Chrome Web Store-tjänsten för användare finns i Tilläggstjänster från Google.
  Obs! Även om Chrome Web Store-tjänsten är inaktiverad fortsätter tvångsinstallerade appar och tillägg att installeras automatiskt och användarna kan fortfarande sidladda tillägg.
 • Det finns en gräns på 500 för det totala antalet appar gånger antalet grupper.

Konfigurera policyer på administratörskonsolen

Kan gälla för inloggade användare på alla enheter eller registrerade webbläsare på Windows, Mac eller Linux. Mer information finns i Förstå när inställningarna gäller.

Tillåt eller blockera alla appar och tillägg förutom de du anger

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

  Om du har registrerat dig för Chrome Browser Cloud Management öppnar du menyn följt av Webbläsaren Chromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

 3. (Endast användare) Så här tillämpar du inställningen på en grupp:
  1. Välj Grupper.
  2. Välj den grupp som du vill tillämpa inställningen på. 
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Klicka på Ytterligare inställningar Inställningar till höger.
 6. Gå till läget Tillåt/blockera.
 7. Klicka på Redigera.
 8. För Play Butik väljer du vilken typ av appar och tillägg du vill låta användare installera.
  Obs! Det är bara den primära kontoanvändaren som får installera appar och tillägg från Google Play Butik.
  • Tillåt alla appar, administratören hanterar blockeringslistan – användare kan installera alla appar och tillägg från Google Play Butik, förutom de som du blockerar.
  • Blockera alla appar, administratören hanterar godkännandelistan – användare får bara installera de appar och tillägg från Google Play Butik som du tillåter.
 9. För Chrome Web Store väljer du vilken typ av appar och tillägg du vill låta användare installera.
  • Tillåt alla appar, administratören hanterar blockeringslistan – användarna kan installera alla appar och tillägg från Chrome Web Store, förutom de som du blockerar.
  • Blockera alla appar, administratören hanterar godkännandelistan – användarna kan bara installera de appar och tillägg från Chrome Web Store som du tillåter.
  • Blockera alla appar, administratören hanterar godkännandelistan, användarna kan begära tillägg – användarna kan bara installera de appar och tillägg från Chrome Web Store som du tillåter, men de kan även begära de tillägg som de behöver. Sedan kan du tillåta, blockera eller automatiskt installera tillägg som användare begär. Mer information finns i Arbetsflöden för tillägg: Låt användarna begära tillägg.
 10. Klicka på Spara.
Blockera eller tillåta en app

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

Tips! Om du vill blockera eller tillåta ett tillägg för registrerade webbläsare är det enklare att använda användningsrapporten för appar och tillägg. Mer information finns i Visa användningsdetaljer om appar och tillägg.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

  Om du har registrerat dig för Chrome Browser Cloud Management öppnar du menyn följt av Webbläsaren Chromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

 3. (Endast användare) Så här tillämpar du inställningen på en grupp:
  1. Välj Grupper.
  2. Välj den grupp som du vill tillämpa inställningen på. 
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Leta reda på appen som du vill konfigurera policyer för.
 6. Välj Blockera under Installationspolicy.
 7. Klicka på Spara.
Blockera appar och tillägg baserat på behörigheter

De här stegen förutsätter att du känner till hur du gör Chrome-inställningar på administratörskonsolen.

Du kan förhindra användare från att köra appar eller tillägg som kräver vissa behörigheter som din organisation inte tillåter. Till exempel kan du blockera tillägg som ansluter till USB-enheter eller får åtkomst till cookies.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. I administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Enheterföljt avChromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

  Om du har registrerat dig för Chrome Browser Cloud Management öppnar du menyn följt av Webbläsaren Chromeföljt avAppar och tilläggföljt avAnvändare och webbläsare.

 3. (Endast användare) Så här tillämpar du inställningen på en grupp:
  1. Välj Grupper.
  2. Välj den grupp som du vill tillämpa inställningen på. 
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla användare och registrerade webbläsare väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Klicka på Ytterligare inställningar Inställningar längst till höger.
 6. Bredvid Behörigheter och webbadresser blockerar du alla behörigheter som du vill blockera. Mer information om behörigheter finns i App- och tilläggsbehörigheter för Chrome.
 7. Klicka på Spara.

Så här hanterar du säkerhetsinställningar för appar och tillägg

Du hittar en steg för steg-guide i den här videon

Managing security settings for apps and extensions

Relaterade ämnen

Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny