Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Chrome instellen

Met Chrome for Business kunt u de Chrome-browser op verschillende manieren implementeren en beheren voor uw gebruikers. Chrome wordt ondersteund op Linux, Mac en Windows. Zie Systeemvereisten voor Chrome voor meer informatie.

Chrome on Windows desktop
 • Als u Chrome wilt installeren en beheren op uw bedrijfsapparaten (Windows, Mac en Linux), bekijkt u de installatie-instructies voor de Microsoft Installer (MSI) en Apparaatbeleid instellen hieronder.
 • Als u Chrome-beleid wilt instellen voor gebruikers op hun persoonlijke computers en voor als ze inloggen bij Chrome met hun G Suite-account wanneer ze niet op hun werk zijn, bekijkt u Gebruikersbeleid instellen hieronder.
 • Als u Chrome-beleidsregels wilt instellen voor uw beheerde Chromebook- en Chromebox-gebruikers, gaat u naar Chrome-apparaten beheren.
 • Als u Chrome wilt instellen als de standaardbrowser op apparaten met Microsoft® Windows 10® en hoger, bekijkt u Chrome instellen als standaardbrowser in Windows 10.
De MSI installeren op beheerde Windows-apparaten

Als beheerder kunt u de Chrome-MSI of het Chrome Enterprise-pakket downloaden. Het pakket bevat de Chrome-MSI, ondersteuning van oudere browsers in Chrome (Legacy Browser Support, LBS) en templates voor beheerbeleid. Zie Het Chrome Enterprise-pakket downloaden voor meer informatie over de installatie en implementatie van de Chrome-browser in uw organisatie met het Chrome Enterprise-pakket.

Deze instructies gaan over het installeren van de Chrome-MSI in een Windows-omgeving. Ga als volgt te werk om Chrome voor een organisatie te installeren:

 1. Download Chrome.

  In een Windows-omgeving: download het Microsoft-installatieprogramma (MSI) voor Google Chrome. Hiermee kan Chrome zonder internetverbinding worden geïnstalleerd. In een Mac- of Linux-omgeving: download de consumentenversie van Chrome.

  Chrome wordt geïnstalleerd op systeemniveau zodat alle gebruikers op de computer toegang hebben tot hetzelfde exemplaar van Chrome.
 2. Configureer voorkeuren en beleidsregels voor Chrome.

  Voorkeuren zijn gebruikersconfiguratie-instellingen voor een afzonderlijk exemplaar van Chrome. Beleidsregels zijn beheerdersconfiguratie-instellingen voor meerdere exemplaren van Chrome. Beleidsregels gaan vóór eventuele andere gebruikersvoorkeuren.

  • Configureer de voorkeuren, ofwel de standaardinstellingen voor Chrome die gebruikers kunnen wijzigen. (Zie Voorkeuren beheren.)
  • Configureer beleidsregels voor Chrome-instellingen die gebruikers niet mogen wijzigen. (Zie Beleidsregels beheren.)
 3. Installeer Chrome-extensies vooraf.

  Met extensies vergroot u de functionaliteit van Chrome. (Zie Chrome-extensies vooraf installeren.)

 4. Push Chrome naar de computers van uw gebruikers.

  In een Windows-omgeving kunt u Systems Management Server (SMS) of dergelijke tools gebruiken om het MSI-bestand te pushen. U kunt het MSI-bestand ook rechtstreeks op de doelcomputers uitvoeren en automatisch installeren. Gebruik daarvoor deze opdracht:

  Msiexec /q /I GoogleChrome.msi
 5. Test de installatie.

  Start Google Chrome op een doelcomputer en controleer of uw configuraties zijn toegepast.

  Als dit niet het geval is, voert u het Microsoft-hulpprogramma om groepsbeleid te updaten (gpupdate) uit om de beleidsinstellingen te vernieuwen.
Apparaatbeleid instellen

Nadat u Chrome heeft geïnstalleerd op de computers van uw gebruikers, kunt u de versie van Chrome op drie manieren beheren op de door het bedrijf beheerde computers van uw gebruikers:

Als beleid op apparaatniveau op een door het bedrijf beheerd apparaat in conflict komt met cloudbeleid dat is ingesteld in de beheerdersconsole, heeft het beleid op apparaatniveau dat is ingesteld met Windows-groepsbeleid voorrang.

Implementatietip: Veel Windows-beheerders installeren Chrome via de MSI en beheren het Chrome-exemplaar van de gebruikers via Windows-groepsbeleid (zie hieronder). Snelstarthandleidingen met technische details over het configureren van beheerbeleidsregels voor Chrome onder Windows, Mac en Linux vindt u op de website voor Chrome-ontwikkelaars.

Gebruikersbeleid instellen

Naast apparaatbeleid kunt u gebruikers optioneel ook voorzien van het gemak van gesynchroniseerde tabbladen en vooraf geïnstalleerde Chrome-apps, -extensies en -thema's wanneer ze vanaf een niet-werkcomputer bij Chrome inloggen. Dit cloudbeleid wordt ingesteld in de beheerdersconsole. Het bevat het grootste deel van de meer dan 100 beleidsregels die beschikbaar zijn in Windows-groepsbeleid. Dit beleid wordt toegepast op gebruikers wanneer ze inloggen bij Chrome met hun G Suite-account, ongeacht welk apparaat ze gebruiken.

 1. Laat de gebruikers Chrome downloaden op hun pc.

 2. Log in bij uw beheerdersconsole.

 3. Maak de organisatie-eenheden waarvoor u beleidsregels wilt instellen, als u dit nog niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld fulltimewerknemers en contractanten, of docenten en leerlingen.

 4. Ga naar Apparaatbeheer > Chromebeheer > Gebruikersinstellingen en stel het beleid in dat u wilt configureren voor uw organisatie. Veel beheerders kiezen ervoor de standaardinstellingen in Chrome niet te wijzigen, en configureren alleen instellingen zoals homepages, nieuwe tabbladen, apps en extensies.

 5. Klik wanneer u klaar bent op Opslaan. Het beleid wordt afgedwongen wanneer gebruikers met hun G Suite-account inloggen bij Chrome, ongeacht op welke computer ze inloggen.

  • In tegenstelling tot door het bedrijf beheerde apparaten, worden deze instellingen alleen toegepast op de persoonlijke computer van een gebruiker wanneer de gebruiker inlogt bij Chrome met zijn G Suite-account. Instellingen die gewoonlijk door beheerders worden geconfigureerd, zijn homepages, nieuwe tabbladen, apps, extensies en thema's.
  • Instellingen voor groepsbeleid (apparaatinstellingen) hebben voorrang wanneer sprake is van een conflict tussen instellingen voor groepsbeleid en cloudbeleid op door het bedrijf beheerde apparaten.

U moet Chrome-beheer inschakelen voordat gebruikersbeleid werkt op Windows®-, Mac®- en Linux®-computers. Als u Chrome-licenties heeft aangeschaft, is Chrome-beleid van toepassing op gebruikers die zijn ingelogd bij een beheerd Chrome-apparaat, zelfs als Chrome-beheer is uitgeschakeld.

Ondersteuning van oudere browsersites

Als uw organisatie gebruik wil maken van de voordelen van de Chrome-browser, maar uw gebruikers nog steeds toegang moeten hebben tot oudere websites en apps waarvoor Internet Explorer vereist is, kunt u de Chrome-extensie voor ondersteuning van oudere browsers gebruiken om automatisch tussen Chrome en een andere browser te schakelen. Als uw gebruikers klikken op links waarvoor een oudere browser is vereist, wordt de URL automatisch geopend in de oudere Chrome-browser.

Meer informatie over het instellen van ondersteuning van oudere browsers voor Chrome en Internet Explorer.

Bekijk de Chrome-implementatiehandleiding voor uitgebreide instructies voor de implementatie van Chrome in uw bedrijf.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false