Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Rensa data från ChromeOS-enhet

Du kan rensa all lokal användardata som du har sparat på en ChromeOS-enhet genom att byta till utvecklarläge och sedan byta tillbaka till normalläge. Detta är användbart om du vill återregistrera en ChromeOS-enhet efter att en användare har loggat in på den.

Om du vill hantera en ChromeOS-enhet på domänen måste du registrera den innan någon användare loggar in på enheten (inklusive du som administratör). Om en användare loggar in innan du registrerar enheten kommer dina kontopolicyer och inställningar för Google Workspace-kontot inte att gälla och du måste rensa enheten och starta om registreringsprocessen för att hantera enheten på domänen.

All kontoinformation och data som lagras på ChromeOS-enheten och som inte synkroniseras med Google Chrome Sync, som foton, hämtade filer och sparade nätverk, tas bort vid en rensning.

Rensa en ChromeOS-enhet

De exakta stegen för din enhet kan variera. Om ChromeOS-enheten är listad nedan följer du de här stegen. Annars följer här generella steg som gäller för alla Chromebook- eller Chromebox-enheter.

Rensa en Chromebook – utvecklarläge
 1. Stäng av din Chromebook.
 2. Tryck på Esc+Uppdatera+Power.
  Ett gult utropstecken (!) eller Infoga ett USB-minne för återställning visas.
 3. Tryck på Ctrl + D och öppna utvecklingsläget. Tryck sedan på Retur.
 4. Tryck på mellanslag och tryck sedan på Retur.
  Lokal data tas bort i Chromebook och enheten återgår till ursprungsläget. Detta tar cirka 40 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 5. När övergången är klar trycker du på blanksteg och sedan på Retur för att återgå till det verifierade läget.
 6. Registrera din Chromebook innan du loggar in på den.
Rensa en Chromebook – återställ via internetanslutning

För enheter som har möjlighet att återställa via internet, t.ex. HP Elite Dragonfly, och som är anslutna till internet.

 1. Stäng av din Chromebook.
 2. Tryck på Esc+Uppdatera+Power.
 3. Välj Återställ med internetanslutning.
 4. Tryck på Retur för att gå till nästa skärm.
 5. Om du vill ansluta till ett nätverk för att påbörja återställningen trycker du på Retur.
 6. Välj nätverksanslutningen och tryck på Retur.
 7. Om du uppmanas att göra det skriver du ditt lösenord och trycker på Retur.
  Obs! Tryck på Tabb för att se lösenordet.
 8. Det kan ta några minuter att ansluta till nätverket.
 9. Tryck på Retur för att flytta till nästa skärm.
 10. När återställningen är klar startas Chromebook om.
 11. Klicka på Kom igång på skärmen Välkommen till Chromebook.
 12. Anslut till wifi-nätverket för att fortsätta.
 13. Godkänn Googles användarvillkor.
 14. Ladda ned de senaste uppdateringarna av operativsystemet om du uppmanas att göra det.
 15. Registrera din Chromebook innan du loggar in på den.
Rensa en Chromebook-surfplatta
 1. Om enheten inte laddar (stickkontakten är inte i eller också är enheten inkopplad men fulladdad) trycker du och håller på knapparna Volym upp, Volym ned och strömbrytaren tills batteriindikatorns LED-lampa ändrar färg till orange. Släpp då knapparna och kontrollera att LED-lampan ändrar färg till grön.
 2. Om enheten är ansluten och laddar trycker och håller du på knapparna Volym upp, Volym ned och strömbrytaren tills den batteriindikatorns LED-lampa blinkar orange. Släpp då knapparna och kontrollera att LED-färgen förblir orange.
  Obs! Om enheten stängs av helt slår du på den igen och startar om den.
 3. När du uppmanas att sätta i ett USB-minne eller SD-kort för en återställning trycker du på knappen Volym upp eller Volym ned knappen för att öppna alternativmenyn.
 4. Tryck samtidigt på knapparna Volym upp och Volym ned.
 5. Välj Bekräfta inaktivering av OS-verifiering och tryck på strömbrytaren.
 6. Välj Utvecklaralternativ och tryck på strömbrytaren.
 7. Välj Starta från intern hårddisk och tryck på strömbrytaren.
  Lokal data tas bort från Chromebook-surfplattan och enheten återgår till ursprungsläget. Detta tar cirka 15 minuter.
 8. Välj Aktivera OS-verifiering och tryck på strömbrytaren för att återgå till verifierat läge.
 9. Välj Bekräfta aktivering av OS-verifiering och tryck på strömbrytaren.
 10. Registrera Chromebook-surfplattan innan du loggar in.

Viktigt! Stegen ovan kanske inte fungerar på alla enheter. Kontakta Googles support om du inte är säker på att du kan återställa enheten efter att du rensat den.

Rensa en Chromebox
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av din Chromebox.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet:
  Här sitter det på modellerna ASUS, Dell, AOPEN och Acer Chromebox:

  ASUS Chromebox 3 CN65

  ""

  ASUS Chromebox 2 CN62
  Asus Chromebox factory reset button

  Dell Chromebox
  Dell Chromebox recovery button hole

  AOPEN Chromebox
  AOPEN Chromebox recovery button

  Acer Chromebox
  Återställningsknapp på Chromebox

 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D. En tydlig ändring av skärmens text ska synas.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 7. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebox startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data och tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 9. Om du använder en hanterad Chromebox för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
  Om du använder en Chromebox för möten läser du Registrera din enhet istället.
Rensa en Chromebit
 1. Stäng av Chromebit genom att dra ut nätsladden.
 2. Placera ett gem (eller häftstift) i återställningshålet medan du sätter i nätkabeln igen (för att slå på enheten). Återställningshålet är inringat nedan:

  Chromebit

 3. Tryck på Ctrl+D. En tydlig ändring av skärmens text ska synas.
 4. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 5. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebit startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data. Processen tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 6. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 7. Om du använder en hanterad Chromebit för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.

Enhetsspecifika rensningsinstruktioner

Välj din ChromeOS-enhet nedan för att få instruktioner. Om din enhet inte finns med på listan följer du de allmänna steg som gäller för alla Chromebook- eller Chromebox-enheter.

Samsung Series 3 Chromebox
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av din Chromebox.
 3. Leta reda på Kensington-låsporten på baksidan av enheten bredvid strömporten.

 4. Flytta försiktigt strömbrytaren i låsporten bort från strömporten med hjälp av ett gem eller en nål.
  När du flyttar brytaren till det här läget övergår din Chromebox till utvecklarläge.
 5. Starta din Chromebox.
  På skärmen visas ett ansikte med ledsen min istället för att starta direkt.
 6. Tryck på Ctrl+D för att starta rensningen.
  Om du inte trycker på Ctrl+D startas processen automatiskt efter 20 sekunder. Din Chromebox börjar återgå till det ursprungliga interna läget. Processen tar ca 5 minuter. Stäng inte av din Chromebox under rensningen. Ansiktet med en ledsen min visas igen när processen är klar.
 7. Tryck på Ctrl+D igen, eller vänta i 20 sekunder.
  Den första inloggningsskärmen visas.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. Stäng av din Chromebox.
 9. Ställ tillbaka brytaren från steg 3 till ursprungsläget (mot strömporten, vilket är normalläge).
 10. Starta din Chromebox.
 11. Om du använder en hanterad Chromebox för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
  Om du använder en Chromebox för möten läser du Registrera din enhet istället.
AOPEN Chromebase
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av Chromebase.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet:
  AOPEN Chromebase reset pinhole
 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 7. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebase startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data och tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 9. Om du använder en hanterad Chromebase för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
LG Chromebase
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av Chromebase.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet.

  LG Chromebase recovery button hole

 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D. En tydlig ändring av skärmens text ska synas.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
 7. Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 8. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebase startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data. Borttagningen tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 9. När den här processen är klar trycker du på mellanslagstangenten på startskärmen. Tryck på Retur för att återgå till verifierat läge. Enheten startar om och återgår till verifierat läge.
 10. Om du använder en hanterad Chromebase för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
Acer Chromebase för möten
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet medan du slår på enheten.
  Återställningsknapphålet finns på baksidan av Chromebase-enheten.Återställningsknapp på Chromebase
 3. Tryck på Ctrl+D. En tydlig ändring av skärmens text ska synas.
 4. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startar om och på skärmen visas ett rött utropstecken.
 5. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebase startas om och övergången till utvecklarläge inleds. Detta raderar all lokal data. Borttagningen tar cirka 10 minuter.
 6. När den här processen är klar trycker du på mellanslagstangenten på startskärmen.
 7. Tryck på Retur för att återgå till verifierat läge. Enheten startar om i verifierat läge.
 8. Följ dessa steg för att registrera din enhet.

Frågor

Det står att min enhet har markerats för företagshantering. Vad ska jag göra?

Ett meddelande om att Den här enheten har markerats för företagshantering av domän.com betyder att enheten är konfigurerad för tvångsåterregistrering av administratören för domänen.

Om du är medlem i den här organisationen anger du dina inloggningsuppgifter på den här skärmen för att registrera enheten.

Om du ser den här registreringsskärmen och din enhet inte tillhör en organisation (om du exempelvis har köpt den online och inte registrerat den) besöker du den här sidan för anvisningar.

Inget händer när jag trycker på Ctrl+D.

Om du använder ett externt USB-tangentbord kontrollerar du att det är anslutet direkt till enheten. Bluetooth-tangentbord kanske inte fungerar.

Obs!

 • Om enheten inte tillhör en organisation och du vill använda den som en personlig enhet slutför du konfigurationen på skärmen med ditt personliga Google-konto.

Google och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864
false