Rensa data från Chrome-enheten

Du kan rensa all lokal användardata som du har sparat på en Chrome-enhet genom att byta till utvecklarläge och sedan byta tillbaka till normalläge. Detta är användbart om du vill återregistrera en Chrome-enhet efter att en användare har loggat in på den.

Om du vill hantera en Chrome-enhet på domänen måste du registrera den innan någon användare loggar in på enheten (inklusive du som administratör). Om en användare loggar in innan du registrerar enheten kommer dina kontopolicyer och inställningar för G Suite-kontot inte att gälla och du måste rensa enheten och starta om registreringsprocessen för att hantera enheten på domänen.

All kontoinformation och data som lagras på Chrome-enheten och som inte synkroniseras med Google Chrome Sync, som foton, hämtade filer och sparade nätverk, tas bort vid en rensning.

Rensa en Chrome-enhet

De exakta stegen för din enhet kan variera. Om Chrome-enheten är listad nedan följer du de här stegen. Annars följer här generella steg som gäller för alla Chromebook- eller Chromebox-enheter.

Rensa en Chromebook
 1. Stäng av din Chromebook.
 2. Tryck på Esc+Uppdatera+Power.  
  Ett gult utropstecken (!) eller Ange ett USB-minne för återställning visas.
 3. Tryck på Ctrl + D och öppna utvecklingsläget. Tryck sedan på Retur.
 4. Tryck på mellanslag och tryck sedan på Retur.
  Lokal data tas bort i Chromebook och enheten återgår till ursprungsläget. Detta tar cirka 40 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 5. När övergången är klar trycker du på blanksteg och sedan på Retur för att återgå till det verifierade läget.
 6. Registrera din Chromebook innan du loggar in på den.
Rensa en Chromebook-surfplatta
 1. Om enheten inte laddar (stickkontakten är inte i eller också är enheten inkopplad men fulladdad) trycker du och håller på knapparna Volym upp, Volym ned och strömbrytaren tills batteriindikatorns LED-lampa ändrar färg till orange. Släpp då knapparna och kontrollera att LED-lampan ändrar färg till grön.
 2. Om enheten är ansluten och laddar trycker och håller du på knapparna Volym upp, Volym ned och strömbrytaren tills den batteriindikatorns LED-lampa blinkar orange. Släpp då knapparna och kontrollera att LED-färgen förblir orange.
  Obs! Om enheten stängs av helt slår du på den igen och startar om den.
 3. När du uppmanas att sätta i ett USB-minne eller SD-kort för en återställning trycker du på knappen Volym upp eller Volym ned knappen för att öppna alternativmenyn.
 4. Tryck samtidigt på knapparna Volym upp och Volym ned.
 5. Välj Bekräfta inaktivering av OS-verifiering och tryck på strömbrytaren.
 6. Välj Utvecklaralternativ och tryck på strömbrytaren.
 7. Välj Starta från intern hårddisk och tryck på strömbrytaren.
  Lokal data tas bort från Chromebook-surfplattan och enheten återgår till ursprungsläget. Detta tar cirka 15 minuter.
 8. Välj Aktivera OS-verifiering och tryck på strömbrytaren för att återgå till verifierat läge.
 9. Välj Bekräfta aktivering av OS-verifiering och tryck på strömbrytaren.
 10. Registrera Chromebook-surfplattan innan du loggar in.

Viktigt! Stegen ovan kanske inte fungerar på alla enheter. Kontakta Googles support om du inte är säker på att du kan återställa enheten efter att du rensat den.

Rensa en Chromebox
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av din Chromebox.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet:
  Här finns de på Asus, Dell, AOPEN och Acer Chromebox-modeller:

  Asus Chromebox 3 CN65  Asus Chromebox 2 CN62
  Asus Chromebox factory reset button

  Dell Chromebox
  Dell Chromebox recovery button hole

  AOPEN Chromebox
  AOPEN Chromebox recovery button

  Acer Chromebox

 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 7. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebox startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data och tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 9. Om du använder en hanterad Chromebox för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
  Om du använder en Chromebox för möten läser du Registrera din enhet istället.
   
Rensa en Chromebit
 1. Stäng av Chromebit genom att dra ut nätsladden.
 2. Placera ett gem (eller häftstift) i återställningshålet medan du sätter i nätkabeln igen (för att slå på enheten). Återställningshålet är inringat nedan:
   

  Chromebit

 3. Tryck på Ctrl+D.
 4. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 5. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebit startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data. Processen tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 6. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 7. Om du använder en hanterad Chromebit för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.

Enhetsspecifika rensningsinstruktioner

Välj Chrome-enheten nedan för instruktioner. Om din enhet inte finns med på listan följer du de allmänna steg som gäller för alla Chromebook- eller Chromebox-enheter.


Samsung Series 3 Chromebox
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av din Chromebox.
 3. Leta reda på Kensington®-låsporten på baksidan av enheten bredvid strömporten.

 4. Flytta försiktigt strömbrytaren i låsporten bort från strömporten med hjälp av ett gem eller en nål.
  När du flyttar brytaren till det här läget övergår din Chromebox till utvecklarläge.
 5. Starta din Chromebox.
  På skärmen visas ett ansikte med ledsen min istället för att starta direkt.
 6. Tryck på CTRL + D för att starta rensningen.
  Om du inte trycker på CTRL + D startas processen automatiskt efter 20 sekunder. Din Chromebox börjar återgå till det ursprungliga interna läget. Processen tar ca 5 minuter. Stäng inte av din Chromebox under rensningen. Ansiktet med en ledsen min visas igen när processen är klar.
 7. Tryck på CTRL + D igen, eller vänta i 20 sekunder.
  Den första inloggningsskärmen visas.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. Stäng av din Chromebox.
 9. Ställ tillbaka brytaren från steg 3 till ursprungsläget (mot strömporten, vilket är normalläge).
 10. Starta din Chromebox.
 11. Om du använder en hanterad Chromebox för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
  Om du använder en Chromebox för möten läser du Registrera din enhet istället.
AOPEN Chromebase
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av Chromebase.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet:
  AOPEN Chromebase reset pinhole
 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 7. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebase startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data och tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 8. I startfönstret trycker du på mellanslagstangenten och sedan på Retur för att starta om enheten och återgå till Verifierat läge.
 9. Om du använder en hanterad Chromebase för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
LG Chromebase
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stäng av Chromebase.
 3. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet.

  LG Chromebase recovery button hole

 4. Håll återställningsknappen intryckt med ett gem samtidigt som du aktiverar enheten.
 5. Tryck på Ctrl+D.
 6. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
 7. Enheten startas om och ett rött utropstecken visas.
 8. Tryck på Ctrl + D.
  Chromebase startar om och startar övergången till utvecklarläge. Detta raderar all lokal data. Borttagningen tar cirka 10 minuter.
  Obs! Om obligatorisk registrering har aktiverats för enheten visas ett meddelande om att utvecklarläget är blockerat. Detta förkortar rensningsprocessen och tillåter fortfarande återregistrering vid automatisk omstart i verifierat läge.
 9. När den här processen är klar trycker du på mellanslagstangenten på startskärmen. Tryck på Retur för att återgå till verifierat läge. Enheten startar om och återgår till verifierat läge.
 10. Om du använder en hanterad Chromebase för din skola eller verksamhet följer du de här stegen för att registrera enheten.
Acer Chrome för möten
 1. Anslut ett tangentbord till enheten.
 2. Stick in ett gem (eller häftstift) i återställningshålet medan du slå på enheten.
  Återställningsknapphålet finns på baksidan av Chromebase-enheten.
 3. Tryck på Ctrl+D.
 4. Tryck på återställningsknappen med gemet igen.
  Enheten startar om och på skärmen visas ett rött utropstecken.
 5. Tryck på Ctrl+D.
  Chromebase startas om och övergången till utvecklarläge inleds. Detta raderar all lokal data. Borttagningen tar cirka 10 minuter.
 6. När den här processen är klar trycker du på mellanslagstangenten på startskärmen.
 7. Tryck på Retur för att återgå till verifierat läge. Enheten startar om i verifierat läge.
 8. Följ dessa steg för att registrera din enhet.

Frågor

Det står att min enhet har markerats för företagshantering. Vad ska jag göra?

Ett meddelande om att ”Den här enheten har markerats för företagshantering av domän.com” betyder att enheten är konfigurerad för tvångsåterregistrering av administratören för domänen.

Om du är medlem i den här organisationen anger du dina inloggningsuppgifter på den här skärmen för att registrera enheten.

Om du ser den här registreringsskärmen och din enhet inte tillhör en organisation (om du exempelvis har köpt den online och inte registrerat den) besöker du den här sidan för anvisningar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?