Czyszczenie danych urządzenia

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów urządzeń z Chrome for Work oraz Chrome for Education.

Możesz wyczyścić wszystkie lokalne dane użytkowników zapisane na urządzeniu z Chrome, przełączając je w tryb programisty, a następnie z powrotem w tryb normalny. Jest to przydatne, jeśli chcesz ponownie zarejestrować urządzenie z Chrome po tym, gdy zalogował się na nim użytkownik.

Aby zarządzać urządzeniem z Chrome w swojej domenie, zarejestruj je, zanim zaloguje się na nim jakikolwiek użytkownik, także Ty jako administrator. Jeśli ktoś zdąży zalogować się wcześniej, ustawienia i zasady obowiązujące na koncie Google Apps nie zostaną zastosowane. W takiej sytuacji musisz wyczyścić urządzenie, a następnie powtórzyć rejestrację, aby zarządzać tym urządzeniem w domenie.

Podczas czyszczenia usuwane są wszystkie informacje o koncie i dane przechowywane na urządzeniu z Chrome, które nie są zsynchronizowane za pomocą Synchronizacji Google Chrome (np. zdjęcia, pobrane pliki czy zapisane sieci).

Czyszczenie danych urządzenia z Chrome

Konkretne czynności mogą być trochę inne w przypadku różnych urządzeń. Jeśli Twoje urządzenie z Chrome jest wymienione poniżej, wykonaj czynności odpowiednie dla niego. Jeśli nie jest, skorzystaj z opisanych tutaj ogólnych czynności, które działają na każdym Chromebooku i Chromeboxie.

Czyszczenie danych Chromebooka
 1. Naciśnij Esc + Samsung Chromebook Refresh key + Power. Zostanie wyświetlony żółty wykrzyknik (!).
 2. Naciśnij Ctrl + D, aby uruchomić tryb programisty, a następnie naciśnij Enter. Pojawi się czerwony wykrzyknik.
 3. Naciśnij Ctrl + D. Chromebook usunie dane lokalne i powróci do stanu początkowego. Ten proces zwykle trwa około 15 minut.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Skraca to proces czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
 5. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.
Czyszczenie danych Chromeboxa
 1. Wyłącz Chromeboxa.
 2. Wsuń pinezkę lub spinacz do otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych. Na Chromeboxach Asus, Dell i AOPEN znajduje się on w tym miejscu:

  Chromebox Asus

  Asus Chromebox factory reset button

  Chromebox Dell
  Dell Chromebox recovery button hole

  Chromebox AOPEN
  AOPEN Chromebox recovery button

 3. Naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem, jednocześnie włączając urządzenie.
 4. Naciśnij Ctrl + D.
 5. Ponownie naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem. Urządzenie zostanie zrestartowane i wyświetli się czerwony wykrzyknik.
 6. Naciśnij Ctrl + D. Chromebox zrestartuje się i rozpocznie przejście do trybu programisty. Powoduje to usunięcie wszystkich lokalnych danych i trwa około 10 minut.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Skraca to proces czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 7. Na ekranie startowym naciśnij spację, a następnie Enter, aby zrestartować urządzenie w trybie zweryfikowanym.
 8. Jeśli korzystasz z zarządzanego Chromeboxa w szkole lub firmie, zarejestruj urządzenie zgodnie z tą instrukcją. Jeśli natomiast masz urządzenie Chromebox wideokonferencje, przeczytaj artykuł Czyszczenie i ponowna rejestracja urządzenia.
Czyszczenie danych Chromebita
 1. Wyłącz Chromebita, odłączając kabel zasilający.
 2. Wsuń pinezkę lub spinacz do otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych i jednocześnie podłącz kabel zasilania (aby włączyć urządzenie). Przycisk przywracania ustawień fabrycznych zaznaczono na poniższym zdjęciu:
   

  Chromebit

 3. Naciśnij Ctrl + D.
 4. Ponownie wsuń pinezkę lub spinacz do otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych. Urządzenie zostanie zrestartowane i wyświetli się czerwony wykrzyknik.
 5. Naciśnij Ctrl + D. Chromebit zrestartuje się i rozpocznie przejście do trybu programisty. Powoduje to usunięcie wszystkich lokalnych danych i trwa około 10 minut.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Skraca to proces czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 6. Na ekranie startowym naciśnij spację, a następnie Enter, aby zrestartować urządzenie w trybie zweryfikowanym.
 7. Jeśli korzystasz z zarządzanego Chromebita w szkole lub firmie, wykonaj te kroki, aby zarejestrować urządzenie.

Instrukcje czyszczenia danych na konkretnych urządzeniach

Wybierz urządzenie z Chrome poniżej, aby uzyskać odpowiednie instrukcje. Jeśli nie widzisz tu swojego urządzenia, wykonaj ogólne czynności, które działają na każdym Chromebooku i Chromeboxie.

Chromebook Lenovo X131e
 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
 2. Wyjmij baterię na pięć sekund i włóż ją z powrotem.
 3. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj Esc + Samsung Chromebook Refresh key + Power. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).
  Jeśli na urządzeniu, którego dane chcesz wyczyścić, jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Ten skrócony proces czyszczenia umożliwia ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 4. Naciśnij Ctrl + D, aby uruchomić tryb programisty, a następnie naciśnij Enter. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 5. Naciśnij Ctrl + D, a następnie Enter. Chromebook usunie dane lokalne i powróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.
 6. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
 7. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.
Chromebook Samsung Series 5

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 po zalogowaniu się:

 1. Wyłącz Chromebooka.
 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź czarną pokrywę z ikoną karty SIM.

 3. Otwórz czarną pokrywę i delikatnie przesuń umieszczony pod nią przełącznik w prawo (w stronę portu USB), używając spinacza do papieru lub czubka długopisu. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.
 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura rozpocznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz informację o zablokowaniu trybu programisty. Przełącznik trybu programisty należy przesunąć z powrotem do pozycji zweryfikowanej. Przesunięcie tego przełącznika i zrestartowanie urządzenia powoduje skrócenie procesu czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym uruchomieniu w trybie zweryfikowanym.
 7. Wyłącz Chromebooka.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (z dala od portu USB, co oznacza tryb normalny) i zamknij czarną pokrywę.
 9. Włącz Chromebooka.
 10. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.
Chromebook Samsung Series 5 550

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 550 po zalogowaniu się użytkownika:

 1. Wyłącz Chromebooka.
 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w prawo (z dala od portu USB, w stronę ekranu), używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.
 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura rozpocznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz informację o zablokowaniu trybu programisty. Przełącznik trybu programisty należy przesunąć z powrotem do pozycji zweryfikowanej. Przesunięcie tego przełącznika i zrestartowanie urządzenia powoduje skrócenie procesu czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym uruchomieniu w trybie zweryfikowanym.
 7. Wyłącz Chromebooka.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu USB, co oznacza tryb normalny).
 9. Włącz Chromebooka.
 10. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.
Chromebox Samsung Series 3
 1. Wyłącz Chromeboxa.
 2. Z tyłu urządzenia, obok portu zasilania, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w stronę przeciwną niż port zasilania, używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromeboxa w tryb programisty.
 4. Włącz Chromeboxa. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura rozpocznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebox rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromeboxa. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz informację o zablokowaniu trybu programisty. Przełącznik trybu programisty należy przesunąć z powrotem do pozycji zweryfikowanej. Przesunięcie tego przełącznika i zrestartowanie urządzenia powoduje skrócenie procesu czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym uruchomieniu w trybie zweryfikowanym.
 7. Wyłącz Chromeboxa.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu zasilania, co oznacza tryb normalny).
 9. Włącz Chromeboxa.
 10. Jeśli korzystasz z zarządzanego Chromeboxa w szkole lub firmie, zarejestruj urządzenie zgodnie z tą instrukcją. Jeśli używasz urządzenia Chromebox wideokonferencje, zobacz artykuł Czyszczenie i ponowna rejestracja urządzenia.
Chromebase AOPEN
 1. Wyłącz Chromebase.
 2. Wsuń pinezkę lub spinacz do otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych.
  AOPEN Chromebase reset pinhole
 3. Naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem, jednocześnie włączając urządzenie.
 4. Naciśnij Ctrl + D.
 5. Ponownie naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem. Urządzenie zostanie zrestartowane i wyświetli się czerwony wykrzyknik.
 6. Naciśnij Ctrl + D. Chromebase zrestartuje się i rozpocznie przejście do trybu programisty. Powoduje to usunięcie wszystkich lokalnych danych i trwa około 10 minut.
  Jeśli włączona jest wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Skraca to proces czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 7. Na ekranie startowym naciśnij spację, a następnie naciśnij Enter, aby zrestartować urządzenie w trybie zweryfikowanym.
 8. Jeśli korzystasz z zarządzanego urządzenia Chromebase w szkole lub firmie, wykonaj te kroki, aby zarejestrować urządzenie.
Chromebase LG
 1. Wyłącz Chromebase.
 2. Wsuń pinezkę lub spinacz do otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych znajdującego się w tylnej części urządzenia.

  LG Chromebase recovery button hole

 3. Naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem, jednocześnie włączając urządzenie.
 4. Naciśnij Ctrl + D.
 5. Ponownie naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem.
 6. Urządzenie uruchomi się ponownie, a na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 7. Naciśnij Ctrl + D. Chromebase uruchomi się ponownie i rozpocznie przejście do trybu programisty. Ta operacja usuwa wszystkie dane lokalne. Usuwanie trwa około 10 minut.
  Jeśli na urządzeniu jest włączona wymuszona ponowna rejestracja, zobaczysz komunikat o zablokowaniu trybu programisty. Skraca to proces czyszczenia, jednocześnie umożliwiając ponowną rejestrację po automatycznym zrestartowaniu urządzenia w trybie zweryfikowanym.
 8. Po zakończeniu naciśnij spację na ekranie rozruchowym. Naciśnij Enter, by powrócić do trybu zweryfikowanego. Urządzenie zostanie zrestartowane w trybie zweryfikowanym.
 9. Jeśli korzystasz z zarządzanego urządzenia Chromebase w szkole lub firmie, wykonaj te kroki, aby zarejestrować urządzenie.
Chromebase wideokonferencje firmy Acer
 1. Podłącz do urządzenia klawiaturę i myszkę.
 2. Naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem, jednocześnie włączając urządzenie. Ten przycisk znajduje się w małym otworze w tylnej części urządzenia Chromebase (w pobliżu środka na prawo od mocowania).
 3. Naciśnij Ctrl + D.
 4. Ponownie naciśnij przycisk przywracania ustawień spinaczem. Urządzenie uruchomi się ponownie, a na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 5. Naciśnij Ctrl + D. Chromebase uruchomi się ponownie i rozpocznie przejście do trybu programisty. Ta operacja usuwa wszystkie dane lokalne. Usuwanie trwa około 10 minut.
 6. Po zakończeniu naciśnij spację na ekranie rozruchowym.
 7. Naciśnij Enter, by powrócić do trybu zweryfikowanego. Urządzenie zostanie zrestartowane w trybie zweryfikowanym.

Najczęstsze pytania

Na moim urządzeniu jest wyświetlana informacja, że jest ono zarządzane przez firmę. Co mam zrobić?

Wyświetlenie komunikatu „To urządzenie zostało zgłoszone do zarządzania w firmie w domenie nazwa-domeny.com” oznacza, że administrator wymienionej domeny skonfigurował na urządzeniu wymuszoną ponowną rejestrację.

Jeśli należysz do tej organizacji, wpisz na tym ekranie swoje dane logowania, aby zarejestrować urządzenie.

Jeśli widzisz komunikat o zarządzaniu, ale Twoje urządzenie nie należy do danej organizacji, na przykład zostało kupione w internecie i nie zostało zarejestrowane, otwórz tę stronę, aby dowiedzieć się, co zrobić.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?