Czyszczenie danych urządzenia

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów urządzeń z Chrome dla Firm oraz Chrome dla Szkół i Uczelni.

Możesz wyczyścić wszystkie lokalne dane użytkowników zapisane na urządzeniu z Chrome, przełączając je w tryb programisty, a następnie ponownie w tryb normalny. Jest to przydatne, jeśli chcesz ponownie zarejestrować urządzenie z Chrome po tym, gdy zalogował się na nim użytkownik.

Aby zarządzać urządzeniem z Chrome w Twojej domenie, zarejestruj je, zanim zaloguje się na nim jakikolwiek użytkownik, także Ty jako administrator. Jeśli użytkownik zaloguje się przed zarejestrowaniem urządzenia z Chrome, zasady i ustawienia konta Google Apps nie będą obowiązywać. Musisz wówczas wyczyścić dane urządzenia, by od nowa rozpocząć procedurę rejestracji.

Wszystkie informacje o koncie i dane przechowywane na urządzeniu z Chrome, które nie są zsynchronizowane za pomocą Synchronizacji Google Chrome (np. zdjęcia, pobrane pliki czy zapisane sieci), są podczas czyszczenia usuwane. Po wyczyszczeniu danych zarejestruj urządzenie z Chrome, jeśli chcesz zarządzać nim w domenie.
Czyszczenie danych Chromebooka
 1. Naciśnij ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).
 2. Naciśnij CTRL+D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 3. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.
 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Czyszczenie danych Chromeboksa
Chromebox Asus
 1. Wyłącz Chromeboksa.
 2. Wsuń pinezkę lub spinacz do pokazanego poniżej otworu z przyciskiem przywracania ustawień fabrycznych:

  Asus Chromebox factory reset button

 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu, jednocześnie przytrzymując przycisk przywracania ustawień fabrycznych przy użyciu pinezki lub spinacza.
 4. Naciśnij Ctrl + D, a potem ponownie naciśnij przycisk przywracania ustawień fabrycznych przy użyciu pinezki lub spinacza.
 5. Urządzenie uruchomi się ponownie, a na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 6. Naciśnij Ctrl + D. Chromebox uruchomi się ponownie i rozpocznie przejście do trybu programisty. Ta operacja usuwa wszystkie dane lokalne. Usuwanie trwa około 10 minut.
 7. Po zakończeniu naciśnij spację na ekranie rozruchowym. Naciśnij ENTER, by powrócić do trybu zweryfikowanego. Urządzenie uruchomi się ponownie i będzie działać w trybie zweryfikowanym.
 8. Jeśli korzystasz z zarządzanego Chromeboksa w szkole lub firmie, zarejestruj urządzenie zgodnie z tą instrukcją. Jeśli używasz urządzenia Chromebox wideokonferencje, zobacz artykuł Czyszczenie i ponowna rejestracja urządzenia.
Chromebox Samsung z serii 3
 1. Wyłącz Chromeboksa.
 2. Z tyłu urządzenia, obok portu zasilania, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w stronę przeciwną niż port zasilania, używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromeboksa w tryb programisty.
 4. Włącz Chromeboksa. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebox rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Ta procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromeboksa. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
 7. Wyłącz Chromeboksa.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu zasilania, co oznacza tryb normalny).
 9. Włącz Chromeboksa.
 10. Jeśli korzystasz z zarządzanego Chromeboksa w szkole lub firmie, zarejestruj urządzenie zgodnie z tą instrukcją. Jeśli używasz urządzenia Chromebox wideokonferencje, zobacz artykuł Czyszczenie i ponowna rejestracja urządzenia.

Instrukcje czyszczenia danych na konkretnych urządzeniach

Jeśli Twój Chromebook jest na liście poniżej, oznacza to, że czyszczenie danych trzeba na nim wykonać w niestandardowy sposób. Wykonaj instrukcje dotyczące swojego urządzenia:

Chromebook Lenovo X131e
 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
 2. Wyjmij baterię na pięć sekund i włóż ją ponownie.
 3. Gdy urządzenie będzie wciąż wyłączone, przytrzymaj ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).
 4. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.
 5. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.
 6. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook Samsung Series 5

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 po zalogowaniu się:

 1. Wyłącz Chromebooka.
 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź czarną pokrywę z ikoną karty SIM.

 3. Otwórz czarną pokrywę i delikatnie przesuń umieszczony pod nią przełącznik w prawo (w stronę portu USB), używając spinacza do papieru lub czubka długopisu. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.
 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
 7. Wyłącz Chromebooka.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (z dala od portu USB, co oznacza tryb normalny) i zamknij czarną pokrywę.
 9. Włącz Chromebooka.
 10. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.
Chromebook Samsung Series 5 550

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 550 po zalogowaniu się użytkownika:

 1. Wyłącz Chromebooka.
 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w prawo (z dala od portu USB, w stronę ekranu), używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.
 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.
 5. Naciśnij Ctrl + D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl + D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.
 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl + D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.
 7. Wyłącz Chromebooka.
 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu USB, co oznacza tryb normalny).
 9. Włącz Chromebooka.
 10. Zarejestruj Chromebooka przed zalogowaniem się na nim.