Czyszczenie danych urządzenia

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów urządzeń z Chrome dla Firm oraz Chrome dla Szkół i Uczelni.

Możesz wyczyścić wszystkie lokalne dane użytkownika przechowywane na urządzeniu z Chrome, włączając tryb programisty i wracając z powrotem do trybu normalnego. Ta funkcja przydaje się wtedy, gdy chcesz ponownie zarejestrować urządzenie z Chrome po tym, jak użytkownik się na nim zaloguje.

Aby zarządzać urządzeniem z Chrome w domenie, musisz najpierw je zarejestrować, zanim jakikolwiek użytkownik się na nim zaloguje – także Ty jako administrator. Jeśli użytkownik zaloguje się przed zarejestrowaniem urządzenia z Chrome, zasady i ustawienia konta Google Apps nie będą obowiązywać. Musisz wówczas wyczyścić dane urządzenia, by od nowa rozpocząć procedurę rejestracji.

Wszystkie informacje o koncie i dane przechowywane na urządzeniu z Chrome, które nie są zsynchronizowane za pomocą Synchronizacji Google Chrome (np. zdjęcia, pobrane pliki czy zapisane sieci), są podczas czyszczenia usuwane. Po wyczyszczeniu danych zarejestruj urządzenie z Chrome, jeśli chcesz zarządzać nim w domenie.

Chromebook Acer C7
 1. Naciśnij ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).

 2. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.

 3. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.

 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook Pixel
 1. Naciśnij ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).

 2. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.

 3. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.

 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook HP Pavilion
 1. Naciśnij ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).

 2. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.

 3. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.

 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook Lenovo X131e
 1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazda elektrycznego.
 2. Wyjmij baterię na pięć sekund i włóż ją ponownie.
 3. Gdy urządzenie będzie wciąż wyłączone, przytrzymaj ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).

 4. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.

 5. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.

 6. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook Samsung XE303C12-A01
 1. Naciśnij ESC + Samsung Chromebook Refresh key + POWER. Na ekranie pojawi się żółty wykrzyknik (!).

 2. Naciśnij CTRL + D, by uruchomić tryb programisty, a potem naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się czerwony wykrzyknik.

 3. Naciśnij CTRL + D, a potem ENTER. Chromebook usunie swoje dane lokalne i wróci do stanu początkowego. Usuwanie trwa około 15 minut.

 4. Po zakończeniu operacji naciśnij spację, a potem ENTER, by wrócić do trybu zweryfikowanego.
Chromebook Samsung Series 5

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 po zalogowaniu się użytkownika:

 1. Wyłącz Chromebooka.

 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź czarną pokrywę z ikoną karty SIM.

 3. Otwórz czarną pokrywę i delikatnie przesuń umieszczony pod nią przełącznik w prawo (w stronę portu USB), używając spinacza do papieru lub czubka długopisu. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.

 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.

 5. Naciśnij Ctrl-D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl-D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka.. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.

 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl-D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.

 7. Wyłącz Chromebooka.

 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (z dala od portu USB, co oznacza tryb normalny) i zamknij czarną pokrywę.

 9. Włącz Chromebooka.

 10. Przed zalogowaniem się na Chromebooku zarejestruj go.
Chromebook Samsung Series 5 550

Aby zarejestrować Chromebooka Samsung Series 5 550 po zalogowaniu się użytkownika:

 1. Wyłącz Chromebooka.

 2. Z prawej strony urządzenia, obok portu USB, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w prawo (z dala od portu USB, w stronę ekranu), używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromebooka w tryb programisty.

 4. Włącz Chromebooka. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.

 5. Naciśnij Ctrl-D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl-D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebook rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka.. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.

 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl-D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.

 7. Wyłącz Chromebooka.

 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu USB, co oznacza tryb normalny).

 9. Włącz Chromebooka.

 10. Przed zalogowaniem się na Chromebooku zarejestruj go.
Chromebox Samsung Series 3

Aby zarejestrować Chromeboksa Samsung Series 3 po zalogowaniu się użytkownika:

 1. Wyłącz Chromeboksa.

 2. Z tyłu urządzenia, obok portu zasilania, znajdź port blokady Kensington.

 3. Delikatnie przesuń przełącznik umieszczony wewnątrz portu blokady w stronę przeciwną niż port zasilania, używając spinacza do papieru lub pinezki. Przesunięcie przełącznika do tego położenia przestawia Chromeboksa w tryb programisty.

 4. Włącz Chromeboksa. Komputer nie uruchomi się od razu, a na ekranie pojawi się ikona smutnej twarzy.

 5. Naciśnij Ctrl-D, by rozpocząć procedurę czyszczenia. Jeśli nie naciśniesz Ctrl-D, procedura zacznie się automatycznie po 20 sekundach. Chromebox rozpocznie przywracanie swojego początkowego stanu wewnętrznego. Procedura trwa około 5 minut. Podczas czyszczenia nie wyłączaj Chromebooka.. Po zakończeniu operacji znowu pojawi się ikona smutnej twarzy.

 6. Jeszcze raz naciśnij Ctrl-D lub poczekaj 20 sekund. Pojawi się początkowy ekran logowania.

 7. Wyłącz Chromeboksa.

 8. Przesuń przełącznik z punktu 3 do pierwotnego położenia (w stronę portu zasilania, co oznacza tryb normalny).

 9. Włącz Chromeboksa.

 10. Przed zalogowaniem się na Chromeboksie zarejestruj go.