ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ขณะนี้หน้าที่คุณขอยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาของคุณ คุณสามารถเลือกภาษาอื่นได้ที่ด้านล่างของหน้าหรือแปลหน้าเว็บใดๆ ให้อยู่ในภาษาที่คุณต้องการได้ทันที โดยใช้คุณลักษณะการแปลภาษาในตัวของ Google Chrome

Manage Chrome devices

Chromebook icon updated Dec 2013

As an administrator, you can manage your organization’s Chrome devices from a single place with Chrome management. Configure Chrome features for users, set up Chrome device access to VPNs and Wi-Fi networks, force install Chrome apps and extensions, and more.

You can apply each setting to specific groups of users or to everyone in the organization. Most settings provide the option of enforcing a particular configuration or letting the user choose. For example, administrators can specify a standard home page for everyone or allow people to set their own homepages.

Get licenses, enroll, and set up devices

You need a Chrome license for every Chrome device that you manage for your organization. To purchase licenses, contact the Chrome or Google for Education team. You can also purchase Chrome Enterprise licenses online.

After you purchase licenses for your devices, you enroll them and then configure settings and policies in the Google Admin console.

Configure Chrome settings

 1. Sign in to your Google Admin console.

  Sign in using your administrator account (does not end in @gmail.com).

 2. From the Admin console dashboard, go to Device managementand thenChrome management.

  If you don't see Device management on the dashboard, click More controls at the bottom.

 3. Select the organization where you want the settings to apply.
  Note: By default, an organizational unit inherits the settings of its parent in the organizational tree. However, you can override the inherited setting by explicitly changing the setting for the child organizational unit. The new setting applies to users in that organizational unit, and any children of that organizational unit.
 4. See Chrome settings categories below.
 5. Click Save.

Settings typically take effect within minutes, but it might take up to an hour to propagate through your organization.

Chrome settings categories

User settings

Note: User settings are not available for devices with a single-app Chrome kiosk license.

These settings apply to a managed user's Chrome session on any platform, including Chrome devices. They don’t apply to users signed in as guests or signed in with Google Accounts outside of your company or organization. For most settings, you have the option to enforce a particular setting or leave the choice to the user. For example, you can specify a standard homepage for all users or you can allow users to set their own homepages.

From the user settings page, you can:

For more information, see Set Chrome policies for users.

Public session settings

Note: Public session settings are not available for devices with a single-app kiosk license.

Public sessions allow multiple users to share the same Chrome device without needing to sign in with their account. Popular uses for public sessions include loaner devices in a library, cyber cafe, or business center. They’re also used for student exams and point-of-sale kiosks in a store. For more information, see Manage public sessions devices.

Device settings

Note: Some device settings are not available for devices with a single-app kiosk license.

These settings apply to anyone who uses the device, even if the user is a guest or signs in with a Google Account outside of your company or organization.

For more information, see Manage device settings.

Devices

View your Chrome device details including hardware information, OS information, system activity and useful information for troubleshooting.

For more information, see View Chrome device information.

App management

Configure policies and settings for individual Chrome apps (compared to User settings where you can manage multiple Chrome apps within an organizational unit at once). All of the app polices that you can set in User settings (such as block, allow, force install, and recommend apps in the Chrome Web Store to your users) are available in App management.

Additionally, App management lets you view a consolidated list of your configured apps from all of the organizational units in your domain.  You can also configure settings for customizing apps and deploying an app as a kiosk app.

For more information, see Manage Chrome apps one at a time.

Reports

View reports about your Chrome devices on this page including Chrome devices (7-Day active), device release channels, device boot modes, and devices count by version.

Shipments

View your device shipment details on this page. You only see this option if you purchased devices directly from Google.

Devices will only show up on the Shipments page if your order was fulfilled from Google inventory. Devices ordered from vendors, resellers, or third-party sites will not appear on this page. As of late 2013, Google stopped fulfilling orders from its warehouse, so administrators will not see any information related to recent hardware orders made through authorized resellers on this page. Please contact your reseller for shipment details.

Note: It can take up to 24 hours for changes to propagate through Google's systems, although you will most likely see them sooner.

For more information, see Track Chrome device orders.

Recommendations

 • Set up printing—Set up Google Cloud Print to print from your Chrome devices in your organization.
 • View device info—In the Admin console, click Device management > Chrome devices to see information about the Chrome devices in your domain.
 • Release tracks—Configure most of your Chrome devices to use the Stable release channel, but also have a few devices on the Beta and Development release channels. This helps your organization test upcoming Chrome features and detect incompatibilities between Chrome and your environment. To find out more about release channels, see Manage Chrome device settings.

Related topics

Was this article helpful?
How can we improve it?
false