Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Hantera Chrome-enheter

Chromebook icon updated Dec 2013

Du kan hantera organisationens Chrome-enheter från ett ställe med enhetshanteringen i Chrome. Konfigurera Chrome-funktioner för användarna, konfigurera Chrome-enheternas åtkomst till VPN- och WiFi-nätverk, tvångsinstallera Chrome-appar och Chrome-tillägg med mera.

Du kan tillämpa alla inställningar på specifika användargrupper eller på alla i organisationen. De flesta inställningar ger möjlighet att tillämpa en viss konfiguration eller låta användaren välja. Exempelvis kan administratörer ange en standardstartsida för alla eller tillåta användarna att ställa in egna startsidor.

Hämta licenser, registrera och konfigurera enheter

Du behöver en licens för varje Chrome-enhet som du hanterar för organisationen. Följande licenser är tillgängliga:

Licenshantering för Chrome-enhet

Detta är en multifunktionslicens som ger dig tillgång till alla inställningar och policyer som kan konfigureras för organisationens Chrome-enheter. Du kan köpa en licens som varar under enhetens livstid eller en årlig licens som du förnyar varje år.

Licens för hantering av Chrome-enhet som enskild app för offentlig mijö

Denna licens ger dig åtkomst till inställningarna du behöver för att konfigurera Chrome-enheter som körs i offentlig miljö, exempelvis en disk för gästregistrering, en digital skylt eller en kassasystem i en butik. Applicensen för offentlig miljö kan dock inte användas för offentliga sessioner.

Mer information om hanteringslicenser finns i Licenser för Chrome-enheter. Om du vill köpa licenser kontaktar du säljteamet för Chrome for Work eller G Suite for Education. Du kan också köpa hanteringslicenser för Chrome-enheten på webben.

När du köper licenser för enheterna registrerar du dem och konfigurerar sedan inställningar och policyer på Googles administratörskonsol. Nedan finns en lista över enheter och användarinställningar.

Så här konfigurerar du Chrome-inställningar:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.
 2. Klicka på Enhetshantering.
 3. Klicka på Chrome-hantering till vänster.
 4. Välj den kategori av inställningar som du vill konfigurera.
 5. Välj organisationen där du vill att inställningarna ska gälla.

  Obs! Som standard får en organisatorisk enhet samma inställningar som dess överordnade enhet i organisationsträdet. Du kan dock åsidosätta den ärvda inställningen genom att uttryckligen ändra inställningen för den underordnade organisationsenheten. Den nya inställningen gäller för användare i den organisationsenheten och eventuella underordnade organisationsenheter.
 6. Klicka på Spara längst ned. Inställningarna tillämpas vanligen inom några minuter, men det kan ta upp till en timme innan de har spridits till organisationen.

Du kan konfigurera följande Chrome-inställningar på administratörskonsolen:

Användarinställningar
Användarinställningar är inte tillgängliga för enheter med en licens för app för offentlig miljö.

De här inställningarna gäller för en hanterad användares Chrome-session på alla plattformar, inklusive Chrome-enheter. De gäller inte för användare som har loggat in som gäster eller som har loggat in med Google-konton utanför företaget eller organisationen. För de flesta inställningar kan du tillämpa en viss inställning eller lämna valet till användaren. Till exempel kan du ange en standardstartsida för alla användare eller så kan du tillåta användarna att ange egna startsidor.

På sidan för användarinställningar kan du

Mer information finns i Konfigurera Chrome-policyer för användare.

Inställningar för offentlig session
Inställningar för offentlig session är inte tillgängliga för enheter med en licens för en enskild app för offentlig miljö.

I offentliga sessioner kan flera användare dela på en Chrome-enhet utan att behöva logga in med sitt konto. Populära användningsområden för offentliga sessioner är låneenheter på ett bibliotek, internetcafé eller affärscenter. De används också vid provtillfällen för elever och i kassasystem i butiker. Mer information finns i Hantera enheter för offentliga sessioner.

Enhetsinställningar
Vissa enhetsinställningar är inte tillgängliga för enheter med en licens för enskild app för offentlig miljö.

De här inställningarna gäller alla som använder enheten, även om användaren är gäst eller loggar in med ett Google-konto utanför företaget eller organisationen.

Mer information finns i Hantera enhetsinställningar.

Enheter

Visa detaljer för din Chrome-enhet inklusive maskinvaruinformation, OS-information, systemaktivitet och användbar information för felsökning.

Mer information finns i Visa information om Chrome-enhet.

Apphantering

Konfigurera policyer och inställningar för enskilda Chrome-appar (jämfört med Användarinställningar där du kan hantera flera Chrome-appar inom en organisationsenhet samtidigt). Alla appolicyer som du kan ange i Användarinställningar (som blockera, tillåt, tvångsinstallera och rekommendera appar i Chrome Web Store för användarna) är tillgängliga i apphanteringen.

I apphanteringen kan du dessutom visa en sammanslagen lista över dina konfigurerade appar från alla organisationsenheter på domänen. Du kan även konfigurera inställningar för att anpassa appar och implementera en app i offentlig miljö.

Mer information finns i Hantera en Chrome-app i taget.

Rapporter

Visa rapporter om dina Chrome-enheter på den här sidan, inklusive Chrome-enheter (Aktiva under 7 dagar), versionskanaler för enhet, startlägen för enhet och antal enheter per version.

Leveranser

Visa enhetens leveransinformation på den här sidan. Du ser bara det här alternativet om du köpt enheter direkt från Google.

Enheterna visas enbart på sidan Leveranser om beställningen expedierats från Googles lager. Enheter som beställs från leverantörer, återförsäljare eller externa webbplatser visas inte på den här sidan. Sedan slutet av 2013 expedierar inte Google beställningar från sitt lager längre och därför ser administratörerna ingen information om de senaste maskinvarubeställningarna på den här sidan.Kontakta din återförsäljare för information om leveransen.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna har implementerats i Googles system, men du ser dem troligen snabbare än så.

Mer information finns i Spåra beställningar för Chrome-enhet.

Rekommendationer
 • Konfigurera för utskrift från Chrome-enheterna i organisationen.
 • Klicka på Enhetshantering > Chrome-enheter på administratörskonsolen för att se information om Chrome-enheterna på din domän. Du kan även skapa organisationsenheter där du grupperar enheter som delar samma konfiguration.
 • Konfigurera de flesta av dina Chrome-enheter för att använda den stabila utgåvan, men ha även några enheter i beta- och utvecklingskanalerna. Detta hjälper din organisation att testa nya Chrome-funktioner, identifiera inkompatibiliteter mellan Chrome och din miljö samt mycket mer. Mer information om versionskanalerna finns i Hantera enhetsinställningar.
 • Om du vill veta mer om hur du implementerar Chrome-enheter läser du Implementeringsguiden för Chrome-enhet.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?