Hantera Chrome-enheter

Chromebook icon updated Dec 2013

Du kan hantera organisationens Chrome-enheter från ett ställe med Chrome Management. Konfigurera Chrome-funktioner för användarna, konfigurera Chrome-enheternas åtkomst till VPN- och WiFi-nätverk, tvångsinstallera Chrome-appar och Chrome-tillägg med mera.

Du kan tillämpa alla inställningar på specifika användargrupper eller på alla i organisationen. De flesta inställningar ger möjlighet att tillämpa en viss konfiguration eller låta användaren välja. Exempelvis kan administratörer ange en standardstartsida för alla eller tillåta användarna att ställa in egna startsidor.

Hämta licenser, registrera och konfigurera enheter

Du behöver en Chrome-licens för varje Chrome-enhet som du hanterar för organisationen. Om du vill köpa licenser kontaktar du teamet för Chrome eller Google for Education. Du kan även köpa Chrome Enterprise-licenser online.

När du köper licenser för enheterna registrerar du dem och konfigurerar sedan inställningar och policyer på Googles administratörskonsol.

Konfigurera Chrome-inställningar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från administratörskonsolens översikt öppnar du Enhetshanteringoch sedanChrome-hantering.

  Om du inte ser Enhetshantering i översikten klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Välj organisationen där du vill att inställningarna ska gälla.
  Obs! Som standard får en organisatorisk enhet samma inställningar som dess överordnade enhet i organisationsträdet. Du kan dock åsidosätta den ärvda inställningen genom att uttryckligen ändra inställningen för den underordnade organisationsenheten. Den nya inställningen gäller för användare i den organisationsenheten och eventuella underordnade organisationsenheter.
 4. Information om inställningskategorier för Chrome finns nedan.
 5. Klicka på Spara.

Inställningarna tillämpas vanligen inom några minuter, men det kan ta upp till en timme innan de har spridits till organisationen.

Inställningskategorier för Chrome

Användarinställningar

Obs! Användarinställningar är inte tillgängliga för enheter med en licens för app för offentlig miljö.

De här inställningarna gäller för en hanterad användares Chrome-session på alla plattformar, inklusive Chrome-enheter. De gäller inte för användare som har loggat in som gäster eller som har loggat in med Google-konton utanför företaget eller organisationen. För de flesta inställningar kan du tillämpa en viss inställning eller lämna valet till användaren. Till exempel kan du ange en standardstartsida för alla användare eller så kan du tillåta användarna att ange egna startsidor.

På sidan för användarinställningar kan du

Mer information finns i Konfigurera Chrome-policyer för användare.

Inställningar för offentlig session

Obs! Inställningar för offentliga sessioner är inte tillgängliga för enheter med en licens för enskild app för offentlig miljö.

I offentliga sessioner kan flera användare dela på en Chrome-enhet utan att behöva logga in med sitt konto. Populära användningsområden för offentliga sessioner är låneenheter på ett bibliotek, internetcafé eller affärscenter. De används också vid provtillfällen för elever och i kassasystem i butiker. Mer information finns i Hantera enheter för offentliga sessioner.

Enhetsinställningar

Obs! Vissa enhetsinställningar är inte tillgängliga för enheter med en licens för enskild app för offentlig miljö.

De här inställningarna gäller alla som använder enheten, även om användaren är gäst eller loggar in med ett Google-konto utanför företaget eller organisationen.

Mer information finns i Hantera enhetsinställningar.

Enheter

Visa detaljer för din Chrome-enhet inklusive maskinvaruinformation, OS-information, systemaktivitet och användbar information för felsökning.

Mer information finns i Visa information om Chrome-enhet.

Apphantering

Konfigurera policyer och inställningar för enskilda Chrome-appar (jämfört med Användarinställningar där du kan hantera flera Chrome-appar inom en organisationsenhet samtidigt). Alla appolicyer som du kan ange i Användarinställningar (som blockera, tillåt, tvångsinstallera och rekommendera appar i Chrome Web Store för användarna) är tillgängliga i apphanteringen.

I apphanteringen kan du dessutom visa en sammanslagen lista över dina konfigurerade appar från alla organisationsenheter på domänen.  Du kan även konfigurera inställningar för att anpassa appar och implementera en app i offentlig miljö.

Mer information finns i Hantera en Chrome-app i taget.

Rapporter

Visa rapporter om dina Chrome-enheter på den här sidan, inklusive Chrome-enheter (Aktiva under 7 dagar), versionskanaler för enhet, startlägen för enhet och antal enheter per version.

Leveranser

Visa enhetens leveransinformation på den här sidan. Du ser bara det här alternativet om du köpt enheter direkt från Google.

Enheterna visas enbart på sidan Leveranser om beställningen expedierats från Googles lager. Enheter som beställs från leverantörer, återförsäljare eller externa webbplatser visas inte på den här sidan. Sedan slutet av 2013 expedierar inte Google beställningar från sitt lager längre och därför ser administratörerna ingen information om de senaste maskinvarubeställningarna på den här sidan.Kontakta din återförsäljare för information om leveransen.

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringarna har spridits till Googles system, men du ser dem sannolikt tidigare.

Mer information finns i Spåra beställningar för Chrome-enhet.

Rekommendationer

 • Ställ in utskrift – konfigurera för utskrift från Chrome-enheterna i organisationen.
 • Visa enhetsinformation – på administratörskonsolen klickar du på Enhetshantering > Chrome-enheter för att se information om Chrome-enheterna på domänen.
 • Publicering – konfigurera de flesta av dina Chrome-enheter för att använda den stabila utgåvan, men ha även några enheter i beta- och utvecklingskanalerna. Detta hjälper din organisation att testa nya Chrome-funktioner, identifiera inkompatibiliteter mellan Chrome och din miljö samt mycket mer. Mer information om versionskanalerna finns i Hantera inställningar för Chrome-enhet.

Relaterade ämnen

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?