Bật hoặc tắt thông báo của Google Chat

Thông báo sẽ xuất hiện trên các thiết bị mà bạn sử dụng gần đây nhất. Nếu bạn hiện không hoạt động trong ứng dụng Chat, thông báo sẽ xuất hiện trên tất cả các thiết bị bạn dùng để đăng nhập vào Tài khoản Google.

Bạn sẽ tự động nhận được thông báo khi bạn tạo hoặc trả lời tin nhắn hoặc khi có người đề cập đến bạn bằng @.

Bạn có thể tắt thông báo tự động hoặc tùy chỉnh thông báo theo:

 • Thiết bị
 • Cuộc trò chuyện
 • Không gian
 • Chuỗi cuộc trò chuyện

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo trong sản phẩm bạn sử dụng, chẳng hạn như Google Chat hoặc Gmail. Bạn có thể thiết lập lời nhắc qua email cho các tin nhắn mà bạn chưa đọc trong hơn 12 giờ.

Mẹo: Nếu có nhiều Tài khoản Google, bạn có thể chọn các chế độ cài đặt thông báo khác nhau cho từng tài khoản.

Bật hoặc tắt thông báo của Google Chat 

Bật thông báo

Bật thông báo trong Google Chat

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Chat.  
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Để bật thông báo về tin nhắn Google Chat, trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy đánh dấu hộp bên cạnh "Cho phép thông báo trò chuyện".
Mẹo: Để bật hoặc tắt thông báo qua email cho tin nhắn chưa đọc, trong phần "Thông báo qua email", hãy chọn Chỉ các lượt đề cập bằng @ và tin nhắn trực tiếp hoặc Tắt.

Kiểm tra xem thông báo đã bật chưa

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Chat.  
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt
 3. Trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy nhấp vào Hiển thị ví dụ.
 4. Nếu ví dụ về thông báo không xuất hiện:

Bật thông báo trong Gmail

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện và Meet.
 4. Trong phần "Cài đặt thông báo trò chuyện", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt trò chuyện.
 5. Để bật thông báo về tin nhắn Google Chat, trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy đánh dấu hộp bên cạnh "Cho phép thông báo trò chuyện".

Kiểm tra xem thông báo đã bật chưa

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện và Meet.
 4. Bên cạnh phần "Cài đặt thông báo trò chuyện", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt trò chuyện.
 5. Trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy nhấp vào Hiển thị ví dụ.
 6. Nếu ví dụ về thông báo không xuất hiện:

Tắt thông báo

Tắt thông báo trong Google Chat

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Chat.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Để tắt thông báo về tin nhắn Google Chat, trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Cho phép thông báo trò chuyện".
Mẹo: Để tạm thời ẩn thông báo, hãy đặt trạng thái của bạn thành "không làm phiền".

Tắt thông báo của Google Chat trong Gmail

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện và Meet.
 4. Bên cạnh phần "Cài đặt thông báo trò chuyện", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt trò chuyện.
 5. Để tắt thông báo về tin nhắn Google Chat, trong phần "Thông báo trên màn hình", hãy bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Cho phép thông báo trò chuyện".
Mẹo: Để tạm thời ẩn thông báo, hãy đặt trạng thái của bạn thành "không làm phiền".

Tuỳ chỉnh thông báo của Google Chat 

Tuỳ chỉnh thông báo cho một không gian được nhóm theo chủ đề hoặc cuộc trò chuyện nhóm
 1. Truy cập vào Google Chat hoặc Tài khoản Gmail của bạn.
 2. Chọn người tham gia cuộc trò chuyện hoặc tên không gian.
 3. Ở trên cùng, bên cạnh người tham gia cuộc trò chuyện hoặc tên không gian, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Down arrow icon hoặc Tùy chọn khác Xem thêm sau đó Thông báo.
 4. Chọn một chế độ thông báo:
  • Luôn thông báo: Nhận thông báo đẩy và dấu chấm thông báo cho mọi tin nhắn mới.
  • Thông báo ít hơn: Nhận thông báo đẩy và dấu chấm thông báo khi có người đề cập đến bạn bằng @, khi chủ đề bạn theo dõi có tin nhắn mới hoặc khi có người sử dụng "@all" (đề cập đến tất cả mọi người trong không gian) trong cuộc trò chuyện.
   • Đối với không gian được nhóm theo chủ đề: Để nhận thông báo khi có người bắt đầu chủ đề mới, hãy chọn hộp bên cạnh phần "Cũng thông báo về tin nhắn đầu tiên của chủ đề mới".
  • Tắt thông báo: Bạn sẽ không nhận thông báo đẩy, nhưng sẽ tiếp tục nhận dấu chấm thông báo khi có người đề cập bằng @ và đề cập tất cả bằng @all.

Mẹo: Ngay cả khi tắt thông báo, bạn vẫn sẽ nhận được dấu chấm thông báo màu đỏ cho lượt đề cập bằng @ và tin nhắn trực tiếp. 

Tuỳ chỉnh thông báo cho một không gian có chuỗi tin nhắn nội tuyến

Sau khi bắt đầu một chuỗi tin nhắn, bạn có thể điều chỉnh cách thức và thời điểm nhận thông báo khi có tin nhắn mới. Tìm hiểu cách tuỳ chỉnh thông báo trong một không gian.

Cách kiểm tra hoặc thay đổi chế độ cài đặt thông báo cho một không gian có chuỗi tin nhắn tại chỗ:

 1. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống bên cạnh tên không gian.
 2. Chọn biểu tượng thông báo .
 3. Chọn một chế độ thông báo:
  • Tất cả: Thông báo về tin nhắn mới và tin nhắn trả lời trong các chuỗi tin nhắn mà bạn theo dõi. 
   • Lưu ý: Đây là chế độ cài đặt mặc định.
  • Đang theo dõi: Thông báo về tin nhắn trả lời trong các chuỗi tin nhắn mà bạn theo dõi và về lượt đề cập bằng @. 
  • Không thông báo: Không thông báo, chỉ hiện dấu chấm nếu có người đề cập đến bạn bằng @.

Mẹo: Khi theo dõi chuỗi tin nhắn trong một không gian, bạn sẽ thấy dấu chấm đỏ khi có hoạt động mới trong chuỗi đó. Bạn có thể xem số lượng tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi chuỗi tin nhắn trong một không gian.

 

Bật hoặc tắt thông báo cho tin nhắn trực tiếp
 1. Trên máy tính, hãy mở Google Chat.
 2. Bên cạnh tin nhắn trực tiếp, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Thông báo.
 3. Chọn Tất cả hoặc Không.
 4. Không bắt buộc: Để tránh cuộc trò chuyện bị tô đậm và bị chuyển lên đầu danh sách cuộc trò chuyện, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Ẩn cuộc trò chuyện".

Tuỳ chỉnh âm thanh thông báo trong Google Chat

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Chat.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong mục "Âm thanh thông báo", hãy chọn âm thanh dùng để thông báo.

Tuỳ chỉnh âm thanh thông báo của Google Chat trong Gmail

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Cài đặt  sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Trò chuyện và Meet.
 4. Bên cạnh phần "Cài đặt thông báo trò chuyện", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt trò chuyện.
 5. Trong mục "Âm thanh thông báo", hãy chọn âm thanh dùng để thông báo.
Tuỳ chỉnh chế độ thông báo khi tạm vắng trên Gmail
Nếu bạn đang ở chế độ tạm vắng trong Gmail hoặc Google Chat trên máy tính, thì thông báo của Google Chat sẽ được gửi đến thiết bị di động thay vì máy tính của bạn. Theo mặc định, bạn được xem là tạm vắng nếu không hoạt động hơn 30 giây trong Gmail hoặc Google Chat trên máy tính, ngay cả khi bạn vẫn hoạt động trên trình duyệt web.
Nếu dùng trình duyệt Chrome, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này để chỉ nhận thông báo trò chuyện trên thiết bị di động khi không còn hoạt động trên Chrome.
Biểu ngữ "Tạm dừng thông báo qua thiết bị di động khi bạn đang hoạt động trên thiết bị này" sẽ xuất hiện. Để bật thông báo khi bạn tạm vắng, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Mẹo: Nếu biểu ngữ không xuất hiện, hãy chuyển đến phần cài đặt của Chrome rồi bật tính năng phát hiện trạng thái tạm vắng:

 1. Truy cập vào chrome://settings/content/idleDetection.
 2. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Trang web có thể xin phép phát hiện khi bạn đang dùng thiết bị của mình".
 3. Trong phần "Chế độ tuỳ chỉnh", hãy thêm mail.google.com hoặc chat.google.com vào danh sách các trang web mà bạn cho phép phát hiện khi bạn đang dùng thiết bị của mình.
  • Để thêm các trang web mà bạn muốn cho phép, hãy nhấp vào Thêm.

Vị trí thông báo xuất hiện 

Khi ứng dụng Google Chat dành cho thiết bị di động đang mở, thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng. Thông báo không xuất hiện:

 • Trực tuyến tại chat.google.com
 • Trong ứng dụng Chat dành cho máy tính
 • Trong ứng dụng Chat ở Gmail

Khi ứng dụng Chat đang mở, bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang nhận được thông báo của Chat tại đây". Tìm hiểu thêm về ứng dụng Chat độc lập.

Quan trọng: Ảnh hồ sơ có thể xuất hiện trong thông báo về tin nhắn trò chuyện đến mà bạn gửi nếu người nhận sử dụng iPhone hoặc iPad. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi ảnh hồ sơ.

Thông tin có liên quan


Google, Google Workspace, nhãn và các biểu trưng liên quan là nhãn hiệu của Google LLC. Tất cả tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu của các công ty liên kết với các nhãn hiệu đó.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính