Bật hoặc tắt thông báo của Google Chat

Thông báo sẽ xuất hiện trên các thiết bị mà bạn sử dụng gần đây nhất. Nếu bạn hiện không hoạt động trong ứng dụng Chat, thông báo sẽ xuất hiện trên tất cả các thiết bị bạn dùng để đăng nhập vào Tài khoản Google.

Bạn sẽ tự động nhận được thông báo khi bạn tạo hoặc trả lời tin nhắn hoặc khi có người đề cập đến bạn bằng @.

Bạn có thể tắt thông báo tự động hoặc tùy chỉnh thông báo theo:

 • Thiết bị
 • Cuộc trò chuyện
 • Không gian
 • Chuỗi cuộc trò chuyện

Bạn có thể tùy chỉnh thông báo trong sản phẩm bạn sử dụng, chẳng hạn như Google Chat hoặc Gmail. Bạn có thể thiết lập lời nhắc qua email cho các tin nhắn mà bạn chưa đọc trong hơn 12 giờ.

Mẹo: Nếu có nhiều Tài khoản Google, bạn có thể chọn các chế độ cài đặt thông báo khác nhau cho từng tài khoản.

Bật hoặc tắt thông báo của Google Chat 

Bật thông báo

Bật thông báo trong ứng dụng Google Chat

 1. Mở ứng dụng Chat .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn  sau đó Cài đặt .
 3. Trong mục "Thông báo", hãy bật chế độ "Thông báo qua thiết bị di động".

Mẹo: Nếu bạn không nhận được thông báo, hãy đảm bảo tắt trạng thái "không làm phiền" đã bật thông báo trong phần cài đặt trên thiết bị di động.

Bật thông báo của Google Chat trong ứng dụng Gmail

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Chọn tài khoản.
 4. Trong phần "Thông báo", hãy đánh dấu hộp bên cạnh "Thông báo trò chuyện".

Mẹo: Nếu bạn không nhận được thông báo, hãy đảm bảo tắt trạng thái "không làm phiền" đã bật thông báo trong phần cài đặt trên thiết bị di động.

Tắt thông báo

Tắt thông báo trong ứng dụng Google Chat

 1. Mở ứng dụng Chat .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn  sau đó Cài đặt .
 3. Trong mục "Thông báo", hãy tắt tuỳ chọn "Thông báo qua thiết bị di động".

Mẹo: 

Tắt thông báo của Google Chat trong ứng dụng Gmail

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Chọn tài khoản.
 4. Trong phần "Thông báo", hãy bỏ đánh dấu hộp bên cạnh "Thông báo trò chuyện".

Mẹo: 

Tuỳ chỉnh thông báo của Google Chat 

Tuỳ chỉnh thông báo cho một không gian được nhóm theo chủ đề hoặc cuộc trò chuyện nhóm

 1. Mở ứng dụng Chat  hoặc ứng dụng Gmail .
 2. Ở dưới cùng, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện  hoặc Không gian .
 3. Để mở một cuộc trò chuyện, hãy nhấn vào tên của không gian hoặc tin nhắn trực tiếp trong nhóm.
 4. Ở trên cùng, bên cạnh tên không gian hoặc tin nhắn trực tiếp trong nhóm, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên phải Mũi tên phải.
 5. Nhấn Thông báo.
 6. Chọn một lựa chọn: 
  • Luôn thông báo: Nhận được thông báo đẩy và dấu chấm thông báo cho tất cả tin nhắn mới. 
  • Thông báo ít hơn: Nhận thông báo đẩy và dấu chấm thông báo khi có người đề cập đến bạn bằng @; khi chuỗi tin nhắn bạn theo dõi có tin nhắn mới; hoặc khi có người sử dụng "@all" (đề cập đến tất cả mọi người trong không gian) trong cuộc trò chuyện. 
   • Đối với không gian được nhóm theo chủ đề: Để nhận thông báo khi có người bắt đầu chủ đề mới, hãy chọn hộp bên cạnh phần "Cũng thông báo về tin nhắn đầu tiên của chủ đề mới".
  • Tắt thông báo: Bạn sẽ không nhận thông báo đẩy, nhưng sẽ tiếp tục nhận dấu chấm thông báo khi có người đề cập bằng @ và đề cập tất cả bằng @all.
Mẹo: Ngay cả khi tắt thông báo, bạn vẫn sẽ nhận được dấu chấm thông báo màu đỏ cho lượt đề cập bằng @ và tin nhắn trực tiếp. 

Tuỳ chỉnh thông báo cho một không gian có chuỗi tin nhắn nội tuyến

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chat hoặc ứng dụng Gmail .
  • Trong Gmail: Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trò chuyện .
 2. Nhấn và giữ một không gian sau đó Cài đặt thông báo.
 3. Chọn một chế độ thông báo:
  • Tất cả: Thông báo về tất cả tin nhắn mới và tin nhắn trả lời trong các chuỗi tin nhắn.
   • Mẹo: Nếu chọn "Tất cả", thì bạn sẽ tự động theo dõi và nhận được thông báo về tất cả chuỗi tin nhắn mới trong không gian đó. Để ngừng theo dõi một chuỗi tin nhắn, hãy nhấn vào biểu tượng Chuỗi đang hoạt động sau đó Đang theo dõi.
  • Cuộc trò chuyện chính: Thông báo về tất cả cuộc trò chuyện chính mới, lượt đề cập bằng @ và tin nhắn trả lời trong các chuỗi tin nhắn mà bạn theo dõi.
  • Dành cho bạn: Thông báo về lượt đề cập bằng @ và tin nhắn trả lời trong các chuỗi tin nhắn mà bạn theo dõi.
  • Không: Không thông báo, chỉ hiện một chỉ báo khi có lượt đề cập bằng @.
 4. Không bắt buộc: Để tránh cuộc trò chuyện bị tô đậm và bị chuyển lên đầu danh sách cuộc trò chuyện, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Ẩn cuộc trò chuyện".
 5. Nhấn vào Lưu.

Mẹo: Khi theo dõi chuỗi tin nhắn trong một không gian, bạn sẽ thấy một dấu chấm đỏ bất cứ khi nào có hoạt động trong chuỗi đó, trừ phi không gian đó bị ẩn. Bạn có thể xem số lượng tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi chuỗi tin nhắn trong một không gian.

Bật hoặc tắt thông báo cho một tin nhắn trực tiếp cụ thể
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chat .
 2. Nhấn và giữ một tin nhắn trực tiếp.
 3. Nhấn vào Cài đặt thông báo.
 4. Chọn Tất cả hoặc Không.
 5. Không bắt buộc: Để tránh cuộc trò chuyện bị tô đậm và bị chuyển lên đầu danh sách cuộc trò chuyện, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Ẩn cuộc trò chuyện".

Đặt âm thanh thông báo trong ứng dụng Google Chat

 1. Mở ứng dụng Chat .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Âm thanh thông báo.
 4. Trong cửa sổ mở ra, nhấn vào Chuyển đến phần cài đặt.
 5. Trong phần "Loại thông báo", hãy nhấn vào Nâng cao  sau đó Âm thanh.
 6. Trên màn hình "Nhạc chuông điện thoại", hãy chọn âm thanh thông báo mà bạn muốn sử dụng.
Mẹo: Để tắt âm thanh thông báo, hãy chọn Không.

Đặt âm thanh thông báo của Google Chat trong ứng dụng Gmail

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Nhấn vào Cài đặt chung sau đó Quản lý thông báo sau đó Trò chuyện và không gian sau đó Âm thanh.
 4. Trên màn hình "Âm thanh", hãy chọn âm thanh thông báo mà bạn muốn sử dụng.
 5. Trên một số điện thoại Android, để lưu âm thanh thông báo, hãy nhấn vào Lưu ở trên cùng bên phải.

Ngừng nhận thông báo trò chuyện trùng lặp

Bạn có thể nhận được thêm thông báo trò chuyện nếu cài đặt nhiều ứng dụng như Gmail và Google Chat trên thiết bị di động. Để tránh thông báo bị trùng lặp, bạn có thể tắt thông báo cho ứng dụng Chat.

Quan trọng: Các chế độ cài đặt có thể khác nhau tuỳ theo nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn, hãy mở phần Cài đặt.
 2. Nhấn vào Thông báo sau đó Cài đặt ứng dụng sau đó Chat.
  • Nếu không nhìn thấy "Chat", bạn có thể phải cập nhật danh sách để hiển thị tất cả ứng dụng. Để cập nhật danh sách, ở trên cùng, nhấn vào trình đơn thả xuống sau đó Tất cả ứng dụng.
 3. Tắt Tất cả thông báo của Chat.

Khắc phục sự cố với thông báo của Google Chat

Tránh nhận nhiều thông báo

Để không phải nhận thông báo trùng lặp trên thiết bị di động từ các ứng dụng Gmail và Chat, hãy tắt thông báo của ứng dụng Google Chat trong phần cài đặt của thiết bị.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Thông báo sau đó Cài đặt ứng dụng sau đó Chat.
 3. Tắt "Tất cả thông báo của Chat".
Mẹo: Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào phần ngừng nhận thêm thông báo của Chat.

Không nhận được thông báo

Nếu bạn không nhận được thông báo, hãy truy cập vào phần Tôi không nhận được thông báo của Google Chat.

Vị trí thông báo xuất hiện 

Khi ứng dụng Google Chat dành cho thiết bị di động đang mở, thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng. Thông báo không xuất hiện:

 • Trực tuyến tại chat.google.com
 • Trong ứng dụng Chat dành cho máy tính
 • Trong ứng dụng Chat ở Gmail

Khi ứng dụng Chat đang mở, bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang nhận được thông báo của Chat tại đây". Tìm hiểu thêm về ứng dụng Chat độc lập.

Quan trọng: Ảnh hồ sơ có thể xuất hiện trong thông báo về tin nhắn trò chuyện đến mà bạn gửi nếu người nhận sử dụng iPhone hoặc iPad. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi ảnh hồ sơ.

Thông tin có liên quan


Google, Google Workspace, nhãn và các biểu trưng liên quan là nhãn hiệu của Google LLC. Tất cả tên công ty và sản phẩm khác là nhãn hiệu của các công ty liên kết với các nhãn hiệu đó.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính