Όλες οι πολιτικές και οι οδηγίες για το Επιχειρηματικό προφίλ

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουλίου 2023

Οι πολιτικές και οι οδηγίες μας συμβάλλουν στη διατήρηση μιας θετικής εμπειρίας για όλους τους χρήστες των προϊόντων Google. Ακολουθούν σύνδεσμοι προς όλες τις πολιτικές και τις οδηγίες για το Επιχειρηματικο προφίλ Google.  

Σημαντικό: Σε περίπτωση παραβάσεων, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της προβολής του περιεχομένου ή τον περιορισμό της πρόσβασης στο προφίλ ή στον λογαριασμό εμπόρου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού