จัดการรูปภาพหรือวิดีโอสําหรับ Business Profile

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอที่นำเสนอหน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ได้ เพื่อช่วยให้ Business Profile มีรายละเอียดสมบูรณ์และดึงดูดลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

รูปภาพจะแสดงใน Google หลังจากที่คุณยืนยัน Business Profile แล้วเท่านั้น

จัดการธุรกิจของคุณ

ข้อกําหนดสำหรับรูปภาพและวิดีโอ

โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้หลังจากเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการเพิ่มลงใน Business Profile

ธุรกิจที่มีสถานที่ 10 แห่งขึ้นไปอัปโหลดรูปภาพผ่านสเปรดชีตได้

เคล็ดลับ: การเพิ่มรูปภาพภายนอกร้านก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันเนื่องจากทำให้ลูกค้าจดจำธุรกิจของคุณได้เมื่อมาที่ร้าน

หลักเกณฑ์สําหรับรูปภาพและวิดีโอ

โปรดตรวจสอบว่ารูปภาพและวิดีโอของคุณสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ Google รวมถึงเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของ Google

หลักเกณฑ์สำหรับรูปภาพ

รูปภาพจะดูดีที่สุดใน Google หากเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้

 • รูปแบบ: JPG หรือ PNG
 • ขนาด: ระหว่าง 10 KB ถึง 5 MB
 • ความละเอียดที่แนะนำ:  สูง 720 px กว้าง 720 px
 • ความละเอียดขั้นต่ำ:  สูง 250 px กว้าง 250 px
 • คุณภาพ: รูปภาพควรคมชัดและสว่างเพียงพอ ไม่ปรับหรือใช้ฟิลเตอร์มากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือรูปภาพควรแสดงถึงความเป็นจริง

หลักเกณฑ์สำหรับวิดีโอ

ตรวจสอบว่าวิดีโอมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • ระยะเวลา: สูงสุด 30 วินาที
 • ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 75 MB
 • ความละเอียด: อย่างน้อย 720p

ประเภทรูปภาพที่เพิ่มได้

รูปภาพที่เพิ่มลงในข้อมูลธุรกิจได้มีหลายประเภท ได้แก่

 • โลโก้: ช่วยให้ลูกค้าจำธุรกิจของคุณได้บน Google สำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลพื้นฐาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือเวลาทำการ ข้อมูลธุรกิจจะเน้นโลโก้
 • รูปภาพปก: ตั้งค่ารูปภาพปกที่ด้านบนสุดของข้อมูลที่แสดงถึงธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด ในบางกรณี วิธีนี้ไม่ได้รับประกันว่ารูปภาพปกดังกล่าวจะปรากฏเป็นภาพแรกสำหรับธุรกิจ
 • รูปภาพของธุรกิจ: เพิ่มรูปภาพต่างๆ เพื่อไฮไลต์คุณสมบัติเด่นๆ ของธุรกิจ ทั้งยังดึงดูดและช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพของธุรกิจ

เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอด้วย Google Search

 1. ไปที่ Business Profile ดูวิธีค้นหาโปรไฟล์
 2. คลิกรูปภาพ จากนั้น เพิ่มรูปภาพ เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ
 3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ
  • คุณสามารถเลือกรูปภาพหรือวิดีโอได้หลายรายการ

เคล็ดลับ: คุณจะเห็นรูปภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลดใน Business Profile

เพิ่มหน้าปกหรือโลโก้ด้วย Google Search

 1. ไปที่ Business Profile ดูวิธีค้นหาโปรไฟล์
 2. คลิกรูปภาพ จากนั้น เพิ่มรูปภาพปกหรือโลโก้ เพื่อเพิ่มหน้าปกหรือโลโก้
 3. เลือกรูปภาพ

นํารูปภาพหรือวิดีโอออกด้วย Google Search

 1. ไปที่ Business Profile ดูวิธีค้นหาโปรไฟล์
 2. คลิกรูปภาพเพื่อนำรูปภาพหรือวิดีโอออก
 3. เลื่อนแล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการนำออก
 4. คลิกลบ Trash

เคล็ดลับ: คุณสามารถขอให้นำรูปภาพที่ลูกค้าเพิ่มออกได้ด้วย ดูวิธีนํารูปภาพของลูกค้าออก

สถานะการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ

หลังจากที่คุณอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอแล้ว เราจะตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปนโยบายรูปภาพและวิดีโอของเรา ตัวอย่างสถานะที่คุณจะเห็นเมื่ออัปโหลดสื่อมีดังต่อไปนี้ 

 • รอดําเนินการ: สื่ออยู่ในขั้นตอนการอัปโหลดหรือประมวลผลข้อมูล หรือคุณยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลธุรกิจ สื่อที่รอดําเนินการจะไม่แสดงใน Google Search หรือ Maps ให้ลูกค้าเห็น
 • ไม่อนุมัติ: ระบบเห็นว่าสื่อนั้นไม่เหมาะสมและได้ละเมิดนโยบาย ระบบจึงไม่ได้แสดงสื่อนั้นใน Google Search หรือ Maps
 • แสดงอยู่: สื่อแสดงอยู่ใน Search และ Maps ให้ลูกค้าได้เห็น 

เคล็ดลับ: การแสดงรูปภาพและวิดีโอใน Business Profile อาจใช้เวลาสูงสุด 24-48 ชั่วโมง 

รูปภาพโลโก้หายไป

หากรูปภาพโลโก้ไม่ปรากฏ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดใน Business Profile แล้ว ซึ่งรวมถึง

 • ชื่อ
 • สถานที่ตั้งจริงพร้อมที่อยู่
 • หมวดหมู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เวลาทำการ

หากคุณเลือกรูปภาพปกที่มีคุณภาพต่ำ หรือหากแหล่งที่มาอื่นๆ แนะนำว่ารูปภาพนั้นไม่ใช่รูปภาพที่นำเสนอธุรกิจของคุณได้ที่ดีที่สุด ระบบอาจเลือกใช้รูปภาพที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาแทน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก