Yêu cầu xác minh hàng loạt cho hơn 10 vị trí

Tại sao phải xác minh hàng loạt?

Xác minh hàng loạt cho phép bạn quản lý thông tin cho 10 vị trí trở lên của cùng một doanh nghiệp trên các sản phẩm của Google, như Maps và Tìm kiếm.

Không đủ điều kiện cho xác minh hàng loạt

 • Doanh nghiệp có ít hơn 10 vị trí: Bạn có thể yêu cầu xác minh cho những vị trí riêng lẻ bằng cách thực hiện theo các bước này
 • Doanh nghiệp thuộc khu vực kinh doanh: Yêu cầu xác minh cho các vị trí riêng lẻ bằng cách thực hiện theo các bước này
 • Đại lý quản lý nhiều doanh nghiệp: Quản lý các doanh nghiệp trong Tài khoản tổ chức của bạn. Nếu một đại lý đang quản lý một doanh nghiệp có chuỗi cửa hàng (10 địa điểm trở lên của cùng một doanh nghiệp), chuỗi cửa hàng này nên áp dụng quy trình xác minh hàng loạt. Sau đó, đại lý sẽ yêu cầu quyền truy cập được chia sẻ vào nhóm vị trí của chuỗi cửa hàng, bao gồm các vị trí mà chuỗi cửa hàng đã xác minh hàng loạt.

Lưu ý: Danh sách ở trạng thái trùng lặp, bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hóa sẽ không được tính vào mức tối thiểu 10 danh sách.

Khi bạn được xác minh hàng loạt:

 • Nội dung cập nhật bạn thực hiện cho các vị trí của doanh nghiệp - chẳng hạn như chi tiết liên hệ, ảnh, giờ làm việc - đều đủ điều kiện hiển thị trên Google Maps và các dịch vụ khác của Google.
 • Các vị trí mới bạn thêm vào trang tổng quan mà không thuộc sở hữu của một người dùng khác sẽ đủ điều kiện để hiển thị trên Google.

Google sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn để soạn thông tin doanh nghiệp địa phương hiển thị trên Google Maps, Google Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google. Thông tin mà bạn cung cấp dưới dạng tài khoản được xác minh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thông tin doanh nghiệp trên Google là chính xác và được cập nhật.

Hãy tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng thông tin doanh nghiệp và cách tối ưu hóa vị trí của bạn.

Lưu ý: Bạn không cần phải xác minh tài khoản để chạy tiện ích vị trí Google Ads.

Yêu cầu xác minh hàng loạt

Xác minh hàng loạt diễn ra ở cấp tài khoản. Có thể xác minh hàng loạt hai loại tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi:

 • Tài khoản người dùng cá nhân của bạn: Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, tất cả vị trí đủ điều kiện trong tài khoản đó chưa được một người dùng khác xác nhận quyền sở hữu sẽ được xác minh.
 • Nhóm vị trí (trước đây gọi là tài khoản doanh nghiệp): Sau khi chủ sở hữu chính trên tài khoản được xác minh, tất cả vị trí đủ điều kiện trong nhóm vị trí/tài khoản doanh nghiệp chưa được một người dùng khác xác nhận quyền sở hữu sẽ được xác minh. Hãy tìm hiểu thêm về nhóm vị trí/tài khoản doanh nghiệp 

Nếu thêm một vị trí vào tài khoản và vị trí đó đã được một người dùng khác xác minh, bạn sẽ cần yêu cầu quyền truy cập để quản lý vị trí đó.

Trước khi bạn yêu cầu xác minh, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng:

 • Bảng tính của bạn bao gồm 10 vị trí trở lên từ cùng một doanh nghiệp. Như đã nêu trong nguyên tắc chất lượng của chúng tôi, chỉ chủ sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp mới có thể xác minh doanh nghiệp của họ trên Google.
  • Đại lý quản lý nhiều doanh nghiệp bằng một tài khoản không đủ điều kiện để xác minh hàng loạt. 
 • Bảng tính bao gồm tất cả các vị trí mà bạn quản lý. Việc không bao gồm tất cả các vị trí của bạn có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể khi cập nhật thông tin doanh nghiệp. 
 • Loại hình doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện để xác minh. Tìm hiểu thêm về các loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp của bạn không phải là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cơ sở khách hàng. Thay vào đó, các doanh nghiệp này phải yêu cầu xác minh cho các vị trí riêng lẻ bằng cách thực hiện theo các bước này
 • Tài khoản được xác minh không tồn tại. Hãy phối hợp với các nhân viên khác và đại lý được ủy quyền nhằm đảm bảo người đang quản lý tài khoản là đại diện tốt nhất để cung cấp thông tin vị trí của công ty bạn. Tổ chức của bạn cần tạo một nhóm vị trí/tài khoản doanh nghiệp để chia sẻ việc quản lý một nhóm vị trí.
 • Tài khoản của bạn không có lỗi. Lỗi và các vi phạm nguyên tắc về chất lượng có thể làm trì hoãn quá trình xác minh hàng loạt. Tìm hiểu thêm về các vấn đề thường gặp gây trì hoãn quá trình xác minh và các thông báo lỗi cụ thể.

Tải lên bảng tính không tự động gửi yêu cầu xác minh. Thay vào đó, hãy thực hiện theo các bước bên dưới để yêu cầu xác minh.

Cách gửi vị trí để xác minh hàng loạt:

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Nhấp vào Yêu cầu xác minh cạnh một trong những vị trí của bạn.
 3. Nhấp vào Chuỗi
 4. Điền đầy đủ và chính xác vào biểu mẫu xác minh.
  • Tên doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp này do một công ty mẹ sở hữu và điều hành, vui lòng bao gồm thông tin đó tại đây cũng như tên của doanh nghiệp bạn đang xác minh.
  • Quốc gia / khu vực của doanh nghiệp: Liệt kê các quốc gia / khu vực cho doanh nghiệp bạn sẽ quản lý trong tài khoản của mình. Ví dụ: nếu bạn quản lý các vị trí doanh nghiệp ở Hoa Kỳ và Canada nhưng một người dùng khác quản lý các vị trí ở Pháp và Đức, chúng tôi hiểu rằng hai tài khoản này là các nhóm vị trí riêng biệt và khác nhau.
  • Tên liên hệ: Nếu nhiều người cùng chủ động quản lý tài khoản này, thì vui lòng cung cấp tất cả các tên tại đây. Ví dụ: John Smith (tiếp thị) & Jane Smith (điều hành).
  • Điện thoại liên hệ: Đây là số điện thoại chúng tôi có thể sử dụng để liên hệ với bạn nhằm làm rõ bất kỳ thông tin nào cần để xác minh tài khoản của bạn.
  • Email của người quản lý doanh nghiệp: Địa chỉ email của ai đó từ doanh nghiệp có thể xác minh rằng bạn là người đại diện được ủy quyền. 
  • Email của người quản lý tài khoản Google: Liệt kê tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ người liên hệ nào từ Google mà bạn đang làm việc cùng. Sự nhất quán và tính liên tục trên các sản phẩm của Google có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp Người quản lý tài khoản biết được trạng thái tài khoản của bạn vì điều này có thể có ảnh hưởng đến các sản phẩm khác của Google, bao gồm Offers và Google Ads.
 5. Sau khi bạn gửi biểu mẫu yêu cầu xác minh, thời gian xử lý yêu cầu của bạn tối đa là một tuần. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu để đảm bảo tài khoản tuân thủ nguyên tắc về chất lượng và xác minh quyền đại diện cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phát hiện thấy bất kỳ vấn đề nào và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết khi tài khoản của bạn được xác minh hàng loạt.

Duy trì trạng thái được xác minh

Nhằm đảm bảo các nguồn dữ liệu của Google Maps luôn cập nhật, chúng tôi định kỳ hủy xác minh các tài khoản không hoạt động mà chúng tôi cho rằng không còn tích cực quản lý các vị trí của họ nữa. Bạn cần thường xuyên xem xét tài khoản của mình để phát hiện ra các lỗi và cập nhật vị trí nhằm duy trì trạng thái xác minh hàng loạt và luôcập nhật. Nếu trạng thái xác minh hàng loạt của bạn thay đổi, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Chúng tôi có thể tiếp tục liên hệ với bạn để yêu cầu khắc phục và/hoặc tối ưu hóa (các) tài khoản của bạn. Chúng tôi liên tục cập nhật các chính sách và sản phẩm của mình để thể hiện chính xác nhất vị trí của bạn trên Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?