Bulkverificatie aanvragen voor tien of meer locaties

Het voordeel van bulkverificatie

Met bulkverificatie kunt u informatie voor tien of meer locaties van hetzelfde bedrijf beheren voor verschillende Google-producten, zoals Google Maps en Google Zoeken.

Niet geschikt voor bulkverificatie

 • Bedrijven met minder dan tien locaties: U kunt verificatie voor afzonderlijke locaties aanvragen aan de hand van deze stappen
 • Bedrijven met een servicegebied: U kunt verificatie voor afzonderlijke locaties aanvragen aan de hand van deze stappen
 • Bureaus die meerdere bedrijven beheren: Beheer bedrijven in uw organisatorische account. Als een bureau een bedrijfsketen (meer dan tien locaties van hetzelfde bedrijf) beheert, moet de keten bulkverificatie aanvragen. Het bureau moet vervolgens gedeelde toegang aanvragen tot de groep met locaties die de keten bulksgewijs heeft geverifieerd.

Opmerking: Vermeldingen met een dubbele, opgeschorte of uitgeschakelde status tellen niet mee voor het minimum van tien vermeldingen.

Nadat uw bulkverificatie is uitgevoerd:

 • Updates die u voor de bedrijfslocaties doorvoert (zoals contactgegevens, foto's en openingstijden), kunnen worden weergegeven op Google Maps en in andere Google-services.
 • Nieuwe locaties die u aan uw dashboard toevoegt en die niet het eigendom van een andere gebruiker zijn, kunnen worden weergegeven op Google.

Google maakt gebruik van gegevens uit verschillende bronnen om lokale bedrijfsinformatie samen te stellen die wordt weergegeven op Google Maps, Google Zoeken en in andere Google-services. De informatie die u verstrekt via uw geverifieerde account, is van essentieel belang om uw bedrijfsinformatie op Google correct en actueel te houden.

Meer informatie over hoe Google omgaat met bedrijfsinformatie en het optimaliseren van uw locaties.

Opmerking: U hoeft uw account niet te verifiëren om locatie-extensies van Google Ads uit te voeren.

Bulkverificatie aanvragen

Bulkverificatie vindt plaats op accountniveau. Bulkverificatie is mogelijk voor twee typen Google Mijn Bedrijf-accounts:

 • Uw individuele gebruikersaccount: Zodra uw account is geverifieerd, worden alle in aanmerking komende locaties in uw account geverifieerd die niet al door een andere gebruiker zijn geclaimd.
 • Locatiegroep (voorheen een zakelijk account genoemd): Zodra de primaire eigenaar van het account is geverifieerd, worden alle in aanmerking komende locaties in de locatiegroep of het zakelijke account geverifieerd die niet al door een andere gebruiker zijn geclaimd. Meer informatie over locatiegroepen of zakelijke accounts 

Als u een locatie aan uw account toevoegt die al door een andere gebruiker is geverifieerd, moet u toegang vragen om die locatie te beheren.

Voordat u verificatie aanvraagt, controleert u het volgende:

 • Uw spreadsheet bevat tien of meer locaties van hetzelfde bedrijf. Zoals vermeld in onze kwaliteitsrichtlijnen, kunnen alleen bedrijfseigenaren of gemachtigde vertegenwoordigers hun bedrijf verifiëren op Google.
  • Bureaus die meerdere bedrijven beheren met één account, komen niet in aanmerking voor bulkverificatie. 
 • Uw spreadsheet bevat alle locaties die u beheert. Als u niet alle locaties opneemt, kan aanzienlijke vertraging optreden in het updaten van uw bedrijfsinformatie. 
 • Uw bedrijfstype is geschikt voor verificatie. Meer informatie over geschikte bedrijfsmodellen.
 • Uw bedrijf is niet een bedrijf met een servicegebied. Deze bedrijven moeten verificatie voor afzonderlijke locaties aanvragen door deze instructies te volgen.
 • Er is nog geen geverifieerd account. Overleg met andere medewerkers en geautoriseerde partners om ervoor te zorgen dat degene die uw account beheert, de meest geschikte persoon is om de locatiegegevens voor uw bedrijf op te geven. Uw organisaties moeten een locatiegroep of zakelijk account maken om het beheer van een reeks locaties te delen.
 • Uw account bevat geen fouten. Fouten en schendingen van de kwaliteitsrichtlijnen kunnen het bulkverificatieproces vertragen. Meer informatie over veelvoorkomende problemen die het verificatieproces vertragen en specifieke foutberichten.

Als u een spreadsheet uploadt, wordt er niet automatisch een verificatieverzoek verzonden. Volg de onderstaande stappen om verificatie aan te vragen.

Meld uw locaties als volgt voor bulkverificatie aan:

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf.
 2. Klik op Bedrijf verifiëren naast een van uw locaties.
 3. Klik op Keten
 4. Vul het verificatieformulier volledig en correct in.
  • Bedrijfsnaam: Als dit bedrijf eigendom is van en wordt beheerd door een moederbedrijf, voegt u deze informatie hier toe naast de naam van het bedrijf dat u verifieert.
  • Landen/regio's van bedrijf (/0}: Vermeld de landen/regio's voor het bedrijf dat u gaat beheren in uw account. Als u bijvoorbeeld zelf uw bedrijfslocaties in Nederland en België beheert maar een andere collega de locaties in Frankrijk en Duitsland beheert, beschouwen we dit als twee afzonderlijke accounts met twee verschillende sets met locaties.
  • Naam contact: Als dit account actief door meerdere mensen wordt beheerd, geeft u hier alle namen op. Bijvoorbeeld Jan Smit (marketing) en Janine Smit (productie).
  • Telefoonnummer voor contact: Dit is het telefoonnummer dat we kunnen gebruiken om contact met u op te nemen als we extra informatie nodig hebben om uw account te verifiëren.
  • E-mailadres van bedrijfsleider: Het e-mailadres van iemand binnen het bedrijf die kan bevestigen dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent. 
  • E-mailadres van Google-accountbeheerder: Vermeld de naam of het e-mailadres van eventuele Google-contacten met wie u samenwerkt. Met het oog op de consistentie en continuïteit van verschillende Google-producten is het belangrijk uw accountbeheerder op de hoogte te houden van de status van uw account, omdat deze status invloed kan hebben op andere Google-producten, waaronder Google Offers en Google Ads.
 5. Nadat u het formulier voor het verificatieverzoek heeft verzonden, kan het een week duren voordat het is verwerkt. We bekijken uw verzoek om te controleren of uw account voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen en of u gemachtigd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen. We nemen per e-mail contact met u op als we vragen hebben of problemen opmerken. Zodra de bulkverificatie voor uw account is voltooid, ontvangt u van ons bericht.

Zorg dat u geverifieerd blijft

Omdat we de gegevensbronnen voor Google Maps actueel willen houden, trekken we af en toe de verificatie van inactieve accounts in als we denken dat ze hun locaties niet meer actief beheren. Het is belangrijk uw account regelmatig te controleren op fouten en uw locaties te updaten om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel blijven en uw bulkverificatie actief blijft. Als uw bulkverificatiestatus wordt gewijzigd, ontvangt u daar een e-mail over.

Mogelijk nemen we van tijd tot tijd contact met u op met het verzoek uw account(s) te corrigeren of te optimaliseren. We updaten ons beleid en ons product doorlopend om uw locaties zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op Google.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?