Αίτημα μαζικής επαλήθευσης 10+ τοποθεσιών

Γνωστό ζήτημα: Δεν μπορείτε να ενημερώσετε τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείου μέσω της μεταφόρτωσης υπολογιστικών φύλλων. Για να ενημερώσετε τα χαρακτηριστικά ξενοδοχείου, χρησιμοποιήστε το API και τον πίνακα ελέγχου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το My Business Lodging API.

Λόγοι χρήσης της μαζικής επαλήθευσης

Χρησιμοποιώντας τη μαζική επαλήθευση, έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε πληροφορίες για 10 ή περισσότερες τοποθεσίες της ίδιας επιχείρησης για διάφορα προϊόντα Google, όπως οι Χάρτες και η Αναζήτηση.

Οργανισμοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μαζική επαλήθευση

 • Επιχειρήσεις με λιγότερες από 10 τοποθεσίες: Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για την επαλήθευση μεμονωμένων τοποθεσιών, ακολουθώντας αυτά τα βήματα
 • Επιχειρήσεις με περιοχές εξυπηρέτησης: Υποβάλετε αίτημα επαλήθευσης για μεμονωμένες τοποθεσίες ακολουθώντας αυτά τα βήματα
 • Εταιρείες που διαχειρίζονται πολλές επιχειρήσεις: Διαχειριστείτε επιχειρήσεις στον λογαριασμό οργανισμού που διαθέτετε. Αν μια εταιρεία διαχειρίζεται μια αλυσίδα επιχειρήσεων (10+ τοποθεσίες της ίδιας επιχείρησης), τότε η μαζική επαλήθευση πρέπει να εφαρμοστεί από την αλυσίδα επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτημα για κοινόχρηστη πρόσβαση στην ομάδα τοποθεσιών της αλυσίδας που θα περιλαμβάνει τις τοποθεσίες που έχει επαληθεύσει μαζικά η αλυσίδα.

Σημείωση: Οι διπλότυπες, ανασταλμένες ή απενεργοποιημένες καταχωρίσεις δεν θα υπολογίζονται στο ελάχιστο πλήθος των 10 καταχωρίσεων.

Αφού ολοκληρωθεί η μαζική επαλήθευση:

 • Οι ενημερώσεις που πραγματοποιείτε στις τοποθεσίες της επιχείρησης, όπως στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες, ωράρια λειτουργίας, μπορούν να εμφανίζονται στους Χάρτες Google και σε άλλες Υπηρεσίες Google.
 • Οι νέες τοποθεσίες που προσθέτετε στον πίνακα ελέγχου και δεν ανήκουν σε άλλο χρήστη θα μπορούν να εμφανίζονται στο Google.

Η Google χρησιμοποιεί δεδομένα από πολλές πηγές, για να συνθέσει τα στοιχεία των τοπικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται στους Χάρτες Google, στην Αναζήτηση Google και σε άλλα Προϊόντα Google. Οι πληροφορίες που παρέχετε ως επαληθευμένος λογαριασμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία των επιχειρήσεων στο Google είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα στοιχεία των επιχειρήσεων και πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις τοποθεσίες σας.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας, για να χρησιμοποιήσετε επεκτάσεις τοποθεσίας του Google Ads.

Αίτημα μαζικής επαλήθευσης

Η μαζική επαλήθευση πραγματοποιείται σε επίπεδο λογαριασμού. Μπορεί να γίνει μαζική επαλήθευση δύο τύπων λογαριασμών Google My Business:

 • Του δικού σας ατομικού λογαριασμού χρήστη: Μόλις επαληθευτεί ο λογαριασμός σας, επαληθεύονται και όλες οι κατάλληλες τοποθεσίες στον λογαριασμό σας που δεν έχουν διεκδικηθεί ήδη από κάποιον άλλον χρήστη.
 • Της ομάδας τοποθεσιών (παλαιότερα ονομαζόταν επαγγελματικός λογαριασμός): Μόλις επαληθευτεί ο κύριος κάτοχος στον λογαριασμό, επαληθεύονται και όλες οι κατάλληλες τοποθεσίες στην ομάδα τοποθεσιών/στον επαγγελματικό λογαριασμό που δεν έχουν διεκδικηθεί ήδη από κάποιον άλλον χρήστη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες τοποθεσιών/τους επαγγελματικούς λογαριασμούς 

Αν προσθέσετε στον λογαριασμό σας μια τοποθεσία που έχει ήδη επαληθευτεί από άλλον χρήστη, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, για να τη διαχειριστείτε.

Προτού υποβάλετε αίτημα επαλήθευσης, ελέγξτε για να επιβεβαιώσετε τα εξής:

 • Το υπολογιστικό φύλλο περιλαμβάνει 10 ή περισσότερες τοποθεσίες που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Όπως περιγράφεται στις οδηγίες ποιότητας, μόνο οι κάτοχοι επιχειρήσεων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους μπορούν να επαληθεύσουν την επιχείρησή τους στο Google.
  • Οι εταιρείες που διαχειρίζονται πολλές επιχειρήσεις μέσω ενός μόνο λογαριασμού δεν θεωρούνται κατάλληλες για μαζική επαλήθευση. 
 • Το υπολογιστικό φύλλο περιλαμβάνει όλες τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε. Η μη συμπερίληψη όλων των τοποθεσιών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ενημέρωση των πληροφοριών επιχείρησης. 
 • Ο τύπος της επιχείρησης είναι κατάλληλος για επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κατάλληλα μοντέλα επιχειρήσεων
 • Η επιχείρησή σας δεν είναι επιχείρηση με περιοχή εξυπηρέτησης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα επαλήθευσης για μεμονωμένες τοποθεσίες, ακολουθώντας αυτά τα βήματα
 • Δεν υπάρχει ήδη επαληθευμένος λογαριασμός. Συνεργαστείτε με άλλους υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το άτομο που διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας είναι ο καλύτερος αντιπρόσωπος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία της εταιρείας σας. Οι οργανισμοί θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ομάδα τοποθεσιών/έναν επαγγελματικό λογαριασμό, ώστε να μοιράζονται τη διαχείριση ενός συνόλου τοποθεσιών.
 • Δεν υπάρχουν σφάλματα στον λογαριασμό σας. Τυχόν σφάλματα και παραβάσεις των οδηγιών ποιότητας ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διαδικασία μαζικής επαλήθευσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνήθη ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία επαλήθευσης, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένα μηνύματα σφάλματος.

Με τη μεταφόρτωση ενός υπολογιστικού φύλλου δεν αποστέλλεται αυτόματα αίτημα για επαλήθευση. Αντιθέτως, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, για να υποβάλετε αίτημα για επαλήθευση.

Για να υποβάλετε τοποθεσίες για μαζική επαλήθευση:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση χρήστη δίπλα σε μία από τις τοποθεσίες σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλυσίδα
 4. Συμπληρώστε με ακριβή στοιχεία όλα τα πεδία της φόρμας επαλήθευσης.
  • Όνομα επιχείρησης: Αν αυτή η επιχείρηση ανήκει σε μια μητρική εταιρεία και τελεί υπό τη διαχείρισή της, συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες εδώ, καθώς και το όνομα της επιχείρησης που πρόκειται να επαληθεύσετε.
  • Χώρες/περιοχές επιχείρησης: Παραθέστε τις χώρες/περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα διαχειριστείτε στον λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, αν διαχειρίζεστε τις τοποθεσίες της επιχείρησης στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά κάποιος άλλος χρήστης διαχειρίζεται τοποθεσίες στη Γαλλία και τη Γερμανία, θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο λογαριασμοί αφορούν σε ξεχωριστά και διακριτά σύνολα τοποθεσιών.
  • Όνομα επικοινωνίας: Αν περισσότερα από ένα άτομα διαχειρίζονται ενεργά αυτόν το λογαριασμό, καταχωρίστε εδώ τα ονόματα όλων των ατόμων. Για παράδειγμα, Γιάννης Παπαδόπουλος (μάρκετινγκ) και Γιάννα Παπαδοπούλου (υπεύθυνη λειτουργίας).
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: Αυτός είναι ο αριθμός τηλεφώνου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση του λογαριασμού σας.
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχειριστή επιχείρησης: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου στην επιχείρηση που μπορεί να επαληθεύσει ότι είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. 
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διαχειριστή λογαριασμού Google: Παραθέστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν επαφών Google με τις οποίες συνεργάζεστε. Είναι σημαντικό, για λόγους συνοχής και ομοιομορφίας μεταξύ όλων των προϊόντων Google, να κρατάτε τον Διαχειριστή λογαριασμού ενήμερο σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού σας, καθώς αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα Προϊόντα Google, συμπεριλαμβανομένων των Προσφορών και του Google Ads.
 5. Αφού υποβάλετε τη φόρμα αιτήματος επαλήθευσης, ελέγχουμε το αίτημά σας, για να διασφαλίσουμε ότι ο λογαριασμός σας συμμορφώνεται με τις οδηγίες ποιότητας και επαληθεύουμε ότι είστε αρμόδιοι να εκπροσωπήσετε την επιχείρηση. Αν έχουμε τυχόν ερωτήσεις ή εντοπίσουμε προβλήματα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα σας ειδοποιήσουμε, επίσης, όταν ολοκληρωθεί η μαζική επαλήθευση του λογαριασμού.

Διατήρηση της επαλήθευσης

Στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ενημερωμένες τις πηγές δεδομένων των Χαρτών Google, καταργούμε περιοδικά την επαλήθευση των ανενεργών λογαριασμών που πιστεύουμε ότι δεν διαχειρίζονται πλέον ενεργά τις τοποθεσίες τους. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το λογαριασμό σας για σφάλματα και να ενημερώνετε τις τοποθεσίες σας, προκειμένου ο λογαριασμός να παραμένει ενημερωμένος και η μαζική επαλήθευση να συνεχίσει να ισχύει. Εάν αλλάξει ποτέ η κατάσταση μαζικής επαλήθευσης, θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας απευθύνουμε αιτήματα για επιδιόρθωση ή/και βελτιστοποίηση των λογαριασμών σας. Ενημερώνουμε διαρκώς τις πολιτικές μας και τα προϊόντα μας, ώστε να εκπροσωπούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις τοποθεσίες σας στο Google.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας