Žádost o hromadné ověření pro 10 a více míst

Proč používat hromadné ověření?

Díky hromadnému ověření můžete ve službách Google (například Mapy nebo Vyhledávání) spravovat údaje o 10 nebo více místech jedné firmy.

Firmy nezpůsobilé k hromadnému ověření

 • Firmy s méně než 10 místy: O ověření jednotlivých míst můžete požádat takto
 • Firma s obsluhovanou oblastí: Požádejte o ověření jednotlivých míst takto
 • Agentury spravující několik firem: Firmy spravujte v účtu organizace. Pokud agentura spravuje řetězec firem, (jedna firma na více než 10 místech), musí řetězec požádat o hromadné ověření. Poté agentura požádá o sdílený přístup ke skupině míst řetězce, která obsahuje místa ověřená při hromadném ověřování.

Poznámka: Duplicitní, pozastavené nebo deaktivované zápisy se do minimálního počtu 10 míst nezapočítávají.

Po dokončení hromadného ověření:

 • Aktualizace, které provedete v adresách firem (například změny kontaktních údajů, fotografií či otevírací doby), se budou moci zobrazovat v Mapách Google i dalších službách společnosti Google.
 • Nová místa, která přidáte na hlavní panel a která nevlastní jiní uživatelé, se budou moci zobrazovat na Googlu.

Informace o místních firmách, které se zobrazují v Mapách, Vyhledávání a dalších službách Google, dává Google dohromady z údajů z mnoha různých zdrojů. Údaje, které zadáte jakožto vlastník ověřeného účtu, jsou důležitým předpokladem pro to, aby informace o vaší firmě na Googlu byly přesné a aktuální.

Další informace o tom, jak Google používá informace o firmách a jak svá místa můžete optimalizovat

Poznámka: Chcete-li spouštět rozšíření o lokalitu Google Ads, není třeba nechávat účet ověřit.

Žádost o hromadné ověření

Hromadné ověření se provádí na úrovni účtu. Hromadně lze ověřovat v rámci dvou typů účtů Moje firma na Googlu:

 • Váš uživatelský účet: Po ověření účtu budou ověřená také všechna vhodná místa v účtu, která nenárokoval jiný uživatel.
 • Skupina míst (dříve známá jako firemní účet): Po ověření primárního vlastníka účtu budou ověřená také všechna vhodná místa ve skupině míst / firemním účtu, která nenárokoval jiný uživatel. Další informace o skupinách míst / firemních účtech 

Pokud do účtu přidáte místo ověřené jiným uživatelem a chcete toto místo spravovat, musíte požádat o přístup.

Než o ověření požádáte, zkontrolujte tyto skutečnosti:

 • Tabulka obsahuje aspoň 10 míst téže firmy. Jak je uvedeno v našich pokynech pro zajištění kvality, mohou firmu na Googlu ověřit pouze vlastníci nebo autorizovaní zástupci firem.
  • O hromadné ověření nemohou žádat agentury, které pomocí jednoho účtu spravují více firem. 
 • Tabulka obsahuje všechna místa, která spravujete. Pokud do tabulky všechna místa nezahrnete, může při aktualizacích údajů o vaší firmě docházet ke značným prodlevám. 
 • Firma musí spadat mezi typy vhodné (přijatelné) k ověření. Další informace o přijatelných typech firem
 • Nesmí se jednat o firmu s obslužnou oblastí. Takové firmy musí požádat o ověření jednotlivých míst. Při tom je třeba postupovat takto.
 • Zatím neexistuje ověřený účet. Ve spolupráci s ostatními zaměstnanci a autorizovanými zástupci zajistěte, aby účet spravoval člověk, který je schopen nejlépe poskytovat informace o místech společnosti. Pokud chce organizace sdílet správu několika míst, měla by si vytvořit skupinu míst / firemní účet.
 • V účtu nejsou žádné chyby. Chyby a porušení pokynů pro zajištění kvality mohou proces hromadného ověření zdržet. Další informace o častých chybách, které mohou proces ověření zdržet, a konkrétních chybových zprávách

Nahrání tabulky neznamená, že tím byla automaticky odeslána žádost o ověření. O ověření lze požádat pomocí následujícího postupu.

Odeslání míst k hromadnému ověření:

 1. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 2. U vybraného místa klikněte na tlačítko Ověřit.
 3. Klikněte na možnost Řetězec
 4. Vyplňte ověřovací formulář. Je potřeba ho vyplnit celý a správně.
  • Název firmy: Pokud firmu vlastní a provozuje nějaká mateřská společnost, uveďte to v tomto poli a zadejte i název firmy, kterou chcete ověřit.
  • Země/oblasti působnosti firmy: Uveďte země/oblasti, ve kterých má firma spravovaná ve vašem účtu pobočky. Pokud například budete spravovat adresy firmy ve Spojených státech a Kanadě a jiný uživatel bude spravovat pobočky ve Francii a Německu, budeme to chápat tak, že tyto dva účty jsou oddělené a jedná se o samostatné skupiny míst.
  • Kontaktní jméno: Pokud tento účet bude aktivně spravovat více uživatelů, uveďte zde všechna jména. Příklad: Jan Novák (marketing) a Jana Nováková (provoz).
  • Kontaktní telefon: Telefonní číslo, na němž vás můžeme kontaktovat a dotázat se na případné další informace potřebné k ověření účtu.
  • E-mailová adresa vedoucího firmy: E-mailová adresa některého z vašich spolupracovníků, který může potvrdit, že jste oprávněným zástupcem firmy. 
  • E-mailová adresa správce účtu Google: Uveďte jméno nebo e-mailovou adresu libovolného pracovníka společnosti Google, se kterým spolupracujete. Z důvodu konzistence a kontinuity v rámci všech služeb Google je důležité, aby byl správce vašeho účtu průběžně informován o jeho stavu. Může to totiž ovlivnit poskytování dalších služeb Google včetně Offers a Google Ads.
 5. Po odeslání formuláře s žádostí o ověření může jeho zpracování trvat až týden. Vaši žádost zkontrolujeme a ověříme, zda je váš účet v souladu s pokyny pro zajištění kvality a zda jste oprávněni firmu zastupovat. Pokud najdeme problémy nebo sporná místa, budeme vás kontaktovat e-mailem. Jakmile bude hromadné ověření účtu dokončeno, dáme vám vědět.

Trvalé ověření

Snažíme se, aby zdroje dat pro Mapy Google byly vždy aktuální. Z toho důvodu pravidelně rušíme ověření neaktivních účtů, u kterých jsme přesvědčeni, že svá místa již aktivně nespravují. Je důležité pravidelně kontrolovat, zda účet neobsahuje chyby, a aktualizovat místa, aby byla neustále hromadně ověřená a aktuální. Pokud se stav hromadného ověření změní, informujeme vás e-mailem.

Bude-li třeba vaše účty opravit nebo optimalizovat, budeme vás znovu kontaktovat. Zásady i službu neustále aktualizujeme, aby vaše místa byla na Googlu reprezentována co nejpřesněji.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?