Typy chybových zpráv

Místa s chybami se v Mapách nezobrazí, dokud nejsou chyby opraveny. Přečtěte si, jak zobrazit a opravit chyby, abyste mohli svůj účet ve službě Moje firma na Googlu využít naplno.

V tabulce naleznete informace o chybách v účtu a možné způsoby řešení.

Chyby, které se mohou zobrazit při nahrávání souborů dat

Chyba O co se jedná a jak chybu opravit
„Překročili jste limit počtu míst, která můžete za jeden den nahrát do služby Moje firma na Googlu. Zkuste to znovu později.“ Abychom udrželi u firemních profilů na Googlu konzistentnost, existuje limit počtu profilů, které lze vytvořit v jednom účtu Google. Pokud se vám tato chyba zobrazí, kontaktujte nás přes tento formulář a uveďte chybu do pole s názvem Popište svůj problém. Tým podpory vám pomůže s nahráním míst do účtu i procesem hromadného ověření.
Nepovolené znaky

Některé znaky (například < a > v některých polích) nejsou povoleny. Smažte je.

Nepodporované znaky se v tabulce mohou vyskytnout také v důsledku poškození dat. Poškozená data vyhledáte a opravíte takto:

  1. Stáhněte si svá místa ze služby Moje firma na Googlu a vyhledejte v tabulce znaky  .
  2. Vymažte obsah buněk s tímto znakem a ručně zadejte správné informace.
  3. Zkontrolujte, zda software třetí strany, ve kterém tabulky vytváříte, neobsahuje chybu, která vznik znaků  způsobuje.
URL v poli kódu provozovny Adresy URL (například google.cz) nejsou v kódech provozoven povoleny. Všechny adresy URL z kódů provozoven odstraňte.

 

Příliš mnoho znaků

Některá pole obsahují příliš mnoho znaků. Zkraťte délku uvedených údajů.

Poštovní přihrádky nejsou povoleny Uvádění poštovních přihrádek je v mnoha polích zakázáno a je třeba je ze zápisu odstranit.
Příliš mnoho interpunkce Názvy zápisů nesmí obsahovat více než šest interpunkčních znamének. Některá z nich smažte.
Příliš mnoho číslic Názvy zápisů nesmí obsahovat více než šest číslic. Některé z nich smažte.
Správní oblast a země se neshodují Správní oblast zápisu se musí shodovat se zadanou zemí. Zkontrolujte, zda zadaná správní oblast v zemi uvedené v zápisu existuje.
Neplatný nebo nepodporovaný kód země Zkontrolujte, zda služba Moje firma na Googlu podporuje zadanou zemi. Pokud ano, zadejte platný kód. Služba Moje firma na Googlu v současnosti nepodporuje firmy na Krymu.
Nesprávný formát PSČ Ověřte, zda jste použili správný formát PSČ dané země.
Chyby v zeměpisné šířce a délce Zadejte správnou zeměpisnou šířku v rozsahu -90 a 90 a délku s hodnotami mezi -180 a 180.  Uveďte tyto hodnoty s přesností nejméně na 6 desetinných míst, aby byla poloha firmy na mapě přesná. Například šířka 37,421998 a délka -122,084059 označuje přesné umístění Googleplexu.
Nesprávný formát telefonního čísla

Zkontrolujte, zda jste použili správný formát telefonních čísel dané země.

Pokud jste pro některý zápis nezadali primární telefon nebo web, zobrazí se chybová zpráva týkající se nesprávného nebo chybějícího telefonního čísla. Chybu opravíte tak, že pro daný zápis zadáte platný primární telefon nebo web.

Příliš mnoho dalších telefonních čísel Je možné zadat maximálně dvě další telefonní čísla. Nadbytečná čísla smažte.
Neplatný web Adresy URL nesmí být delší než 256 znaků, musí používat platný protokol (například http://) a musí obsahovat pouze povolené znaky.
Neplatné kategorie Některé kategorie jsou podporovány pouze v určitých zemích. Chyba se může zobrazit také v případě, že pro zápis nezadáte primární kategorii nebo zadáte takovou, kterou již služba Moje firma na Googlu nepodporuje. U každého zápisu navíc můžete zadat maximálně devět dalších kategorií.
Neplatná zvláštní otevírací doba Zkontrolujte, zda zvláštní otevírací doba odpovídá pravidlům formátování ve službě Moje firma na Googlu.
Chyby u fotek Fotky musí mít správný formát, nesmí obsahovat zakázané výrazy a nesmí se jednat o duplikáty fotek, které jsou již k zápisu přiloženy. Preferovaná fotka zápisu musí být typu Logo nebo Titulní.

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?