Tìm hiểu về trường hợp sản phẩm được phê duyệt

Google sẽ không phê duyệt các sản phẩm trên Trang doanh nghiệp của bạn khi chúng không tuân thủ chính sách chung về mua sắm hoặc các yêu cầu kỹ thuật của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông báo phê duyệt trên Trang doanh nghiệp của mình và trong Trình quản lý Trang doanh nghiệp. Để sản phẩm của mình được phê duyệt lại, bạn có thể khắc phục các vấn đề với sản phẩm hoặc gửi đơn khiếu nại.

Lưu ý quan trọng: Các chính sách mua sắm liên quan đến nội dung mua sắm không được hỗ trợ hoặc thuộc tính bắt buộc của mặt hàng không áp dụng cho các sản phẩm được gửi thông qua Trang doanh nghiệp. Ví dụ về các chính sách áp dụng bao gồm: Chính sách về sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và thuốc, Chính sách về sản phẩm nguy hiểmChính sách về nội dung hướng đến người lớn.

Chỉnh sửa sản phẩm của bạn để được phê duyệt lại

Nếu bạn thấy trạng thái "Không được chấp thuận" trên trang thông tin sản phẩm, hãy nhấp vào sản phẩm đó để tìm hiểu lý do không được phê duyệt. Cùng với nội dung giải thích, bạn sẽ thấy đường liên kết đến một trang chi tiết về các chính sách hiện hành.

Sau khi bạn chỉnh sửa nội dung đăng tải cho phù hợp rồi lưu lại, chúng tôi sẽ tự động xem xét lại sản phẩm đó trong vòng 24 giờ. Trạng thái "Không được chấp thuận" sẽ được giải quyết nếu bạn đã khắc phục được vấn đề.

Tìm hiểu thêm về trình chỉnh sửa sản phẩm.

Gửi đơn khiếu nại

Trong một số ít trường hợp, Google không phê duyệt một mặt hàng đủ điều kiện. Khi đó, bạn có thể gửi đơn khiếu nại và Google có thể phê duyệt sản phẩm đó nếu đã từ chối do nhầm lẫn. Hầu hết các đơn khiếu nại sẽ được xem xét trong vòng 72 giờ.

Nếu bạn đã yêu cầu xem xét lại quá nhiều lần cho những sản phẩm thực sự vi phạm chính sách, thì tùy chọn "Yêu cầu xem xét" có thể tạm thời bị vô hiệu hóa.

Để yêu cầu xem xét:

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý Trang doanh nghiệp.
  2. Nhấp vào Sản phẩm.
  3. Chọn một sản phẩm được đánh dấu là "Không được chấp thuận".
  4. Nhấp vào Yêu cầu xem xét.

Tìm hiểu về trường hợp tài khoản bị tạm ngưng

Nếu Trang doanh nghiệp bị tạm ngưng, thì toàn bộ sản phẩm của bạn sẽ có trạng thái "Không được chấp thuận". Sau khi chúng tôi khôi phục Trang doanh nghiệp đó, các sản phẩm sẽ tự động được xử lý lại và sẵn sàng hiển thị trong vòng 5 ngày kể từ khi khôi phục. Tìm hiểu cách khắc phục Trang doanh nghiệp bị tạm ngưng.

Trong một số ít trường hợp, toàn bộ sản phẩm có thể chuyển sang trạng thái "Không được chấp thuận" vì lý do "Tài khoản bị tạm ngưng" trong khi Trang doanh nghiệp đó không thực sự bị tạm ngưng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99729
false