Định cấu hình các tùy chọn cài đặt bán hàng và thanh toán (tổng quan)

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Để bán sách trên Google Play, bạn cần cung cấp cài đặt bán hàng và thanh toán. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về thiết lập điển hình mà nhà xuất bản sử dụng, cùng với các tùy chọn nâng cao khác.

 1. Đồng ý với Phụ lục của Ấn bản trên Google.
 2. Thêm hồ sơ thanh toán
 3. Thêm tài khoản ngân hàng
 4. Cung cấp thông tin thuế đối với hoạt động bán hàng liên quan đến Hoa Kỳ
 5. Thêm khu vực bán hàng
 6. Bật tính năng quy đổi tiền tệ (tùy chọn)
 7. Cung cấp giá cho sách của bạn
 8. Cho phép bán sách của bạn
 9. Xác minh tài khoản ngân hàng của bạn ở một số quốc gia
 10. Xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn ở một số quốc gia
Nếu bạn là đối tác mới, thì danh sách kiểm tra từng bước của chúng tôi có thể sẽ hữu ích cho bạn.

1. Đồng ý với Phụ lục của Ấn bản trên Google

Nếu bạn chưa đồng ý với Hợp đồng bổ sung Google Editions, Hợp đồng bổ sung Google Sách điện tử hoặc Thỏa thuận về Google Sách và Google Play Sách, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để thực hiện việc này vào lần đầu tiên bạn truy cập Trung tâm thanh toán. Nhấp vào nút Bắt đầu bán sách trên Google Play để xem các điều khoản. Nếu bạn đồng ý, nhấp vào nút thích hợp.

2. Thêm hồ sơ thanh toán

Nếu tạo tài khoản của mình sau tháng 7 năm 2014, bạn có thể đã được cung cấp tùy chọn để thêm hồ sơ thanh toán khi bạn thiết lập tài khoản lần đầu tiên. Nếu đúng như vậy thì bạn đã hoàn tất bước này.

Truy cập Trung tâm thanh toán để thêm hồ sơ thanh toán. Nhập địa chỉ doanh nghiệp hợp pháp và hoàn tất quá trình đăng ký. Bước này là bắt buộc để bán sách trên Google Play.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi về thông tin đăng nhập đã hết hạn, hãy đăng xuất khỏi tài khoản Google, rồi đăng nhập lại.

Tùy chọn nâng cao

Nếu bạn muốn nhận thanh toán ở nhiều tài khoản ngân hàng, thêm hồ sơ thanh toán bổ sung, mỗi hồ sơ cho một tài khoản ngân hàng.

3. Thêm tài khoản ngân hàng

Cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu xác minh tài khoản ngân hàng và quá trình này có thể diễn ra nhiều ngày. Bạn có thể bán sách trong khi tài khoản ngân hàng của bạn đang chờ xác minh.

4. Cung cấp thông tin thuế đối với hoạt động bán hàng liên quan đến Hoa Kỳ

Để bán sách ở nhiều quốc gia nhất có thể, bao gồm cả Hoa Kỳ, hãy gửi thông tin thuế. Google có thể giữ lại các khoản thanh toán tới khi bạn cung cấp thông tin này.

5. Thêm khu vực bán hàng

Nếu bạn tạo tài khoản của mình sau tháng 7 năm 2014 và bạn đã đồng ý với Phụ lục của Ấn bản trên Google khi đăng ký, thì tài khoản của bạn đã bao gồm khu vực bán hàng mặc định với bản quyền trên toàn thế giới.

Khu vực bán hàng cho biết các quốc gia nơi bạn có thể bán sách. Hãy cung cấp danh sách hoàn chỉnh về tất cả quốc gia mà bạn muốn bán sách. Tùy chọn đơn giản nhất là thêm một lãnh thổ bán hàng cho THẾ GIỚI, cho phép bạn bán sách trên khắp thế giới và nhận các khoản thanh toán vào một tài khoản ngân hàng. Bạn cũng sẽ chỉ định hồ sơ thanh toán (và chính là tài khoản ngân hàng) dùng để thu khoản thanh toán cho mọi giao dịch trong khu vực bán hàng.

Nếu hồ sơ thanh toán đã được tạo gần đây và không hiển thị trong danh sách thả xuống khi bạn thêm khu vực bán hàng mới, hãy thử tải lại trang. Khu vực bán hàng của bạn phải được liên kết với một hồ sơ thanh toán để được định cấu hình đúng cách.

Tùy chọn nâng cao

 • Nếu bạn chỉ phải tuân theo luật về giá cố định ở một số quốc gia, hãy thêm một khu vực bán hàng riêng cho những quốc gia đó.
 • Nếu bạn muốn nhận thanh toán bằng nhiều tài khoản ngân hàng, hãy thêm khu vực bán hàng riêng biệt cho từng tài khoản.

6. Bật tính năng quy đổi tiền tệ (tùy chọn)

Nếu bạn tạo tài khoản của mình sau tháng 7 năm 2014 thì tính năng quy đổi tiền tệ được bật theo mặc định.

Nếu bạn định bán sách ở những quốc gia có các nội tệ khác nhau, có thể bạn muốn sử dụng công cụ quy đổi tiền tệ của chúng tôi. Sách sẽ chỉ được bán ở những quốc gia bạn đã cung cấp giá bằng nội tệ. Bạn có thể trực tiếp cung cấp giá bằng nội tệ hoặc bật tính năng quy đổi tiền tệ và quy đổi giá từ đơn vị tiền tệ khác.

7. Cung cấp giá cho sách của bạn

Xem từng cuốn sách trong danh mục của bạn và nhập giá trên tab "Giá". Với mỗi mức giá, hãy chỉ định một đơn vị tiền tệ, số tiền và những quốc gia mà bạn muốn áp dụng giá này. Nếu đã bật tính năng quy đổi tiền tệ (xem bước số 6), bạn có thể liệt kê các quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác với quốc gia bạn đã chỉ định. Bạn cũng có thể rút lại giá để tránh bán những cuốn sách cụ thể ở các quốc gia nhất định.

Tùy chọn nâng cao

Cung cấp giá cho nhiều sách và bằng nhiều đơn vị tiền tệ bằng cách sử dụng bảng tính.

8. Cho phép bán sách của bạn

Nếu tùy chọn cài đặt mặc định của bạn chưa được định cấu hình để tự động hiển thị sách cho người dùng mua, bạn sẽ cần cho phép bán sách của mình trên Google Play. Trong khi bạn xem chi tiết của một cuốn sách, hãy nhấp vào tab Xuất bản và nhấp Sẵn sàng để xuất bản. Chọn Xuất bản lên Google Play và Google Sách. Nếu bạn đã xuất bản cuốn sách này, tab sẽ có tên là "Tóm tắt."

9. Xác minh tài khoản ngân hàng của bạn (ở một số quốc gia)

Nếu Google sẽ thanh toán cho bạn bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, dựa trên quốc gia của bạn, thì bước này là không bắt buộc. Nếu không, để nhận được khoản tiền thanh toán, bạn sẽ cần xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Khi bạn thêm chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn ở một trong các bước trước, Google sẽ gửi một khoản tiền nhỏ cho bạn. Có thể mất vài ngày thì khoản tiền này mới hiển thị trong bản sao kê tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng khi bạn biết có số tiền này, hãy xác nhận số tiền đó bằng cách chỉnh sửa hồ sơ thanh toán phù hợp.

10. Xác minh thông tin doanh nghiệp của bạn (ở một số quốc gia)

Nếu ngân hàng của bạn nằm tại một trong các quốc gia sau đây, hãy cung cấp thêm thông tin bằng cách điền vào biểu mẫu này và nhập ID người bán được liệt kê bên cạnh hồ sơ thanh toán của bạn.

 • Áo
 • Bỉ
 • Bungari
 • Croatia
 • Síp
 • Cộng hòa Séc
 • Đan Mạch
 • Estonia
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hy Lạp
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland
 • Ý
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Hà Lan
 • Na Uy
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Rumani
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Vương Quốc Anh

Khi đã định cấu hình xong tùy chọn cài đặt bán hàng và thanh toán, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách nhận thanh toán hoặc báo cáo bán hàng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính