Konfigurera inställningar för försäljning och betalningar (översikt)

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Om du vill sälja böcker på Google Play måste du ange inställningar för försäljning och betalningar. På den här sidan visas en översikt av en vanlig konfiguration som utgivare använder tillsammans med mer avancerade alternativ.

 1. Godkänn Google Editions – tillägg
 2. Lägg till en betalningsprofil
 3. Lägg till ett bankkonto
 4. Ange skatteuppgifter för försäljning som rör USA
 5. Lägg till ett försäljningsområde
 6. Aktivera valutakonvertering (valfritt)
 7. Ange priser på dina böcker
 8. Aktivera dina böcker för försäljning
 9. Verifiera bankkontot för vissa länder
 10. Verifiera dina företagsuppgifter för vissa länder
Om du är en ny partner kanske vår checklista kan vara till hjälp.

1. Godkänn Google Editions – tillägg

Om du inte redan har godkänt tillägget till Google Editions, tillägget till Google Böcker och avtalet för Google Böcker och Google Play Böcker, får du möjlighet att göra det första gången du besöker betalningscentret. Klicka på knappen Börja sälja dina böcker på Play om du vill visa villkoren. Om du godkänner dem klickar du på relevant knapp.

2. Lägg till en betalningsprofil

Om du skapade kontot efter juli 2014 kanske du fick lägga till en betalningsprofil första gången du konfigurerade kontot. I så fall har du redan slutfört det här steget.

Öppna betalningscentret om du vill lägga till en betalningsprofil. Ange en giltig företagsadress och slutför registreringen. Det här steget krävs för att sälja böcker på Google Play.

Om det visas ett felmeddelande om att användaruppgifterna har upphört att gälla loggar du ut från Google-kontot och loggar sedan in igen.

Avancerade alternativ

Om du vill ta emot betalningar på flera bankkonton lägger du till fler betalningsprofiler, en för varje bankkonto.

3. Lägg till ett bankkonto

Ange dina bankkontouppgifter. Du kanske måste verifiera ditt bankkonto, vilket kan ta flera dagar. Du kan sälja böcker medan bankkontot väntar på att verifieras.

4. Ange skatteuppgifter för försäljning som rör USA

Skicka in skatteuppgifter om du vill sälja böcker i så många länder som möjligt, inklusive USA. Google har rätt att kvarhålla betalningar tills du har angett dessa uppgifter.

5. Lägg till ett försäljningsområde

Om du skapade kontot efter juli 2014 och godkände Google Editions – tillägg när du registrerade dig innehåller kontot ett försäljningsområde med världsomspännande rättigheter som standard.

Försäljningsområden innebär de länder där du kan sälja dina böcker. Ange en omfattande lista över alla länder där du vill sälja böcker. Det enklaste alternativet är att lägga till ett enda försäljningsområde för WORLD. Då kan du sälja böcker i hela världen och få betalt till ett enda bankkonto. Du anger också betalningsprofilen (och således bankkontot) som ska användas för att ta emot utbetalningar för försäljning i försäljningsområdet.

Om betalningsprofilen skapades nyligen och inte visas på rullgardinsmenyn när du lägger till ett nytt försäljningsområde testar du att läsa in sidan igen. Konfigureringen är inte klar förrän försäljningsområdet har länkats till en betalningsprofil.

Avancerade alternativ

 • Om lagar om fast pris gäller enbart i några av länderna lägger du till ett eget försäljningsområde för dem.
 • Om du vill ta emot betalningar på flera bankkonton lägger du till separata försäljningsområden för varje bankkonto.

6. Aktivera valutakonvertering (valfritt)

Om du skapade ditt konto efter juli 2014 är valutakonvertering aktiverad som standard.

Om du planerar att sälja böcker i länder där olika valutor används kanske du vill använda vårt verktyg för valutakonvertering. Böckerna säljs endast i länder som du har angett ett pris för i den lokala valutan. Du kan antingen ange ett lokalt pris eller aktivera valutaomvandling och konvertera priset från en annan valuta.

7. Ange priser på dina böcker

Titta igenom böckerna i din katalog och ange priser på fliken Prissättning för var och en. För varje pris anger du en valuta, beloppet i siffror och länderna där du vill att priset ska tillämpas. Om du har aktiverat valutakonvertering (se steg 6) kan du räkna upp länder som använder en annan valuta än den angivna. Du kan även förhindra försäljning av enskilda böcker i vissa länder genom att låta bli att ange ett pris för dem.

Avancerade alternativ

Ange priser för flera böcker och i flera valutor med ett kalkylark.

8. Aktivera dina böcker för försäljning

Om du inte har som standardinställning att böckerna ska göras tillgängliga automatiskt måste du aktivera böckerna för försäljning på Google Play. När du har bokinformationen öppen väljer du fliken Publicera och klickar på Klar för publicering. Välj Publicera på Google Play och Google Böcker. Om du redan har publicerat boken heter fliken Sammanfattning i stället.

9. Verifiera bankkontot (för vissa länder)

Om du får utbetalningar via elektronisk överföring från Google, vilket gäller vissa länder, behövs inte detta steg. I annat fall måste du verifiera bankkontot innan utbetalningar kan göras. När du har lagt till bankkontouppgifterna i steget ovan gör Google en liten insättning på kontot. Det kan ta några dagar innan insättningen visas på kontot, men så fort du känner till beloppet kan du bekräfta det genom att redigera den aktuella betalningsprofilen.

10. Verifiera dina företagsuppgifter (för vissa länder)

Om din bank finns i något av följande länder uppger du ytterligare information genom att fylla i det här formuläret och uppge det säljar-id som anges bredvid betalningsprofilen.

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Island
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien

När du är klar med inställningarna för försäljning och utbetalning kanske du vill läsa mer om att ta emot betalningar eller om försäljningsrapporter.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6193973883865981376
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437