Konfigurácia nastavení predaja a platieb (prehľad)

Na Google Play môžu v niektorých krajinách predávať knihy partneri tejto služby. Funkcie, ktoré sú tu opísané, nie sú k dispozícii všade.

Ak chcete predávať knihy v službe Knihy Google, budete musieť nastaviť možnosti predaja a platieb. Na tejto stránke nájdete prehľad typického nastavenia, ktoré používajú vydavatelia, a ďalšie rozšírené možnosti.

 1. Vyjadrenie súhlasu s Dodatkom vydaní Google
 2. Pridanie profilu platieb
 3. Pridanie bankového účtu
 4. Poskytnutie daňových informácií (pre predaj v USA)
 5. Pridanie územia predaja
 6. Povolenie konverzie meny (voliteľné)
 7. Stanovenie cien za knihy
 8. Povolenie predaja kníh
 9. Overenie bankového účtu (pre niektoré krajiny)
 10. Overenie informácií o firme (pre niektoré krajiny)
Ak ste novým partnerom, môže byť pre vás užitočný náš podrobný kontrolný zoznam krokov.

1. Vyjadrenie súhlasu s Dodatkom vydaní Google

Ak ste ešte nevyjadrili súhlas s dodatkom k vydaniam Google, dodatkom k eKnihám Google alebo so zmluvou služieb Knihy Google a Knihy Google Play, budete tak môcť urobiť pri prvej návšteve Centra platieb. Ak si chcete zobraziť zmluvné podmienky, kliknite na tlačidlo Začať predávať knihy v službe Google Play. Ak s nimi súhlasíte, kliknite na príslušné tlačidlo.

2. Pridanie profilu platieb

Ak ste si vytvorili účet po júli 2014, zrejme vám bola poskytnutá možnosť pridania profilu platieb pri prvom nastavovaní účtu. Ak je toto váš prípad, tento krok už máte za sebou.

Pridajte si profil platieb v Centre platieb. Zadajte svoju oficiálnu firemnú adresu a dokončite registráciu. Bez vykonania tohto kroku nemôžete predávať knihy v službe Google Play.

Ak sa vám objaví chybové hlásenie o vypršaní platnosti poverení, odhláste sa zo svojho účtu Google a opäť sa prihláste.

Rozšírené možnosti

Ak chcete dostávať platby na viaceré bankové účty, pridajte si pre každý bankový účet jeden ďalší profil platieb.

3. Pridanie bankového účtu

Uveďte informácie o svojom bankovom účte. Možno od vás budeme požadovať bankový účet overiť. Tento proces môže trvať niekoľko dní. Počas čakania na overenie bankového účtu môžete knihy predávať.

4. Poskytnutie daňových informácií (pre predaj v USA)

Ak chcete knihy predávať v čo najväčšom počte krajín (vrátane USA), odošlite daňové informácie. Google môže pozdržať platby, dokým ich neposkytnete.

5. Pridanie územia predaja

Ak ste si vytvorili účet po júli 2014 a pri registrácii ste súhlasili s Dodatkom vydaní Google, váš účet obsahuje predvolené územie predaja s celosvetovými právami.

Územia predaja označujú krajiny, kde môžete predávať svoje knihy. Uveďte úplný zoznam všetkých krajín, kde ich chcete predávať. Najjednoduchší spôsob je pridať jedno územie predaja pre WORLD (svet), ktoré vám umožní predávať knihy na celom svete a prijímať platby na jeden bankový účet. Určte tiež profil platieb (a tým aj bankový účet), ktorý sa bude používať na zhromažďovanie platieb zo všetkých predajov na danom území predaja.

Ak bol profil platieb vytvorený nedávno a pri pridávaní nového územia predaja sa v rozbaľovacom zozname nezobrazuje, skúste stránku obnoviť. Správnu konfiguráciu územia predaja zaistíte tak, že ho prepojíte s profilom platieb.

Rozšírené možnosti

 • Ak pre vás v niektorých krajinách platia zákony o pevne stanovených cenách, pridajte pre ne samostatné územie predaja.
 • Ak chcete dostávať platby na viaceré bankové účty, pridajte si pre každý bankový účet samostatné územie predaja.

6. Povolenie konverzie meny (voliteľné)

Ak ste si vytvorili účet po júli 2014, konverzia meny je predvolene povolená.

Ak plánujete predávať knihy v krajinách s rôznymi miestnymi menami, možno budete chcieť použiť náš nástroj na konverziu meny. Knihy sa budú predávať iba v krajinách, pre ktoré ste stanovili cenu v miestnej mene. Miestnu cenu môžete buď stanoviť priamo, alebo povoľte konverziu meny a preveďte cenu z inej meny.

7. Stanovenie cien za knihy

Zobrazte si jednotlivé knihy v katalógu a zadajte ceny na karte Ceny. Pri každej cene uveďte menu, numerickú hodnotu a krajiny, v ktorých má táto cena platiť. Ak ste povolili konverziu meny (pozrite šiesty krok), môžete uviesť krajiny, ktoré používajú inú ako vami stanovenú menu. Ak chcete zabrániť predaju konkrétnych kníh v určitých krajinách, ceny neuveďte.

Rozšírené možnosti

Ceny viacerých kníh v rôznych menách môžete poskytnúť pomocou tabuľky.

8. Povolenie predaja kníh

Ak v predvolených nastaveniach nie je nakonfigurované automatické zverejňovanie kníh, budete musieť predaj kníh v službe Google Play povoliť vlastnoručne. Zobrazte si podrobnosti určitej knihy, potom kliknite na kartu Zverejniť a nakoniec na Pripravené na zverejnenie. Vyberte Zverejniť v službe Google Play a Knihách Google. Ak ste túto knihu už zverejnili, zobrazí sa karta Súhrn.

9. Overenie bankového účtu (pre niektoré krajiny)

Ak vás Google bude vyplácať bankovými prevodmi, tento krok nemusíte vykonať. Závisí to však od vašej krajiny. Inak budete musieť overiť bankový účet, aby ste mohli prijímať platby. Keď ste v jednom z predchádzajúcich krokov pridali podrobnosti o svojom bankovom účte, Google vám odoslal malý vklad. Môže trvať niekoľko dní, kým sa tento vklad zobrazí v záznamoch vašej banky. Keď túto sumu zistíte, potvrďte ju upravením vhodného profilu platieb.

10. Overenie informácií o firme (pre niektoré krajiny)

Ak sa vaša banka nachádza v niektorej z krajín uvedených nižšie, poskytnite nám ďalšie informácie vyplnením tohto formulára a zadaním identifikátora obchodníka uvedeného vedľa názvu vášho profilu platieb.

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo

Po dokončení konfigurácie nastavení predaja a platieb si možno budete chcieť prečítať ďalšie informácie o vyplácaní platieb alebo prehľadoch predaja.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory