Konfigurowanie ustawień sprzedaży i płatności (przegląd)

Ważne:

 • Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki i audiobooki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach.
 • Opcja przedsprzedaży umożliwia klientom zamówienie (ale nie przeczytanie) Twojej książki przed jej datą premiery. W dniu premiery klienci, którzy złożyli zamówienia w przedsprzedaży, są obciążani opłatą i otrzymują dostęp do książki.
 • Ze względu na wymagania prawne Google nie może oferować zamówień w przedsprzedaży w Indiach. Książka będzie dostępna w Sklepie Google Play w Indiach od pierwszego dnia sprzedaży.
 • Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich treść jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się z polityką treści dla wydawców książek w Google Play.
 • Raporty sprzedaży według miesiąca nie zawsze będą zawierać szczegóły odpowiadające miesięcznym płatnościom. Raport finansowy odpowiadający danym płatności znajdziesz w raportach o zarobkach w Google Play.

Jeśli chcesz sprzedawać książki w Google Play, musisz skonfigurować ustawienia sprzedaży i płatności. Na tej stronie znajdziesz omówienie typowej konfiguracji, której używają wydawcy, wraz z bardziej zaawansowanymi opcjami.

 1. Akceptacja Załącznika Google Editions
 2. Dodawanie profilu płatności
 3. Dodawanie konta bankowego
 4. Podawanie informacji podatkowych (na potrzeby sprzedaży w USA)
 5. Dodawanie obszaru sprzedaży
 6. Włączanie przeliczania walut (opcjonalnie)
 7. Określanie cen książek
 8. Dodawanie książek do sprzedaży
 9. Weryfikowanie konta bankowego (w niektórych krajach)
 10. Weryfikowanie informacji o firmie (w niektórych krajach)
Jeśli jesteś nowym partnerem, może Ci się przydać nasza szczegółowa lista kontrolna.

1. Akceptacja Załącznika Google Editions

Gdy pierwszy raz otworzysz Centrum płatności, zobaczysz opcję akceptacji Załącznika Google Editions, Załącznika e-Booki Google lub Umowy Książek Google i Książek Google Play, jeśli te dokumenty nie zostały jeszcze przez Ciebie zaakceptowane. Kliknij przycisk Zacznij sprzedawać książki w Google Play, by zobaczyć warunki. Jeśli się na nie zgadzasz, kliknij odpowiedni przycisk.

2. Dodawanie profilu płatności

Jeśli Twoje konto zostało założone po lipcu 2014 r., podczas pierwszej konfiguracji mogła być dostępna opcja dodania profilu płatności. Jeśli tak było, ten etap masz już za sobą.

Otwórz Centrum płatności, by dodać profil płatności. Wpisz adres swojej działającej firmy i dokończ rejestrację. Te czynności są wymagane do sprzedaży książek w Google Play.

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie spowodowanym przez wygasłe dane logowania, wyloguj się z konta Google i zaloguj się ponownie.

Opcje zaawansowane

Jeśli chcesz otrzymywać płatności na wiele kont bankowych, dodaj kolejne profile płatności, po jednym na każde takie konto.

3. Dodawanie konta bankowego

Podaj informacje o swoim koncie bankowym. Możemy poprosić Cię o weryfikację konta, która czasami trwa kilka dni. Podczas oczekiwania na zweryfikowanie konta możesz sprzedawać książki.

4. Podawanie informacji podatkowych (na potrzeby sprzedaży w USA)

Jeśli chcesz sprzedawać książki w jak największej liczbie krajów (także w USA), podaj informacje podatkowe. Dopóki ich nie przekażesz, Google może wstrzymać Twoje płatności.

5. Dodawanie obszaru sprzedaży

Zaakceptowanie Załącznika Google Editions podczas tworzenia konta po lipcu 2014 r. powoduje dodanie domyślnego obszaru sprzedaży z prawami na cały świat.

Obszary sprzedaży to kraje, w których możesz sprzedawać książki. Podaj pełną listę krajów, w których chcesz prowadzić sprzedaż. Najprostsze rozwiązanie to dodanie pojedynczego obszaru sprzedaży o nazwie WORLD, który pozwala sprzedawać książki na całym świecie i otrzymywać płatności na jedno konto bankowe. Musisz też określić profil płatności (a tym samym konto bankowe) używany do gromadzenia przychodów z danego obszaru sprzedaży.

Jeśli profil płatności został utworzony niedawno i nie widać go na liście podczas dodawania nowego obszaru sprzedaży, odśwież stronę. Aby obszar sprzedaży był skonfigurowany prawidłowo, musisz go połączyć z profilem płatności.

Opcje zaawansowane

 • Jeśli w niektórych krajach obowiązują Cię przepisy dotyczące stałej ceny, dodaj dla nich oddzielne terytorium sprzedaży.
 • Jeśli chcesz otrzymywać płatności na wiele kont bankowych, dodaj osobne obszary sprzedaży i do każdego przypisz jedno konto.

6. Włączanie przeliczania walut (opcjonalnie)

Na koncie utworzonym po lipcu 2014 r. przeliczanie walut jest domyślnie włączone.

Jeśli planujesz sprzedawać książki w krajach, w których obowiązują różne waluty, może Ci się przydać nasze narzędzie do przeliczania walut. Książki będą sprzedawane tylko w tych krajach, dla których podasz ceny w walucie lokalnej. Możesz bezpośrednio określić cenę lokalną lub włączyć przeliczanie walut, by ceny były przeliczane z innej waluty.

7. Określanie cen książek

Wyświetl każdą książkę w katalogu i podaj ceny na karcie „Ceny. Przy każdej cenie musisz wskazać walutę, kwotę w postaci liczbowej oraz kraje, w których ma ona obowiązywać. Jeśli masz włączony przelicznik walut (patrz krok nr 6), możesz podać kraje, w których używa się waluty innej niż określona przez Ciebie. Możesz też wstrzymać się z ustalaniem cen, by uniemożliwić sprzedaż określonych książek w wybranych krajach

Opcje zaawansowane

Jeśli chcesz podać ceny wielu książek w różnych walutach, użyj arkusza kalkulacyjnego.

8. Dodawanie książek do sprzedaży

Jeśli ustawienia domyślne nie powodują automatycznej publikacji książek, musisz samodzielnie wprowadzić książki do sprzedaży w Google Play. Podczas wyświetlania szczegółów książki kliknij kartę Publikowanie, a potem kliknij Książka gotowa do publikacji. Wybierz Opublikuj w Google Play i Książkach Google. Jeśli książka już została opublikowana, karta będzie mieć nazwę „Podsumowanie”.

9. Weryfikowanie konta bankowego (w niektórych krajach)

Jeśli Google będzie Ci płacić za pomocą przelewów bankowych w Twoim kraju, ten krok nie jest wymagany. Aby w przeciwnym razie otrzymywać płatności, musisz zweryfikować swoje konto bankowe. Po podaniu danych konta bankowego w jednym z poprzednich kroków na konto została przekazana niewielka wpłata od Google. Może minąć kilka dni, zanim pojawi się ona na wyciągu, ale gdy tylko poznasz jej kwotę, potwierdź ją, edytując odpowiedni profil płatności.

10. Weryfikowanie informacji o firmie (w niektórych krajach)

Jeśli Twój bank znajduje się w którymś z tych krajów, podaj dodatkowe informacje. Wypełnij ten formularz i podaj identyfikator sprzedawcy widoczny obok profilu płatności.

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Islandia
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Wielka Brytania

Po zakończeniu wprowadzania ustawień sprzedaży i płatności warto dowiedzieć się więcej o otrzymywaniu zapłaty oraz raportach sprzedaży.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne