Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πωλήσεων και πληρωμών (επισκόπηση)

Σημαντικό:

 • Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook και ηχητικά βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.
 • Με τις προ-παραγγελίες, οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν, αλλά όχι να διαβάζουν, το βιβλίο σας πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου, οι πελάτες που έχουν κάνει προ-παραγγελία θα χρεώνονται για την αγορά και θα αποκτούν πρόσβαση στο βιβλίο.
 • Λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, η Google δεν μπορεί να προσφέρει προ-παραγγελίες στην Ινδία. Το βιβλίο σας θα είναι διαθέσιμο στο Google Play Store στην Ινδία κατά την ημερομηνία διάθεσης.
 • Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, διαβάστε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.
 • Οι εκθέσεις πωλήσεων κατά μήνα δεν θα παρέχουν απαραίτητα λεπτομέρειες που να αντιστοιχούν στις μηνιαίες πληρωμές σας. Για μια οικονομική αναφορά που αντιστοιχεί στην πληρωμή σας, μεταβείτε στις Εκθέσεις κερδών του Google Play.

Για να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, θα πρέπει να ορίσετε ρυθμίσεις πωλήσεων και πληρωμών. Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε μια επισκόπηση της τυπικής ρύθμισης που χρησιμοποιείται από τους εκδότες, καθώς και πιο σύνθετες επιλογές.

 1. Αποδεχτείτε τους όρους του παραρτήματος του Google Editions Addendum
 2. Προσθήκη ενός προφίλ πληρωμών
 3. Προσθήκη ενός τραπεζικού λογαριασμού
 4. Παροχή φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις στις ΗΠΑ
 5. Προσθήκη μιας περιοχής πωλήσεων
 6. Ενεργοποίηση μετατροπής νομίσματος (προαιρετικό)
 7. Καταχώριση τιμών για τα βιβλία σας
 8. Ενεργοποίηση των βιβλίων σας για πώληση
 9. Επαλήθευση του τραπεζικού λογαριασμού σας για ορισμένες χώρες
 10. Επαλήθευση των στοιχείων της επιχείρησής σας για ορισμένες χώρες
Εάν είστε νέος συνεργάτης, η αναλυτική λίστα ελέγχου ενδέχεται να σας φανεί χρήσιμη.

1. Αποδεχτείτε τους όρους του παραρτήματος του Google Editions Addendum

Εάν δεν έχετε ήδη συμφωνήσει με τους όρους του Google Editions Addendum, του Google eBooks Addendum ή του Συμφωνητικού Βιβλίων Google και Βιβλίων Google Play, θα σας δοθεί η δυνατότητα να το κάνετε την πρώτη φορά που θα επισκεφτείτε το Κέντρο πληρωμών. Κάντε κλικ στο κουμπί Ξεκινήστε την πώληση των βιβλίων σας στο Google Play, για να προβάλετε τους όρους. Εάν συμφωνείτε, πατήστε το κατάλληλο κουμπί.

2. Προσθήκη ενός προφίλ πληρωμών

Εάν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας μετά τον Ιούλιο του 2014, μπορεί να σας έχει δοθεί η δυνατότητα να προσθέσετε ένα προφίλ πληρωμών κατά την πρώτη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε ήδη ολοκληρώσει αυτό το βήμα.

Μεταβείτε στο Κέντρο πληρωμών, για να προσθέσετε ένα προφίλ πληρωμών. Εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση της επιχείρησής σας και ολοκληρώστε την εγγραφή. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο, προκειμένου να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με ληγμένα διαπιστευτήρια, αποσυνδεθείτε από το Λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε ξανά.

Σύνθετες επιλογές

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληρωμές σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προσθέστε επιπλέον προφίλ πληρωμών, ένα για κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

3. Προσθήκη ενός τραπεζικού λογαριασμού

Καταχωρίστε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού. Μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τον τραπεζικό σας λογαριασμό, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Μπορείτε να πουλάτε βιβλία όσο περιμένετε την επαλήθευση του τραπεζικού λογαριασμού σας.

4. Παροχή φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις στις ΗΠΑ

Για να διαθέσετε προς πώληση βιβλία σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, υποβάλετε φορολογικά στοιχεία. Η Google ενδέχεται να παρακρατήσει τις πληρωμές έως ότου παράσχετε αυτά τα στοιχεία.

5. Προσθήκη μιας περιοχής πωλήσεων

Αν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας μετά τον Ιούλιο του 2014 και συμφωνήσατε με τους όρους του Google Editions Addendum κατά την εγγραφή σας, ο λογαριασμός σας θα περιλαμβάνει μια προεπιλεγμένη περιοχή πωλήσεων με παγκόσμια δικαιώματα.

Οι Περιοχές πωλήσεων υποδεικνύουν τις χώρες στις οποίες μπορείτε να διαθέσετε προς πώληση τα βιβλία σας. Εισαγάγετε μια ολοκληρωμένη λίστα με όλες τις χώρες όπου θέλετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση. Η απλούστερη επιλογή είναι να προσθέσετε μια ενιαία περιοχή πωλήσεων WORLD, με την οποία θα έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε προς πώληση τα βιβλία σας παγκοσμίως και να λάβετε πληρωμές σε έναν τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίσετε το προφίλ πληρωμής (και συνεπώς τον τραπεζικό λογαριασμό) που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάθεση πληρωμών για τυχόν πωλήσεις στην περιοχή πωλήσεων.

Εάν το προφίλ πληρωμών δημιουργήθηκε πρόσφατα και δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα κατά την προσθήκη μίας νέας περιοχής πωλήσεων, δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας. Θα πρέπει να συνδέσετε την περιοχή πωλήσεων με ένα προφίλ πληρωμών, προκειμένου να ρυθμιστεί σωστά.

Σύνθετες επιλογές

 • Εάν ισχύουν νόμοι σταθερής τιμολόγησης μόνο σε ορισμένες χώρες, προσθέστε μια ξεχωριστή περιοχή πωλήσεων για αυτές.
 • Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληρωμές σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προσθέστε ξεχωριστές περιοχές πωλήσεων για κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

6. Ενεργοποίηση μετατροπής νομίσματος (προαιρετικό)

Αν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας μετά τον Ιούλιο του 2014, η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε προς πώληση τα βιβλία σε χώρες με διαφορετικά τοπικά νομίσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής νομίσματος. Τα βιβλία θα διατεθούν προς πώληση μόνο στις χώρες για τις οποίες έχετε εισαγάγει μια τιμή στο τοπικό νόμισμα. Μπορείτε είτε να εισαγάγετε απευθείας την τοπική τιμή, είτε να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος και να μετατρέψετε μια τιμή από ένα διαφορετικό νόμισμα.

7. Καταχώριση τιμών για τα βιβλία σας

Δείτε όλα τα βιβλία στον κατάλογό σας και καταχωρίστε τιμές στην καρτέλα "Τιμολόγηση". Για κάθε τιμή, καθορίστε το νόμισμα, το αριθμητικό ποσό καθώς και τις χώρες στις οποίες θα θέλατε να εφαρμόσετε αυτήν την τιμή. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη μετατροπή νομίσματος (δείτε το βήμα 6), τότε μπορείτε να παραθέσετε τις χώρες που χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα από αυτό που έχετε ορίσει. Μπορείτε, επίσης, να αφήσετε κενές τις τιμές, για να εμποδίσετε τις πωλήσεις των συγκεκριμένων βιβλίων σε ορισμένες χώρες.

Σύνθετες επιλογές

Καταχωρίστε τιμές για πολλά βιβλία και σε πολλά νομίσματα χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό φύλλο.

8. Ενεργοποίηση των βιβλίων σας για πώληση

Εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σας δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να ορίζουν αυτόματα την κυκλοφορία των βιβλίων, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα βιβλία σας για πώληση στο Google Play. Ενώ βλέπετε τις λεπτομέρειες ενός βιβλίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση και επιλέξτε Έτοιμο για δημοσίευση. Επιλέξτε Δημοσίευση στο Google Play και στα Βιβλία Google. Αν έχετε δημοσιεύσει ήδη αυτό το βιβλίο, η καρτέλα θα ονομάζεται "Σύνοψη".

9. Επαλήθευση του τραπεζικού λογαριασμού σας (για ορισμένες χώρες)

Αν η Google υποβάλλει τις πληρωμές σας με εμβάσματα, βάσει της χώρας σας, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο. Διαφορετικά, θα πρέπει να επαληθεύσετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας προκειμένου να λάβετε πληρωμές. Αφού προσθέσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας σε ένα από τα προηγούμενα βήματα, η Google θα πραγματοποιήσει μια μικρή κατάθεση. Ενδέχεται να απαιτούνται ορισμένες ημέρες, για να εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας, αλλά μόλις δείτε το ποσό, επιβεβαιώστε το με την επεξεργασία του κατάλληλου προφίλ πληρωμών.

10. Επαλήθευση των στοιχείων της επιχείρησής σας (για ορισμένες χώρες)

Αν η τράπεζά σας βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες χώρες, καταχωρίστε πρόσθετες πληροφορίες συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα και εισάγοντας το Αναγνωριστικό εμπόρου που αναφέρεται δίπλα στο προφίλ πληρωμής.

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Κύπρος
 • Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ισλανδία
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Λετονία
 • Λιχτενστάιν
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Ολλανδία
 • Νορβηγία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ισπανία
 • Σουηδία
 • Ηνωμένο Βασίλειο

Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων πωλήσεων και πληρωμών, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την καταβολή των πληρωμών ή τις αναφορές πωλήσεων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού