Hồ sơ thanh toán (tài khoản ngân hàng)

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.
Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với việc nhận tiền thanh toán cũng như lịch thanh toán và các thông tin chi tiết khác, vui lòng đọc bài viết về khoản thu nhập của bạn.

Hồ sơ thanh toán cho phép bạn chỉ định cách Google chi trả doanh thu bán hàng trên Google Play cho bạn. Khi bạn chỉ định hồ sơ thanh toán cho một lãnh thổ bán hàng, các khoản thanh toán cho mọi giao dịch bán hàng tại quốc gia đã chỉ định sẽ được thực hiện theo đúng chế độ cài đặt của hồ sơ đó. Bạn có thể sử dụng cùng một hồ sơ thanh toán cho nhiều lãnh thổ bán hàng.

Bạn có thể truy cập hồ sơ thanh toán bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại play.google.com/books/publish/ rồi chuyển đến Trung tâm thanh toán.

Để giúp bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, bạn phải thực hiện mọi thay đổi đối với hồ sơ thanh toán trong vòng 15 phút sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Thông tin đăng nhập của bạn đã hết hạn. Vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại. Nhấp vào đây để đăng xuất", vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại cho dù bạn có thể vẫn truy cập được những phần khác của tài khoản.

Tạo hồ sơ thanh toán

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Chuyển tới Trung tâm thanh toán.
 3. Trong phần "Hồ sơ thanh toán", hãy nhấp vào Thêm hồ sơ thanh toán.
 4. Nhập tên hồ sơ. Bạn nên chọn quốc gia và đơn vị tiền tệ cho hồ sơ thanh toán này.
 5. Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên doanh nghiệp, tên người liên hệ, địa chỉ và số điện thoại.
 6. Cung cấp một hoặc nhiều Người liên hệ thanh toán để chúng tôi gửi thông báo về mọi lỗi xảy ra với tài khoản ngân hàng hoặc các mục cài đặt thông tin thanh toán khác. Người nhận sẽ nhận được email để xác nhận địa chỉ của họ.
 7. Nhấp vào Gửi. Lúc này, hồ sơ thanh toán của bạn sẽ xuất hiện.
 8. Hãy làm theo các hướng dẫn tiếp theo để liên kết tài khoản ngân hàng với hồ sơ thanh toán này.

Thêm tài khoản ngân hàng mới

 1. Chuyển đến màn hình Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán: Trên Trung tâm thanh toán thuộc Trung tâm đối tác, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh hồ sơ thanh toán.
 2. Trong hộp "Cách bạn nhận thanh toán", hãy nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng.
 4. Nhấp vào Lưu.

Xác minh tài khoản ngân hàng

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu đối với (các) tài khoản ngân hàng mà bạn thêm vào tài khoản của mình trừ khi tài khoản ngân hàng đó nằm ở quốc gia mà Google thực hiện giao dịch gửi tiền qua phương thức chuyển khoản ngân hàng.

 1. Sau khi bạn thêm tài khoản ngân hàng mới, Google sẽ gửi một khoản tiền nhỏ trong vòng hai ngày làm việc. (Ngân hàng của bạn có thể mất thêm tới ba ngày để ghi nhận giao dịch.)
 2. Xem lại bảng sao kê ngân hàng trực tuyến hoặc liên hệ với ngân hàng của bạn để tìm khoản tiền gửi, có gắn nhãn là GOOGLE DEPOSIT hoặc nội dung tương tự.
 3. Trên Trung tâm thanh toán trong tài khoản của bạn, hãy chỉnh sửa hồ sơ thanh toán có tài khoản ngân hàng bạn muốn xác minh.
 4. Chuyển đến hộp "Cách bạn nhận thanh toán" và xác minh tài khoản ngân hàng của bạn bằng cách nhập số tiền gửi.

Nếu bạn tìm được khoản tiền gửi thử nhưng gặp vấn đề khi xác minh số tiền trong tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không nhận được khoản tiền gửi thử, hãy xem danh sách các nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này.

Nếu bạn bán bất kỳ cuốn sách nào trước khi xác minh tài khoản ngân hàng của mình, thì tài khoản của bạn sẽ tích lũy số tiền mà bạn được hưởng cho tới khi bạn có thể nhận khoản thanh toán.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Bạn không thể chỉnh sửa trực tiếp số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của mình, hãy chỉnh sửa hồ sơ thanh toán và thêm tài khoản ngân hàng mới cùng với các thông tin chi tiết mới. Bạn cần đặt tài khoản này làm phương thức thanh toán chính.

Bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng mới trừ khi tài khoản đó nằm ở quốc gia mà Google thực hiện giao dịch gửi tiền qua phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Bạn có thể xóa hoặc không xóa thông tin chi tiết của tài khoản ngân hàng cũ.

Xóa tài khoản ngân hàng

Quan trọng: Nếu hồ sơ thanh toán của bạn chỉ có một tài khoản ngân hàng đã xác minh thì bạn không thể xóa tài khoản đó khỏi hồ sơ. Để xóa tài khoản ngân hàng, trước tiên hãy thêm và xác minh tài khoản mới. Sau đó, hãy đặt tài khoản mới làm tài khoản chính của bạn và xóa tài khoản cũ.

Để xóa tài khoản ngân hàng khỏi hồ sơ thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Chuyển tới Trung tâm thanh toán.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh hồ sơ thanh toán có tài khoản ngân hàng bạn muốn xóa.
 4. Chuyển đến hộp "Cách bạn nhận thanh toán" và xóa tài khoản ngân hàng.

Nhiều tài khoản ngân hàng

Nếu bạn muốn chúng tôi gửi tiền thanh toán vào nhiều tài khoản ngân hàng, hãy thiết lập thêm hồ sơ thanh toán. Bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản ngân hàng cho mỗi hồ sơ thanh, toán nhưng nếu có nhiều lãnh thổ bán hàng thì bạn có thể liên kết một hồ sơ thanh toán khác với từng lãnh thổ bán hàng.

Kiểm tra các khoản thanh toán, biên lai thanh toán và thuế khấu lưu

Trong phần giao dịch trong hồ sơ thanh toán của bạn, bạn có thể xem:

 • Ngày và số tiền thanh toán
 • Khoản thu nhập chưa thanh toán
 • Biên lai thanh toán có thông tin về:
  • Ngày thanh toán.
  • Mã thanh toán (còn được gọi là "Mã hồ sơ thanh toán") trong Trung tâm thanh toán của bạn.
  • Phương thức thanh toán.
  • Số thanh toán.
  • Số tiền thanh toán.
 • Số tiền khấu lưu thuế theo Chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ
 • Điều chỉnh

Cách kiểm tra thông tin thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Di chuyển đến Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Xem giao dịch.
 4. Để nhận biên lai thanh toán, hãy nhấp vào đường liên kết thanh toán tự động.

Mẹo: Nếu là một nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể nhận tiền thanh toán từ nhiều nhà xuất bản qua một tài khoản ngân hàng. Bạn có thể so khớp số thanh toán trong biên nhận thanh toán với dữ liệu của ngân hàng của mình.

Gửi thông tin thuế

Nếu bán sách theo đơn vị tiền tệ là đô la Mỹ, bạn phải cung cấp thông tin thuế cho từng hồ sơ thanh toán nhận doanh thu từ các giao dịch bán hàng được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ. Nếu không, Google sẽ giữ lại các khoản tiền thanh toán cho hồ sơ đó. Bạn có thể gửi thông tin thuế bằng cách chỉnh sửa hồ sơ thanh toán và chuyển tới "Hồ sơ người nhận thanh toán". Xem thêm thông tin.

Thông báo về giao dịch thanh toán và lỗi

Để nhận thông báo khi có lỗi trong quá trình thiết lập tài khoản ngân hàng hoặc lỗi liên quan đến các mục cài đặt thông tin thanh toán khác, hãy cung cấp ít nhất một địa chỉ email của Người liên hệ thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Chuyển tới Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 5. Chuyển đến phần "Người liên hệ thanh toán".
 6. Người liên hệ phải xác minh địa chỉ email của mình thông qua email mà hệ thống sẽ gửi ngay sau đó từ payments-noreply@google.com.

Người liên hệ sẽ nhận được thông báo từ payments-noreply@google.com bất cứ khi nào họ cần thực hiện hành động liên quan đến một tài khoản ngân hàng hoặc các mục cài đặt thông tin thanh toán khác. Họ cũng nhận được thông báo ngắn gọn mỗi khi chúng tôi chi trả tiền thanh toán, thường là mỗi tháng một lần.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false