Hồ sơ thanh toán và tài khoản ngân hàng

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Hồ sơ thanh toán cho phép bạn chỉ định cách Google chi trả cho bạn doanh thu bán hàng trên Google Play. Để thay đổi chế độ cài đặt thông tin thanh toán cho một lãnh thổ bán hàng, bạn có thể chỉ định hồ sơ thanh toán cho một lãnh thổ bán hàng. Bạn có thể sử dụng cùng một hồ sơ thanh toán cho nhiều lãnh thổ bán hàng.

Để truy cập vào hồ sơ thanh toán, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn tại play.google.com/books/publish. Sau đó, chuyển đến Trung tâm thanh toán.

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với phương thức thanh toán cũng như lịch thanh toán và các thông tin chi tiết khác, hãy truy cập trang Thu nhập của bạn (nhận thanh toán).

Để giúp bảo vệ thông tin tài chính cá nhân, bạn phải thực hiện thay đổi đối với hồ sơ thanh toán trong vòng 15 phút sau khi đăng nhập vào tài khoản.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi "Thông tin đăng nhập của bạn đã hết hạn. Vui lòng đăng xuất rồi đăng nhập lại. Chọn ở đây để đăng xuất", bạn nên đăng xuất và đăng nhập lại kể cả khi bạn có thể truy cập vào các phần khác của tài khoản.

Tạo hồ sơ thanh toán
 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish.
 2. Chọn Trung tâm thanh toán.
 3. Trong phần "Hồ sơ thanh toán", hãy chọn Thêm hồ sơ thanh toán.
 4. Nhập tên hồ sơ.
  • Bạn nên cho biết quốc gia và đơn vị tiền tệ của hồ sơ thanh toán này trong tên hồ sơ.
 5. Nhập thông tin doanh nghiệp của bạn. Trong đó bao gồm tên doanh nghiệp, tên liên hệ, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
 6. Cung cấp một hoặc nhiều Người liên hệ thanh toán để chúng tôi gửi thông báo về mọi lỗi xảy ra với tài khoản ngân hàng hoặc các chế độ cài đặt khác về thông tin thanh toán. Người liên hệ thanh toán sẽ nhận được email để xác nhận địa chỉ của họ.
 7. Chọn Gửi.
Thêm tài khoản ngân hàng mới
 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish.
 2. Chọn Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán, chọn Chỉnh sửa.
 4. Trong hộp "Cách bạn nhận thanh toán", chọn Thêm phương thức thanh toán.
 5. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng.
 6. Chọn Lưu.
Xác minh tài khoản ngân hàng

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu đối với các tài khoản ngân hàng bạn thêm vào tài khoản của mình, trừ phi tài khoản ngân hàng đó nằm ở quốc gia mà Google gửi tiền qua phương thức chuyển khoản ngân hàng.

 1. Sau khi bạn thêm tài khoản ngân hàng mới, Google sẽ gửi một khoản tiền nhỏ trong vòng 2 ngày làm việc. Ngân hàng của bạn có thể mất thêm 3 ngày để ghi nhận giao dịch.
 2. Hãy kiểm tra bảng sao kê ngân hàng trực tuyến hoặc liên hệ với ngân hàng của bạn để kiểm tra khoản tiền gửi thử có nội dung là GOOGLE Deposit hoặc nội dung tương tự.
 3. Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán có tài khoản ngân hàng bạn muốn xác minh trong Trung tâm thanh toán.
 4. Để xác minh tài khoản ngân hàng của bạn, hãy chuyển đến hộp "Cách bạn nhận thanh toán" rồi nhập số tiền gửi.

Nếu bạn tìm được khoản tiền gửi thử nhưng không thể xác nhận số tiền trong tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn không nhận được khoản tiền gửi thử, hãy xem danh sách nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này.

Nếu bạn bán bất kỳ cuốn sách nào trước khi xác minh tài khoản ngân hàng, thì số tiền mà bạn được hưởng sẽ tích luỹ trong tài khoản của bạn cho tới khi bạn có thể nhận thanh toán.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, bạn phải chỉnh sửa hồ sơ thanh toán và thêm một tài khoản ngân hàng mới. Bạn cần đặt tài khoản mới này làm phương thức thanh toán chính. Bạn có thể xoá hoặc không xoá thông tin của tài khoản ngân hàng cũ.

Bạn phải xác minh tài khoản ngân hàng mới, trừ phi tài khoản đó nằm ở quốc gia nơi Google gửi tiền qua phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Xoá tài khoản ngân hàng

Lưu ý quan trọng: Nếu hồ sơ thanh toán của bạn chỉ có một tài khoản ngân hàng đã xác minh thì bạn không xoá được tài khoản đó khỏi hồ sơ. Để xoá tài khoản ngân hàng đó, trước tiên hãy thêm và xác minh một tài khoản mới. Đặt tài khoản mới làm tài khoản chính, sau đó xoá tài khoản cũ.

Cách xoá một tài khoản ngân hàng khỏi hồ sơ thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish.
 2. Chọn Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán có tài khoản ngân hàng bạn muốn xoá, hãy chọn Chỉnh sửa.
 4. Chuyển đến hộp "Cách bạn nhận thanh toán" và xoá tài khoản ngân hàng đó.
Nhiều tài khoản ngân hàng

Nếu bạn muốn chúng tôi gửi tiền thanh toán vào nhiều tài khoản ngân hàng, hãy thiết lập thêm hồ sơ thanh toán. Bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản ngân hàng cho mỗi hồ sơ thanh toán. Bạn có thể liên kết mỗi hồ sơ thanh toán với một lãnh thổ bán hàng nếu bạn có nhiều lãnh thổ bán hàng.

Kiểm tra các khoản thanh toán, biên lai thanh toán và thuế khấu lưu

Trong phần giao dịch trong hồ sơ thanh toán của bạn, bạn có thể xem:

 • Ngày và số tiền thanh toán
 • Khoản thu nhập chưa thanh toán
 • Biên lai thanh toán có thông tin về:
  • Ngày thanh toán.
  • Mã thanh toán (còn được gọi là "Mã hồ sơ thanh toán") trong Trung tâm thanh toán của bạn.
  • Phương thức thanh toán.
  • Số thanh toán.
  • Số tiền thanh toán.
 • Số tiền khấu lưu thuế theo Chương 3 của Bộ luật Thuế vụ Hoa Kỳ
 • Điều chỉnh

Cách kiểm tra thông tin thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Di chuyển đến Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa sau đó Xem giao dịch.
 4. Để nhận biên lai thanh toán, hãy nhấp vào đường liên kết thanh toán tự động.
Mẹo: Nếu là một nhà cung cấp dịch vụ, bạn có thể nhận tiền thanh toán từ nhiều nhà xuất bản qua một tài khoản ngân hàng. Bạn có thể so khớp số thanh toán trong biên nhận thanh toán với dữ liệu của ngân hàng của mình.
Gửi thông tin thuế

Nếu bán sách bằng đơn vị tiền tệ là USD, thì bạn phải cung cấp thông tin thuế cho từng hồ sơ thanh toán nhận doanh thu từ các giao dịch được thực hiện bằng USD. Nếu không, Google sẽ giữ lại các khoản tiền thanh toán cho hồ sơ đó. Để gửi thông tin thuế, hãy chỉnh sửa hồ sơ thanh toán và chuyển đến "Hồ sơ người nhận thanh toán".

Tìm hiểu thêm về cách gửi thông tin thuế.

Thông báo về thanh toán và lỗi

Để nhận thông báo khi có lỗi trong quá trình thiết lập tài khoản ngân hàng hoặc lỗi liên quan đến các chế độ cài đặt khác về thông tin thanh toán, hãy cung cấp ít nhất một địa chỉ email của Người liên hệ thanh toán:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish.
 2. Chọn Trung tâm thanh toán.
 3. Bên cạnh hồ sơ thanh toán, chọn Chỉnh sửa.
 4. Chọn Quản lý chế độ cài đặt.
 5. Chuyển đến phần "Người liên hệ thanh toán".
 6. Người liên hệ phải xác minh địa chỉ email của họ thông qua email của billing-noreply@google.com.

Người liên hệ sẽ nhận được thông báo của payments-noreply@google.com khi họ cần thực hiện thao tác nào đó liên quan đến một tài khoản ngân hàng hoặc các mục cài đặt thông tin thanh toán khác. Họ cũng nhận được một thông báo ngắn khi chúng tôi chi trả tiền thanh toán, thường là mỗi tháng một lần.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính