Betalningsprofiler och bankkonton

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Med betalningsprofiler kan du ange hur Google ska betala ut dina försäljningsintäkter på Google Play. Om du vill ändra betalningsinställningarna för ett försäljningsområde kan du tilldela försäljningsområdet en betalningsprofil. Du kan använda samma betalningsprofil för flera försäljningsområden.

Du ser dina betalningsprofiler om du loggar in på ditt konto på play.google.com/books/publish. Öppna sedan betalningscentret.

Om du vill veta mer om villkoren för att få betalt, betalningsplaner och annan information läser du artikeln Dina intäkter (när du får betalt).

Som ett led i att skydda dina uppgifter måste alla ändringar i betalningsprofilerna göras inom 15 minuter efter att du har loggat in på kontot.

Om följande felmeddelande visas loggar du ut och sedan in igen, även om du har tillgång till andra delar av kontot: Användaruppgifterna har upphört att gälla. Logga ut och logga in igen. Klicka här för att logga ut.

Skapa en betalningsprofil
 1. Logga in på partnercentret på play.google.com/books/publish.
 2. Välj Betalningscenter.
 3. Välj Lägg till en betalningsprofil under Betalningsprofiler.
 4. Ange ett profilnamn.
  • Vi föreslår att du låter betalningsprofilens land och valuta framgå av profilnamnet.
 5. Ange företagsuppgifterna. Ta med företagets namn, ett kontaktnamn, adress och telefonnummer.
 6. Ange en eller flera betalningskontakter som ska meddelas om problem uppstår med bankkontot eller andra betalningsinställningar. Betalningskontakterna får ett e-postmeddelande om att bekräfta sin adress.
 7. Välj Skicka.
Lägga till ett nytt bankkonto
 1. Logga in på partnercentret på play.google.com/books/publish.
 2. Välj Betalningscenter.
 3. Välj Redigera bredvid betalningsprofilen.
 4. Välj Lägg till betalningsmetod i rutan Betalningssätt.
 5. Ange dina bankkontouppgifter.
 6. Välj Spara.
Verifiera ett bankkonto

Du måste verifiera varje bankkonto du lägger till, om det inte finns i ett land där Google gör insättningar via elektronisk överföring.

 1. När du har lagt till ett nytt bankkonto gör Google en liten insättning inom två arbetsdagar. Det kan ta ytterligare tre arbetsdagar innan banken har registrerat betalningen.
 2. Kontrollera ditt kontoutdrag online eller kontakta banken för att hitta insättningen, som är märkt GOOGLE DEPOSIT eller liknande.
 3. Redigera betalningsprofilen med det bankkonto som du vill verifiera i betalningscentret.
 4. Verifiera bankkontot genom att ange beloppet i rutan Betalningssätt.

Kontakta oss om du hittar provöverföringen men inte kan bekräfta beloppet i kontot. Om du inte får provöverföringen läser du listan med möjliga orsaker.

Om du säljer några böcker innan du verifierar ditt bankkonto samlas beloppet på ditt konto tills du kan ta emot betalningar.

Redigera bankkontouppgifter

Om du vill ändra bankkontouppgifter måste du redigera betalningsprofilen och lägga till ett nytt bankkonto. Kontrollera att det har angetts som primär betalningsmetod. Om du vill kan du också ta bort uppgifterna om det gamla bankkontot.

Du måste verifiera det nya bankkontot om det inte finns i ett land där Google gör insättningar via elektronisk överföring.

Ta bort ett bankkonto

Obs! Det går inte att ta bort det enda verifierade bankkontot från betalningsprofilen. Om du vill ta bort ett bankkonto måste du först lägga till ett nytt och verifiera det. Ange det nya kontot som primärt och ta sedan bort det gamla.

Så här tar du bort ett bankkonto från en betalningsprofil:

 1. Logga in på partnercentret på play.google.com/books/publish.
 2. Välj Betalningscenter.
 3. Välj Redigera vid betalningsprofilen med bankkontot som ska tas bort.
 4. Navigera till rutan Betalningssätt och ta bort bankkontot.
Flera bankkonton

Om du vill att betalningar ska göras till mer än ett bankkonto skapar du flera betalningsprofiler. Bara ett bankkonto kan vara aktivt per betalningsprofil. Om du har flera försäljningsområden kan du däremot koppla olika betalningsprofiler till olika försäljningsområden.

Kontrollera utbetalningar, kvitton på betalning och källskatt

I avsnittet för transaktioner i betalningsprofilen finns följande:

 • Betalningsdatum och belopp
 • Obetalda intäkter
 • Kvitton på betalning som innehåller följande:
  • Betalningsdatum.
  • Fakturerings-id (kallas id för betalningsprofil i betalningscentret).
  • Betalningsmetod.
  • Betalningsnummer.
  • Betalningsbelopp.
 • Beloppet för källskatt i USA enligt kapitel 3
 • Justeringar

Så här kontrollerar du betalningsuppgifter:

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Navigera till betalningscentret.
 3. Klicka på Redigera bredvid betalningsprofilen följt av  Visa transaktioner.
 4. Klicka på länken för automatisk betalning om du vill ha ett kvitto på betalningen.
Tips! Om du är tjänsteleverantör kan du få betalningar från flera utgivare till samma bankkonto. Du kan matcha betalningsnumren på kvittona med bankens uppgifter.
Skicka in skatteuppgifter

Om du säljer böcker i amerikanska dollar måste du tillhandahålla skatteuppgifter för alla betalningsprofiler som får intäkter från transaktioner i amerikanska dollar. I annat fall kvarhålls betalningarna till den aktuella profilen av Google. Du skickar skatteuppgifter under Betalningsmottagarens profil när du redigerar en betalningsprofil.

Läs mer om hur du skickar in skatteuppgifter.

Betalnings- och felmeddelanden

Om du vill bli meddelad om eventuella problem med konfigureringen av bankkontot och andra betalningsinställningar måste du ange e-postadressen till minst en betalningskontakt:

 1. Logga in på partnercentret på play.google.com/books/publish.
 2. Välj Betalningscenter.
 3. Välj Redigera bredvid betalningsprofilen.
 4. Välj Hantera inställningar.
 5. Scrolla till Betalningskontakter.
 6. Kontakten måste verifiera sin e-postadress via ett e-postmeddelande från payments-noreply@google.com.

Kontakten blir meddelad via payments-noreply@google.com när en åtgärd krävs för bankkontot eller andra betalningsinställningar. Kontakten får också ett enkelt meddelande när en utbetalning sker, vanligtvis en gång i månaden.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny