Betalningsprofiler (bankkonton)

Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga överallt. Just nu är det bara vissa partner som kan sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner, men detta kan komma att ändras. Kom tillbaka senare för uppdateringar.
Om du vill veta mer om villkoren för att få betalt, om betalningsplaner och annan information läser du artikeln om dina intäkter.

Med betalningsprofiler kan du ange hur Google ska betala ut dina försäljningsintäkter på Google Play. När du tilldelar en betalningsprofil till ett betalningsområde görs betalningar för sålda artiklar i dessa länder enligt den profilens inställningar. Du kan använda samma betalningsprofil för flera försäljningsområden.

Du kan komma åt dina betalningsprofiler om du loggar in på ditt konto på play.google.com/books/publish/ och navigerar till betalningscentret.

Som ett led i att skydda dina uppgifter måste alla ändringar i betalningsprofilerna göras inom 15 minuter efter att du har loggat in på kontot. Om felmeddelandet Användaruppgifterna har upphört att gälla. Logga ut och logga in igen. Gör detta även om du har tillgång till andra delar av kontot.

Skapa en betalningsprofil

 1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. Öppna Betalningscentret.
 3. Klicka på Lägg till en betalningsprofil under Betalningsprofiler.
 4. Ange ett profilnamn. Vi föreslår att du anger land och valuta för betalningsprofilen.
 5. Ange företagsuppgifter, inklusive företagets namn, ett kontaktnamn, adress och telefonnummer.
 6. Ange en eller flera betalningskontakter som ska meddelas om problem uppstår med bankkontot eller andra betalningsinställningar. Mottagaren får ett e-postmeddelande för att bekräfta sin adress.
 7. Klicka på Skicka. Din betalningsprofil visas nu.
 8. Följ nästa uppsättning instruktioner för att koppla ett bankkonto till betalningsprofilen.

Lägga till ett nytt bankkonto

 1. Öppna skärmen Redigera betalningsprofil om du inte redan har den öppen. Klicka på Redigera vid betalningsprofilen i betalningscentret i partnercentret.
 2. Klicka på Lägg till betalningsmetod i rutan Betalningssätt.
 3. Ange dina bankkontouppgifter.
 4. Klicka på Spara.

Verifiera ett bankkonto

Du måste verifiera varje bankkonto du lägger till, om det inte finns i ett land där Google gör insättningar via elektronisk överföring.

 1. När du har lagt till ett nytt bankkonto gör Google en liten insättning inom två arbetsdagar. (Det kan ta ytterligare tre arbetsdagar innan banken har registrerat betalningen.)
 2. Kontrollera ditt kontoutdrag online eller kontakta banken för att hitta insättningen, som kommer att ha texten GOOGLE DEPOSIT eller något liknande.
 3. I betalningscentret i ditt konto redigerar du betalningsprofilen med det bankkonto som du vill verifiera.
 4. Navigera till rutan Betalningssätt och verifiera bankkontot genom att ange det insatta beloppet.

Om du hittar provöverföringen men får problem med att bekräfta beloppet i ditt konto kontaktar du oss. Om du inte får provöverföringen läser du listan med möjliga orsaker.

Om du säljer några böcker innan du verifierar ditt bankkonto samlas beloppet på ditt konto tills du kan ta emot betalningar.

Redigera bankkontouppgifter

Du kan inte redigera ett bankkontonummer direkt. Om du vill ändra dina bankkontouppgifter redigerar du betalningsprofilen och lägger till ett nytt bankkonto med de uppdaterade uppgifterna. Kontrollera att det har angetts som primär betalningsmetod.

Du måste verifiera det nya bankkontot om det inte finns i ett land där Google gör insättningar via elektronisk överföring.

Om du vill kan du också ta bort uppgifterna om det gamla bankkontot.

Ta bort ett bankkonto

Obs! Det går inte att ta bort det enda verifierade bankkontot från betalningsprofilen. Om du vill ta bort ett bankkonto måste du först lägga till ett nytt och verifiera det. Sedan anger du det nya kontot som primärt och tar bort det gamla.

Följ stegen nedan om du vill ta bort ett bankkonto från en betalningsprofil:

 1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. Öppna Betalningscentret.
 3. Klicka på Redigera bredvid betalningsprofilen som innehåller bankkontot du vill ta bort.
 4. Navigera till rutan Betalningssätt och ta bort bankkontot.

Flera bankkonton

Om du vill att betalningar ska göras till mer än ett bankkonto skapar du flera betalningsprofiler. Du kan bara ha ett bankkonto aktivt för varje betalningsprofil, men om du har flera försäljningsområden kan du koppla en betalningsprofil till varje försäljningsområde.

Kontrollera utbetalningar, kvitton på betalning och källskatt

I avsnittet för transaktioner i betalningsprofilen finns följande:

 • Betalningsdatum och belopp
 • Obetalda intäkter
 • Kvitton på betalning som innehåller följande:
  • Betalningsdatum.
  • Fakturerings-id (kallas id för betalningsprofil i betalningscentret).
  • Betalningsmetod.
  • Betalningsnummer.
  • Betalningsbelopp.
 • Beloppet för källskatt i USA enligt kapitel 3
 • Justeringar

Så här kontrollerar du betalningsuppgifter:

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Navigera till betalningscentret.
 3. Klicka på Redigera bredvid betalningsprofilen följt av  Visa transaktioner.
 4. Klicka på länken för automatisk betalning om du vill ha ett kvitto på betalningen.

Tips! Om du är tjänsteleverantör kan du få betalningar från flera utgivare till samma bankkonto. Du kan matcha betalningsnumren på kvittona med bankens uppgifter.

Skicka in skatteuppgifter

Om du säljer böcker i amerikanska dollar måste du ange skatteuppgifter för varje betalningsprofil som får intäkter i form av amerikanska dollar. I annat fall kvarhålls betalningarna till den aktuella profilen av Google. Du kan lämna in skatteuppgifter genom att redigera en betalningsprofil och via Betalningsmottagarens profil. Mer information.

Betalnings- och felmeddelanden

Om du vill bli meddelad om eventuella problem med konfigureringen av bankkontot och andra betalningsinställningar måste du ange e-postadressen till minst en betalningskontakt:

 1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. Öppna Betalningscentret.
 3. Klicka på Redigera bredvid betalningsprofilen.
 4. Klicka på Hantera inställningar.
 5. Skrolla till Betalningskontakter.
 6. Kontakten måste verifiera sin e-postadress via ett e-postmeddelande som omgående skickas från payments-noreply@google.com.

Kontakten blir meddelad via payments-noreply@google.com när en åtgärd krävs för bankkontot eller andra betalningsinställningar. Kontakten får också ett enkelt meddelande när en utbetalning sker, vanligtvis en gång i månaden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false