Maksājumu profili un bankas konti

Svarīgi!

 • Google Play partneri var pārdot e-grāmatas un audiogrāmatas noteiktās valstīs/reģionos. Šeit aprakstītās funkcijas nav pieejamas visās valstīs/reģionos.
 • Veicot priekšpasūtīšanu, klienti var pasūtīt (bet ne lasīt) jūsu grāmatu pirms tās izlaišanas datuma. Izlaišanas datumā no klientiem, kuri ir priekšpasūtījuši jūsu grāmatu, tiek iekasēta samaksa par pirkumu, un viņi var piekļūt grāmatai.
 • Saskaņā ar regulatīvajām prasībām uzņēmums Google nevar piedāvāt priekšpasūtījumus Indijā. Jūsu grāmata būs pieejama Google Play veikalā Indijā paredzētajā pārdošanas datumā.
 • Pirms failu augšupielādes pārliecinieties, ka saturs atbilst Google vadlīnijām. Ja plānojat grāmatas pārdot pakalpojumā Google Play, izskatiet mūsu izdevēju satura politikas par grāmatām pakalpojumā Google Play.
 • Pārdošanas pārskati par katru mēnesi ne vienmēr sniegs detalizētu informāciju, kas atbildīs jūsu ikmēneša maksājumiem. Lai iegūtu finanšu pārskatu, kas atbilst jūsu maksājumam, pārejiet uz Google Play ieņēmumu pārskatiem.

Izmantojot maksājumu profilus, varat norādīt, kādā veidā vēlaties saņemt maksājumus no uzņēmuma Google par pakalpojumā Google Play gūtajiem ieņēmumiem. Lai mainītu kādas pārdošanas teritorijas maksājumu iestatījumus, varat piešķirt maksājumu profilu pārdošanas teritorijai. Vienu maksājumu profilu var izmantot vairākām pārdošanas teritorijām.

Lai piekļūtu maksājumu profiliem, pierakstieties savā kontā vietnē play.google.com/books/publish. Pēc tam pārejiet uz maksājumu centru.

Lai uzzinātu vairāk par maksājumu prasībām, kā arī maksājumu grafiku un citu informāciju, skatiet rakstu Jūsu ieņēmumi (samaksas saņemšana).

Lai pasargātu jūsu finanšu informāciju, visas izmaiņas maksājumu profilos ir jāveic 15 minūšu laikā pēc pierakstīšanās kontā.

Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums “Jūsu akreditācijas dati vairs nav derīgi. Lūdzu, atsakieties un piesakieties vēlreiz. Atlasiet šo vienumu, lai izrakstītos”, jums ir jāizrakstās un vēlreiz jāpierakstās, pat ja varat piekļūt citām konta sadaļām.

Maksājumu profila izveide
 1. Pierakstieties partneru centrā vietnē play.google.com/books/publish.
 2. Atlasiet vienumu Maksājumu centrs.
 3. Sadaļā “Maksājumu profili” atlasiet Pievienot maksājumu profilu.
 4. Ievadiet profila nosaukumu.
  • Profila nosaukumā ieteicams norādīt maksājumu profila valsts nosaukumu un valūtu.
 5. Ievadiet uzņēmuma informāciju. Iekļaujiet uzņēmuma nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, adresi un tālruņa numuru.
 6. Norādiet vismaz vienu maksājumu profila kontaktpersonu, lai saņemtu paziņojumus par kļūdām, kas saistītas ar bankas kontu vai citiem maksājumu iestatījumiem. Maksājumu profila kontaktpersonas saņems e-pasta ziņojumu ar aicinājumu apstiprināt adresi.
 7. Atlasiet vienumu Iesniegt.
Jauna bankas konta pievienošana
 1. Pierakstieties partneru centrā vietnē play.google.com/books/publish.
 2. Atlasiet vienumu Maksājumu centrs.
 3. Blakus maksājumu profilam atlasiet Rediģēt.
 4. Sadaļā “Maksājumu saņemšanas veids” atlasiet Pievienot maksājuma veidu.
 5. Ievadiet bankas konta informāciju.
 6. Atlasiet Saglabāt.
Bankas konta verificēšana

Jums būs jāverificē visi bankas konti, kurus pievienojat savam kontam, ja vien bankas konts neatrodas valstī, kur uzņēmums Google veic iemaksas, izmantojot pārskaitījumu.

 1. Pēc jauna bankas konta pievienošanas uzņēmums Google divu darbadienu laikā ieskaitīs tajā nelielu depozītu. Iespējams, darījuma reģistrēšana bankā aizņems vēl trīs dienas.
 2. Lai atrastu depozītu, kuram būs piešķirts nosaukums “GOOGLE DEPOSIT” vai līdzīgs nosaukums, pārskatiet tiešsaistes bankas izrakstu vai sazinieties ar banku.
 3. Maksājumu centrā rediģējiet maksājumu profilu, kurā norādīts verificējamais bankas konts.
 4. Lai verificētu bankas kontu, atveriet sadaļu “Maksājumu saņemšanas veids” un ievadiet depozīta summu.

Ja atrodat pārbaudes depozītu, taču nevarat apstiprināt kontā ieskaitīto summu, sazinieties ar mums. Ja neesat saņēmis pārbaudes depozītu, skatiet iespējamo iemeslu sarakstu.

Ja būsiet pārdevis grāmatas pirms bankas konta verificēšanas, nopelnītā summa tiks uzkrāta jūsu kontā, līdz varēsiet saņemt maksājumus.

Bankas konta informācijas rediģēšana

Ja vēlaties mainīt bankas konta informāciju, rediģējiet maksājumu profilu un pievienojiet jaunu bankas kontu. Noteikti iestatiet to kā primāro maksājuma veidu. Varat arī noņemt vecā bankas konta informāciju.

Jaunais bankas konts ir jāverificē, ja vien tas neatrodas valstī, kurā uzņēmums Google veic depozītu, izmantojot pārskaitījumu.

Bankas konta noņemšana

Svarīgi! No maksājumu profila nevar noņemt vienīgo verificēto bankas kontu. Lai noņemtu bankas kontu, vispirms pievienojiet jaunu kontu un verificējiet to. Iestatiet jauno kontu kā primāro kontu un noņemiet veco kontu.

Lai no maksājumu profila noņemtu bankas kontu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties partneru centrā vietnē play.google.com/books/publish.
 2. Atlasiet vienumu Maksājumu centrs.
 3. Blakus maksājumu profilam, kuram piesaistīts noņemamais bankas kons, atlasiet Rediģēt.
 4. Pārejiet uz sadaļu “Maksājumu saņemšanas veids” un noņemiet bankas kontu.
Vairāki bankas konti

Ja vēlaties, lai maksājumi tiktu ieskaitīti vairākos bankas kontos, iestatiet papildu maksājumu profilus. Katram maksājumu profilam var būt aktīvs tikai viens bankas konts. Ja jums ir vairākas pārdošanas teritorijas, katrai pārdošanas teritorijai varat piesaistīt atšķirīgu maksājumu profilu.

Izmaksu, maksājumu kvīšu un ieturēto nodokļu pārbaude

Maksājumu profila darījumu sadaļā ir pieejama tālāk minētā informācija.

 • Maksājumu datumi un summas
 • Neizmaksātie ieņēmumi
 • Maksājumu kvītis, kurās ietverta tālāk norādītā informācija:
  • maksājuma datums;
  • norēķinu ID, kas maksājumu centrā tiek dēvēts par maksājumu profila ID;
  • maksājuma veids;
  • maksājuma numurs;
  • maksājuma summa.
 • Ieturētā summa atbilstoši ASV nodokļa ieturēšanai saskaņā ar kodeksa 3. nodaļu
 • Korekcijas

Lai pārbaudītu maksājumu informāciju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties partneru centrā.
 2. Pārejiet uz maksājumu centru.
 3. Blakus maksājumu profilam noklikšķiniet uz Rediģēt un pēc tam Skatīt darījumus.
 4. Lai saņemtu maksājuma kvīti, noklikšķiniet uz automātiskā maksājuma saites.
Padoms. Ja esat pakalpojumu sniedzējs, iespējams, vienā bankas kontā saņemat maksājumus no vairākiem izdevējiem. Varat salīdzināt maksājumu kvītīs norādītos maksājumu numurus ar savas bankas datiem.
Nodokļu informācijas iesniegšana

Ja samaksu par pārdotajām grāmatām saņemat ASV dolāros, jums ir jānorāda nodokļu informācija katrā maksājumu profilā, kurā ieņēmumi par grāmatu pārdošanu tiek saņemti ASV dolāros. Pretējā gadījumā Google aizturēs maksājumus šim profilam. Lai iesniegtu nodokļu informāciju, rediģējiet maksājumu profilu un pārejiet uz maksājumu saņēmēja profilu.

Uzziniet vairāk par to, kā iesniegt nodokļu informāciju.

Maksājumu un kļūdu paziņojumi

Lai saņemtu paziņojumus par kļūdām, kas saistītas ar bankas konta iestatīšanu vai citiem maksājumu iestatījumiem, norādiet vismaz vienas maksājumu profila kontaktpersonas e-pasta adresi, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties partneru centrā vietnē play.google.com/books/publish.
 2. Atlasiet vienumu Maksājumu centrs.
 3. Blakus maksājumu profilam atlasiet Rediģēt.
 4. Atlasiet Pārvaldīt iestatījumus.
 5. Ritiniet līdz sadaļai “Maksājumu profila kontaktpersonas”.
 6. Kontaktpersonām ir jāapstiprina sava e-pasta adrese, izmantojot no adreses “payments-noreply@google.com” saņemto e-pasta ziņojumu.

Kontaktpersonas saņem paziņojumus no adreses payments-noreply@google.com, tiklīdz ir jāveic darbība ar bankas kontu vai jāveic kādi citi maksājumu iestatījumi. Kontaktpersonas saņem arī vienkāršu paziņojumu, tiklīdz tiek veikts maksājums (parasti reizi mēnesī).

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne