Sälja böcker internationellt

Obs! Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Just nu kan vissa partner sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar.

Du kan sälja böcker på Google Play i många länder/regioner. Du kan också konfigurera böckerna så att de säljs automatiskt när ett nytt land eller en ny region blir tillgänglig.

Konfigurera försäljningsområden

Obs! Om du skapade kontot efter juli 2014 kan du ha ett standardområde för försäljning för världsomspännande rättigheter.

Så här säljer du i ett land/en region:

 • Du måste ange land/region i ett av dina försäljningsområden. Du kan ange de länder/regioner där du har rätt att sälja böcker, även om Google Play inte är tillgängligt där ännu.
 • Boken måste ha ett aktivt försäljningsområde och ett lokalt pris. Läs mer om hur du anger ett pris på boken.
 1. Öppna partnercentret för Google Play Böcker.
 2. Logga in på ditt konto.
 3. Besök betalningscentret.

Aktivera valutakonvertering

Obs! Om du skapade kontot efter juli 2014 är valutakonvertering aktiverat som standard.

Valutakonvertering konverterar automatiskt priset på boken till den lokala valutan i ett land/en region. Du kan även konvertera priset till lokal valuta med ONIX eller ett kalkylark

 1. Öppna partnercentret för Google Play Böcker.
 2. Logga in på ditt konto.
 3. Besök betalningscentret.
 4. Längst ned öppnar du inställningarna för valutakonvertering.
 5. Välj Aktivera valutakonvertering.

Läs mer om valutakonvertering.

Ange priser för dina böcker

Ange ett pris för boken i lokal valuta om du vill sälja en bok i ett land eller en region. Du kan ange priset på fliken Prissättning, i ONIX eller med ett kalkylark. Om du vill konvertera dina priser från en annan valuta automatiskt aktiverar du valutakonvertering.

Om valutakonvertering har aktiverats måste du ange ett pris i minst en valuta. Sedan kan du ange de länder/regioner där du vill konvertera priset.

Så här konverterar du priset på boken i ett kalkylark:

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Ladda ned ett kalkylark med dina böcker.
 3. Öppna kalkylarket.
 4. Ange priset på böckerna i priskolumnerna.
 5. Redigera listan med länder/regioner med hjälp av dessa formateringsriktlinjer.

Obs! Om du inte har rättigheter att sälja en bok i ett land/en region som anges i dina försäljningsområden tar du bort landet/regionen från listan.

Exempel

Scenario Försäljningsområden Länder/regioner med priser
Du har försäljningsrättigheterna till dina böcker i alla länder WORLD WORLD
Du har rätt att sälja vissa av dina böcker i USA och Kanada, och några av dina böcker i USA CA, US

För böcker som säljs i USA:

USA

För böcker som säljs i båda länderna/regionerna:

CA, US

 

Ta bort manuella priser

Om du inte anger ett manuellt pris på fliken Prissättning, i ONIX eller med ett kalkylark används priser från verktyget för valutakonvertering. Om du vill använda automatiskt konverterade priser tar du bort de manuella priserna för ett land/en region.

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Ladda ned ett kalkylark med dina böcker.
 3. Öppna kalkylarket.
 4. Ange ”**” i priskolumnerna på raderna med bokinformation.
 5. Ladda upp det ändrade kalkylarket. De konverterade priserna ersätter de manuella priserna.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
82437
false
false