Sälja böcker internationellt

Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga överallt. Just nu är det bara vissa partner som kan sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner, men detta kan komma att ändras. Kom tillbaka senare för uppdateringar.

Böcker säljs på Google Play i allt fler länder, och vi vill uppmuntra dig att göra dina titlar tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt. På den här sidan beskrivs stegen för att börja sälja böcker internationellt. Du kan t.o.m. konfigurera kontot så att försäljning aktiveras automatiskt i nya länder när Google Play lanseras på dessa ställen.

1. Konfigurera försäljningsområden

Om du har skapat kontot efter juli 2014 kanske du redan har ett försäljningsområde som har konfigurerats för världsomspännande rättigheter som standard.

Logga in på ditt konto i Googles bokpartnercenter och besök betalningscentret för att konfigurera försäljningsområdena.

Om du vill sälja böcker i ett land måste du ha angett det landet i något av dina försäljningsområden. Vi rekommenderar att du anger alla länder där du har rättigheter att sälja böcker, även om Google Play inte har lanserats där än.

Tänk på att en bok måste ha både ett aktivt försäljningsområde och ett lokalt pris för att kunna säljas i ett land. Du kan begränsa i vilka länder som en enskild bok ska säljas med hjälp av prisinställningarna i steg 3.

Läs mer om försäljningsområden.

2. Aktivera valutakonvertering (rekommenderas)

Om du skapade ditt konto efter juli 2014 är valutakonvertering aktiverad som standard.

Längst ned i betalningscentret finns ett avsnitt om inställningar för valutakonvertering. Aktivera valutakonvertering om du inte vill ange pris i lokal valuta manuellt för varje land där dina böcker säljs. Du kan alltid åsidosätta automatiskt omräknade priser när du anger pris i målvalutan via ONIX eller ett kalkylark.

Läs mer om valutakonvertering.

3. Ange priser och de länder där priserna gäller

Du måste rekommendera ett lokalt pris för varje bok för ett visst land för att kunna sälja boken där. Du kan ange detta pris manuellt på fliken Prissättning för varje bok, via ONIX eller med ett kalkylark. Du kan också använda verktyget för valutakonvertering som omvandlar priser från en annan valuta automatiskt.

Om valutakonvertering har aktiverats måste du ändå ange priser i minst en valuta. Sedan kan du ange de länder där du vill att priserna ska omvandlas från det manuella priset.

Exempel:

  • I det enklaste exemplet kan du ange priser i lokal valuta och omvandla dem för alla länder.
    Obs! Om du även har konfigurerat WORLD som försäljningsområde innebär det att dina böcker kan säljas i alla länder där böcker är tillgängliga på Google Play.
  • Du kan ange ett pris per område. Du kan till exempel ange priser i USD och omvandla priset för andra nordamerikanska länder samt ange ett pris i GBP och omvandla det för resten av Europa.
  • Om du vet hur du ska ange rimliga priser i lokal valuta i alla länder där du har rättigheter kan du ange priserna manuellt utan att använda Googles verktyg för valutakonvertering.

Om du inte använder ONIX kan det snabbaste sättet att ändra priserna så att de går att konvertera till alla andra valutor vara att öppna bokkatalogen och ladda ned ett kalkylark med alla dina böcker. Kontrollera att alla priser som du vill ange manuellt finns med i kalkylarket.

Varje listpris har två kolumner, en med priset och en med länderna där priset ska gälla. Redigera listan med länder enligt våra riktlinjer för formatering.

Om du inte har rättigheter för att sälja boken i ett land som ingår i dina försäljningsområden ser du till att du utesluter landet från listan för prisomvandling för den boken.

Exempel:

Scenario Försäljningsområden Länder med priser
Du har försäljningsrättigheterna till dina böcker i alla länder WORLD WORLD
Du har försäljningsrättigheterna i USA och Kanada för några av dina böcker och enbart i USA för andra CA,US För böcker som endast ska säljas i USA:
US

För böcker som ska säljas i båda länderna:
CA,US

4. Ta bort alla manuella priser (om valutakonvertering har aktiverats)

Priser som genererats med Googles verktyg för valutakonvertering gäller bara om inget pris har tillhandahållits manuellt via ett kalkylark, ONIX eller på fliken Prissättning i partnercentret. Om du föredrar att använda priser som konverterats automatiskt tar du bort de manuellt angivna priserna för dessa länder.

Du kan ta bort flera manuellt angivna priser samtidigt om du laddar ned ett kalkylark som innehåller de bokpriser du vill ta bort. Ange ** i priskolumnen på alla rader med bokinformation. När du laddar upp det ändrade kalkylarket tas dessa priser bort och konverterade priser används i stället.

Läs mer om hur du redigerar priser i kalkylark.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false