Mednarodna prodaja knjig

Nekatere funkcije, opisane na tej strani, morda niso na voljo, saj je prodaja knjig v Googlu Play omejena na nekatere države.

Knjige se v Googlu Play prodajajo v čedalje več državah in priporočamo, da svoje knjige omogočite za čim širšo ciljno skupino. Na tej strani je opisan postopek za mednarodno prodajo knjig. V računu lahko celo nastavite samodejno omogočanje prodaje v novih državah, ko je v njih predstavljen Google Play.

1. Nastavitev prodajnih območij

Če ste račun ustvarili po juliju 2014, imate za svetovne pravice morda že konfigurirano privzeto prodajno območje.

Prijavite se v račun za Partnersko središče v Knjigah Google Play in v Središču za plačila določite prodajna območja.

Če želite prodajati knjige v kateri koli državi, morate to državo vključiti v eno od prodajnih območij. Predlagamo, da navedete vse države, v katerih imate pravice za prodajo knjig, tudi če Google Play tam še ni na voljo.

Za knjigo morate navesti aktivno prodajno območje in lokalno ceno, če želite, da je v določeni državi na voljo za prodajo. Države, v katerih se prodaja posamezna knjiga, lahko omejite z nastavitvami cen v 3. koraku.

Preberite več o prodajnih območjih.

2. Omogočanje pretvorbe valut (priporočeno)

Če ste račun ustvarili po juliju 2014 je pretvorba valut privzeto omogočena.

Na dnu Središča za plačila je razdelek z nastavitvami pretvorbe valut. Omogočite pretvorbo valut, če ne želite ročno navesti cen v lokalni valuti za posamezno državo, v kateri se prodajajo vaše knjige. Samodejno pretvorjene cene lahko vedno prepišete s posredovanjem cen v ciljni valuti prek vira ONIX ali preglednice.

Preberite več o pretvorbi valut.

3. Navedba cen in držav, za katere veljajo

Če želite, da je knjiga v določeni državi na voljo za prodajo, morate priporočiti lokalno ceno. To ceno lahko ročno navedete na zavihku »Cene« za posamezno knjigo prek standarda ONIX ali s preglednico. Uporabite lahko tudi orodje za pretvorbo valut za samodejno pretvarjanje vaših cen iz druge valute.

Če je pretvorba valut omogočena, morate kljub temu navesti cene v vsaj eni valuti. Nato lahko navedete države, v katerih želite, da se cene pretvorijo iz ročno določenih cen.

Primeri:

  • Najpreprostejši primer – navedete lahko cene v svoji lokalni valuti in jih pretvorite za vse države.
    Opomba: če ste nastavili tudi prodajno območje z oznako WORLD, bodo knjige na voljo za prodajo v vseh državah, v katerih so knjige na voljo v Googlu Play.
  • Navedete lahko eno ceno za območje. Na primer, navedete lahko ceno v USD in jo pretvorite v valute drugih severnoameriških držav ter navedete ceno v GBP in jo pretvorite v valute drugih evropskih držav.
  • Če znate razumno določiti cene v lokalnih valutah vseh držav, za katere imate pravice, lahko ročno določite vse cene brez uporabe Googlovega orodja za pretvorbo valut.

Če ne uporabljate standarda ONIX, najhitreje prilagajate cene, da bodo lahko pretvorjene v vse druge valute, tako, da v Knjižnem katalogu prenesete preglednico vseh svojih knjig. Prepričajte se, da preglednica vključuje morebitne cene, ki jih nameravate ročno določiti.

Ob vsaki maloprodajni ceni bosta dva stolpca – eden bo vseboval ceno, drugi pa seznam držav, v katerih bo ta cena uporabljena. Seznam držav uredite v skladu z našimi smernicami za oblikovanje.

Če nimate pravic za prodajo knjige v državi, ki ste jo vključili v prodajno območje, izključite to državo s seznama za pretvorbo cen za to knjigo.

Primeri:

Scenarij Prodajna območja Države s cenami
Imate pravice za prodajo knjig v vseh državah WORLD WORLD
Imate pravice za prodajo nekaterih knjig v Združenih državah in Kanadi, nekaterih knjig pa samo v Združenih državah CA,US Za knjige, namenjene za prodajo samo v Združenih državah:
US

Za knjige, namenjene za prodajo v obeh državah:
CA,US

4. Odstranjevanje ročno določenih cen (če je omogočena pretvorba valut)

Cene, ki ste jih ustvarili z Googlovim orodjem za pretvorbo valut, se uporabljajo samo, če ne obstaja ročna cena, navedena s preglednico, prek standarda ONIX ali na zavihku Cene v Partnerskem središču. Če bi raje uporabljali samodejno pretvorjene cene, odstranite ročno določene cene za te države.

Ročno določene cene lahko v velikem obsegu izbrišete tako, da prenesete preglednico svojih knjig s cenami, ki jih želite odstraniti. V stolpcih za ceno vnesite ** v vse vrstice s podatki o knjigi. Ko prenesete spremenjeno preglednico, bodo te cene izbrisane in Google bo namesto njih uporabil pretvorjene cene.

Preberite več o urejanju cen v preglednicah.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?