Sprzedaż książek w różnych krajach

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju. Obecnie sprzedaż audiobooków w Google Play jest ograniczona do wybranych partnerów. Na tę chwilę nie przyjmujemy nowych partnerów, ale może się to zmienić. Zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej usługi i sprawdzenia wyników naszej pracy.

Książki w Google Play są sprzedawane w coraz większej liczbie krajów, więc zachęcamy do udostępniania tytułów jak najszerszej grupie odbiorców. Na tej stronie opisujemy czynności, które musisz wykonać, by sprzedawać swoje książki w różnych krajach. Możesz nawet tak skonfigurować konto, by automatycznie uruchamiać sprzedaż w nowych krajach, w których pojawia się Google Play.

1. Konfigurowanie obszarów sprzedaży

Na koncie utworzonym po lipcu 2014 r. może już być domyślny obszar sprzedaży z prawami na cały świat.

Zaloguj się na konto w Książkach Google Play – Centrum Partnerów i otwórz Centrum płatności, by skonfigurować obszary sprzedaży.

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż w wybranym kraju, musisz umieścić go na liście w jednym z obszarów sprzedaży. Do takich obszarów najlepiej dodać wszystkie kraje, w których masz prawa do sprzedaży książek, nawet jeśli Google Play jeszcze tam nie działa.

Aby książkę można było sprzedawać w danym kraju, trzeba dołączyć go do aktywnego obszaru sprzedaży i określić lokalną cenę książki. Możesz ograniczyć liczbę krajów, w których sprzedajesz określoną książkę, korzystając z ustawień ceny w kroku 3.

Więcej informacji o obszarach sprzedaży.

2. Włączanie przeliczania walut (zalecane)

Na koncie utworzonym po lipcu 2014 r. przeliczanie walut jest domyślnie włączony.

U dołu Centrum płatności jest sekcja ustawień przeliczania walut. Włącz przeliczanie walut, jeśli nie chcesz ręcznie podawać cen w walutach lokalnych wszystkich krajów, w których sprzedajesz książki. Automatycznie przeliczone ceny zawsze możesz zastąpić, podając ceny w walucie docelowej za pomocą standardu ONIX lub arkusza kalkulacyjnego.

Więcej informacji o przeliczaniu walut.

3. Podawanie cen oraz krajów, w których one obowiązują

Musisz zaproponować lokalną cenę każdej książki w konkretnym kraju, w którym chcesz ją sprzedawać. Ceny poszczególnych książek możesz określić ręcznie na karcie „Cena”, za pomocą standardu ONIX lub przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Możesz też użyć narzędzia do przeliczania walut, by automatycznie przeliczać ceny z innej waluty.

Jeśli włączysz przeliczanie walut, wciąż musisz podać ceny w co najmniej jednej walucie. Następnie możesz wskazać kraje, w których ceny będą przeliczane z tych podanych ręcznie.

Przykłady:

  • W najprostszym rozwiązaniu możesz podać ceny w swojej walucie lokalnej i przeliczyć je na waluty wszystkich pozostałych krajów.
    Uwaga: jeśli masz również skonfigurowany obszar sprzedaży WORLD, możesz sprzedawać swoje książki we wszystkich krajach, w których dostępne są książki z Google Play.
  • Możesz podać jedną cenę na region. Na przykład możesz podać cenę w USD i przeliczyć ją na waluty innych krajów w Ameryce Północnej oraz cenę w GBP i przeliczyć ją na waluty pozostałych krajów w Europie.
  • Jeśli wiesz, jakie są właściwe ceny w walutach lokalnych wszystkich krajów, w których masz prawa do sprzedaży, możesz podać je ręcznie, bez używania narzędzia Google do przeliczania walut.

Jeśli nie korzystasz ze standardu ONIX, najszybszym sposobem zmiany cen, tak by można było je przeliczyć na inne waluty, jest pobranie z katalogu książek arkusza kalkulacyjnego zawierającego wszystkie książki. Upewnij się, że arkusz kalkulacyjny zawiera ceny, które zamierzasz określić ręcznie.

Każda rynkowa cena detaliczna ma w arkuszu dwie kolumny – jedną z ceną i drugą z krajami, w których ona obowiązuje. Zmień listę krajów zgodnie z naszymi wskazówkami na temat formatowania.

Jeśli nie masz praw do sprzedaży książki w kraju wymienionym na liście w obszarze sprzedaży, pamiętaj, by wykluczyć ten kraj z listy przeliczania ceny tej książki.

Przykłady:

Sytuacja Obszary sprzedaży Kraje z cenami
Masz prawa do sprzedaży książek we wszystkich krajach. WORLD WORLD
Masz prawa do sprzedaży niektórych książek w USA i Kanadzie, a innych tylko w USA. CA,US Książki sprzedawane tylko w USA:
US

Książki sprzedawane w obu krajach:
CA,US

4. Usuwanie cen podanych ręcznie (jeśli przeliczanie walut jest włączone)

Ceny wygenerowane przy użyciu narzędzia Google do przeliczania walut będą obowiązywać tylko pod warunkiem, że cen nie podano ręcznie za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub standardu ONIX ani na karcie Cena w Centrum Partnerów. Jeśli w wybranych krajach wolisz używać cen przeliczonych automatycznie, usuń ceny podane ręcznie.

Ceny podane ręcznie możesz usunąć zbiorczo, pobierając arkusz kalkulacyjny z ustawieniami książek i cenami, które chcesz usunąć. W kolumnach cen wpisz ** we wszystkich wierszach z informacjami o odpowiednich książkach. Po przesłaniu zmienionego arkusza kalkulacyjnego te ceny zostaną usunięte, a Google będzie zamiast nich używać cen przeliczonych.

Więcej informacji o edytowaniu cen w arkuszu kalkulacyjnym.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false