Selg bøker internasjonalt

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Bøker selges på Google Play i stadig flere land, og vi oppfordrer deg til å gjøre bøkene tilgjengelige for et så bredt publikum som mulig. Denne siden forklarer hva du må gjøre hvis du skal selge bøkene dine internasjonalt. Du kan til og med konfigurere kontoen din til å aktivere salg i nye land automatisk etter hvert som Google Play lanseres der.

1. Konfigurer salgsområder

Hvis du opprettet kontoen etter juli 2014, har du kanskje allerede konfigurert et standard salgsområde for globale rettigheter.

Logg på kontoen din i Partnersenteret for Google Play Bøker, og gå til betalingssenteret for å konfigurere salgsområdene dine.

Hvis du skal selge i et bestemt land, må du ha dette landet oppført i et av salgsområdene dine. Vi anbefaler at du fører opp alle land der du har rettigheter til å selge bøker, selv om Google Play ikke er lansert i enkelte av disse landene ennå.

Vær oppmerksom på at for at bøker skal kunne selges i et land, må de ha både aktive salgsområder og en lokal pris. Du kan begrense hvilke land enkeltbøker er tilgjengelige for salg i, ved å bruke prisinnstillingen i trinn 3.

Finn ut mer om salgsområder.

2. Slå på valutakonvertering (anbefales)

Hvis du opprettet kontoen etter juli 2014, er valutaomregning aktivert som standard.

Nederst i betalingssenteret er det en innstillingsdel for valutakonvertering. Slå på valutakonvertering hvis du ikke vil oppgi priser manuelt i den lokale valutaen i hvert land bøkene dine selges i. Du kan når som helst overstyre automatisk konverterte priser når du oppgir priser i målvalutaen via ONIX eller et regneark.

Finn ut mer om valutakonvertering.

3. Oppgi priser og landene de gjelder i

For at en bok skal kunne selges i et bestemt land, må du anbefale en lokal pris for dette landet. Du kan oppgi denne prisen manuelt på Priser-fanen for hver bok, via ONIX eller med et regneark. Eller du kan bruke verktøyet for valutakonvertering for å automatisk konvertere prisene fra en annen valuta.

Hvis du har slått på valutakonvertering, må du fortsatt oppgi priser i minst én valuta. Deretter kan du angi landene der du vil at priser skal konverteres fra den manuelle prisen.

Eksempler:

  • I det enkleste eksemplet kan du oppgi priser i din lokale valuta og konvertere dem for alle land.
    Merk: Hvis du også har konfigurert et salgsområde for WORLD, gjør dette bøkene dine tilgjengelige for salg i alle land der bøker er tilgjengelige på Google Play.
  • Du kan oppgi én pris per område. For eksempel kan du oppgi priser i USD og konvertere denne prisen for andre nordamerikanske land, og oppgi en pris i GBP og konvertere den for resten av Europa.
  • Hvis du kan oppgi fornuftige priser i den lokale valutaen for alle land der du har rettigheter, kan du oppgi alle prisene manuelt, uten å bruke Googles verktøy for valutakonvertering.

Hvis du ikke bruker ONIX, er den raskeste måten å justere prisene på så de kan konverteres til alle andre valutaer, å gå til bokkatalogen din og laste ned et regneark over alle bøkene dine. Sørg for at regnearket inneholder alle prisene du har tenkt til å oppgi manuelt.

Hver listepris har to kolonner – den ene inneholder prisen og den andre en liste over land der prisen skal gjelde. Rediger listen over land i henhold til retningslinjene våre for formatering.

Hvis du ikke har rettighetene til å selge en bok i et land som står oppført i salgsområdene dine, må du fjerne dette landet fra listen over den aktuelle bokens priskonverteringer.

Eksempler:

Scenario Salgsområder Land med priser
Du har rettigheter til å selge bøkene dine i alle land. WORLD WORLD
Du har rettigheter til å selge noen av bøkene dine i USA og Canada og noen av bøkene bare i USA. CA,US For bøker som bare skal selges i USA:
US

For bøker som skal selges i begge landene:
CA,US

4. Fjern alle manuelle priser (hvis valutakonvertering er slått på)

Prisene du har generert gjennom Googles verktøy for valutakonvertering, gjelder bare hvis ingen manuell pris er oppgitt via regneark, ONIX eller Priser-fanen i partnersenteret. Hvis du foretrekker å bruke automatisk konverterte priser, fjerner du alle manuelle priser for disse landene.

Du kan slette manuelle priser gruppevis ved å laste ned et regneark over bøkene dine som inkluderer prisene du vil fjerne. I priskolonnene må du skrive inn ** i alle radene med bokinformasjon. Når du laster opp det redigerte regnearket, blir disse prisene slettet, og Google bruker de konverterte prisene i stedet.

Finn ut mer om hvordan du redigerer priser i regneark.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?