Prodaja knjiga u inozemstvu

Partneri Google Playa mogu prodavati e-knjige u određenim zemljama/regijama. Ovdje opisane značajke nisu dostupne svugdje. Prodaja audioknjiga na Playu trenutačno je ograničena na odabrane partnere. Iako Google trenutačno ne prihvaća nove partnere za audioknjige, to se može promijeniti. Vratite se kasnije i provjerite ažuriranja.

Knjige na Google Playu prodaju se u sve većem broju zemalja i pozivamo vas da svoje naslove učinite dostupnima što široj publici. Na ovoj je stranici objašnjeno što morate poduzeti kako biste prodavali svoje knjige u inozemstvu. Možete čak i postaviti svoj račun tako da automatski omogući prodaju u novim zemljama svaki put kada se usluga Google Play pokrene u njima.

1. Postavljanje prodajnih područja

Ako ste napravili račun nakon srpnja 2014., možda već imate konfigurirano zadano prodajno područje za prava širom svijeta.

Prijavite se na svoj račun Partnerskog centra Google Play knjiga i postavite prodajna područja u Centru za naplatu.

Da biste prodavali u drugim zemljama, te zemlje moraju biti navedene na jednom od vaših prodajnih područja. Preporučujemo navođenje svih zemalja u kojima imate prava na prodaju knjiga, čak i ako Google Play još nije pokrenut u tim zemljama.

Da bi knjiga postala dostupna za prodaju u određenoj zemlji, mora imati aktivno prodajno područje i lokalnu cijenu. Broj zemalja u kojima se pojedinačna knjiga prodaje moći ćete ograničiti putem postavki cijene u trećem koraku.

Pročitajte više o prodajnim područjima.

2. Omogućivanje pretvorbe valuta (preporučeno)

Ako ste napravili račun nakon srpnja 2014., pretvorba valute omogućena je prema zadanim postavkama.

Pri dnu Centra za naplatu nalazi se odjeljak postavki pretvorbe valuta. Omogućite pretvorbu valuta ako ne želite ručno navoditi cijene u lokalnoj valuti svake zemlje u kojoj se vaše knjige prodaju. Automatski pretvorene cijene uvijek možete nadjačati tako da navedete cijene u ciljnoj valuti putem ONIX-a ili proračunske tablice.

Pročitajte više o pretvorbi valuta.

3. Navođenje cijena i zemalja na koje se one odnose

Morate preporučiti lokalnu cijenu za svaku knjigu za pojedinu zemlju kako bi se knjiga mogla prodavati u toj zemlji. Tu cijenu možete navesti ručno na kartici "Cijene" za pojedinačnu knjigu putem ONIX-a ili pomoću proračunske tablice. A možete i upotrijebiti alat za pretvorbu valuta da bi se cijene automatski preračunale iz neke druge valute.

Ako je omogućena pretvorba valuta, morat ćete unijeti cijenu u barem jednoj valuti. Tada možete navesti zemlje za koje želite preračunati cijene iz te ručno unesene cijene.

Primjeri:

  • U najjednostavnijem primjeru mogli biste unijeti cijene u lokalnoj valuti i preračunati ih za sve zemlje.
    Napomena: ako i prodajno područje konfigurirate kao WORLD, time će se omogućiti prodaja vaših knjiga u svim zemljama u kojima su knjige dostupne na Google Playu.
  • Mogli biste unijeti jednu cijenu po regiji. Na primjer, mogli biste unijeti cijene u USD i preračunati ih za ostale sjevernoameričke zemlje i cijene u GBP i preračunati ih za ostatak Europe.
  • Ako znate kako postaviti razumnu cijenu u lokalnim valutama za sve zemlje u kojima imate prava na prodaju, mogli biste ručno unijeti sve cijene bez upotrebe Googleovog alata za pretvorbu valuta.

Ako ne upotrebljavate ONIX, prilagodbu cijena na način da se preračunavaju u sve ostale valute najbrže ćete postaviti tako da iz Kataloga knjiga preuzmete proračunsku tablicu sa svim svojim knjigama. Provjerite uključuje li proračunska tablica cijene koje planirate unijeti ručno.

Svaka cijena u maloprodaji imat će dva stupca, jedan s cijenom i drugi sa zemljama u kojima će se cijena primjenjivati. Uredite popis zemalja prema našim smjernicama za formatiranje.

Ako nemate prava na prodaju knjige u određenoj zemlji koja je navedena u vašim prodajnim područjima, svakako uklonite tu zemlju s popisa za preračunavanje cijene za tu knjigu.

Primjeri:

Opis situacije Prodajni teritoriji Zemlje s cijenama
Imate prava na prodaju knjiga u svim zemljama WORLD WORLD
Imate prava na prodaju nekih svojih knjiga u SAD-u i Kanadi, a nekih drugih knjiga samo u SAD-u CA,US Za knjige koje će se prodavati samo u SAD-u:
US

Za knjige koje će se prodavati u obje zemlje:
CA,US

4. Uklanjanje ručno unesenih cijena (ako je omogućena pretvorba valute)

Cijene generirane Googleovim alatom za pretvorbu valuta primjenjivat će se samo ako nisu navedene cijene putem proračunske tablice, ONIX-a ili kartice Cijene u Partnerskom centru. Ako želite upotrebljavati automatski preračunate cijene, uklonite sve ručne cijene za te zemlje.

Ručne cijene možete izbrisati skupno kada preuzmete proračunsku tablicu svojih knjiga koja uključuje cijene koje želite ukloniti. U stupce cijena unesite ** u svim recima s podacima o knjigama. Kada prenesete izmijenjenu proračunsku tablicu, te će se cijene izbrisati i Google će upotrebljavati preračunate cijene.

Pročitajte više o načinu uređivanja cijena u proračunskim tablicama.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
82437
false