Πώληση βιβλίων διεθνώς

Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες παντού. Προς το παρόν, η πώληση ηχητικών βιβλίων στο Play περιορίζεται σε επιλεγμένους συνεργάτες. Αν και η Google δεν δέχεται προς το παρόν νέους συνεργάτες για ηχητικά βιβλία, αυτό μπορεί να αλλάξει. Δοκιμάστε ξανά αργότερα για ενημερώσεις.

Τα βιβλία πωλούνται στο Google Play σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χωρών και σας συνιστούμε να διαθέτετε τους τίτλους σας σε όσο το δυνατό πιο ευρύ κοινό. Αυτή η σελίδα περιγράφει τα βήματα για την πώληση των βιβλίων σας σε διεθνές επίπεδο. Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας έτσι ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα τις πωλήσεις σε νέες χώρες κατά την κυκλοφορία του Google Play σε αυτές.

1. Ρύθμιση περιοχών πωλήσεων

Αν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας μετά τον Ιούλιο του 2014, ενδέχεται η περιοχή πωλήσεων να έχει ρυθμιστεί για παγκόσμια δικαιώματα από προεπιλογή.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Κέντρο Partner Βιβλίων Google Play και μεταβείτε στο Κέντρο πληρωμών να ρυθμίσετε τις περιοχές πωλήσεών σας.

Προκειμένου να πραγματοποιείτε πωλήσεις σε μια χώρα, η χώρα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μία από τις περιοχές πωλήσεών σας. Συνιστούμε να συμπεριλάβετε όλες τις χώρες στις οποίες έχετε τα δικαιώματα πώλησης βιβλίων, ακόμη και αν το Google Play δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη σε αυτές.

Λάβετε υπόψη σας ότι προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πώλησης του βιβλίου σας σε μια χώρα, θα πρέπει να διαθέτει ενεργή περιοχή πωλήσεων καθώς και τοπική τιμή. Μπορείτε να περιορίσετε τις χώρες όπου πωλείται ένα βιβλίο, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις τιμών στο Βήμα 3.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις περιοχές πωλήσεων.

2. Ενεργοποίηση μετατροπής νομίσματος (συνιστάται)

Αν δημιουργήσατε το λογαριασμό σας μετά από τον Ιούλιο του 2014, η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Στο κάτω μέρος του Κέντρου πληρωμών υπάρχει μια ενότητα για ρυθμίσεις μετατροπής νομίσματος. Ενεργοποιήστε τη μετατροπή νομίσματος, αν δεν θέλετε να παρέχετε μη αυτόματα τις τιμές στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας στην οποία πωλούνται τα βιβλία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσετε τις τιμές που έχουν μετατραπεί αυτόματα, όταν παρέχετε τις τιμές στο τοπικό νόμισμα μέσω ONIX ή ενός υπολογιστικού φύλλου.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη μετατροπή νομίσματος.

3. Καθορισμός τιμών και των χωρών στις οποίες ισχύουν

Θα πρέπει να προτείνετε μια τοπική τιμή για κάθε βιβλίο για μια συγκεκριμένη χώρα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πώλησής του στη χώρα αυτή. Μπορείτε να παρέχετε την τιμή μη αυτόματα στην καρτέλα "Τιμολόγηση" για κάθε βιβλίο, μέσω του ONIX ή με ένα υπολογιστικό φύλλο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής νομισμάτων, για να μετατρέψετε αυτόματα τις τιμές σας από άλλο νόμισμα.

Αν η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τιμές σε ένα τουλάχιστον νόμισμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσδιορίσετε τις χώρες στις οποίες επιθυμείτε να μετατραπούν οι τιμές με βάση την τιμή που καταχωρίσατε μη αυτόματα.

Παραδείγματα:

  • Στο πιο απλό παράδειγμα, θα μπορούσατε να καταχωρίσετε τιμές στο τοπικό σας νόμισμα και να τις μετατρέψετε για όλες τις χώρες.
    Σημείωση: Αν έχετε διαμορφώσει μια περιοχή πωλήσεων και για τη λέξη-κλειδί WORLD, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η πώληση των βιβλίων σας να είναι δυνατή σε όλες τις χώρες όπου τα βιβλία είναι διαθέσιμα στο Google Play.
  • Θα μπορούσατε να καταχωρίσετε μια τιμή ανά περιοχή. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καταχωρίσετε τις τιμές σε USD και να μετατρέψετε αυτήν την τιμή για όλες τις χώρες στη Βόρεια Αμερική και να καταχωρίσετε μια τιμή σε GBP και να τη μετατρέψετε για την υπόλοιπη Ευρώπη.
  • Εάν γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ορίσετε λογικές τιμές στα τοπικά νομίσματα όλων των χωρών για τις οποίες έχετε δικαιώματα, μπορείτε να καταχωρίσετε μη αυτόματα όλες τις τιμές σας, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής νομισμάτων της Google.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το ONIX, ο ταχύτερος τρόπος για την προσαρμογή των τιμών σας ώστε να μετατραπούν σε όλα τα άλλα νομίσματα είναι να μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων και να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο όλων των βιβλίων σας. Βεβαιωθείτε ότι το υπολογιστικό φύλλο περιλαμβάνει τις τιμές που επιθυμείτε να καταχωρίσετε μη αυτόματα.

Κάθε τιμή του καταλόγου έχει δύο στήλες, μία που περιέχει την τιμή και μία που παραθέτει τις χώρες στις οποίες θα εφαρμοστεί αυτή η τιμή. Επεξεργαστείτε τη λίστα των χωρών σύμφωνα με τις οδηγίες μορφοποίησης.

Εάν δεν διαθέτετε δικαιώματα πώλησης ενός βιβλίου σε μια χώρα η οποία περιλαμβάνεται στις περιοχές πωλήσεών σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκλείσει αυτήν τη χώρα από τη λίστα για τη μετατροπή τιμής αυτού του βιβλίου.

Παραδείγματα:

Σενάριο Περιοχές πωλήσεων Χώρες με τις τιμές
Έχετε δικαιώματα πώλησης βιβλίων σε όλες τις χώρες WORLD WORLD
Έχετε δικαιώματα πώλησης ορισμένων από τα βιβλία σας στις ΗΠΑ και τον Καναδά και ορισμένων από τα βιβλία σας μόνο στις ΗΠΑ CA,US Για βιβλία που διατίθενται προς πώληση μόνο στις ΗΠΑ:
US

Για βιβλία που διατίθενται προς πώληση και στις δύο χώρες:
CA,US

4. Κατάργηση όλων των μη αυτόματων τιμών (αν η μετατροπή νομίσματος είναι ενεργοποιημένη)

Οι τιμές που έχετε δημιουργήσει μέσω του εργαλείου μετατροπής νομισμάτων της Google θα ισχύουν μόνο αν δεν έχει δοθεί μια μη αυτόματη τιμή μέσω ενός υπολογιστικού φύλλου, του ONIX ή της καρτέλας Τιμολόγηση στο Κέντρο Συνεργατών. Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τις τιμές που έχουν δημιουργηθεί με αυτόματη μετατροπή, καταργήστε τυχόν μη αυτόματες τιμές για αυτές τις χώρες.

Μπορείτε να διαγράψετε μαζικά μη αυτόματες τιμές όταν κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο των βιβλίων σας, το οποίο περιέχει τις τιμές που θέλετε να καταργήσετε. Στις στήλες των τιμών, εισαγάγετε ** σε όλες τις γραμμές που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο. Κατά τη μεταφόρτωση του τροποποιημένου σας υπολογιστικού φύλλου, αυτές οι τιμές θα διαγραφούν και η Google θα χρησιμοποιήσει αντ' αυτών τις τιμές που έχουν δημιουργηθεί με μετατροπή.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τιμών σε υπολογιστικά φύλλα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false