Mezinárodní prodej knih

Partneři Google Play mohou prodávat knihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen někde. Prodej audioknih na Google Play je v současné době omezen pouze na vybrané partnery. Ačkoli Google nové partnery pro audioknihy nepřijímá, může se to změnit. Brzy se sem vraťte pro nové informace.

Počet zemí, ve kterých se knihy na Google Play prodávají, neustále narůstá, a budeme rádi, když své knihy zpřístupníte co nejširšímu okruhu čtenářů. Tato stránka popisuje kroky, které je nutné podniknout, chcete-li knihy prodávat mezinárodně. Ve svém účtu můžete nastavit, aby automaticky umožnil prodej v nových zemích, ve kterých bude služba Google Play teprve spuštěna.

1. Nastavení prodejní oblasti

Pokud jste si účet založili později než v červenci 2014, možná již máte nakonfigurovanou výchozí prodejní oblast pro práva s celosvětovou působností.

Přihlaste se ke svému účtu Centra partnerů Knih Google Play a v Centru plateb nastavte prodejní oblasti.

Každá země, ve které chcete knihy prodávat, musí být uvedena v některé z prodejních oblastí. Doporučujeme zahrnout všechny země, ve kterých máte práva k prodeji, i když v nich služba Google Play zatím nebyla spuštěna.

Aby knihu v dané zemi bylo možné prodávat, musí mít aktivní prodejní oblast a místní cenu. Země, ve kterých se bude konkrétní kniha prodávat, můžete omezit pomocí nastavení cen v kroku 3.

Další informace o prodejních oblastech

2. Povolení převodu měny (doporučeno)

Pokud jste si účet založili později než v červenci 2014, převod měny je ve výchozím nastavení povolen.

Nastavení převodu měny naleznete v dolní části Centra plateb. Pokud pro každou zemi, kde knihy prodáváte, nechcete ručně zadávat cenu v místní měně, aktivujte převod měn. Automaticky převedené ceny můžete kdykoli přepsat tak, že stanovíte ceny v cílové měně prostřednictvím souboru ONIX nebo tabulky.

Další informace o převodu měny

3. Stanovení cen a zemí, pro které platí

Aby bylo možné knihu prodávat v jednotlivých zemích, je nutné doporučit místní cenu. Tuto cenu můžete u jednotlivých knih zadat ručně na kartě Stanovení ceny prostřednictvím souboru ONIX nebo tabulky. Případně můžete ceny automaticky převádět z jiné měny pomocí nástroje na převod měn.

I v případě, že je povolen převod měny, je nutné stanovit ceny alespoň v jedné měně. Poté můžete určit země, ve kterých chcete ceny převést z ručně zadané hodnoty.

Příklady:

  • V nejjednodušším příkladě můžete ceny stanovit v místní měně a převést je pro všechny země.
    Poznámka: Pokud jste zároveň jako prodejní oblast nastavili možnost WORLD, knihy bude možné prodávat ve všech zemích, kde jsou knihy na Google Play dostupné.
  • Lze také stanovit jednu cenu pro každý region. Můžete například stanovit ceny v amerických dolarech, převést je pro ostatní severoamerické země a poté stanovit ceny v britských librách a převést je pro zbytek Evropy.
  • Pokud víte, jak nastavit přiměřené ceny ve všech zemích, ve kterých máte práva k prodeji, můžete všechny ceny stanovit ručně, aniž byste použili nástroj společnosti Google pro převod měny.

Pokud nepoužíváte soubor ONIX, nejrychlejší způsob, jak ceny upravit, aby je bylo možné převést do ostatních měn, je přejít do Katalogu knih a stáhnout si tabulku se všemi knihami. Ujistěte se, zda tabulka obsahuje ceny, které plánujete stanovit ručně.

Jednotlivé katalogové ceny obsahují dva sloupce – jeden obsahuje cenu a druhý uvádí země, pro které daná cena platí. Seznam zemí upravte v souladu s našimi pokyny pro formátování.

Pokud nemáte práva k prodeji knih v zemi, která je uvedena ve vašich prodejních oblastech, vylučte tuto zemi ze seznamu převodů měn u dané knihy.

Příklady:

Scénář Prodejní oblast Země s cenami
Máte práva k prodeji knih ve všech zemích. WORLD WORLD
Máte práva k prodeji některých knih v USA a Kanadě a některých knih pouze v USA. CA,US Knihy, které se budou prodávat pouze v USA:
US

Knihy, které se budou prodávat v obou zemích:
CA,US

4. Odebrání ručně stanovených cen (pokud je povolen převod měny)

Ceny, které jste vygenerovali pomocí nástroje na převod měn od Googlu, budou platit, jen pokud jste cenu nezadali ručně pomocí tabulky, souboru ONIX nebo na kartě Stanovení cen v Centru pro partnery. Pokud upřednostňujete použití automaticky převedených cen, odeberte u příslušných zemí všechny ručně zadané ceny.

Ruční ceny můžete hromadně smazat tím, že stáhnete tabulku všech svých knih obsahující ceny, které chcete odstranit. Ve všech řádcích s informacemi o knihách zadejte do sloupců s cenou hodnotu **. Když změněnou tabulku nahrajete, tyto ceny budou smazány a Google namísto nich použije převedené ceny.

Další informace o úpravě cen v tabulkách

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
82437
false