Modifică în bloc setările pentru cărți

Pentru a adăuga sau a edita mai multe cărți simultan, poți folosi foi de calcul. Poți să descarci o foaie de calcul precompletată cu informațiile pe care le-ai introdus deja în Centrul pentru parteneri, să ajustezi setările și informațiile bibliografice, apoi să încarci foaia de calcul editată pentru a aplica respectivele modificări.

Descărcarea unei foi de calcul

 1. Accesează Catalogul cărților în contul din Centrul pentru parteneri.
 2. Dă clic pe Opțiuni avansate.
 3. Descarcă lista de cărți.
 4. Bifează caseta cu eticheta Afișează coloanele cu metadate pentru a include informații bibliografice și setări de bază pentru cărți.

Sfat: în mod prestabilit, foaia de calcul conține informații pentru toate cărțile din catalog. Dacă dorești să generezi o foaie de calcul pentru un subset de cărți, mai întâi trebuie să filtrezi catalogul. Foaia de calcul descărcată include numai rezultatele căutării.

Descărcarea prețurilor

În cazul în care cărțile pot fi vândute pe Google Play, puteți descărca prețurile împreună cu celelalte date ale cărților. Pentru aceasta, bifează caseta cu eticheta Afișează coloanele cu prețuri.

Important: prețurile setate cu conversie valutară nu vor fi vizibile sau editabile în această foaie de calcul. Însă prețurile adăugate într-o foaie de calcul pot să înlocuiască prețurile convertite.

De asemenea, puteți să adăugați prețuri. De exemplu, ați putea indica prețuri de listă într-o monedă nouă. Dă clic pe caseta numită Adaugă prețuri noi pentru aceste cărți și specifică tipul prețului pentru noul preț.

Tipul prețului include informații despre preț, cu excepția prețului de listă:

 • Monedă
 • Tip de preț
  • Fix: bifează această casetă pentru țările / regiunile în care ai specificat că trebuie să respecți legislația privind prețurile fixe.
  • Include taxe: bifează această casetă dacă prețul include taxele aplicabile.

Pentru a adăuga mai multe prețuri noi, dă clic pe Adaugă alt preț pentru aceste cărți.

Afișarea și editarea unei foi de calcul

Deschide fișierul pe care l-ai descărcat într-un program pentru foi de calcul (de ex., Microsoft Excel, OpenOffice Calc sau LibreOffice Calc). Dacă foaia de calcul arată ciudat, nu uita să specifici că deschizi un fișier delimitat prin tabulatori folosind codificarea UTF-16.

Puteți edita foaia de calcul adăugând sau înlocuind valori în conformitate cu regulamentul Google privind formatarea, indicat mai jos. Puteți să adăugați cărți noi introducând informațiile în rânduri noi.

De asemenea, puteți șterge coloanele cu care nu lucrați, iar datele din acestea vor fi neschimbate atunci când încărcați foaia de calcul. (Excepție fac coloana Identificator, care este întotdeauna obligatorie, și coloana Titlu, care este necesară pentru cărțile noi adăugate prin foaia de calcul.) Anumite coloane se aplică numai pentru cărțile care pot fi vândute pe Google Play.

Coloanele din foaia de calcul (dă clic pentru extindere / restrângere)
Foile de calcul trebuie să fie formatate conform specificațiilor noastre pentru a putea fi procesate.
 • Unele coloane acceptă numai un set de valori specifice. Căutați mai jos lista valorilor acceptabile pentru fiecare coloană.
 • Dacă în numele de coloană apar informații suplimentare între paranteze pătrate, formatați datele în același mod, indicând detaliile între paranteze pătrate.
 • Anteturile de coloană și valorile acceptabile se pot schimba. (De exemplu, pentru sistemul Google era necesar ca anteturile și unele valori să fie în limba engleză. În prezent, acestea trebuie să fie specificate în limba locală,Ele ar trebui să fie acum furnizate în limba locală.) Îți recomandăm să folosești o versiune nou descărcată a foii de calcul, pentru a asigura compatibilitatea.
Identificator Codul ISBN principal sau alt identificator al cărții. Obligatoriu. Dacă modifici valoarea din această coloană, informațiile existente în acest rând vor fi aplicate altei cărți (și poate fi creată înregistrarea unei cărți noi). Cartea cu vechiul identificator nu va fi ștearsă din cont.
Stare (nu modificați) Arată dacă o carte este disponibilă pentru previzualizare și pentru vânzare și dacă sunt necesare acțiuni. Această coloană are numai scop informativ. Modificările făcute în această coloană vor fi ignorate atunci când încarci foaia de calcul.
Etichetă (nu modificați) Denumirea șablonului folosit pentru a crea cartea. Rețineți că modificările efectuate în această coloană nu vor fi vizibile în cont atunci când încărcați foaia de calcul. Nu poți modifica etichetele unei cărți existente.
Link Magazin Play (A nu se modifica) Adresa URL pentru pagina cărții de pe Google Play (în cazul în care cartea este live pe Google Play). Modificările făcute în această coloană vor fi ignorate atunci când încarci foaia de calcul.
Activați pentru vânzare? Arată dacă o carte va fi vândută pe Google Play. (Reține că înainte ca o carte să devină disponibilă pentru vânzare sunt necesare informații suplimentare, cum ar fi prețul acesteia.)

Valori acceptabile:
 • Activată pentru vânzare: Da, Y sau +
 • Neactivată pentru vânzare: Nu, N sau -
Titlu Titlul cărții. Este necesar dacă adaugi cartea în cont.
Subtitlu Subtitlul cărții, dacă este disponibil.
Formatul cărții Formatul cărții. Valori acceptabile:
 • Digitală (cărți electronice);
 • Cu copertă cartonată (format cu copertă cartonată);
 • Cu copertă broșată;
 • Carte audio (disponibilă dacă ai contul activat pentru a vinde cărți audio. Momentan, doar anumiți parteneri pot vinde cărți audio pe Play).

Identificator asociat [Format, Relație], valori separate prin punct și virgulă Codul ISBN sau identificatorul altor cărți asociate cu aceasta. De exemplu, dacă ediția electronică și ediția tipărită ale unei cărți au coduri ISBN diferite, în această coloană puteți preciza codul ISBN al celeilalte ediții. Includeți formatul cărții asociate, o virgulă, apoi relația respectivei cărți cu cartea prezentă, totul între paranteze drepte, după identificator. Dacă există mai mulți identificatori asociați, separă-i prin punct și virgulă. Exemple
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este cel al ediției electronice, poți preciza codul ISBN al ediției tipărite după cum urmează. Astfel, cititorii pot să caute cartea pe Google Play folosind codul ISBN.

  9781234567890 [Broșată, Ediție electronică a cărții]
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este cel al ediției tipărite, poți preciza codul EISBN echivalent după cum urmează. Astfel, Google poate să afișeze un link pentru cumpărarea cărții de pe Google Play din pagina de previzualizare de pe Google Cărți, atunci când este necesar.

  9781234567891 [Digitală, Versiune electronică disponibilă ca]
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este asociat cu mai multe coduri ISBN diferite, desparte elementele dintre parantezele drepte prin punct și virgulă.

  9781234567890 [Digitală, Versiune electronică disponibilă ca]; 9781234567891 [Broșată, Este versiunea în altă limbă a cărții]
Valori acceptabile pentru format:
 • Digitală (format digital),
 • Cartonată (format cu coperți cartonate),
 • Broșată (format cu copertă broșată),
 • Necunoscut (format necunoscut).
Valori acceptabile pentru relație:
 • Face parte din (cartea este disponibilă și ca parte a cărții asociate);
 • Include (cartea include cartea asociată);
 • Format alternativ (cartea este disponibilă într-un alt format decât cel al cărții asociate);
 • Este versiunea în altă limbă a cărții (cartea este o versiune într-o altă limbă a cărții asociate);
 • Ediție electronică a cărții (cartea este o ediție electronică bazată pe cartea asociată tipărită);
 • Versiune electronică disponibilă ca (cartea este o lucrare tipărită cu o versiune electronică drept carte asociată);
 • Înlocuiește (cartea înlocuiește sau este o ediție nouă a cărții asociate);
 • Înlocuită de (cartea este înlocuită de cartea asociată sau este o ediție mai veche a acesteia).
Colaborator [Rol], valori separate prin punct și virgulă Colaboratorii care au contribuit la realizarea unei cărți, cum ar fi autorul, editorul sau graficianul. Trebuie să specificați rolul fiecărui colaborator între paranteze drepte după fiecare nume. Enumerați colaboratorii separându-i prin punct și virgulă. Exemplu:
John Smith [Autor]; Mary Jones [Redactor]

Valori acceptabile pentru rol:

 • Autor
 • Redactor
 • Creată de
 • Fotograf
 • Texte pentru fotografii
 • Traducător
 • Compilator
 • Grafician
 • Altele
 • Autor potențial
 • Coautor
 • Autor neoficial
 • Autorul cuvântului înainte
 • Autorul introducerii
 • Autorul prefeței
 • Autorul postfeței
 • Autorul notelor
 • Autorul prologului
 • Autorul comentariului
 • Autor inițial
 • Redactorul colecției
 • Volume editor
 • Redactor-șef
 • Redactor consultant
 • Redactor adaptator
 • Tipograf
 • Editor
 • Proprietar anterior
Notă biografică Detalii biografice despre colaboratori. Se acceptă HTML simplu (dar fără hyperlinkuri).
Limbă Limba principală a cărții. Folosește codurile ISO 639-2/B alcătuite din trei litere. De exemplu, introdu eng pentru limba engleză.
Cod subiect [Schemă], valori separate prin punct și virgulă Subiectul cărții. Acesta trebuie să fie un cod specificat de una dintre schemele noastre de subiecte acceptate sau descrierea exactă a textului, așa cum este oferită aceasta de schemă. Schema trebuie să urmeze codului, între paranteze drepte. Codurile pentru subiecte pot fi indicate pentru mai multe scheme, separate prin punct și virgulă. Exemplu:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativ:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Scheme acceptate:

 • BISAC [Ediția 2014] (America de Nord),
 • BIC (Regatul Unit și Australia),
 • WGSneu (Germania),
 • C-Code (Japonia),
 • CLIL (Franța),
 • UDC (Rusia),
 • GKSS (Coreea de Sud),
 • Manga (Japonia și Coreea de Sud).
Grup de vârstă, valori separate prin virgulă Grupul de vârstă al publicului căruia îi este destinată cartea. Dacă specifici mai multe grupuri de vârstă, separă-le prin virgulă. Pentru a specifica un public adult, introdu 18+.
13-17, 18+
Unele programe pentru foi de calcul pot încerca să trateze grupurile de vârstă ca fiind calcule (de ex., „13-17” ca „13 minus 17”). Pentru a împiedica acest lucru, poți să incluzi o virgulă la final („13-17,”).
Descriere O descriere a cărții, asemănătoare cu cea care poate fi găsită pe spate pe coperta. Se acceptă HTML simplu (dar fără hyperlinkuri).
Data publicării Data publicării cărții, în formatul D:AAAA-LL-ZZ, unde AAAA-LL-ZZ reprezintă data. (Prefixul D: este opțional.)
Unele programe pentru foi de calcul vor schimba formatul datei. Atunci când încarci foaia de calcul, asigură-te că informațiile din această coloană respectă formatul corect.
Număr de pagini Numărul de pagini dintr-o carte.
Numele colecției Numele colecției căreia îi aparține cartea, dacă este cazul.
Volum din colecție Dacă o carte aparține unei colecții, această valoare indică numărul volumului.
Tip de previzualizare Ce procent din carte poate fi previzualizat în Google Cărți. (Această valoare este diferită de procentul previzualizat în Magazin Google Play.) Trebuie să setezi o valoare minimă de 20 %, iar valorile acceptabile cresc cu incremente de 10 % (de ex., 30 %, 40 % etc.).
Țările în care se poate previzualiza Țările în care cartea poate fi previzualizată în Google Cărți, specificate sub forma unor coduri ISO 3166-1 din două cifre, separate prin virgulă. Lista trebuie să includă toate țările în care cartea a fost activată pentru vânzare.

Dacă deții drepturi în toată lumea, introdu WORLD. Poți să excluzi țări enumerându-le după WORLD, separate prin virgulă și precedate individual de un semn minus (-). Exemple

Pentru a indica toate teritoriile, exceptând S.U.A. și Canada:
WORLD,-CA,-US

Pentru a indica Germania, Spania, Franța și Italia:

DE,ES,FR,IT
Textul linkului Achiziționați Textul linkului care trimite la pagina specificată de unde poate fi cumpărată această carte. De obicei, acesta va fi numele companiei sau numele site-ului web, cum ar fi „Editura Curtea Veche” sau „Curtea Veche Publishing”.
Linkul Achiziționați Adresa URL a paginii de achiziționare specificate pentru această carte de pe site-ul de comerț electronic. Rețineți că Google Cărți afișează automat linkuri către site-uri populare ale comercianților; rolul unui astfel de link este să încurajeze vizitatorii să acceseze pagina dvs. pentru carte. Dacă ai specificat „Example Publisher Online” ca text al linkului Achiziționează de mai sus și un link Achiziționează http://www.examplepublishing.com/book/12345.html pentru această carte, utilizatorii care dau clic pe „Example Publisher Online” vor fi trimiși la respectiva pagină web.
Numele editorului Numele care dorești să fie afișat pentru persoana, colecția sau editorul care a trimis cartea la Google Cărți.
Site-ul editorului Adresa URL a site-ului, la care vizitatorii pot ajunge dând clic pe numele tău de editor.
Afișați fotografii în previzualizare? Arată dacă afișezi fotografii sau ilustrații în previzualizarea cărții. Dezactivează această opțiune dacă nu deții drepturile corespunzătoare. Dacă o carte conține un număr mare de imagini, o putem vinde numai dacă specifici că putem afișa fotografiile sau dacă primim un fișier EPUB. Valori acceptabile:
 • Afișează fotografii: Da, Y sau +
 • Nu afișa fotografii: Nu, N sau -
Descărcare PDF este permisă? Arată dacă permiți utilizatorilor Google Cărți să descarce o copie completă a cărții ca fișier PDF. Valori acceptabile:
 • Permite descărcarea: Da, Y sau +
 • Nu permite descărcarea: Nu, N, sau -
Data de la care începe vânzarea Data la care cartea trebuie să fie pusă în vânzare în formatul D:AAAA-LL-ZZ, unde AAAA-LL-ZZ reprezintă data. (Prefixul D: este opțional.) Dacă aceasta este o dată din viitor, iar cartea este pusă în vânzare, ea nu va fi disponibilă pentru vânzare înaintea acestei date.
Unele programe pentru foi de calcul vor schimba formatul datei. Atunci când încarci foaia de calcul, asigură-te că informațiile din această coloană respectă formatul corect.
DRM activat? Arată dacă aplici software-ul DRM (Digital Rights Management) pentru carte atunci când aceasta este vândută pe Google Play. Valori acceptabile:
 • Activează DRM: Da, Y sau +
 • Nu activa DRM: Nu, N sau -
Afișați fotografii în cartea electronică? Arată dacă afișezi fotografii sau ilustrații în carte atunci când aceasta este vândută pe Google Play. Dezactivează această opțiune dacă nu deții drepturile corespunzătoare. Dacă o carte conține un număr mare de imagini, o putem vinde numai dacă această opțiune este activată sau dacă primim un fișier EPUB. Valori acceptabile:
 • Afișează fotografii: Da, Y sau +
 • Nu afișa fotografii: Nu, N sau -
Includeți paginile scanate? Arată dacă le permiți celor care achiziționează cartea de pe Google Play să vadă versiunea PDF, care include aspectul original al cărții. Valori acceptabile:
 • Include pagini scanate: Da, Y sau +
 • Nu include pagini scanate: Nu, N sau -
Este neadecvată pentru minori? Arată dacă această carte are conținut destinat adulților și este indicat să fie citită doar de adulți.
Procentaj de copiere-inserare Cât anume din carte poate copia și insera un cumpărător. Introdu un număr de la 0 la 100 în incremente de 10 sau de 5 (de ex., 0, 5, 10, 20, 30 etc.).
Dacă alegi să descarci și prețurile, în foaia de calcul vor apărea coloane suplimentare. Găsiți mai jos detalii suplimentare.

Editarea prețurilor într-o foaie de calcul

În cazul în care cărțile pot fi vândute pe Google Play, poți modifica, adăuga sau elimina prețurile cărților în bloc, folosind foi de calcul. Pentru a te asigura că specifici prețuri numai pentru cărțile de pe Google Play (și nu pentru cărțile care pot fi doar previzualizate), filtrează foaia de calcul bifând valoarea Da (sau Y ori +) în coloana Activați pentru vânzare? înainte de a modifica prețurile.

Semnele zecimale pentru prețuri trebuie să urmeze uzanța pentru limba în care sunt scrise antetele din foaia de calcul. De exemplu, dacă antetul este în germană, sistemul nostru va aștepta virgule zecimale (de ex., 3,00), în timp ce pentru foile de calcul cu anteturi în engleză ne vom aștepta să găsim puncte zecimale (de ex., 3.00).

Conversie valutară

Dacă ai conversia monedei activată, poți să configurezi pentru ce cărți și prețuri dorești să se aplice conversia pentru vânzări în alte țări. În foaia de calcul veți vedea două coloane pentru fiecare preț: prima coloană conține valoarea numerică a prețului, iar cea de-a doua indică țările în care acesta va fi aplicat. Dacă una dintre țările afișate utilizează o monedă diferită de moneda indicată pentru preț, instrumentul pentru conversia monetară vă va permite să convertiți în mod automat prețul pe care l-ați indicat în moneda țării vizate. Pentru instrucțiuni detaliate, consultă secțiunea privind modificarea țărilor în care se aplică un anumit preț.

Adăugați un preț

Pentru a adăuga un preț pe care cărțile dvs. nu îl au în prezent, mai întâi trebuie să descărcați în foaia de calcul tipul respectivului preț, astfel încât să aveți antetul prețului potrivit, cu care să lucrați. După ce ați selectat Exportați cărțile, bifați caseta numită Adăugați un preț și specificați detaliile tipului de preț pe care doriți să îl adăugați.

Descărcați și deschideți foaia de calcul, completați valorile pentru respectivul preț nou, apoi reveniți la încărcarea foii de calcul.

Ștergerea unui preț

Descarcă prețurile pe care dorești să le ștergi urmând instrucțiunile pentru descărcarea prețurilor și deschide foaia de calcul. Oriunde vezi o valoare pentru preț, înlocuiește-o cu două asteriscuri (**). Prețurile care au ** vor fi șterse când încarci foaia de calcul. Cărțile pentru care nu se specifică un preț în anumite regiuni nu pot fi vândute în regiunile respective.

Modificarea unui preț

Pentru a modifica un preț, nu trebuie decât să editați valoarea numerică din coloana corespunzătoare pentru respectiva carte.

Modificarea țărilor în care se aplică prețul

Din diferite motive, ai putea dori să modifici țările în care se aplică prețul unei cărți. Poate a avut loc o modificare în privința drepturilor asupra cărții sau poate doriți să folosiți un preț existent pentru toate vânzările la nivel mondial după ce ați activat conversia monedei, ca în exemplul de mai jos. Pentru a modifica țările în care se aplică un anumit preț, parcurge următorii pași:

 1. descarcă prețul pe care dorești să îl modifici urmând instrucțiunile pentru descărcarea prețurilor și deschide foaia de calcul. Vor apărea două coloane pentru fiecare preț de listă: prețul, apoi țările în care acesta se aplică.

  Identificator USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț
  012345678 ... 9,99 US

  Explicarea antetelor de coloană din exemplu:

  • Identificator: identificatorul;
  • USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț: prețul de vânzare recomandat, care nu conține taxele, exprimat în USD;
  • Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț: țările în care ar trebui aplicat prețul menționat mai sus. Pentru țările în care moneda specificată nu este cea locală, trebuie să fie activată conversia monedei pentru ca prețul să se aplice acolo.
 2. editează lista țărilor urmând regulamentul de formatare;

  Identificator USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. salvează foaia de calcul, apoi revino la Centrul pentru parteneri și trimite-o respectând instrucțiunile de încărcare.

Adăugarea cărților folosind o foaie de calcul

Puteți să adăugați cărți suplimentare în cont introducând informații pe rândurile negre. (Dacă nu aduceți modificări cărților existente, puteți șterge aceste rânduri în întregime.) Deși îți recomandăm să oferi cât mai multe informații, există un număr minim de coloane obligatorii:

Când actualizezi foaia de calcul, aceste cărți vor fi adăugate folosind setările pentru șablonul prestabilit. Va trebui să încărcați separat coperta cărții și fișierele pentru conținut. Află mai multe.

Încărcarea unei foi de calcul

 1. După ce ați terminat de făcut modificări în foaia de calcul, salvați-o într-unul dintre formatele noastre acceptate:

  Formate acceptate Codificări acceptate* Extensii pentru numele de fișier acceptate
  • separate prin virgulă
  • Delimitate prin tabulatori
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Sistemul Google va încerca să proceseze alte codificări, dar îți recomandăm insistent să folosești una dintre codificările enumerate.
 2. Pentru a reveni la contul din Centrul pentru parteneri, în Catalogul cărților, dă clic pe Opțiuni avansate.

 3. Încarcă lista de cărți.

 4. Dă clic pe Alege fișierul și selectează fișierul editat din foaia de calcul de pe computer.

 5. Dă clic pe Încarcă.

 6. După încărcarea fișierului, va trece un timp până când modificările făcute vor fi vizibile în cont. Nu veți fi anunțat(ă) în mod direct în legătură cu eventualele erori din foaia de calcul. Pentru a vedea dacă foaia de calcul a fost trimisă, consultă istoricul încărcărilor foilor de calcul.

Vezi listele încărcate

Important: unele funcții din această secțiune sunt disponibile numai în noua versiune a Centrului pentru parteneri. Pentru a trece la noua versiune, în dreapta sus, dă clic pe Setări Setări.

Pentru a verifica starea trimiterii foilor de calcul:

 1. accesează Catalogul cărților în contul din Centrul pentru parteneri;
 2. Dă clic pe Opțiuni avansate.
 3. selectează Vezi listele încărcate. Vei vedea o listă cu încărcările din trecut cu marcajele temporale, utilizatorul care a încărcat fișierul și numărul de rânduri procesate pentru fiecare fișier.
 4. Pentru a descărca fișierul încărcat, dă clic pe numele acestuia.

Tipuri de stări ale încărcării:

 • Se procesează: o încărcare recentă este încă în procesare. În funcție de numărul de cărți și de modificările făcute, procesul poate dura câteva ore. Dacă încărcarea este în procesare de peste două ore, asigură-te că fișierul este în format UTF-16 și încearcă să îl împarți în mai multe fișiere care conțin un număr mai mic de cărți și să îl reîncarci. Dacă fișierul este încă în procesare după 12 ore, contactează-ne.
 • Finalizată: încărcarea fișierului s-a finalizat și toate rândurile din fișier au fost procesate.
 • Finalizată cu erori: încărcarea fișierului s-a finalizat, dar cel puțin un rând nu a fost procesat. Descarcă detaliile erorii dând clic pe numărul erorii în coloana Rânduri cu erori.
 • Anulată: încărcarea a fost anulată de un utilizator al contului tău din Centrul pentru parteneri.
 • Nevalidă: nu s-a procesat niciun rând.

Poți să filtrezi încărcările anterioare după stare, din antetul coloanei Stare. În plus, poți căuta orice nume de fișier din bara de căutare de sus.

Pentru a vedea detalii despre erori, dă clic pe numărul erorii din coloana Rânduri cu erori. Ți se va solicita să descarci o foaie de calcul care conține mesajele de eroare pentru încărcarea respectivă. Prima coloană va conține identificatorul rândului pe care apare eroarea, iar în a doua coloană vei găsi valoarea care a generat eroarea, însoțită de un mesaj de eroare. Pentru ajutor în legătură cu o anumită eroare, caută cuvinte în pagina cu mesaje de eroare din articolul Mesaje de eroare. Folosește aceste informații pentru a face corecturile necesare în foaia de calcul, apoi încarc-o din nou.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Încercați pașii următori:

Căutare
Șterge căutarea
Închide căutarea
Aplicații Google
Meniu principal