Boekinstellingen bulksgewijs wijzigen

Als je meerdere boeken tegelijk wilt toevoegen of bewerken, kun je spreadsheets gebruiken. Je kunt een spreadsheet downloaden waarin alle gegevens zijn ingevuld die je hebt opgegeven in het Partnercentrum. Daarna kun je de instellingen en bibliografische informatie aanpassen en de bewerkte spreadsheet uploaden om die wijzigingen door te voeren.

Een spreadsheet downloaden

 1. Ga naar de boekencatalogus in je Partnercentrum-account.
 2. Klik op Geavanceerde opties.
 3. Download de boekinformatie.
 4. Vink het selectievakje Kolommen met metadata tonen aan om bibliografische informatie en basisinstellingen voor je boeken op te nemen.

Tip: Je spreadsheet bevat standaard informatie voor alle boeken in je catalogus. Als je een spreadsheet voor een subset boeken wilt maken, moet je eerst je catalogus filteren. De gedownloade spreadsheet bevat alleen de zoekresultaten.

Prijzen downloaden

Als je boeken kunnen worden verkocht op Google Play, kun je prijzen downloaden samen met de rest van je boekgegevens. Vink hiervoor het selectievakje Kolommen met prijzen tonen aan.

Belangrijk: Prijzen die zijn ingesteld met valutaconversie zijn niet zichtbaar of bewerkbaar in deze spreadsheet. Omgerekende prijzen kunnen wel worden overschreven door prijzen die worden toegevoegd via een spreadsheet.

Je kunt ook prijzen toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld catalogusprijzen in een nieuwe valuta opgeven. Klik op het vak Nieuwe prijzen aan deze boeken toevoegen en geef het prijstype voor de nieuwe prijs op.

Het prijstype bevat informatie over de prijs, behalve de catalogusprijs:

 • Valuta
 • Prijstype:
  • Vast: vink dit selectievakje aan voor landen of regio's waarvoor je hebt aangegeven dat je je aan vaste-prijswetten moet houden.
  • Inclusief btw: vink dit selectievakje aan als deze prijs inclusief btw is.

Klik op Nog een prijs toevoegen aan deze boeken om meerdere nieuwe prijzen toe te voegen.

Een spreadsheet bekijken en bewerken

Open het gedownloade bestand in een spreadsheetprogramma (zoals Microsoft Excel, OpenOffice Calc of LibreOffice Calc). Als de spreadsheet er vreemd uitziet, moet je opgeven dat je een door tabs gescheiden bestand met UTF-16-codering opent.

Je kunt de spreadsheet bewerken door waarden toe te voegen of te vervangen op basis van de onderstaande indelingsrichtlijnen van Google. Nieuwe boeken kunnen worden toegevoegd door gegevens in nieuwe rijen op te geven.

Je kunt ook kolommen verwijderen die je niet wilt bewerken. De gegevens in die kolommen blijven ongewijzigd als je de spreadsheet uploadt. (Uitzonderingen omvatten de kolom ID die altijd vereist is, en de kolom Titel die is vereist voor nieuwe boeken die via de spreadsheet worden toegevoegd.) Bepaalde kolommen zijn alleen van toepassing op boeken die op Google Play kunnen worden verkocht.

Kolommen in de spreadsheet (klik om uit te vouwen/samen te vouwen)
Spreadsheets kunnen alleen goed worden verwerkt als ze zijn ingedeeld op basis van onze specificaties.
 • Sommige kolommen accepteren alleen een set specifieke waarden. Je kunt de lijst met geaccepteerde waarden voor elke kolom hieronder bekijken.
 • Als de kolomnaam extra informatie tussen vierkante haken bevat, deel je je gegevens op die manier in, met de opgegeven details tussen vierkante haken.
 • De kolomkoppen en geaccepteerde waarden kunnen worden gewijzigd. (In het verleden vereiste ons systeem dat koppen en bepaalde waarden in het Engels werden opgegeven. Ze moeten nu in de lokale taal worden opgegeven.) We raden je aan een nieuw gedownloade versie van je spreadsheet te gebruiken zodat je zeker weet dat alles goed werkt.
ID Het primaire ISBN-nummer of een andere ID voor het boek. Vereist. Als je de waarde in deze kolom wijzigt, worden de gegevens in de rij van toepassing op een ander boek (en kan een nieuwe boekrecord worden gemaakt). Het boek met de oude ID wordt niet verwijderd uit je account.
Status (niet aanpassen) Of een voorbeeld van het boek beschikbaar is, of het boek te koop is en of er acties zijn vereist. Deze kolom dient uitsluitend ter informatie. Wijzigingen die in je in deze kolom aanbrengt, worden genegeerd als je de spreadsheet uploadt.
Label (niet aanpassen) De naam van de template waarmee het boek is gemaakt. Wijzigingen die je in deze kolom maakt, zie je niet in je account wanneer je de spreadsheet uploadt. Het is niet mogelijk de labels voor een bestaand boek te wijzigen.
Play Store-link (niet aanpassen) De URL van de pagina van het boek op Google Play (als het boek live is op Google Play). Wijzigingen die in je in deze kolom aanbrengt, worden genegeerd als je de spreadsheet uploadt.
Inschakelen voor verkoop? Of het boek wordt verkocht op Google Play. (Er zijn aanvullende gegevens, zoals prijzen, vereist voordat een boek te koop kan worden aangeboden.)

Geaccepteerde waarden:
 • Aangezet voor verkoop: Ja, Y of +
 • Niet aangezet voor verkoop: Nee, N of -
Titel De titel van het boek. Vereist als dit boek wordt toegevoegd aan je account.
Subtitel De ondertitel van het boek, indien van toepassing.
Indeling van boek De indeling van het boek. Geaccepteerde waarden:
 • Digitaal (e-boeken)
 • Hardback (gebonden indeling)
 • Paperback
 • Audiobook (Beschikbaar als je account audioboeken kan verkopen. Op dit moment kunnen alleen bepaalde partners audioboeken verkopen op Play.)

Gerelateerde ID [indeling, relatie], gescheiden door puntkomma's Het ISBN-nummer of de ID van andere boeken die zijn gerelateerd aan dit boek. Als de elektronische en gedrukte versies van een titel bijvoorbeeld verschillende ISBN-nummers hebben, kun je de andere versie in deze kolom opgeven. Voeg de indeling van het gerelateerde boek toe, gevolgd door een komma en de relatie van het gerelateerde boek met het huidige boek. Plaats alles na de ID binnen vierkante haken. Je kunt meerdere gerelateerde ID's met puntkomma's van elkaar scheiden. Voorbeelden:
 • Als het ISBN-nummer in de 1e kolom van toepassing is op de elektronische versie, kun je het ISBN-nummer van de gedrukte versie van hetzelfde boek als volgt opgeven. Zo kunnen lezers het boek vinden op Google Play, ongeacht welk ISBN-nummer ze gebruiken.

  9781234567890 [Paperback, Epublication based on]
 • Als het ISBN-nummer in de 1e kolom van toepassing is op de gedrukte versie, kun je het ISBN-nummer van de elektronische versie van hetzelfde boek als volgt opgeven. Zo kan Google (indien van toepassing) op de voorbeeldpagina van Google Boeken een link laten zien om je boek te kopen op Google Play.

  9781234567891 [Digitaal, Electronic version available as]
 • Als het ISBN-nummer in de 1e kolom is gerelateerd aan meerdere andere ISBN-nummers, gebruik je een puntkomma tussen de items tussen vierkante haken.

  9781234567890 [Digitaal, Electronic version available as]; 9781234567891 [Paperback, Is other-language version of]
Geaccepteerde waarden voor de indeling:
 • Digitaal (digitale indeling)
 • Hardback (gebonden indeling)
 • Paperback (paperbackindeling)
 • Onbekend (onbekende indeling)
Geaccepteerde waarden voor de relatie:
 • Is part of (het boek is ook beschikbaar als onderdeel van het gerelateerde boek)
 • Includes (het boek bevat het gerelateerde boek)
 • Alternative format (het boek is in een alternatieve indeling beschikbaar als het gerelateerde boek)
 • Is other-language version of (het boek is een versie van het gerelateerde boek in een andere taal)
 • Epublication based on (het boek is een elektronische publicatie op basis van het gedrukte gerelateerde boek)
 • Electronic version available as (het boek is een gedrukt product met een elektronische versie als het gerelateerde boek)
 • Replaces (het boek vervangt of is een nieuwe versie van het gerelateerde boek)
 • Replaced by (het boek is vervangen door of is een oude versie van het gerelateerde boek)
Bijdrager [rol], gescheiden door puntkomma's Bijdragers aan het boek, zoals de schrijver, redacteur of illustrator. Je moet de rol van elke bijdrager opgeven tussen vierkante haken na de naam. Je kunt meerdere bijdragers vermelden door ze met puntkomma's van elkaar te scheiden. Voorbeeld:
John Smith [Auteur]; Mary Jones [Redacteur]

Geaccepteerde waarden voor de rol:

 • Auteur
 • Redacteur
 • Gemaakt door
 • Fotograaf
 • Fototekst
 • Vertaler
 • Samensteller
 • Illustrator
 • Overig
 • Potentiële schrijver
 • Co-auteur
 • Ghostwriter
 • Schrijver van voorwoord
 • Schrijver van introductie
 • Schrijver van inleiding
 • Schrijver van nawoord
 • Schrijver van notities
 • Schrijver van proloog
 • Schrijver van commentaar
 • Oorspronkelijke schrijver
 • Redacteur van serie
 • Volume editor
 • Hoofdredacteur
 • Adviserend redacteur
 • Bewerkend redacteur
 • Drukker
 • Uitgever
 • Eerdere eigenaar
Biografische opmerking Biografische informatie over de bijdragers. Er wordt eenvoudige HTML geaccepteerd (maar geen hyperlinks).
Taal De primaire taal van het boek. Gebruik hiervoor 3-letterige ISO 639-2/B-codes. Geef bijvoorbeeld eng op voor Engels.
Onderwerpcode [schema], gescheiden door puntkomma's Het onderwerp van het boek. Dit moet een code zijn die wordt gespecificeerd door een van de geaccepteerde onderwerpschema's of de exacte tekstbeschrijving zoals beschreven in het schema. Het schema moet tussen vierkante haken worden opgegeven na elk onderwerp. Je kunt onderwerpcodes leveren voor verschillende schema's, gescheiden door puntkomma's. Voorbeeld:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Of:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Geaccepteerde schema's:

 • BISAC [Versie 2014] (Noord-Amerika)
 • BIC (Verenigd Koninkrijk en Australië)
 • WGSneu (Duitsland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrijk)
 • UDC (Rusland)
 • GKSS (Zuid-Korea)
 • Manga (Japan en Zuid-Korea)
Leeftijdsgroep, gescheiden door komma's De leeftijdsgroep van het publiek waarvoor dit boek is bedoeld. Je kunt meerdere leeftijdsgroepen opgeven door ze met komma's van elkaar te scheiden. Als je een volwassen publiek wilt opgeven, geef je '18+' op. Bijvoorbeeld:
13-17, 18+
Bepaalde spreadsheetprogramma's kunnen leeftijdsgroepen behandelen als berekeningen (bijv. '13-17' als '13 min 17'). Je kunt dit voorkomen door een komma aan het einde toe te voegen (13-17,).
Beschrijving Een beschrijving van het boek, zoals kan worden gevonden op de achterkant van het fysieke boek. Er wordt eenvoudige HTML geaccepteerd (maar geen hyperlinks).
Publicatiedatum De publicatiedatum van het boek in de notatie D:YYYY-MM-DD, waarbij YYYY-MM-DD de datum aangeeft. (Het voorvoegsel D: is optioneel.)
In bepaalde spreadsheetprogramma's wordt de notatie van datums aangepast. Check of de gegevens in deze kolom de juiste notatie hebben voordat je de spreadsheet uploadt.
Aantal pagina's Het aantal pagina's in het boek.
Naam van reeks De naam van de reeks waarbij het boek hoort, indien van toepassing.
Deel in de reeks Het nummer van het boekdeel als het boek bij een reeks hoort.
Voorbeeldtype Het percentage van het boek dat als voorbeeld kan worden bekeken op Google Boeken. (Dit verschilt van het percentage waarvan een voorbeeld kan worden bekeken in de Google Play Store.) Er moet minimaal een waarde van 20% worden ingesteld en er worden waarden geaccepteerd die met stappen van 10% zijn verhoogd (bijv. 30%, 40%, enz.).
Voorbeeldregio's De landen waar een voorbeeld van dit boek kan worden bekeken op Google Boeken. De landen worden aangegeven met door komma's gescheiden 2-letterige ISO 3166-1-codes. Deze lijst moet alle landen bevatten waar dit boek te koop wordt aangeboden.

Als je wereldwijde rechten hebt, geef je WORLD op. Je kunt landen uitsluiten door ze toe te voegen na WORLD, van elkaar gescheiden door komma's en elk voorafgegaan door een min-teken (-) Bijvoorbeeld:

Voor alle gebieden behalve de VS en Canada:
WORLD,-CA,-US

Voor Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië:

DE,ES,FR,IT
Tekst voor link Kopen De tekst van de link die verwijst naar de gespecificeerde aankooppagina voor dit boek. Meestal is dit je bedrijfsnaam of websitenaam, zoals 'Voorbeeldpublicatie' of 'Voorbeelduitgever online'.
Link Kopen De URL van de gespecificeerde aankooppagina voor dit boek op je e-commercesite. Google Boeken bevat automatisch links naar sites van populaire boekwinkels. Met deze link kun je bezoekers aansporen naar je eigen pagina voor dit boek te gaan. Als je hierboven 'Voorbeelduitgever online' hebt opgegeven bij 'Tekst voor link Kopen' en http://www.voorbeeldpublicatie.com/boek/12345.html als 'Link Kopen' voor dit boek, wordt een gebruiker die op 'Voorbeelduitgever online' klikt, naar die webpagina gebracht.
Naam uitgever De naam die je wilt laten zien als de persoon, imprint of uitgever die dit boek heeft ingediend bij Google Boeken.
Website van uitgever De URL van je website, die kijkers kunnen bereiken door op je uitgeversnaam te klikken.
Foto's weergeven in voorbeeld? Of foto's of illustraties zichtbaar zijn in het voorbeeld van het boek. Schakel deze optie uit als je niet over de benodigde rechten beschikt. Als een boek een flink aantal afbeeldingen bevat, kunnen we dit boek alleen verkopen als je aangeeft dat we foto's mogen laten zien of als we een epub-bestand krijgen. Geaccepteerde waarden:
 • Foto's tonen: Ja, Y of +
 • Geen foto's tonen: Nee, N of -
Downloaden van pdf toegestaan? Of gebruikers van Google Boeken een volledig exemplaar van het boek mogen downloaden als pdf-bestand. Geaccepteerde waarden:
 • Downloaden toestaan: Ja, Y of +
 • Downloaden niet toestaan: Nee, N of -
Te koop vanaf De datum waarop het boek beschikbaar komt voor verkoop, in de notatie D:YYYY-MM-DD, waarbij YYYY-MM-DD de datum aangeeft. (Het voorvoegsel D: is optioneel.) Als dit een datum in de toekomst is en je boek is ingesteld voor verkoop, kan het boek niet vóór deze datum worden gekocht.
In bepaalde spreadsheetprogramma's wordt de notatie van datums aangepast. Check of de gegevens in deze kolom de juiste notatie hebben voordat je de spreadsheet uploadt.
DRM ingeschakeld? Of DRM-software (Digital Rights Management) moet worden toegepast op het boek wanneer het wordt verkocht op Google Play. Geaccepteerde waarden:
 • DRM aanzetten: Ja, Y of +
 • DRM niet aanzetten: Nee, N of -
Foto's weergeven in e-boek? Of foto's of illustraties in het boek zichtbaar mogen zijn als het wordt verkocht op Google Play. Schakel deze optie uit als je niet over de benodigde rechten beschikt. Als een boek een flink aantal afbeeldingen bevat, kunnen we dit boek alleen verkopen als deze optie aanstaat of als we een epub-bestand krijgen. Geaccepteerde waarden:
 • Foto's tonen: Ja, Y of +
 • Geen foto's tonen: Nee, N of -
Gescande pagina's opnemen? Of mensen die het boek op Google Play kopen, de pdf-versie met de oorspronkelijke indeling mogen bekijken. Geaccepteerde waarden:
 • Gescande pagina's opnemen: Ja, Y of +
 • Gescande pagina's niet opnemen: Nee, N of -
Voor een volwassen publiek? Of dit boek content voor volwassenen bevat en bedoeld is om gelezen te worden door volwassenen.
Beschikbaar percentage voor kopiëren/plakken Welk percentage van het boek een koper kan kopiëren en plakken. Geef een getal tussen 0 en 100 op in stappen van 10 of 5 (bijv. 0, 5, 10, 20, 30, enz.).
De spreadsheet bevat extra kolommen als je ervoor hebt gekozen ook de prijzen te downloaden. Hieronder vind je meer informatie.

Prijzen bewerken in een spreadsheet

Als je boeken te koop zijn op Google Play, kun je de prijzen bulksgewijs wijzigen, toevoegen of verwijderen met spreadsheets. Als je ervoor wilt zorgen dat je alleen prijzen voor boeken op Google Play opgeeft (in plaats van boeken waarvoor alleen een voorbeeld beschikbaar is), filter je de spreadsheet door te checken op een waarde van Ja (of Y of +) in de kolom Inschakelen voor verkoop? voordat je de prijzen aanpast.

Voor decimale tekens voor prijzen moet je de gebruikelijke notatie voor de taal van de koppen in de spreadsheet volgen. Als de kop bijvoorbeeld in het Duits is, verwacht ons systeem een komma als decimaal teken (bijvoorbeeld 3,00), terwijl we een punt als decimaal teken verwachten voor spreadsheets met Engelse koppen (bijv. 3.00).

Valutaconversie

Als valutaconversie aanstaat, kun je instellen welke boeken en prijzen je wilt omrekenen voor verkoop in andere landen. In de spreadsheet zie je 2 kolommen voor elke prijs: de 1e kolom bevat de prijs als numerieke waarde en de 2e kolom bevat de landen waar die prijs van toepassing is. Als een of meer van de vermelde landen een andere valuta gebruiken dan de opgegeven valuta voor de prijs, kan de tool voor valutaconversie je opgegeven prijs automatisch omrekenen naar de valuta van het doelland. Bekijk het gedeelte over hoe je de landen wijzigt waar een prijs van toepassing is voor gedetailleerde instructies.

Een prijs toevoegen

Als je een prijs wilt toevoegen die je boeken momenteel niet hebben, moet je eerst dat prijstype in de spreadsheet downloaden zodat je de juiste prijskop hebt om te gebruiken. Nadat je Boeken exporteren hebt geselecteerd, vink je het selectievakje Een prijs toevoegen aan en geef je de details op van het prijstype dat je wilt toevoegen.

Download en open de spreadsheet, vul de waarden voor die nieuwe prijs in en ga terug om de spreadsheet te uploaden.

Een prijs verwijderen

Download de prijzen die je wilt verwijderen aan de hand van de instructies voor het downloaden van prijzen en open de spreadsheet. Overal waar een waarde voor de prijs staat, vervang je die waarde door 2 sterretjes (**). De prijzen met ** worden verwijderd als je de spreadsheet uploadt. Boeken zonder prijzen voor een bepaalde regio kunnen daar niet worden verkocht.

Een prijs wijzigen

Als je een prijs wilt wijzigen, bewerk je de numerieke waarde in de betreffende kolom voor het boek.

De landen wijzigen waar een prijs van toepassing is

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de landen wilt wijzigen waar je prijs van toepassing is. De rechten voor het boek kunnen zijn gewijzigd of mogelijk wil je een bestaande prijs gebruiken voor alle wereldwijde verkopen zodra je valutaconversie hebt aangezet, zoals in je het onderstaande voorbeeld ziet. Volg deze stappen als je de landen wilt wijzigen waar een prijs van toepassing is:

 1. Download de prijs die je wilt wijzigen aan de hand van de instructies voor het downloaden van prijzen en open de spreadsheet. Er zijn 2 kolommen voor elke catalogusprijs: de prijs, gevolgd door de landen waar die prijs van toepassing is.

  ID ... USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs
  012345678 ... 9,99 US

  Uitleg van de kolomkoppen in het voorbeeld:

  • ID: De ID.
  • USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs: De adviesprijs, exclusief btw, in USD.
  • Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs: De landen waar deze prijs moet worden toegepast. Voor landen waar de opgegeven valuta niet de lokale valuta is, moet valutaconversie aanstaan als je de prijs daar wilt toepassen.
 2. Bewerk de lijst met landen aan de hand van onze indelingsrichtlijnen.

  ID ... USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Sla de spreadsheet op en ga terug naar het Partnercentrum om de spreadsheet in te dienen volgens onze instructies voor uploaden.

Boeken toevoegen met een spreadsheet

Je kunt extra boeken toevoegen aan je account door de bijbehorende gegevens in lege rijen op te geven. (Als je geen bewerkingen doorvoert in bestaande boeken, kun je die rijen volledig verwijderen.) Hoewel we je aanraden zo veel mogelijk informatie aan te leveren, zijn ten minste de volgende kolommen vereist:

Als je de spreadsheet uploadt, worden deze boeken toegevoegd met de instellingen voor je standaardtemplate. Je moet de boekomslag en het contentbestand afzonderlijk uploaden. Meer informatie

Een spreadsheet uploaden

 1. Als je de wijzigingen in je spreadsheet hebt doorgevoerd, sla je de spreadsheet op in een van de geaccepteerde indelingen:

  Geaccepteerde indelingen Geaccepteerde coderingen* Geaccepteerde bestandsnaamextensies
  • door komma's gescheiden
  • door tabs gescheiden
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Ons systeem probeert andere coderingen te verwerken, maar we raden je ten zeerste aan een van de vermelde coderingen te gebruiken.
 2. Klik op Geavanceerde opties om vanuit de boekencatalogus terug te gaan naar het Partnercentrum-account.

 3. Upload de boekinformatie.

 4. Klik op Bestand kiezen en selecteer het bewerkte spreadsheetbestand op je computer.

 5. Klik op Uploaden.

 6. Nadat het bestand is geüpload, kan het enige tijd duren voordat je wijzigingen worden weergegeven in je account. Je krijgt geen directe meldingen over fouten in je spreadsheet. Bekijk je uploadgeschiedenis voor spreadsheets om te checken of je spreadsheet correct is verstuurd.

Geüploade boekinformatie bekijken

Belangrijk: Sommige functies in dit gedeelte zijn alleen beschikbaar in de nieuwe versie van het Partnercentrum. Als je wilt overschakelen naar de nieuwe versie, klik je rechtsboven op Instellingen Instellingen.

Zo check je de status van je ingediende spreadsheet:

 1. Ga naar de boekencatalogus in je Partnercentrum-account.
 2. Klik op Geavanceerde opties.
 3. Selecteer Geüploade lijsten bekijken. Je krijgt een lijst met je eerdere uploads te zien met tijdstempels, de gebruiker die het bestand heeft geüpload en het aantal rijen dat is verwerkt voor elk bestand.
 4. Klik op de bestandsnaam om het geüploade bestand te downloaden.

De typen uploadstatus:

 • Wordt verwerkt: Een recente upload wordt nog verwerkt. Afhankelijk van het aantal boeken en wijzigingen kan dit een paar uur duren. Als de upload langer dan 2 uur de status Wordt verwerkt heeft, zorg er dan voor dat het bestand de UTF-16-indeling heeft en splits het bestand op in meerdere bestanden die een kleiner aantal boeken bevatten. Upload het daarna opnieuw. Als het bestand na 12 uur nog steeds wordt verwerkt, neem dan contact met ons op.
 • Voltooid: Het bestand is geüpload en alle rijen in het bestand zijn verwerkt.
 • Voltooid met fouten: De upload van het bestand is voltooid, maar ten minste één rij is niet verwerkt. Download de foutgegevens door op het aantal fouten in de kolom 'Rijen met fouten' te klikken.
 • Geannuleerd: De upload is geannuleerd door een gebruiker van je Partnercentrum-account.
 • Ongeldig: Er zijn geen rijen verwerkt.

Je kunt je eerdere uploads filteren op status in de kolom Status. Je kunt ook zoeken naar bestandsnamen in de zoekbalk bovenaan.

Als je informatie over fouten wilt bekijken, klik je op het aantal fouten in de kolom Rijen met fouten. Je wordt gevraagd een spreadsheet te downloaden met de specifieke foutberichten voor je upload. De 1e kolom bevat de ID van de rij met de fout en de 2e kolom bevat de specifieke waarde die de fout heeft veroorzaakt, samen met een foutbericht. Voor hulp bij een specifieke fout zoek je de woorden op de pagina met foutmeldingen in het artikel over foutmeldingen. Gebruik deze informatie om je spreadsheet te corrigeren en upload deze daarna opnieuw.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
82437
false
false