Een post maken, bewerken of verwijderen

Je kunt op elk gewenst moment posts en concepten schrijven, bewerken of verwijderen.

Een nieuwe post schrijven

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik op Nieuwe post.
 3. Stel de post op.
 4. Optioneel: Als je wilt zien hoe je post eruit komt te zien, klik je op Voorbeeld.
 5. Als je de post wilt opslaan zonder deze te publiceren, klik je op Opslaan. Klik op Publiceren om de post te publiceren.

Een post publiceren

Een post plannen
 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik onder de naam van de blog op Posts.
 3. Klik op de titel van de post.
 4. Klik aan de rechterkant op Instellingen posts en dan Schema.
 5. Kies een datum en tijd waarop je post moet worden gepubliceerd.
 6. Klik op Gereed.

Je tijdzone instellen:

 1. Ga naar het hoofddashboard en klik in het menu aan de linkerkant op Instellingen en dan Taal en opmaak.
 2. Kies onder 'Opmaak' de gewenste tijdzone.
 3. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen opslaan.
Je blog posten via e-mail

Posten via e-mail inschakelen

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Klik op de blog.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellingen en dan E-mail.
 5. Typ naast 'Posts plaatsen via e-mail' een uniek woord om een e-mailadres te maken waarnaar je posts kunt verzenden.
 6. Geef aan of je gemailde posts automatisch wilt publiceren of deze eerst als concept wilt opslaan om ze later zelf te publiceren.
 7. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen opslaan.

Posten via e-mail

 1. Stel een e-mail op met de titel van je post als onderwerp.
 2. De hoofdtekst van de e-mail wordt je post:
  • Typ #end om aan te geven waar je post eindigt.
  • Als je een afbeelding wilt opnemen, voeg je deze als bijlage toe aan je e-mail.
 3. Stuur de e-mail naar het e-mailadres dat je hebt gemaakt (gebruikersnaam.[geheimwoord]@blogger.com).

Opmerking: Iedereen die een e-mail naar dit unieke e-mailadres stuurt, kan zich als jou voordoen en op je blog posten. 

Een post bewerken 

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik onder de naam van de blog op Posts.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de post die je wilt bewerken.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Breng de gewenste wijzigingen aan.
 6. Optioneel: Als je wilt zien hoe je post eruit komt te zien, klik je op Voorbeeld.
 7. Voor posts die al zijn gepubliceerd, klik je op Updaten of Terugzetten naar concept. Voor posts die nog niet zijn gepubliceerd, klik je op Publiceren of Opslaan.

Een post verwijderen

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Klik in het dashboard op de blog.
 4. Plaats de muisaanwijzer op de post die je wilt verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen.

Een post opmaken

Kiezen hoe HTML en regeleinden in je posts worden verwerkt
 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik onder de naam van de blog op Posts.
 3. Klik op de titel van de post die je wilt bewerken.
 4. Klik aan de rechterkant op Instellingen posts en dan Opties.
 5. Kies hoe HTML-code wordt weergegeven.
 6. Bepaal hoe er met regeleinden wordt omgegaan.
 7. Klik op Gereed.
 8. Voor posts die al zijn gepubliceerd, klik je op Updaten of Terugzetten naar concept. Voor posts die nog niet zijn gepubliceerd, klik je op Publiceren of Opslaan.
De link 'Meer lezen' toevoegen
 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Klik op de blog.
 4. Klik op de post.
 5. Plaats de muisaanwijzer in het opstelvak op de plek waar je de link 'Meer lezen' wilt plaatsen.
 6. Klik op Jump break invoegen.
Een posttemplate maken
 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik in de linkerbovenhoek op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Klik op de blog.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellingen en dan Posts, reacties en delen.
 5. Klik onder 'Posts' naast 'Template voor post' op Toevoegen.
 6. Voeg je template toe.
 7. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen opslaan.

Content die je in je blog moet vermijden

 • Zorg ervoor dat je niet zonder toestemming content toevoegt die door een ander wordt gehost.
 • Vermijd het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Meer informatie over het auteursrechtbeleid van Blogger.
 • Voeg geen content toe die in strijd is met ons Inhoudsbeleid. Dit omvat onder andere expliciet beeldmateriaal dat wordt gepost zonder toestemming van de afgebeelde persoon en haatzaaiende, gewelddadige en grove content. 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?