แก้ปัญหาโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

เราได้เปลี่ยนวิธีสื่อสารเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายใน UI และ API ของเรา ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ การอัปเดตชื่อและคำอธิบายของสาเหตุที่ไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งแสดงอยู่ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Authorized Buyers
 
ในระหว่างช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนนี้ ผู้ใช้บางรายอาจเห็นสาเหตุที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติซึ่งมีการอัปเดตแล้ว ในขณะที่บางรายยังคงเห็นสาเหตุที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติแบบเดิมอยู่ต่อไป

คุณสามารถส่งโฆษณาไปยัง Authorized Buyers ผ่านคำขอที่ส่งไปยัง Real-time Bidding API หรือภายในอินเทอร์เฟซการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ โฆษณาทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย Google

ตรวจสอบสถานะการอนุมัติครีเอทีฟโฆษณาโดยใช้ทรัพยากรของ Authorized Buyers เหล่านี้

คุณตรวจสอบสถานะการอนุมัติ (รวมถึงเหตุผลที่ไม่อนุมัติแยกตามรหัสครีเอทีฟโฆษณา) โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ เกี่ยวกับครีเอทีฟโฆษณาได้ หากต้องการใช้งานทรัพยากรดังกล่าว โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Authorized Buyers

 • ครีเอทีฟโฆษณา: เครื่องมือ Authorized Buyers นี้ให้คุณดูสถานะการอนุมัติของครีเอทีฟโฆษณาและรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ
 • Real-time Bidding API: Real-time Bidding API ของ Authorized Buyers นี้ให้สถานะการอนุมัติที่อัปเดตล่าสุดของครีเอทีฟโฆษณาของคุณและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ creativeServingDecision: เมื่อครีเอทีฟโฆษณาได้รับการตรวจสอบ ระบบจะป้อนค่า creativeServingDecision ของครีเอทีฟโฆษณานั้นด้วยแอตทริบิวต์และช่องต่างๆ ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายที่ตรวจพบซึ่งเป็นตัวกำหนดประเภทของพื้นที่โฆษณาที่มีสิทธิ์
ทรัพยากรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับครีเอทีฟโฆษณา

   * ครีเอทีฟโฆษณาอาจถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและมีสถานะ "ได้รับอนุมัติแบบมีเงื่อนไข"
  ** หากคุณส่งครีเอทีฟโฆษณาที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบันอีกครั้งผ่านทาง Real-time Bidding API ครีเอทีฟโฆษณานั้นจะหยุดแสดงผลจนกว่าจะได้รับอนุมัติอีกครั้ง
 *** คุณสามารถค้นหาครีเอทีฟโฆษณาในระบบได้หากมีการใช้งานอยู่ (ส่งหรือเสนอราคาแล้ว) เมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่เกิน 30 วัน
ส่งครีเอทีฟโฆษณาอีกครั้ง

ใช้เมธอดต่อไปนี้เพื่อให้โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติได้รับการตรวจสอบการมีสิทธิ์ในการประมูล

 • Real-time Bidding API: ส่งคำขอการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาอีกครั้งโดยใช้ Real-time Bidding API
 • การขอด้วยตนเอง: หากคุณไม่สามารถส่งครีเอทีฟโฆษณาอีกครั้งผ่านทาง Real-time Bidding API หรือการเสนอราคาตอบ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Authorized Buyers เพื่อขอการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาอีกครั้งด้วยตัวเอง

ครีเอทีฟโฆษณาที่แสดงอยู่ในพื้นที่โฆษณาของการประมูลแบบเปิดและดีลที่ต้องการจะมี 2 สถานะที่แตกต่างกันในเครื่องมือ Authorized Buyers และ Real-time Bidding API ครีเอทีฟโฆษณาของคุณอาจไม่ได้รับอนุมัติให้แสดงในการประมูลแบบเปิด แต่อาจได้รับอนุมัติหรือได้รับอนุมัติแบบมีเงื่อนไขให้แสดงในดีลที่ต้องการ


   * ครีเอทีฟโฆษณาอาจถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและมีสถานะ "ได้รับอนุมัติแบบมีเงื่อนไข"
  ** หากคุณส่งครีเอทีฟโฆษณาที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบันอีกครั้งผ่านทาง Real-time Bidding API ครีเอทีฟโฆษณานั้นจะหยุดแสดงผลจนกว่าจะได้รับอนุมัติอีกครั้ง
 *** คุณสามารถค้นหาครีเอทีฟโฆษณาในระบบได้หากมีการใช้งานอยู่ (ส่งหรือเสนอราคาแล้ว) เมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่เกิน 30 วัน

โฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติจะไม่แสดงใน Authorized Buyers แม้ว่าปัญหานี้จะแก้ไขได้โดยง่ายในหลายๆ กรณี เราได้แสดงสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดส่วนหนึ่งไว้ที่นี่ พร้อมด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาและข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

 

สาเหตุที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ

 

Google ไม่อนุมัติโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายเนื้อหาและครีเอทีฟโฆษณาหรือข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติจาก Google

โฆษณาแสดงเนื้อหา Flash

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีเนื้อหา Flash

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

หากคุณเห็นการปฏิเสธนี้ แสดงว่าโฆษณามีไฟล์เนื้อหา Flash หรือโหลดพิกเซล Flash เราอาจไม่ทราบโดยทันทีว่าการเรียก Flash มาจากที่ใด เช่น บุคคลที่สาม/สี่จำนวนมากใช้องค์ประกอบ Flash ในการทำสิ่งต่างๆ เช่น การวัดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา ดูวิธีค้นหาเนื้อหา Flash โดยใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome

หากโฆษณาถูกปฏิเสธเพราะมีเนื้อหา Flash โปรดนำเนื้อหา Flash ออกและนำเวอร์ชัน HTML5 มาใช้แทน หากยังไม่คุ้นเคยกับ HTML5 ให้ลองดูเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนไปใช้ HTML5

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากโฆษณามีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ โปรดตรวจสอบว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ของคุณแสดงเฉพาะเนื้อหาที่ "เหมาะสำหรับเยาวชน"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องได้รับการกำหนดว่า "เหมาะสำหรับเยาวชน" เพื่อรับรองว่าจะแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสมทั้งหมดได้ ผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาแล้วว่ามีสถานะ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" จะแสดงใน Authorized Buyers ไม่ได้

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยการนำเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในโฆษณาหรือหน้า Landing Page ออกและส่งโฆษณาดังกล่าวอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การคลิกโฆษณาอัตโนมัติ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีการเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้คลิกหรือรายงานว่ามีการคลิกทั้งๆ ที่ไม่มีการคลิก ซึ่งรวมถึงโฆษณาที่นำครีเอทีฟโฆษณาของคุณไปยังหน้า Landing Page หรือใช้หน้า Landing Page ใดๆ ที่มีการคลิกโฆษณาอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องออกแบบมาให้เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ต่อเมื่อผู้ใช้เริ่มคลิกเท่านั้น โฆษณาที่เพิ่มการคลิกอย่างไม่ถูกต้องโดยเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้โดยอัตโนมัติไปยังหน้า Landing Page, การดาวน์โหลดไฟล์ หรือแอปพลิเคชัน จะไม่ได้รับอนุญาต

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีการคลิกโฆษณาอัตโนมัติ โปรดแก้ไขให้ถูกต้องโดยตรวจสอบว่าการคลิกนั้นเริ่มต้นโดยผู้ใช้เท่านั้นแล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การคุมกำเนิด

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก Google ไม่อนุญาตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการคุมกำเนิดหรือการมีบุตรในบางประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคุมกำเนิด ซึ่งอาจจะผิดกฎหมายในบางสถานการณ์หรือบางประเทศ ตรวจสอบว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ไม่มีเนื้อหาในหมวดหมู่ที่ห้ามใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การหลีกเลี่ยงระบบ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากพยายามหลีกเลี่ยงหรือรบกวนระบบและกระบวนการแสดงโฆษณาของ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่ใช้แนวทางปฏิบัติที่พยายามหลีกเลี่ยงหรือรบกวนการควบคุมระบบหรือกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ Google แนวทางปฏิบัติที่พบบ่อย ได้แก่ การปิดบังหน้าเว็บจริง การใช้ DNS แบบไดนามิกเพื่อเปลี่ยนหน้าหรือเนื้อหาโฆษณา หรือการจัดการโฆษณาหรือข้อความเพื่อข้ามการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ

ครีเอทีฟโฆษณาที่ใช้สคริปต์ Open Measurement (OMID) ได้รับอนุญาตให้ใช้โดเมนจากรายการที่อนุญาตเท่านั้น
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประสบการณ์ปลายทาง

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโต้ตอบกับโฆษณาหรือหน้า Landing Page นั้นได้ยาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องชัดเจน มีความเกี่ยวข้อง มีประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่าย

ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ หน้า Landing Page ที่ปิดใช้ฟังก์ชันการนำทางของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ที่มีป๊อปอัปหรือโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่รบกวนผู้ใช้ในการดูเนื้อหาที่ร้องขอ หรือโฆษณาที่มีลักษณะคล้ายปุ่มดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คำเตือนของระบบอย่างเป็นทางการ หรือคุณลักษณะของหน้าเว็บ เช่น เมนู ผลการค้นหา หรือเนื้อหาอื่นๆ ของเว็บไซต์ เว็บไซต์ของคุณจะต้องไม่แสดงหน้าเว็บ โฆษณา หรือข้อเสนอแบบมีผู้สนับสนุนที่ไม่คาดคิดแก่ผู้ใช้ขณะกำลังไปยังส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โต้ตอบด้วยยาก โปรดแก้ไขให้ถูกต้องโดยการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามนโยบายแล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำการ Crawl ปลายทางไม่ได้

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก URL การคลิกผ่านที่ประกาศไว้นำไปสู่หน้า Landing Page ที่ระบบ ทำการ Crawl ไม่ได้ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเข้า ทำการ Crawl ได้แก่ ความล้มเหลวของ robots.txt ข้อผิดพลาด DNS ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อผิดพลาดที่เข้าถึงไม่ได้ของ URL

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

หน้า Landing Page ของโฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้อง ทำการ Crawl ได้ Authorized Buyers ใช้ Crawler ของ Google เพื่ออ่านและตรวจสอบว่าหน้า Landing Page ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบาย Authorized Buyers

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากระบบ ทำการ Crawl หน้า Landing Page ไม่ได้ โปรดแก้ไขให้บ็อตของ Google ทำการ Crawl เว็บไซต์ของคุณได้ แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะรวมข้อมูลหน้า Landing Page ของโฆษณาได้

 1. อนุญาต Crawler ของ Google ในหน้าเว็บ คุณอาจเพิ่ม User-agent: AdsBot-Google ใน robots.txt ของโดเมน หรือจะใช้เครื่องมือของผู้ดูแลเว็บของ Google เพื่อดูวิธีทำให้ Google เข้าถึงหน้าเว็บได้ก็ได้เช่นกัน
 2. โปรดประกาศหน้า Landing Page ที่ถูกต้อง
  1. URL การคลิกผ่านที่ประกาศจะต้องเหมือนกับการคลิกผ่านครีเอทีฟโฆษณาไปหน้า Landing Page คุณดู URL ที่ประกาศสำหรับครีเอทีฟโฆษณาได้โดยไปที่การแก้ปัญหา > ครีเอทีฟโฆษณา > [ครีเอทีฟโฆษณา] > URL การคลิกผ่าน
  2. คุณประกาศหน้า Landing Page ระหว่างที่อัปโหลด API ของ REST หรือในช่องการเสนอราคาตอบ "click_through_url" (สำหรับ RTB Proto) หรือ "adomain" (สำหรับ OpenRTB Proto) 
  3. URL ที่ประกาศนี้อาจเป็นโดเมนหลักของหน้า Landing Page หรือหน้า Landing Page แบบเต็มก็ได้ หากคุณใช้เฉพาะโดเมนหลักของหน้า Landing Page ให้ตรวจสอบว่าระบบจะ ทำการ Crawl หน้า Landing Page ดังกล่าวได้
  4. โปรดอย่าประกาศการเรียกกลางคันไปยังเซิร์ฟเวอร์โฆษณาเป็น URL การคลิกผ่าน ระบบ ทำการ Crawl เครื่องมือติดตามคลิกไม่ได้และจะทำให้เกิดการปฏิเสธ "DESTINATION_NOT_CRAWLABLE"
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปลายทางใช้งานไม่ได้

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก URL การคลิกผ่านทำงานไม่ถูกต้อง ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ URL การคลิกผ่านที่ผิดรูปแบบ, URL การเปลี่ยนเส้นทางการคลิกที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับการแทนที่มาโครใน URL หรือหน้า Landing Page ที่ไม่ทำงาน/ไม่มีอยู่จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องมี URL การคลิกผ่านที่ใช้งานได้ซึ่งนำผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ที่ใช้งานได้ หน้า Landing Page ต้องทำงานอย่างถูกต้องในทุกสถานที่ตั้ง ไม่ว่าคุณจะกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปที่ใด ตรวจสอบหน้า Landing Page ในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าหน้านั้นลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้งานได้ หากต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้อ่านหน้าแก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุมัติของศูนย์ช่วยเหลือด้านนโยบายของ Google Ads

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจาก URL ใช้งานไม่ได้ โปรดแก้ไขให้มีการคลิกผ่านไปยังหน้า Landing Page ที่ใช้งานได้ แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดาวน์โหลดมีขนาดใหญ่เกินไป

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากขนาดการดาวน์โหลดเกินขีดจำกัดซึ่งได้แก่ 5 MB

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาที่ไม่ใช่วิดีโอทั้งหมดใน Authorized Buyers จะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดการดาวน์โหลด 5 MB (รวมถึงบริการต่างๆ ของ Google เช่น https://fonts.gstatic.com/) การมีคุกกี้เกินขีดจำกัดนี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของบริการ Google Marketing Platform และอุปกรณ์ของผู้ใช้

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเพราะมีขนาดเกินขีดจำกัด โปรดแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างและนำไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก จากนั้นส่งโฆษณาอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปสู่หน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ฉ้อฉล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ฉ้อฉล รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้คนใดก็ตามสามารถเข้าถึง (หรือทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต) ระบบ อุปกรณ์ หรือพร็อพเพอร์ตี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างเช่น การสร้างเอกสารปลอม เช่น หนังสือเดินทางหรือประกาศนียบัตร เครื่องมือโกงการตรวจสารเสพติด บริการเข้าสอบแทน บริการแฮ็กข้อมูล อุปกรณ์รบกวนเรดาร์ การดักฟังสัญญาณโทรศัพท์หรือการสื่อสาร หรือการขโมยสายเคเบิล

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ฉ้อฉล โปรดแก้ไขให้ถูกต้องโดยการนำเนื้อหานั้นออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การพนันและเกม

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมและการพนันซึ่งอาจจะผิดกฎหมายในบางสถานการณ์หรือบางประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ผู้ซื้อไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาที่โปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันทางออนไลน์และออฟไลน์ในพื้นที่โฆษณาของ Google Partner ผ่านการประมูลแบบเปิด เราจะไม่อนุมัติครีเอทีฟโฆษณาที่โปรโมตเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันทางออนไลน์และออฟไลน์ ยกเว้นในกรณีที่แสดงผ่านดีลต่างๆ (ดีลที่ต้องการ การประมูลส่วนตัว และการรับประกันแบบเป็นโปรแกรม) ซึ่งผู้เผยแพร่โฆษณาได้เปิดใช้การลบล้างการบล็อกไว้

ตรวจสอบว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ไม่มีเนื้อหาในหมวดหมู่ที่ห้ามใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ปืน

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตปืน ชิ้นส่วนปืน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่โปรโมตปืน ชิ้นส่วนปืน หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืนรวมถึงอุปกรณ์การทำงานที่ปล่อยกระสุนออกมาด้วยความเร็วสูง ไม่ว่าจะสำหรับกีฬา การป้องกันตัว หรือการต่อสู้ (ซึ่งรวมถึงปืนสำหรับนันทนาการหรือปืนอัดลม ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหากใช้ผิดวิธีหรือเป็นปืนจริง) รวมทั้งชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการใช้ปืน ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ ปืนพก ไรเฟิล ปืนลูกซอง ปืนล่าสัตว์ ปืนโบราณที่ใช้งานได้ แอร์ซอฟต์กัน ปืนเพนต์บอล บีบีกัน ปืนเก็บเสียง กระสุน หรือสายกระสุน

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืน โปรดแก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืนออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาไม่เหมาะสม

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปสู่หน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงความรุนแรงและการทำร้ายตัวเอง การล่วงละเมิด การเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชังและการเหยียดหยาม และการใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนหรือสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องได้รับการกำหนดว่า "เหมาะสำหรับเยาวชน" เพื่อรับรองว่าจะแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสมทั้งหมดได้ ผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาแล้วว่ามีสถานะ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" จะแสดงใน Authorized Buyers ไม่ได้

ตัวอย่างที่พบบ่อยของเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม ได้แก่ ความเกลียดชังและการเหยียดหยาม (รวมถึงการเหยียดหยามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ศาสนา และการเมือง) ความรุนแรงและการทำร้ายตัวเอง การล่วงละเมิดและการข่มขู่ การแสวงหาผลประโยชน์ การเหยียดเชื้อชาติ เนื้อหาที่สร้างความตกใจ การใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม โปรดแก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียกบุคคลที่สี่ที่ไม่ถูกต้อง

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากระบบตรวจพบการเรียกบุคคลที่สี่ไปยังผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่เรียกไปยังผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับอนุมัติ คุณดูรายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้รับอนุมัติให้ทำงานใน Authorized Buyers ได้

เราอาจไม่ทราบโดยทันทีว่าการเรียกที่ไม่ถูกต้องมาจากที่ใด เช่น การใช้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองซึ่งเรียกเทคโนโลยีที่ไม่มีการรับรองจะทำให้ครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ คุณต้องทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองเพื่อนำการเปลี่ยนเส้นทางที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งไม่มีการรับรองออก

วิธีหาว่าการเรียกใดทำให้มีการปฏิเสธครีเอทีฟโฆษณาโดยอ้างอิงรายครีเอทีฟโฆษณา > รายการจาก API ของ REST ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เพื่อตรวจสอบการเรียกทั้งหมดที่เกิดจากโฆษณาของคุณในเบราว์เซอร์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีการเรียกบุคคลที่สี่ไปยังผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับอนุมัติ โปรดแก้ไขโดยนำการเรียกผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ไม่ได้รับอนุมัติออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง ในกรณีที่ครีเอทีฟโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Authorized Buyers

หรือคุณจะขอการรับรองเทคโนโลยีเพิ่มเติมสำหรับ ATP ที่มีอยู่แล้วโดยติดต่อตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้าก็ได้ หากไม่มีตัวแทนฝ่ายดูแลลูกค้า ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนโดยคลิก "ติดต่อเรา" ที่มุมขวาบนของหน้านี้ โปรดทราบว่าขณะนี้เรารับรองผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณารายใหม่ไม่ได้

หากคุณใช้ Nielsen Digital Ad Ratings โปรดตรวจสอบว่าการเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Facebook เป็นไปตามข้อกำหนด ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่

 • ไม่ได้เรียกไปยัง Facebook จากโดเมน Nielsen ที่ได้รับการรับรอง
 • รหัสประเทศใน secure-XY.imrworldwide.com ไม่ถูกต้อง XY คือรหัสประเทศ (รหัสที่อนุญาต ได้แก่ AU, CN, DK, GL, IT, JP, NZ, UK, US, YT และ ZA)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโตคอล URL ที่ไม่ถูกต้อง

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากหน้า Landing Page ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ URL การคลิกผ่านที่ผิดรูปแบบ, URL เปลี่ยนเส้นทางการคลิกที่ไม่ถูกต้อง, ปัญหาเกี่ยวกับการแทนที่มาโครใน URL, URL ที่ไม่ถูกต้องซึ่งเรียกจากหน้า Landing Page หรือหน้า Landing Page ที่ไม่ทำงาน/ไม่มีอยู่จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องคลิกผ่านไปยังหน้า Landing Page ที่ใช้งานได้

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากหน้า Landing Page ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขให้โฆษณาคลิกผ่านไปยังหน้า Landing Page ที่ใช้งานได้ แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการไม่ถูกต้อง

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากระบบตรวจพบการเรียกบุคคลที่สี่ไปยังผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่เรียกไปยังผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุมัติ โดยคุณสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติให้ทำงานใน Authorized Buyers ได้

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Video Suite เพื่อดูตัวอย่างโฆษณาวิดีโอ และใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เพื่อตรวจดูการเรียกทั้งหมดจากโฆษณาวิดีโอของคุณภายในเบราว์เซอร์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีการเรียกบุคคลที่สี่ไปยังผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุมัติ โปรดแก้ไขโดยนำการเรียกผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุมัติออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง หรือคุณจะขอการรับรองผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุมัติก็ได้เช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 

ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ "มัลแวร์" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่มีมัลแวร์หรือไวรัส ทั้งนี้จะไม่มีการยอมรับมัลแวร์โดยเด็ดขาด Google จะยืนยันโฆษณาที่อัปโหลดไปยัง Authorized Buyers โดยตรง หรือติดตามการเปลี่ยนเส้นทางของบุคคลที่สามเพื่อตรวจหามัลแวร์หรือไวรัสผ่านระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Google ทำเพื่อป้องกันมัลแวร์ในโฆษณา

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้ เช่น มัลแวร์หรือไวรัส ให้แก้ไขโดยนำมัลแวร์หรือไวรัสในโฆษณาหรือหน้า Landing Page ออก แล้วส่งโฆษณาอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากมัลแวร์

ทีมปฏิบัติการด้านโฆษณาทั้งหมดควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยซึ่งมีรายละเอียดอยู่ที่ http://www.anti-malvertising.com ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงมัลแวร์หรือรายงานการละเมิดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เคล็ดลับในการแก้ปัญหา

ตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณา

 • ตรวจสอบว่าโฆษณาไม่ได้ใช้ผู้ลงโฆษณาหรือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการรับรอง (การเรียกบุคคลที่สี่หรือการเผยแพร่โฆษณาต่อ) ในครีเอทีฟโฆษณา
 • ตรวจสอบว่าโฆษณาไม่ดาวน์โหลดไฟล์ .js ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

ตรวจสอบหน้า Landing Page ทั้งหมดเพื่อหาครีเอทีฟโฆษณา

 • นำรายการทั้งหมดที่อ้างอิงโดเมนที่น่าสงสัยออกจากหน้า Landing Page หากโดเมนที่น่าสงสัยคือปลายทางของหน้า Landing Page คุณต้องนำครีเอทีฟโฆษณาที่แสดงซึ่งโหลดโดเมนนี้ออกไปอย่างต่อเนื่องจนครบทั้งหมด
 • ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ใน Google Search Console หากคุณไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน ให้ป้อน URL ของเว็บไซต์และคลิก "เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้" เพื่อดูสถานะ ทั้งนี้คุณอาจต้องยืนยันว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว
 • แม้ว่า Search Console อาจไม่ได้รายงานปัญหาใดๆ แต่เว็บไซต์ก็อาจยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยที่ระบบตรวจพบ ปรึกษากับผู้ดูแลเว็บหรือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราระบุซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์
 • นำซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ออก Google มีแหล่งข้อมูลและวิธีการที่จะช่วยคุณแก้ไขเว็บไซต์ผ่านทางความช่วยเหลือสำหรับเว็บไซต์ที่ถูกแฮ็ก

เครื่องมือที่มีประโยชน์Google Safe Browsing และคอนโซลผู้ดูแลเว็บ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อทำงานไม่สมบูรณ์

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากครีเอทีฟโฆษณาไม่ทำงานหรือมีเนื้อหาที่ใช้การไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องแสดงเนื้อหาครีเอทีฟโฆษณาอย่างถูกต้อง ทำงานตามที่คาดไว้ และไม่มีองค์ประกอบที่เสียหาย ตรวจสอบว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ทำงานได้ถูกต้องในทุกสถานที่ไม่ว่าคุณจะกำหนดเป้าหมายโฆษณาเป็นที่ใด ตรวจสอบโฆษณาในเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้งานได้ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้อ่านส่วนเว็บไซต์ที่ไช้งานไม่ได้ในศูนย์ช่วยเหลือด้านนโยบายของ Google Ads

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากสื่อไม่ทำงาน โปรดแก้ไขให้สื่อแสดงผลและทำงานอย่างถูกต้อง แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีการกล่าวอ้างหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด ตรวจสอบว่าโฆษณาและหน้า Landing Page ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจผิดและให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ การกล่าวอ้างที่เป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์ การเสนอผลลัพธ์ที่ให้การรับประกันโดยไม่มีนโยบายการคืนเงิน หรือแสดงข้อความรับรองที่อ้างผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่มีลิงก์การตรวจสอบของบุคคลที่สาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

เราอยากให้ผู้ใช้วางใจว่าเราจะเคารพและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อย่างเหมาะสม ดังนั้นพาร์ทเนอร์การโฆษณาของเราจึงไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในทางที่ผิด หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน หรือไม่มีการเปิดเผยหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ SSL

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากตรวจพบว่ามีการเรียกผ่าน HTTP ที่ไม่ปลอดภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

พื้นที่โฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาเกือบทั้งหมดที่เข้าถึงได้ผ่านทาง Authorized Buyers จะมีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) และต้องใช้โฆษณาที่สอดคล้องกับ SSL การเรียกทั้งหมดที่เกิดในโฆษณาจะต้องรองรับ SSL เพื่อให้โฆษณาสอดคล้องกับ SSL โปรดตรวจสอบว่าคุณต้องทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจในเรื่องดังกล่าวได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์โฆษณา ตัวติดตามพิกเซล ผู้ตรวจสอบ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่นๆ

ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เพื่อตรวจสอบการเรียกทั้งหมดที่เกิดจากโฆษณาของคุณในเบราว์เซอร์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากการประกาศ SSL ที่ไม่ถูกต้อง โปรดแก้ไขให้ถูกต้องโดยนำการเรียกผ่าน HTTP ที่ไม่ปลอดภัยออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องใช้ใบรับรองร้านขายยาออนไลน์

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่ต้องได้รับใบรับรองร้านขายยาออนไลน์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่โปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีใบรับรองร้านขายยาออนไลน์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่มีใบรับรองร้านขายยาออนไลน์ ให้แก้ไขโดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาวุธอื่นๆ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตอาวุธอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่โปรโมตอาวุธอื่นๆ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (เป็นตัวอย่างโดยสังเขป)

 • โฆษณามีดที่เป็นอันตรายรวมถึงมีดที่ออกแบบมาหรือโปรโมต (ตามการใช้งานในยุคปัจจุบัน) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำร้ายฝ่ายตรงข้ามได้ในการเล่นกีฬา การป้องกันตัว หรือการต่อสู้ หรือการออกแบบมีดใดๆ ก็ตามที่ให้ประโยชน์ในการต่อสู้ (รวมทั้งมีดแบบซ่อนพรางหรือแบบใช้กลไกเปิดปิด) ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ มีดพกสปริง มีดสั้น ไม้ตะพดซ่อนดาบ บาลิซง มีดต่อสู้ของทหาร มีดชก หรือขวานซัด
 • โฆษณาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ (ตามการใช้งานในยุคปัจจุบัน) ทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บในการเล่นกีฬา การป้องกันตัว หรือการต่อสู้ ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ ดาวกระจาย สนับมือ ปืนช็อตไฟฟ้า และสเปรย์พริกไทย
 • โฆษณาเนื้อหาวิธีการประกอบ เพิ่มประสิทธิภาพ หรือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ คู่มือ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นโมเดลมีดชก สนับมือ หรือดาวกระจายแบบ 3 มิติ

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืน ให้แก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืนออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อส่วนบุคคล

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโปรโมตแนวปฏิบัติทางการเงินที่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นอันตราย หรือนำไปสู่หน้า Landing Page ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคอย่างชัดเจน

เมื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของรัฐและท้องถิ่นในภูมิภาคที่โฆษณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเจาะจงตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละประเทศแบบสังเขป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยาปลุกประสาท

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตยาปลุกประสาทหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่โปรโมตการใช้ยาตามกฎหมายเพื่อการปลุกประสาท ตลอดจนอุปกรณ์เสพยาหรือการปลูกพืชเสพติด

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาปลุกประสาท ให้แก้ไขโดยนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาปลุกประสาทออก แล้วส่งโฆษณาอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาที่สร้างความตกใจ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ที่มีเนื้อหาที่น่าตกใจ เช่น ภาษาหยาบคาย ภาพที่น่ากลัว หรือน่ารังเกียจ หรือการโปรโมตที่ออกแบบมาให้น่าตกใจหรือหวาดกลัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องได้รับการกำหนดว่า "เหมาะสำหรับเยาวชน" เพื่อรับรองว่าจะแสดงต่อผู้ชมที่เหมาะสมทั้งหมดได้ ผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาแล้วว่ามีสถานะ "ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน" จะแสดงใน Authorized Buyers ไม่ได้ ตัวอย่างทั่วไปของเนื้อหาที่น่าตกใจรวมถึงภาษาที่รุนแรงหรือหยาบคาย ภาพที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจ รูปภาพหรือการบรรยายถึงการบาดเจ็บทางร่างกาย ของเหลวหรือสิ่งปฏิกูลจากร่างกายอย่างสยดสยองโดยไม่จำเป็น หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่น่าตกใจ ให้แก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่ออกแบบมาให้ทำให้ตกใจหรือหวาดกลัวออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบและคำสะกด

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นมืออาชีพและบทบรรณาธิการชั้นสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องชัดเจน มีลักษณะที่ดูเป็นมืออาชีพ และนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ และง่ายต่อการโต้ตอบ

ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้วลีกระตุ้นการตัดสินใจที่กว้างเกินไป เช่น "คลิกที่นี่", ครีเอทีฟโฆษณาที่จัดแนวไม่ถูกต้องหรือมองเห็นได้เพียงบางส่วนในพื้นที่โฆษณา หรือข้อความโฆษณาที่มีลูกเล่น ตรวจสอบว่าโฆษณาระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณา โฆษณาต้องไม่มีลักษณะคล้ายกับปุ่มดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คำเตือนอย่างเป็นทางการจากระบบ หรือลักษณะเด่นของหน้าเว็บ เช่น เมนู

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างได้ในข้อกำหนดสำหรับโฆษณาแบบข้อความและนโยบายด้านบรรณาธิการ

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ให้แก้ไขโดยปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามนโยบาย แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่สาม

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีหรือนำไปยังหน้า Landing Page ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุมัติให้แสดงเนื่องด้วยข้อกำหนดของนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่สามของ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายเกี่ยวกับบุคคลที่สามของ Google

โปรดดูหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาฉบับเต็มที่ระบุไว้ในนโยบายการโฆษณาของ Google Ads รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยาสูบ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page โปรโมตยาสูบ อุปกรณ์ยาสูบ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องไม่โปรโมตผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริการ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ออกแบบมาเพื่อจำลองการสูบ ตัวอย่างที่พบบ่อย ได้แก่ บุหรี่ ซิการ์ ยาสูบแบบสอดใต้ลิ้น ยาสูบแบบเคี้ยว ยาเส้น ยาสูบแบบใส่ไปป์ กระดาษม้วน ไปป์ ไส้กรองยาสูบ บาร์มอระกู่ บาร์ซิการ์ บุหรี่สมุนไพร หรือบุหรี่ไฟฟ้า

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ โปรดแก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาสูบออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุกกี้มากเกินไป

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเพราะจำนวนคุกกี้ที่ตั้งไว้เกิน 25 รายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องจำกัดจำนวนคุกกี้ที่ตั้งไว้ให้ไม่เกิน 25 รายการ การมีคุกกี้เกินขีดจำกัดนี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของบริการ Google Marketing Platform และอุปกรณ์ของผู้ใช้

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีคุกกี้เกินขีดจำกัด โปรดแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างและนำการใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ครีเอทีฟโฆษณาเรียกใช้ HTTP มากเกินไป

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเพราะจำนวนการเรียก HTTP/HTTPS (บุคคลที่สี่) เกิน 100 ครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องจำกัดจำนวนการเรียก HTTP/HTTPS (บุคคลที่สี่) ให้ไม่เกิน 100 ครั้ง การมีคุกกี้เกินขีดจำกัดนี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของบริการ Google Marketing Platform และอุปกรณ์ของผู้ใช้

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีการเรียก HTTP/HTTPS (บุคคลที่สี่) เกินขีดจำกัด โปรดแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างและนำการเรียกที่ไม่จำเป็นออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สารที่ไม่ได้รับอนุมัติ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ระบบไม่อนุญาตให้โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers โปรโมทสารที่ไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งรวมถึงยาและอาหารเสริมต้องห้าม

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารที่ไม่ได้รับอนุมัติ ให้แก้ไขโดยการนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสารที่ไม่ได้รับอนุมัติออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากตั้งค่าคุกกี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในโดเมนของ Google เช่น googlesyndication.com หรือ doubleclick.net

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ระบบไม่อนุญาตให้โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ตั้งค่าคุกกี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในโดเมนของ Google เช่น googlesyndication.com หรือ doubleclick.net นอกจากนี้คุณต้องไม่สนับสนุนหรือเจตนาอนุญาตให้บุคคลที่สามตั้งค่าคุกกี้ รวมทั้งแก้ไขหรือลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนที่ Google เป็นเจ้าของและดำเนินการเอง ซึ่งรวมถึงโดเมน Google Marketing Platform

ใช้ทรัพยากร > แผงคุกกี้ในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เพื่อตรวจสอบคุกกี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนของ Google

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติให้ตั้งค่าคุกกี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในโดเมนของ Google ให้แก้ไขโดยนำการเรียกที่ตั้งค่าคุกกี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความเกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากไม่มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสน ไม่นำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือไม่แสดงถึงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่โปรโมตในหน้า Landing Page อย่างถูกต้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้อง มีเนื้อหาที่ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้อง

ข้อความในโฆษณาและหน้า Landing Page ควรใช้ข้อความที่เข้าใจได้และไม่กว้างจนเกินไป รูปภาพ วิดีโอ เสียง และองค์ประกอบอื่นๆ ของโฆษณาควรมีคุณภาพดีและไม่พร่ามัว ขาดความชัดเจน หรือสังเกตเห็นได้ยาก หากโฆษณามีการกล่าวอ้างในเชิงแข่งขันหรือใช้คำเปรียบเทียบขั้นสูงสุด คุณต้องมีหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้างดังกล่าวด้วยการแสดงคำยืนยันจากบุคคลที่สามในหน้า Landing Page

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้อง โปรดแก้ไขโดยปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามนโยบาย แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาที่ไม่รองรับ

เนื้อหาโฆษณาหรือปลายทางใช้ภาษาที่ไม่รองรับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

Authorized Buyers รองรับครีเอทีฟโฆษณาในหลายภาษา เฉพาะครีเอทีฟโฆษณาในภาษาที่รองรับเท่านั้นจึงจะได้รับอนุมัติให้แสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ได้รับอนุมัติครีเอทีฟโฆษณา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สร้างครีเอทีฟโฆษณาที่ใช้เฉพาะภาษาที่รองรับเท่านั้น

การใช้ IP แบบตัวเลข 4 ชุด

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากทำการเรียกไปยังที่อยู่ IP แบบตัวเลข

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

ไม่อนุญาตให้โฆษณาทั้งหมดใน Authorized Buyers ทำการเรียกไปยังที่อยู่ IP แบบตัวเลข การเรียกโฆษณาต้องส่งไปยังโดเมนเพื่อดึงครีเอทีฟโฆษณา พิกเซลการติดตาม และการแสดงโฆษณา/องค์ประกอบการติดตามอื่นๆ

ใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เพื่อตรวจสอบการเรียกทั้งหมดที่เกิดจากโฆษณาของคุณในเบราว์เซอร์

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากทำการเรียกไปยังที่อยู่ IP แบบตัวเลข ให้แก้ไขโดยนำการเรียกที่อยู่ IP ออก แล้วส่งโฆษณาอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของโฆษณาวิดีโอ

โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากมีคุณลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโฆษณาวิดีโอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้

โฆษณาและหน้า Landing Page ทั้งหมดใน Authorized Buyers ต้องเป็นไปตามนโยบาย Google Ads และข้อกำหนดของโฆษณาวิดีโอ

หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากโฆษณาหรือหน้า Landing Page มีเนื้อหาวิดีโอที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโฆษณาวิดีโอ ให้แก้ไขโดยการนำเนื้อหาวิดีโอออก แล้วส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

กลับไปด้านบน

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาของโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติแล้วและส่งโฆษณานั้นอีกครั้ง Google จะตรวจสอบโฆษณาดังกล่าวอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 วันทำการ แต่โฆษณาบางรายการอาจใช้เวลานานกว่านั้น หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากกว่าปกติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก