Λειτουργία συναίνεσης σε ιστοτόπους και εφαρμογές για κινητά

Η Λειτουργία συναίνεσης αλληλεπιδρά με την Πλατφόρμα διαχείρισης της συναίνεσης (CMP) ή την προσαρμοσμένη υλοποίηση για τη λήψη της συναίνεσης επισκεπτών, όπως περιγράφεται στην ενότητα Διαχείριση συναίνεσης χρηστών. Η Λειτουργία συναίνεσης λαμβάνει τις επιλογές συναίνεσης των επισκεπτών και προσαρμόζει δυναμικά τη συμπεριφορά του Analytics, του Google Ads και των ετικετών τρίτου μέρους που δημιουργούν ή διαβάζουν cookie.

Με τη Λειτουργία συναίνεσης, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε βελτιστοποίηση για επιχειρηματικούς στόχους, ενώ παράλληλα σέβεστε τις επιλογές απορρήτου των επισκεπτών. Όταν οι επισκέπτες απορρίπτουν τη συναίνεση, αντί να αποθηκεύουν cookie, οι ετικέτες στέλνουν σήματα (ή ping) στην Google. Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics 4, η Google συμπληρώνει τα κενά συλλογής δεδομένων με τα μοντέλα μετατροπών.

Το Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης του IAB Europe (TCF) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ενεργοποίησης της Λειτουργίας συναίνεσης.

Ετικέτες με ενσωματωμένη υποστήριξη για τη Λειτουργία συναίνεσης

Οι ετικέτες Google για τα ακόλουθα προϊόντα περιέχουν ενσωματωμένους ελέγχους συναίνεσης και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά βάσει της κατάστασης συναίνεσης:

 • Google Analytics
 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Λειτουργία σύνδεσης μετατροπών

* περιλαμβάνει την παρακολούθηση μετατροπών και το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads. Η υποστήριξη για μετατροπές τηλεφωνικών κλήσεων εκκρεμεί.

Αν δημιουργήσετε ετικέτες που δεν διαθέτουν ενσωματωμένους ελέγχους συναίνεσης, μπορείτε να προσθέσετε ελέγχους στον Διαχειριστή ετικετών, χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση ετικέτας Σύνθετες > Ρυθμίσεις συναίνεσης. Μάθετε περισσότερα.

Κατάσταση συναίνεσης και συμπεριφορά ετικέτας

Όταν ενεργοποιείτε τη Λειτουργία συναίνεσης, τα προϊόντα μέτρησης της Google διασφαλίζουν ότι η κατάσταση της λειτουργίας συναίνεσης ενός επισκέπτη διατηρείται σε όλες τις σελίδες που επισκέπτεται. Αν απορριφθεί η συναίνεση, οι ετικέτες που ενεργοποιούνται δεν αποθηκεύουν cookie, αλλά κοινοποιούν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα χρήστη. Η κατάσταση συναίνεσης και η δραστηριότητα χρήστη παρακολουθούνται στη συνέχεια με την αποστολή ping χωρίς cookie ή χαρακτηριστικών ταυτοποίησης στον διακομιστή της Google:

 • Ping κατάστασης συναίνεσης για ετικέτες Google Ads και Floodlight: Επικοινωνούν την προεπιλεγμένη κατάσταση συναίνεσης που έχετε διαμορφώσει και την ενημερωμένη κατάσταση όταν ο επισκέπτης παραχωρεί ή απορρίπτει τη συναίνεση για κάθε τύπο συναίνεσης, όπως "Αποθηκευτικός χώρος διαφημίσεων" και "Αποθηκευτικός χώρος αναλυτικών στοιχείων". Τα ping κατάστασης συναίνεσης αποστέλλονται από κάθε σελίδα την οποία επισκέπτεται ο χρήστης και στην οποία είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία συναίνεσης, ενώ ενεργοποιούνται επίσης για κάποιες ετικέτες όταν η κατάσταση συναίνεσης αλλάζει από "απορρίφθηκε" σε "παραχωρήθηκε". Για παράδειγμα, αν κάποιος επισκέπτης επιλέξει να συμμετάσχει από ένα παράθυρο διαλόγου συναίνεσης.
 • Ping μετατροπής: Υποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκε μια μετατροπή.
 • Ping του Google Analytics: Αποστέλλονται από κάθε σελίδα ενός ιστοτόπου όπου το Google Analytics υλοποιείται κατά τη φόρτωση και όταν καταγράφονται συμβάντα.

Τα ping που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Λειτουργικές πληροφορίες (όπως κεφαλίδες που έχουν προστεθεί παθητικά από το πρόγραμμα περιήγησης):
  • Χρονική σήμανση
  • Παράγοντας χρήστη (μόνο στον ιστό)
  • Σύνδεσμος παραπομπής
 • Συγκεντρωτικές πληροφορίες/πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση:
  • Μια ένδειξη για το αν το URL της τρέχουσας ή μιας προηγούμενης σελίδας στην οποία βρέθηκε ο χρήστης κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο περιείχε πληροφορίες κλικ σε διαφήμιση (π.χ. GCLID/DCLID)
  • δυαδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση συναίνεσης
  • Τυχαίος αριθμός που δημιουργείται σε κάθε φόρτωση σελίδας
  • Πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα συναίνεσης που χρησιμοποιείται από τον κάτοχο ιστοτόπου (π.χ. αναγνωριστικό προγραμματιστή)

Συμπεριφορά Λειτουργίας συναίνεσης

Επιπλέον, τα ping συναίνεσης και μετατροπής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συμπεριφορές, ανάλογα με την κατάσταση των ρυθμίσεων συναίνεσης και τη διαμόρφωση των ετικετών σας.

Για τις προεπιλεγμένες συμπεριφορές θεωρείται ότι έχουν παραχωρηθεί όλες οι μορφές συναίνεσης:

ad_storage='granted' και analytics_storage='granted'

Ιστός

Εφαρμογές για κινητά

 • Επιτρέπεται η ανάγνωση και η σύνταξη cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Συλλέγονται οι διευθύνσεις IP.
 • Συλλέγεται το πλήρες URL ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών κλικ σε διαφήμιση που περιέχονται σε παραμέτρους URL (π.χ. GCLID/DCLID).
 • Τα cookie ιστού τρίτου μέρους που έχουν οριστεί προηγουμένως στο google.gr και στο doubleclick.net, καθώς και τα cookie μετατροπής πρώτου μέρους (π.χ. _gcl_*), είναι προσβάσιμα.
 • Ενδέχεται να συλλέγονται αναγνωριστικά διαφημίσεων (π.χ. αναγνωριστικό διαφήμισης/IDFA).
 • Συλλέγεται το αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής το οποίο δημιουργείται από το SDK του Google Analytics για Firebase.

Όταν δεν παραχωρείται μία ή περισσότερες μορφές συναίνεσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες συμπεριφορές:

ad_storage='denied'

Ιστός

Εφαρμογές για κινητά

 • Δεν επιτρέπεται η σύνταξη νέων cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η ανάγνωση υπαρχόντων cookie διαφήμισης πρώτου μέρους.
 • Τα αιτήματα αποστέλλονται μέσω διαφορετικού τομέα, ώστε να μην αποστέλλονται σε κεφαλίδες αιτήματος τα cookie τρίτου μέρους που έχουν οριστεί προηγουμένως.
 • Το Google Analytics δεν θα διαβάζει και δεν θα συντάσσει cookie του Google Ads, ενώ οι λειτουργίες του Google signals δεν θα συγκεντρώνουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη επισκεψιμότητα.
 • Συλλέγεται το πλήρες URL σελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των πληροφοριών κλικ σε διαφήμιση που περιέχονται σε παραμέτρους URL (π.χ. GCLID/DCLID). Οι πληροφορίες κλικ σε διαφήμιση θα χρησιμοποιούνται μόνο για την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ακριβούς μέτρησης επισκεψιμότητας.
 • Οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την άντληση της χώρας στην οποία αντιστοιχούν, ωστόσο δεν καταγράφονται ποτέ από τα συστήματα του Google Ads και του Floodlight και διαγράφονται αμέσως μετά τη συλλογή τους. Σημείωση: Το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις IP στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP στο Google Analytics.
 • Δεν επιτρέπεται η συλλογή αναγνωριστικού διαφήμισης, IDFA ή IDFV.
 • Οι λειτουργίες του Google signals δεν θα συγκεντρώνουν δεδομένα για αυτήν την επισκεψιμότητα.
 • Οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την άντληση της χώρας στην οποία αντιστοιχούν, ωστόσο δεν καταγράφονται ποτέ από τα συστήματα του Google Ads και του Floodlight και διαγράφονται αμέσως μετά τη συλλογή τους. Σημείωση: Το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις IP στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP στο Google Analytics.

ad_storage='denied' και ads_data_redaction='true'

Ιστός

 • Δεν επιτρέπεται η σύνταξη νέων cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η ανάγνωση υπαρχόντων cookie διαφήμισης.
 • Τα αιτήματα αποστέλλονται μέσω διαφορετικού τομέα, ώστε να μην αποστέλλονται σε κεφαλίδες αιτήματος τα cookie τρίτου μέρους που έχουν οριστεί προηγουμένως.
 • Το Google Analytics δεν θα διαβάζει και δεν θα συντάσσει cookie του Google Ads, ενώ οι λειτουργίες του Google signals δεν θα συγκεντρώνουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη επισκεψιμότητα.
 • Αποκρύπτονται τα αναγνωριστικά κλικ σε διαφήμιση (π.χ. GCLID/DCLID) σε ping συναίνεσης και μετατροπής.
 • Οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την άντληση της χώρας IP, ωστόσο δεν καταγράφονται ποτέ από τα συστήματα του Google Ads και τουFloodlight και διαγράφονται αμέσως μετά τη συλλογή τους. Σημείωση: Το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις IP στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP στο Google Analytics.
 • Αποκρύπτονται τα URL σελίδας με αναγνωριστικά κλικ σε διαφήμιση.

analytics_storage='denied'

Ιστός

Εφαρμογές για κινητά

 • Δεν γίνεται ανάγνωση ή σύνταξη cookie αναλυτικών στοιχείων πρώτου μέρους.
 • Τα ping χωρίς cookie θα αποστέλλονται στο Google Analytics για μελλοντική μέτρηση. Το Google Analytics 4 θα χρησιμοποιεί ping χωρίς cookie για τα μοντέλα.
 • Το Google Optimize δεν επηρεάζεται από αυτήν τη ρύθμιση.
 • Τα συμβάντα χωρίς αναγνωριστικά συσκευής ή χρήστη αποστέλλονται στο Google Analytics για μελλοντική μέτρηση. Το Google Analytics 4 θα χρησιμοποιεί αυτά τα συμβάντα για τα μοντέλα.

Ιστός/εφαρμογές για κινητά

 • Τα δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες δεν επηρεάζονται από αυτήν τη ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου user_id και των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία για τη Λειτουργία συναίνεσης. Η Λειτουργία συναίνεσης έχει πρόσθετες δυνατότητες, όπως συμπεριφορά για συγκεκριμένες περιοχές, τη δυνατότητα απόκρυψης πληροφοριών που είχαν αποθηκευτεί στο παρελθόν και τη δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών σε URL, όταν η συναίνεση απορρίπτεται. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Λειτουργίας συναίνεσης και αυτές τις πρόσθετες λειτουργίες, ανατρέξτε στα εξής:

Ενεργοποίηση Λειτουργίας συναίνεσης

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τον Διαχειριστή ετικετών Google θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη Λειτουργία συναίνεσης με ένα πρότυπο που δημιουργείται συνήθως από τον πάροχο πλατφόρμας CMP. Οι πελάτες που δεν χρησιμοποιούν τον Διαχειριστή ετικετών μπορούν να συντάξουν κώδικα "gtag.js" ή μια προσαρμοσμένη ετικέτα HTML ως εναλλακτική λύση, αλλά αυτό απαιτεί μη αυτόματη προσθήκη κώδικα σε κάθε σελίδα, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο, να μην υλοποιηθεί σωστά και να μην είναι εύκολο να συντηρηθεί.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία συναίνεσης, παρακάτω περιγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές:

 • Ορίστε μια αρχική κατάσταση συναίνεσης με τις προεπιλεγμένες τιμές που καθορίζονται από τον οργανισμό σας. Η προεπιλεγμένη κατάσταση συναίνεσης εφαρμόζεται την πρώτη φορά που κάποιος επισκέπτης προβάλει μια σελίδα στον ιστότοπό σας.
 • Επιλέξτε μια υλοποίηση που θα επιτρέπει τη φόρτωση των ετικετών σελίδας πριν την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου συναίνεσης στον επισκέπτη.
 • Φροντίστε οι ετικέτες Google να φορτώνονται σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο αν ο χρήστης παραχωρήσει τη συναίνεσή του. Αν απορριφθεί η συναίνεση, η Google λαμβάνει ping χωρίς cookie. Για ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούν το Google Analytics 4, τα ping χωρίς cookie βελτιώνουν την ακρίβεια των μοντέλων.
 • Ο μηχανισμός για τη λήψη συναίνεσης θα πρέπει να εμφανίζεται στον επισκέπτη το συντομότερο δυνατόν και να ενημερώνει την κατάσταση συναίνεσης κάθε φορά που οι χρήστες υποδεικνύουν τις επιλογές τους.
 • Δώστε στους χρήστες την επιλογή να απορρίψουν την παραχώρηση συναίνεσης ή να παραχωρήσουν συναίνεση για κάθε τύπο αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιείται από τις ετικέτες σε έναν ιστότοπο. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να παραχωρήσει συναίνεση για τα cookie του Analytics και να απορρίψει τα cookie διαφήμισης.
 • Επειδή οι τρέχοντες νόμοι περί απορρήτου αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, προτείνουμε να διαμορφώσετε μια προεπιλεγμένη κατάσταση που θα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές και όχι σε όλους τους επισκέπτες. Ειδικά αν ο οργανισμός σας απαιτεί η προεπιλεγμένη κατάσταση να είναι "απορρίφθηκε", με την εφαρμογή της κατάστασης "απορρίφθηκε" μόνο στους επισκέπτες από την κατάλληλη περιοχή αποτρέπονται ανακρίβειες μέτρησης για όλες τις άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Όταν ορίζετε μια προεπιλεγμένη κατάσταση για μια περιοχή, ο μηχανισμός για τη λήψη συναίνεσης, είτε είναι προσαρμοσμένος είτε είναι πλατφόρμα CMP, θα πρέπει να παρέχει στους επισκέπτες από αυτές τις περιοχές την ευκαιρία να ενημερώσουν την κατάσταση συναίνεσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false
false