Λειτουργία συναίνεσης (beta)

Με τη λειτουργία συναίνεσης (beta), μπορείτε να προσαρμόζετε τη συμπεριφορά των ετικετών Google, με βάση την κατάσταση συναίνεσης των χρηστών. Μπορείτε να δηλώσετε αν έχει χορηγηθεί συναίνεση για cookie του Analytics και του Google Ads. Οι ετικέτες Google θα προσαρμόζονται δυναμικά, αξιοποιώντας τα cookie για τους καθορισμένους σκοπούς, μόνο εφόσον ο χρήστης έχει παραχωρήσει τη συναίνεσή του.

Σημείωση: Η λειτουργία συναίνεσης πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που να φορτώνει τις ετικέτες προτού εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου συναίνεσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ετικέτες Google θα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με την επιλογή συναίνεσης για cookie του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι η υλοποίησή σας φορτώνει ετικέτες Google σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο αν ο χρήστης συναινέσει. Διαφορετικά η Google δεν θα λάβει τα απαραίτητα ping για ακριβή μέτρηση.

Στα προϊόντα που υποστηρίζουν τη λειτουργία συναίνεσης περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Google Ads*
 • Floodlight
 • Google Analytics

* περιλαμβάνει την παρακολούθηση μετατροπών και το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Ads. Η υποστήριξη για μετατροπές τηλεφωνικών κλήσεων εκκρεμεί.

Μετά την ανάπτυξη της λειτουργίας συναίνεσης, η λειτουργία θα προσαρμόζει τη συμπεριφορά των ακόλουθων τύπων ping:

 • ping κατάστασης συναίνεσης: Τα ping κατάστασης συναίνεσης αποστέλλονται από κάθε σελίδα την οποία επισκέπτεται ο χρήστης και στην οποία έχει υλοποιηθεί η λειτουργία συναίνεσης, καθώς και αν αλλάξει η κατάσταση συναίνεσης (π.χ. αν ο χρήστης παραχωρήσει τη συναίνεσή του). Αυτά τα ping γνωστοποιούν την κατάσταση συναίνεσης (π.χ. αν χορηγήθηκε ή όχι) για κάθε τύπο συναίνεσης (π.χ. αποθήκευση διαφημίσεων, αποθήκευση αναλυτικών στοιχείων).
 • ping μετατροπής: Τα ping μετατροπής αποστέλλονται ώστε να δηλώνεται η πραγματοποίηση μετατροπών.
 • ping του Google Analytics: Τα ping του Google Analytics αποστέλλονται σε κάθε σελίδα ενός ιστοτόπου όπου έχει υλοποιηθεί το Google Analytics, καθώς και μετά την καταγραφή συμβάντων.

Οι σχετικές ετικέτες λειτουργούν κανονικά, όταν χορηγείται συναίνεση.

Όταν δεν χορηγείται συναίνεση για αποθήκευση διαφημίσεων ή αναλυτικών στοιχείων, οι σχετικές ετικέτες Google που έχουν αναπτυχθεί μέσω του gtag.js ή του Διαχειριστή ετικετών Google θα προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

Σε κάθε περίπτωση, στα ping μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • λειτουργικές πληροφορίες (όπως κεφαλίδες που έχουν προστεθεί παθητικά από το πρόγραμμα περιήγησης):
  • χρονική σήμανση
  • παράγοντας χρήστη
  • σύνδεσμος παραπομπής.
 • συγκεντρωτικές πληροφορίες/πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση:
  • μια ένδειξη για το αν το URL της τρέχουσας ή μιας προηγούμενης σελίδας στην οποία βρέθηκε ο χρήστης κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο περιείχε πληροφορίες κλικ σε διαφήμιση (π.χ. GCLID/DCLID)
  • δυαδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση συναίνεσης
  • τυχαίος αριθμός που δημιουργείται σε κάθε φόρτωση σελίδας.

Συμπεριφορά λειτουργίας συναίνεσης

Επιπλέον, τα ping συναίνεσης και μετατροπής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες συμπεριφορές, ανάλογα με την κατάσταση των ρυθμίσεων συναίνεσης και τη διαμόρφωση των ετικετών σας.

Υπάρχει μόνο ένα σύνολο συμπεριφορών για τις περιπτώσεις όπου οι χρήστες ορίζουν όλες τις επιλογές χορήγησης συναίνεσης.

ad_storage='granted' and analytics_storage='granted' (προεπιλογή):

 • Επιτρέπεται η ανάγνωση και η σύνταξη cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Συλλέγονται οι διευθύνσεις IP.
 • Συλλέγεται το πλήρες URL σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών κλικ σε διαφήμιση που περιέχονται σε παραμέτρους URL (π.χ. GCLID/DCLID).
 • Τα cookie τρίτου μέρους που έχουν οριστεί προηγουμένως στο google.gr και στο doubleclick.net, καθώς και τα cookie μετατροπής πρώτου μέρους (π.χ. _gcl_*), είναι προσβάσιμα.

Όταν δεν χορηγείται μία ή περισσότερες μορφές συναίνεσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες συμπεριφορές:

ad_storage='denied':

 • Δεν επιτρέπεται η σύνταξη νέων cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η ανάγνωση υπαρχόντων cookie διαφήμισης πρώτου μέρους.
 • Επιτρέπεται να σταλούν σε κεφαλίδες αιτήματος cookie τρίτου μέρους που έχουν προηγουμένως οριστεί στο google.gr και στο doubleclick.net (ωστόσο η χρήση τους περιορίζεται για σκοπούς αποτροπής ανεπιθύμητου περιεχομένου και περιστατικών απάτης).
 • Το Google Analytics δεν θα διαβάζει και δεν θα συντάσσει cookie του Google Ads, ενώ οι λειτουργίες του Google signals δεν θα συγκεντρώνουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη επισκεψιμότητα.
 • Οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την άντληση της χώρας στην οποία αντιστοιχούν, ωστόσο δεν καταγράφονται ποτέ από τα συστήματα του Google Ads και του Floodlight και διαγράφονται αμέσως μετά τη συλλογή τους. Σημείωση: Το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις IP στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP στο Google Analytics.
 • Συλλέγεται το πλήρες URL σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών κλικ σε διαφήμιση που περιέχονται σε παραμέτρους URL (π.χ. GCLID/DCLID).

ad_storage='denied' and ads_data_redaction=true:

 • Δεν επιτρέπεται η σύνταξη νέων cookie που αφορούν σε διαφημίσεις.
 • Δεν επιτρέπεται η ανάγνωση υπαρχόντων cookie διαφήμισης.
 • Τα αιτήματα αποστέλλονται μέσω διαφορετικού τομέα, ώστε να μην αποστέλλονται σε κεφαλίδες αιτήματος cookie τρίτου μέρους που έχουν οριστεί προηγουμένως.
 • Το Google Analytics δεν θα διαβάζει και δεν θα συντάσσει cookie του Google Ads, ενώ οι λειτουργίες του Google signals δεν θα συγκεντρώνουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη επισκεψιμότητα.
 • Αποκρύπτονται τα αναγνωριστικά κλικ σε διαφήμιση (π.χ. GCLID/DCLID) σε ping συναίνεσης και μετατροπής.
 • Οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την άντληση της χώρας IP, ωστόσο δεν καταγράφονται ποτέ από τα συστήματα του Google Ads και τουFloodlight και διαγράφονται αμέσως μετά τη συλλογή τους. Σημείωση: Το Google Analytics συλλέγει διευθύνσεις IP στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP στο Google Analytics.
 • Αποκρύπτονται τα URL σελίδας με αναγνωριστικά κλικ σε διαφήμιση.

analytics_storage='denied':

 • Δεν γίνεται ανάγνωση ή σύνταξη cookie αναλυτικών στοιχείων πρώτου μέρους.
 • Τα ping χωρίς cookie αποστέλλονται στο Google Analytics για βασικούς σκοπούς μέτρησης και μοντελοποίησης.
 • Το Google Optimize δεν επηρεάζεται από αυτήν τη ρύθμιση.

Ρύθμιση λειτουργίας συναίνεσης

Όταν είστε έτοιμοι, μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας συναίνεσης και τον τρόπο προσαρμογής της συμπεριφοράς των ετικετών βάσει συναίνεσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;